Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondetafelgesprek

Het Gesprek

woensdag 9 december 2020

20:00 - 22:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Mevrouw A.E.M. Warmerdam
Toelichting

In verband met de Coronamaatregelen wordt er digitaal vergaderd. Hierdoor is het niet mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering wordt live uitgezonden via onderstaande link. https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.


Het Gesprek: Hierin worden de raadsvoorstellen, beleidsnota’s ed. geagendeerd, waarover de raad meer informatie wenst. Inwoners, instellingen en bedrijven, die bijvoorbeeld bij de voorbereiding zijn betrokken, kunnen gericht worden uitgenodigd om aan tafel te zitten.


Inspreken: Inwoners kunnen digitaal inspreken over het agendapunt op deze
agenda. Aanmelden kan tot woensdag 9 december 12.00 uur via
griffie@noordwijk.nl. Aangemelde insprekers krijgen voor de
vergadering uitleg over het digitaal inspreken.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

 4. 4

  Inwoners kunnen digitaal inspreken over diverse onderwerpen die de raad aangaan. Aanmelden kan tot woensdag 9 december 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

 5. 5

  Indicatieve tijd is 60 minuten.


  Als gevolg van de harmonisatieverplichting voor de nieuwe gemeente Noordwijk komen met ingang van 1 januari 2021 regelgeving en beleid automatisch te vervallen. De gemeente Noordwijk heeft naar aanleiding van de gemeentelijke fusie een nieuwe Nota Parkeernormen 2020 opgesteld. Door de
  fusie is een nieuwe Nota Parkeernormen noodzakelijk. In de nota worden naast nieuwe parkeernormen voor auto’s ook kencijfers omschreven voor het stallen van fietsen. De gemeenteraad wordt gevraagd de Nota Parkeernormen Noordwijk 2020 vast te stellen. Inspreken: Bij dit agendapunt kunnen inwoners digitaal inspreken. Aanmelden kan tot 9 december 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl.


  Portefeuillehouder: De heer Ter Hark
  .

 6. 6
  Sluiting