Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

woensdag 3 juli 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Toelichting

Deze vergadering is een meningsvormende commissievergadering.


De gemeenteraad vergadert in 3 stappen
- Tijdens de beeldvormende commissievergadering halen de raadsleden eerst informatie op. Ze vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie.
- In de meningsvormende vergadering stellen de leden daarna vragen aan de verantwoordelijke wethouder, ze gaan met elkaar in debat en bepalen hun standpunt.
- Ten slotte neemt de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit over het onderwerp. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


Kijk live mee
De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Kom inspreken over een onderwerp op de agenda
U heeft het recht tijdens de commissievergaderingen in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.


Andere vragen aan de raad
U kunt ook bij de griffie terecht als u de gemeenteraad wilt bereiken over een onderwerp dat niet op de agenda van een commissie staat of voor andere vragen over de raad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 3.a

  Ter vaststelling.

 4. 3.b

  Ter vaststelling.

 5. 4
  Inventarisatie insprekers
 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. Commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals de ISD Bollenstreek.

 7. 6

  De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk hebben een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Voor ieder 1 voor het organiseren van de sociale wijkteams. Mede naar aanleiding van de dwingende fiscale regeling die van kracht is sinds juli 2022 met betrekking tot de het detacheren van personeel, heroverwegen de gemeenten de huidige organisatievorm van Voor ieder 1. Uit onderzoeken blijkt dat een stichting met personeel in dienst de meest gewenste organisatievorm is. Het college wordt gevraagd de gemeenteraad voor te stellen € 333.000,- ter beschikking te stellen uit de reserve sociaal domein om daarmee de kosten te dekken van de transitie van organisatievorm van de Stichting Voor ieder 1.

  Voorgesteld besluit

  I) Een bedrag van € 333.000,- ter beschikking te stellen uit de reserve sociaal domein om daarmee de kosten te dekken van de transitie van organisatievorm van de Stichting Voor ieder 1 in 2024 en 2025.

 8. 7

  Stukken volgen later

 9. 8

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Welzijn tot dinsdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 10. 9
  Sluiting