Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een voorstel tot een tekstwijziging in een concept besluit. Bekijk de ingediende amendementen door de raad.

Bekijk inkomende en uitgaande stukken met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen.

Bekijk het overzicht van ingekomen stukken.


Publicatie van ingekomen stukken: hoe werkt dat?
De gemeenteraad ontvangt veel brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad. Deze worden door de griffie op de lijst van ingekomen stukken gepubliceerd.


Publicatie
Publicatie vindt plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Zo mogen brieven op de website alleen gepubliceerd worden als ze voldoen aan de privacywetgeving AVG.


Namen en adresgegevens van inwoners worden weggelakt, tenzij ze nadrukkelijk toestemming hebben gegeven voor publicatie. Zorgvuldigheid en transparantie vormen de richtlijnen. Niet alle brieven kunnen gepubliceerd worden of meteen gepubliceerd worden. Bijvoorbeeld omdat ze veel persoonlijke of medische informatie bevatten. Soms is het nodig om extra (juridisch) advies in te winnen of toestemming te vragen. De brieven die ter inzage liggen bij de griffie in verband met de AVG, zijn ook in te zien op het gemeentehuis voor derden.

Een motie is een wens of verzoek aan het college over een voorstel. Bekijk de ingediende moties door de raad.

Schriftelijke vragen zijn vragen vanuit de raad aan het college. Bekijk de ingediende vragen met antwoorden.

Hier kunt u de vergaderplanning van de gemeenteraad vinden.

In dit overzicht kunt u de diverse verordeningen van de raad terugvinden, zoals het Reglement van Orde, de gedragscode Gemeenteraad en de verordening op de Auditcommissie.