Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad van Noordwijk telt 27 raadsleden. Zij vormen samen met het college van B&W het gemeentebestuur. De raad is het hoogste orgaan.

Commissieleden ondersteunen de raadsleden in de voorbereiding op de besluitvorming in de raad.

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester).

Een fractievoorzitter is de voorzitter en de woordvoerder van een fractie, een groep raadsleden van dezelfde partij.

De agendacommissie bereidt onder andere de voorlopige agenda’s van raads- en commissievergaderingen voor.

De auditcommissie bestaat uit raads- en commissieleden die de raad ondersteunen bij financieel technische onderwerpen.

De Rekenkamer is een adviesorgaan van de gemeenteraad dat onafhankelijk onderzoek naar het door de gemeente gevoerde beleid.


De Rekenkamer van Noordwijk wordt opnieuw ingesteld omdat de opzet wordt aangepast aan de nieuwe Wet versterking decentrale rekenkamer.

Raadsleden van een zelfde politieke partij vormen een fractie in de gemeenteraad. De gemeenteraad van Noordwijk telt op dit moment 11 fracties.