Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Actuele motie (aangenomen) lid Duijndam (VVD) e.a. Inzake voornemen tot sloop voormalige Peuterspeelzaal Harlekijn

ID

174

Agendapunt
Gemeenteraadsvergadering 2021 (8.e. Actuele motie lid Duijndam (VVD) e.a. inzake Voornemen tot sloop voormalige peuterspeelzaal Harlekijn)
dinsdag 16 februari 20:00 tot 23:00
Digitaal
Titel

Actuele motie (aangenomen) lid Duijndam (VVD) e.a. Inzake voornemen tot sloop voormalige Peuterspeelzaal Harlekijn

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • G. Duijndam (VVD)
  • J. de Mooij (CDA)
  • P. van Bockhove (LSN)
Partij(en)
  • CDA
  • Lijst Salman Noordwijk
  • VVD
Portefeuillehouder

Alkemade, T.C.W.M.

Toelichting

De actuele motie is aangenomen met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

Einddatum

31-12-2022

Stand van zaken

8-11-2022 Veegbrief: De gemeente is na het raadsbesluit van 2013 overgegaan tot de verkoop van een gedeelte van het perceel aan de bewoners van de Hoogwakersbosstraat, ten behoeve van de uitbreiding van hun achtertuin. Na deze verkoop bleef een perceel van 1086 m2 over. Om leegstand te voorkomen heeft de gemeente het pand in gebruik gegeven op basis van ‘anti kraak’. Daarvan is op dit moment nog steeds sprake.

13-03-2022 Voortgang is opgenomen in de veegbrief

24-11-2021: Voortgangsbrief aan de raad is verstuurd.(ID 2548) op 3 december 2021. De vraag staat uit bij de Woningstichting (STEK) of zij op deze locatie wil ontwikkelen.

21-04-2021: Besproken in commissie welzijn d.d. 21 april 2021. Beantwoording volgt schriftelijk naar de raad ter afdoening van de motie.

Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Behandelend commissie

commissie ruimte

Bijlage(s)