Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Uitloopavond

Presentatie Perspectiefnota 2023

woensdag 22 juni 2022

20:00 - 21:00

Locatie
Raadzaal, gemeentekantoor Noordwijkerhout
Toelichting

Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Uitzending

Agendapunten

  1. In deze perspectiefnota wordt vooruitgekeken naar 2023 en verder. Uitgangspunt hierbij is het bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en de gevolgen van de Meicirculaire
    van het gemeente fonds. De perspectiefnota vormt de basis voor het opstellen van de Programmabegroting. 2023 – 2026 weergegeven. Vanavond geeft de afdeling Financiën
    een presentatie over de Perspectiefnota.
    De perspectiefnota staat geagendeerd voor de raad van 5 juli.

    Portefeuillehouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.