Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

Perspectiefnota

dinsdag 29 juni 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 19.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Amendement (aangenomen) lid Van Dormolen (VVD) inzake Tijdelijke hal De Schelft

Indicatieve spreektijd 50 minuten.
Spreektijd per fractie 4 minuten.

De raad wordt voor het raadsvoorstel Tijdelijke Multifunctionele hal gevraagd:
    I.    Een investeringskrediet ad € 1.993.240,- zoals genoemd in bijlage C, beschikbaar te stellen om een tijdelijke multifunctionele hal te realiseren.
    II.   De hiermee verband houdende jaarlijkse lasten ad € 439.581,- zoals genoemd in bijlage C, te dekken uit de in de begroting opgenomen jaarlijkse lasten van De Schelft.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Resultaat stemming

Besluit

Ingetrokken

Moties

Titel
GEWIJZIGDE Motie (ingetrokken) lid Warmerdam (DOEN!) over Perspectief voor een nieuwe Schelft

Spreektijd per fractie 5 minuten.

De raad wordt gevraagd:
   I.   De Perspectiefnota 2022 vast te stellen.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Moties

Titel
TWEEDE GEWIJZIGDE motie (aangenomen) lid J.B. Knapp (VVD) over de toekomst van bouwtaken ODWH

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie (verworpen) lid De Mooij (CDA) inzake Hondenbelasting

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie (verworpen) lid De Mooij (CDA) inzake Verlaging tarief parkeervergunning

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie (aangenomen) leden Van der Vossen (NZLokaal) e.a. inzake Financiële dekking voor de Schelft

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie (aangenomen) leden Gutlich (D66) e.a. inzake Beperking woonlasten

Resultaat stemming

Moties

Titel
GEWIJZIGDE (verworpen) motie lid Gutlich (D66) inzake Nieuw voor Oud

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie (verworpen) lid Berg (LSN) inzake Perspectiefnota en De Schelft

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie (verworpen) lid Berg (LSN) e.a. inzake Perspectiefnota en Gemeentelijk beleid herplant bomen

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie (aangenomen) leden Van Dokkum (PvdA) e.a. inzake Benutten extra geld Jeugdzorg

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie (verworpen) lid Van Dokkum (PvdA) e.a. inzake Transferia in plaats van dure parkeeroplossingen aan zee