Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 28 september 2021

20:00 - 23:00

Locatie
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.

Agendapunten

Indicatieve spreektijd: 30 minuten
Spreektijd per fractie: 2 minuten

De raad wordt gevraagd:
I) De Retail- en Horecavisie vast te stellen;
II) Het uitvoeringsprogramma vast te stellen;
III) Een bedrag ad. € 1.781.300,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma (€ 1.081.000,- in 2021, € 338.900,- in 2022 en € 361.400,- in 2023) en dit te dekken uit de algemene reserve.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Indicatieve spreektijd: 30 minuten
Spreektijd per fractie: 2 minuten

De raad wordt gevraagd:
I) Niet in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Noordwijk aan Zee – Prins Hendrikweg 17 e.o.‘, zoals vervat in de GML-code NL.IMRO.0575.BPNAZPrHendrik17‐ON01.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Indicatieve spreektijd: 30 minuten
Spreektijd per fractie: 2 minuten

De raad wordt gevraagd:
I) de Nota van beantwoording zienswijzen ‘Vomar Maarten Kruytstraat’ vast te stellen;
II) een verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van de omgevingsvergunning 'Vomar Maarten Kruytstraat' met registratienummer 2020-020388, af te geven;
III) geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Bijlagen

15 minuten per actuele motie.