Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Uitloopavond

dinsdag 14 juni 2022

20:00 - 21:30

Locatie
Rotonde zaal, gemeentekantoor Noordwijk
Voorzitter
mevr. D.C. Maan
Toelichting

Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Uitzending

Agendapunten

  1. In het Boek Grondbedrijf 2022 staan de herzieningen van de grondexploitaties van de Bouwgronden In Exploitatie (BIE’s), warme gronden en voorraden grond. Ook de Meerjaren Prognose van het Grondbedrijf (MPG), de risicoanalyses binnen het grondbedrijf en het bepalen van het weerstandsvermogen zijn hierin opgenomen. Het Boek Grondbedrijf 2022 geheel geeft een actueel integraal overzicht van de financiële stand van zaken van het Grondbedrijf.

    Er wordt een presentatie gegeven.

    Na afloop worden de fracties gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 21 juni 2022.

    Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.