Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 26 oktober 2021

20:00 - 23:00

Locatie
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.

Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 25 oktober a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:08 - 00:01:26 - W.J.A Verkleij
00:01:36 - 00:02:02 - R. ter Hark
00:02:04 - 00:02:22 - W.J.A Verkleij
00:02:22 - 00:02:41 - L. Koppel
00:02:41 - 00:02:42 - W.J.A Verkleij
00:02:48 - 00:03:11 - R. ter Hark
00:03:15 - 00:03:24 - W.J.A Verkleij
00:03:31 - 00:04:03 - D.C. Maan
00:04:03 - 00:04:31 - W.J.A Verkleij
00:04:41 - 00:05:03 - D.J. Gutlich
00:05:03 - 00:05:31 - W.J.A Verkleij
00:05:49 - 00:08:52 - W.J.A Verkleij
00:08:55 - 00:09:40 - M. van Dormolen
00:09:48 - 00:09:57 - W.J.A Verkleij
00:18:15 - 00:18:32 - D.J. Gutlich
00:18:47 - 00:18:58 - W.J.A Verkleij
00:19:17 - 00:19:25 - D.J. Gutlich
00:19:25 - 00:19:32 - W.J.A Verkleij
00:19:32 - 00:19:45 - D.J. Gutlich
00:19:45 - 00:19:49 - W.J.A Verkleij
00:19:49 - 00:20:03 - A.N.T van Tol
00:20:05 - 00:21:34 - W.J.A Verkleij

Indicatieve spreektijd 60 minuten
Spreektijd per fractie 5 minuten

De Adriaan van Erk Groep heeft de gronden van Bever in Noordwijk aan zee gekocht. Om te komen tot ontwikkeling van deze prominente locaties is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Om deze af te kunnen sluiten, is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

HET AGENDAPUNT IS AANGEHOUDEN.

15 minuten per actuele motie.

Besluit

De actuele motie is ingetrokken.

Moties

Titel
Actuele motie (ingetrokken) lid Maan (GroenLinks) inzake Fossielvrij ambtenarenpensioen

Besluit

De motie is bij acclamatie aangenomen.

Moties

Titel
Actuele motie (aangenomen) lid Koppel (GroenLinks) e.a. over Leerlingenvervoer
00:22:27 - 00:22:29 - W.J.A Verkleij
00:22:37 - 00:22:41 - L. Koppel
00:22:41 - 00:22:56 - W.J.A Verkleij
00:22:56 - 00:25:52 - L. Koppel
00:25:52 - 00:26:03 - W.J.A Verkleij
00:26:14 - 00:29:22 - L. Koppel
00:29:22 - 00:29:30 - W.J.A Verkleij
00:29:35 - 00:29:38 - J.C.P. de Moor
00:30:57 - 00:31:01 - W.J.A Verkleij
00:31:07 - 00:31:33 - A.N.T van Tol
00:31:34 - 00:31:56 - W.J.A Verkleij
00:31:59 - 00:32:55 - A.E.M. Warmerdam
00:32:57 - 00:33:01 - W.J.A Verkleij
00:33:11 - 00:33:54 - D.J. Gutlich
00:33:55 - 00:34:09 - W.J.A Verkleij
00:34:15 - 00:34:48 - D.J. Gutlich
00:34:48 - 00:35:14 - W.J.A Verkleij
00:35:18 - 00:35:18 - L. Koppel
00:36:24 - 00:36:26 - W.J.A Verkleij
00:36:26 - 00:37:42 - L. Koppel
00:37:42 - 00:37:48 - W.J.A Verkleij
00:37:48 - 00:38:05 - A.E.M. Warmerdam
00:38:05 - 00:38:11 - W.J.A Verkleij
00:38:11 - 00:38:13 - A.E.M. Warmerdam
00:38:13 - 00:38:17 - W.J.A Verkleij
00:38:17 - 00:38:17 - L. Koppel
00:39:14 - 00:39:14 - A.E.M. Warmerdam
00:39:14 - 00:39:16 - W.J.A Verkleij
00:39:17 - 00:39:54 - A.E.M. Warmerdam
00:39:54 - 00:39:54 - W.J.A Verkleij
00:39:54 - 00:40:23 - A.E.M. Warmerdam
00:40:23 - 00:41:34 - L. Koppel
00:41:35 - 00:41:46 - W.J.A Verkleij
00:41:54 - 00:44:07 - L. Koppel
00:44:07 - 00:44:12 - W.J.A Verkleij
00:44:12 - 00:44:25 - P. van Bockhove
00:44:25 - 00:44:31 - W.J.A Verkleij
00:44:31 - 00:45:07 - L. Koppel
00:45:07 - 00:45:11 - W.J.A Verkleij
00:45:11 - 00:45:30 - K.C. Smeltink
00:45:30 - 00:45:36 - W.J.A Verkleij
00:45:36 - 00:45:47 - K.C. Smeltink
00:45:47 - 00:46:11 - W.J.A Verkleij

Resultaat stemming

Moties

Titel
Actuele motie (verworpen) lid Van Dokkum (PvdA) e.a. inzake Bronsgeest Sociaal
00:46:20 - 00:49:37 - R. van Dokkum
00:49:37 - 00:49:49 - W.J.A Verkleij
00:50:00 - 00:50:58 - D.J. Gutlich
00:50:58 - 00:51:04 - W.J.A Verkleij
00:51:08 - 00:51:47 - A.E.M. Warmerdam
00:51:48 - 00:51:53 - W.J.A Verkleij
00:52:00 - 00:52:43 - A.E.M. Warmerdam
00:52:44 - 00:53:03 - W.J.A Verkleij
00:53:04 - 00:53:19 - T.T. Visser-Danser
00:53:19 - 00:53:25 - W.J.A Verkleij
00:53:25 - 00:54:11 - L. Koppel
00:54:11 - 00:54:15 - W.J.A Verkleij
00:54:15 - 00:55:10 - T.T. Visser-Danser
00:55:10 - 00:55:18 - W.J.A Verkleij
00:55:22 - 00:56:34 - G.C. Duijndam
00:56:34 - 00:56:38 - W.J.A Verkleij
00:56:43 - 00:57:48 - J.C.P. de Moor
00:57:49 - 00:57:53 - W.J.A Verkleij
00:57:58 - 00:59:16 - A.N.T van Tol
00:59:17 - 00:59:22 - W.J.A Verkleij
00:59:22 - 01:00:17 - A.E.M. Warmerdam
01:00:18 - 01:00:21 - W.J.A Verkleij
01:00:22 - 01:01:32 - A.N.T van Tol
01:01:33 - 01:01:42 - W.J.A Verkleij
01:01:42 - 01:02:59 - P. van Bockhove
01:02:59 - 01:03:06 - W.J.A Verkleij
01:03:06 - 01:03:07 - P. van Bockhove
01:03:10 - 01:03:52 - A.N.T van Tol
01:03:53 - 01:03:55 - W.J.A Verkleij
01:03:55 - 01:05:19 - P. van Bockhove
01:05:19 - 01:05:26 - W.J.A Verkleij
01:05:26 - 01:05:51 - R. van Dokkum
01:05:52 - 01:05:53 - W.J.A Verkleij
01:05:53 - 01:06:00 - P. van Bockhove
01:06:01 - 01:06:22 - L. Koppel
01:06:24 - 01:06:39 - P. van Bockhove
01:06:39 - 01:06:40 - W.J.A Verkleij
01:06:40 - 01:06:45 - P. van Bockhove
01:06:45 - 01:06:54 - W.J.A Verkleij
01:06:54 - 01:07:15 - L. Koppel
01:07:16 - 01:07:17 - W.J.A Verkleij
01:07:17 - 01:07:41 - P. van Bockhove
01:07:41 - 01:08:22 - W.J.A Verkleij
01:08:28 - 01:11:08 - T.C.W.M. Alkemade
01:11:08 - 01:11:13 - W.J.A Verkleij
01:11:14 - 01:11:54 - R. van Dokkum
01:11:54 - 01:11:55 - W.J.A Verkleij
01:11:55 - 01:13:05 - T.C.W.M. Alkemade
01:13:05 - 01:13:08 - W.J.A Verkleij
01:13:09 - 01:13:51 - A.N.T van Tol
01:13:52 - 01:13:55 - W.J.A Verkleij
01:13:55 - 01:14:32 - T.C.W.M. Alkemade
01:14:32 - 01:14:35 - W.J.A Verkleij
01:14:35 - 01:14:56 - A.N.T van Tol
01:14:57 - 01:14:57 - T.C.W.M. Alkemade
01:14:57 - 01:15:04 - W.J.A Verkleij
01:15:04 - 01:15:18 - A.N.T van Tol
01:15:18 - 01:15:18 - T.C.W.M. Alkemade
01:15:18 - 01:15:22 - W.J.A Verkleij
01:15:22 - 01:16:00 - T.C.W.M. Alkemade
01:16:00 - 01:16:05 - W.J.A Verkleij
01:16:05 - 01:16:49 - J.C.P. de Moor
01:16:49 - 01:16:52 - W.J.A Verkleij
01:16:52 - 01:19:08 - T.C.W.M. Alkemade
01:19:09 - 01:19:15 - W.J.A Verkleij
01:19:22 - 01:19:28 - H.S. van der Vossen
01:19:28 - 01:19:31 - W.J.A Verkleij
01:19:31 - 01:19:38 - H.S. van der Vossen
01:31:51 - 01:31:56 - W.J.A Verkleij
01:32:54 - 01:32:56 - H.S. van der Vossen
01:33:05 - 01:33:07 - W.J.A Verkleij
01:33:07 - 01:33:13 - R. van Dokkum
01:33:13 - 01:33:19 - W.J.A Verkleij
01:33:19 - 01:34:35 - H.S. van der Vossen
01:34:35 - 01:34:42 - W.J.A Verkleij
01:34:44 - 01:37:25 - R. van Dokkum
01:37:25 - 01:37:26 - W.J.A Verkleij
01:37:26 - 01:37:35 - R. van Dokkum
01:37:35 - 01:38:00 - W.J.A Verkleij
01:43:04 - 01:43:48 - R. van Dokkum
01:43:48 - 01:43:55 - W.J.A Verkleij
01:44:10 - 01:45:24 - R. van Dokkum
01:45:25 - 01:45:32 - W.J.A Verkleij
01:45:47 - 01:46:38 - D.J. Gutlich
01:46:39 - 01:46:57 - W.J.A Verkleij
01:47:11 - 01:47:39 - T.C.W.M. Alkemade
01:47:40 - 01:47:53 - W.J.A Verkleij

Resultaat stemming

Moties

Titel
Actuele motie (aangenomen) lid Van Dokkum (PvdA) inzake Zicht op wachtlijsten
01:49:14 - 01:51:18 - R. van Dokkum
01:51:18 - 01:51:33 - W.J.A Verkleij
01:51:39 - 01:51:52 - T.T. Visser-Danser
01:51:52 - 01:51:56 - W.J.A Verkleij
01:52:00 - 01:52:29 - R. van Dokkum
01:52:30 - 01:52:34 - W.J.A Verkleij
01:52:36 - 01:53:32 - J.J.J. Beugelsdijk
01:53:34 - 01:53:40 - W.J.A Verkleij
01:53:40 - 01:54:07 - J.J.J. Beugelsdijk
01:54:07 - 01:54:11 - W.J.A Verkleij
01:54:22 - 01:55:17 - D.C. Maan
01:55:17 - 01:55:19 - W.J.A Verkleij
01:55:19 - 01:55:24 - D.C. Maan
01:55:24 - 01:55:28 - W.J.A Verkleij
01:55:43 - 01:56:46 - C.M.A. Meiland-van den Burg
01:56:47 - 01:56:52 - W.J.A Verkleij
01:57:03 - 01:59:35 - D.T.C. Salman
01:59:35 - 01:59:45 - W.J.A Verkleij
01:59:47 - 02:00:12 - R. van Dokkum
02:00:20 - 02:00:59 - J.J.J. Beugelsdijk
02:00:59 - 02:01:05 - W.J.A Verkleij
02:01:05 - 02:01:27 - J.J.J. Beugelsdijk
02:01:27 - 02:02:00 - W.J.A Verkleij
02:02:00 - 02:02:08 - J.J.J. Beugelsdijk
02:02:08 - 02:02:14 - W.J.A Verkleij
02:02:14 - 02:02:17 - J.J.J. Beugelsdijk
02:02:17 - 02:02:33 - W.J.A Verkleij
02:02:36 - 02:03:22 - D.T.C. Salman
02:03:22 - 02:03:28 - W.J.A Verkleij
02:03:28 - 02:03:52 - A.E.M. Warmerdam
02:03:52 - 02:03:56 - W.J.A Verkleij
02:03:56 - 02:04:01 - J.C.P. de Moor
02:04:01 - 02:04:05 - W.J.A Verkleij
02:04:05 - 02:04:51 - J.C.P. de Moor
02:04:51 - 02:05:01 - W.J.A Verkleij
02:05:05 - 02:05:42 - R. van Dokkum
02:05:42 - 02:05:57 - W.J.A Verkleij