Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 12 oktober 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal, gemeentekantoor Noordwijkerhout
Voorzitter
J.B. Knapp

Uitzending

Agendapunten

 1. 20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 2. 20:30 uur – 21:30 uur
  Iedere Nederlandse gemeente dient in 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. In de commissie van 1 juli is een presentatie gegeven over het proces. Toen is ook toegezegd dat na de zomer de eerste inzichten van deze visie met de raad worden gedeeld. In de Transitievisie Warmte bepaalt iedere gemeente in samenwerking met stakeholders wat kansrijke oplossingen zijn om gebouwen en wijken duurzaam te gaan verwarmen, en welke wijken kansrijk zijn om vóór 2030 te starten met een aanpak richting een aardgasvrije gebouwde omgeving. De keuzes in de TVW hebben invloed op de energiestrategie van de gemeente. Zo zal er bijvoorbeeld een grotere vraag zijn voor opwek van energie, wanneer gekozen wordt voor ‘all-electric’ verwarmen. Dit wordt anders wanneer bijvoorbeeld groots wordt ingezet op het verwarmen met een geothermiebron of restwarmte uit industrie. Tijdens deze avond wordt de raad geïnformeerd over de eerste inzichten, door middel van een presentatie, in samenwerking met Royal HaskoningDHV. Dit ter voorbereiding op de besluitvorming eind 2021.

  Wethouder Van den Berg is voor de behandeling uitgenodigd.

 3. 21:30 uur - 22:15 uur
  Door de realisatie van woningbouw ontstaat er een capaciteitstekort voor het basisonderwijs in de
  kern Noordwijkerhout. Voorgesteld wordt om op de locatie Viaductweg in Noordwijkerhout
  (voormalige Ireneschoollocatie) een nieuwe onderwijsvoorziening te realiseren en de
  resterende ruimte te benutten voor woningbouw. Om te komen tot deze
  herontwikkeling wordt de gemeenteraad gevraagd om hiervoor kaders vast te stellen
  en een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen.
  Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel doorgeleid kan worden naar de
  meningsvormende fase in de commissievergadering.

  Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

 4. 22:15 uur – 23:00 uur

  De Van Erk groep is de potentiele nieuwe eigenaar van onder andere het Palaceplein en Esplanade in Noordwijk aan zee. Zij hebben voor deze twee locaties een ontwerp gemaakt en dit ontwerp zal dinsdag 12 oktober gepresenteerd worden bij de commissie Ruimte.

  Lage variant toren:

  https://www.youtube.com/watch?v=xqrZjrfl2g4

  Hoge variant toren:

  https://www.youtube.com/watch?v=1yxLuJ-xEX8

 5. Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering Ruimte tot 16:00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.