Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

woensdag 11 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk (zaal: Rotonde)

Voorzitter
A.M. Dik
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3.a

 4. 3.b

 5. 4
  Inventarisatie insprekers
 6. 5

  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. Commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 7. 6

  Het eerste voorbereidingskrediet is aangewend om een variantenstudie te doen naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van het schoolgebouw van De Noordwijkse School op het eigen perceel. Doel van het project is te komen tot een duurzame unilocatie en het schoolgebruik in het naastgelegen DPO- gebouw te beƫindigen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek wordt instemming gevraagd om door te gaan met het uitwerken van een voorlopig ontwerp voor het schoolgebouw van De Noordwijkse School.

 8. 7

  Het eerste voorbereidingskrediet is aangewend om een variantenstudie te doen naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van het schoolgebouw van De Noordwijkse School op het eigen perceel. Doel van het project is te komen tot een duurzame unilocatie en het schoolgebruik in het naastgelegen DPO- gebouw te beƫindigen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek wordt instemming gevraagd om door te gaan met het uitwerken van een voorlopig ontwerp voor het schoolgebouw van De Noordwijkse School.

 9. 8

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Welzijn tot dinsdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 10. 9
  Sluiting - 22:00