Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

Beeldvormende en meningsvormende commissievergadering over begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen

donderdag 13 juni 2024

20:00 - 20:30
Locatie

Atrium Noordwijkerhout

Voorzitter
Charlotte Meiland
Toelichting

Dit is een beeldvormende en meningsvormende commissievergadering over de begrotingen van de  gemeenschappelijke regelingen op het gebied van de commissie Welzijn.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:06:46 - 00:09:36 - W.J.M. Meiland
  00:09:36 - 00:10:38 - L. (Louis) Koppel
  00:10:38 - 00:11:20 - W.J.M. Meiland
  00:11:25 - 00:11:27 - P. (Peter) van Bockhove
  00:11:29 - 00:11:30 - P. (Peter) van Bockhove
  00:11:32 - 00:11:34 - W.J.M. Meiland
  00:11:34 - 00:12:14 - W.J.M. Meiland
  00:12:22 - 00:27:17 - Ambtelijke ondersteuning 2
 2. 2

  Wat is de tendens bij alle begrotingen?
  Hoe wordt omgegaan met inflatiecorrectie en salararisstijgingen bij alle GR-en

  00:22:48 - 00:27:17 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:27:17 - 00:27:30 - W.J.M. Meiland
  00:27:42 - 00:28:11 - L. (Louis) Koppel
  00:28:12 - 00:28:14 - W.J.M. Meiland
  00:28:14 - 00:29:24 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:29:25 - 00:29:32 - W.J.M. Meiland
  00:29:34 - 00:29:55 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  00:29:57 - 00:29:58 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:31:41 - 00:31:48 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:31:48 - 00:32:03 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  00:32:26 - 00:32:27 - W.J.M. Meiland
  00:32:27 - 00:32:28 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:32:32 - 00:32:35 - W.J.M. Meiland
  00:33:33 - 00:33:41 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:33:41 - 00:33:42 - W.J.M. Meiland
  00:33:50 - 00:33:51 - P. (Peter) van Bockhove
  00:34:00 - 00:34:25 - W.J.M. Meiland
  00:34:32 - 00:34:34 - M.J. (Ria) Vink-van den Berg
  00:34:34 - 00:34:35 - W.J.M. Meiland
  00:34:57 - 00:34:58 - W.J.M. Meiland
  00:36:16 - 00:36:17 - W.J.M. Meiland
  00:36:22 - 00:36:26 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:36:26 - 00:36:29 - W.J.M. Meiland
  00:36:31 - 00:36:33 - W.J.M. Meiland
  00:36:34 - 00:37:32 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  00:37:32 - 00:37:34 - W.J.M. Meiland
  00:37:39 - 00:38:43 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:38:43 - 00:38:44 - W.J.M. Meiland
  00:38:46 - 00:38:54 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  00:38:54 - 00:39:33 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:39:35 - 00:39:36 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  00:40:02 - 00:40:03 - W.J.M. Meiland
  00:40:04 - 00:41:26 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:41:26 - 00:41:27 - W.J.M. Meiland
  00:41:27 - 00:41:28 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  00:41:47 - 00:41:48 - W.J.M. Meiland
  00:41:49 - 00:42:40 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:42:40 - 00:42:41 - W.J.M. Meiland
  00:42:50 - 00:43:00 - J. (Jordi) Zwart
  00:43:00 - 00:43:01 - W.J.M. Meiland
  00:43:02 - 00:43:07 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:43:07 - 00:43:09 - J. (Jordi) Zwart
  00:43:17 - 00:43:18 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:44:59 - 00:45:51 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  00:45:52 - 00:45:53 - W.J.M. Meiland
  00:46:48 - 00:46:49 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  00:46:49 - 00:46:51 - W.J.M. Meiland
  00:47:11 - 00:47:12 - W.J.M. Meiland
  00:47:12 - 00:47:35 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:47:37 - 00:47:41 - W.J.M. Meiland
  00:47:41 - 00:48:03 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  00:48:03 - 00:48:14 - W.J.M. Meiland
  00:48:15 - 00:48:31 - W.J.M. Meiland
  00:53:55 - 00:55:04 - W.J.M. Meiland
 3. 3

  Besluit

  Akkoord.


  Een aantal fracties zijn niet aanwezig, mochten zij van mening zijn dat een hamerstuk toch een bespreekstuk moet worden dan wordt hier nog een keer naar gekeken tijdens het vaststellen van de agenda tijdens de raadsvergadering van 27 juni.

  00:54:18 - 00:55:04 - W.J.M. Meiland
 4. 4

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

  00:54:20 - 00:55:04 - W.J.M. Meiland
 5. 5

  De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert beleid uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet inburgering 2021. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft op 18 april 2024 Programmaverantwoording 2023, Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025 aan de gemeenteraad gestuurd. Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de jaarstukken 2023 ter kennisname aan en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad te adviseren op zowel Begrotingswijziging 2024-I als Programmabegroting 2025 een zienswijze in te dienen conform bijgevoegd concept.

  Voorgesteld besluit

  I) Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Begrotingswijziging 2024-I ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept;
  II) Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept**.**

  Besluit

  I) Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Begrotingswijziging 2024-I ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept;
  II) Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept**.**


  Het onderwerp gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 27 juni.

  00:54:23 - 00:55:04 - W.J.M. Meiland
  00:55:10 - 00:56:33 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:56:33 - 00:56:39 - R.T.P. (Richard) Brouwer
  00:56:39 - 00:56:46 - W.J.M. Meiland
  00:57:28 - 00:57:31 - W.J.M. Meiland
  01:04:00 - 01:04:02 - W.J.M. Meiland
  01:04:21 - 01:04:43 - M.J. (Ria) Vink-van den Berg
  01:04:43 - 01:04:44 - W.J.M. Meiland
  01:04:45 - 01:05:08 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:05:08 - 01:05:11 - W.J.M. Meiland
  01:05:11 - 01:05:29 - M.J. (Ria) Vink-van den Berg
  01:05:29 - 01:05:35 - W.J.M. Meiland
  01:05:35 - 01:05:43 - W.J.M. Meiland
  01:06:08 - 01:06:09 - W.J.M. Meiland
  01:06:10 - 01:06:20 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:06:20 - 01:06:24 - W.J.M. Meiland
  01:06:29 - 01:06:30 - T.A.M. (Doris) van Kampen
  01:06:30 - 01:06:39 - W.J.M. Meiland
  01:07:04 - 01:07:05 - W.J.M. Meiland
  01:07:06 - 01:07:37 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:07:44 - 01:07:59 - S.W.C. (Suzan) Bergman
  01:07:59 - 01:08:00 - Gastspreker 3
  01:08:35 - 01:08:36 - S.W.C. (Suzan) Bergman
  01:08:37 - 01:08:39 - W.J.M. Meiland
  01:08:39 - 01:08:40 - S.W.C. (Suzan) Bergman
  01:08:40 - 01:08:45 - W.J.M. Meiland
  01:08:46 - 01:09:57 - L. (Louis) Koppel
  01:09:57 - 01:09:58 - Gastspreker 3
  01:10:16 - 01:10:36 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:10:42 - 01:10:43 - W.J.M. Meiland
  01:11:39 - 01:11:40 - L. (Louis) Koppel
  01:12:35 - 01:12:37 - W.J.M. Meiland
  01:12:57 - 01:13:19 - E.A. (Els) Vink
  01:13:19 - 01:13:44 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:13:44 - 01:13:46 - E.A. (Els) Vink
  01:13:57 - 01:13:58 - W.J.M. Meiland
  01:13:59 - 01:14:08 - W.J.M. Meiland
  01:14:10 - 01:14:43 - L. (Louis) Koppel
  01:14:44 - 01:15:55 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:15:55 - 01:15:56 - W.J.M. Meiland
  01:16:19 - 01:16:29 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:16:29 - 01:16:31 - W.J.M. Meiland
  01:17:13 - 01:17:22 - W.J.M. Meiland
  01:17:24 - 01:17:33 - L. (Louis) Koppel
  01:17:33 - 01:17:40 - W.J.M. Meiland
  01:17:44 - 01:17:57 - W.J.M. Meiland
  01:18:46 - 01:18:56 - W.J.M. Meiland
  01:18:58 - 01:19:02 - L. (Louis) Koppel
  01:19:02 - 01:19:04 - W.J.M. Meiland
  01:21:51 - 01:22:02 - W.J.M. Meiland
  01:22:03 - 01:22:04 - D.T.C. Salman
  01:22:04 - 01:22:06 - D.T.C. Salman
  01:22:08 - 01:23:51 - D.T.C. Salman
  01:23:51 - 01:23:54 - L. (Louis) Koppel
  01:25:33 - 01:25:34 - W.J.M. Meiland
  01:26:20 - 01:26:21 - W.J.M. Meiland
  01:26:21 - 01:26:23 - L. (Louis) Koppel
  01:26:27 - 01:26:28 - W.J.M. Meiland
  01:26:28 - 01:26:29 - L. (Louis) Koppel
  01:26:33 - 01:26:38 - W.J.M. Meiland
  01:26:41 - 01:26:51 - S.W.C. (Suzan) Bergman
  01:26:51 - 01:26:57 - W.J.M. Meiland
  01:27:28 - 01:27:55 - W.J.M. Meiland
  01:27:58 - 01:29:31 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  01:29:31 - 01:29:33 - W.J.M. Meiland
  01:29:38 - 01:29:39 - W.J.M. Meiland
  01:29:40 - 01:29:41 - D.T.C. Salman
  01:30:22 - 01:30:24 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  01:30:55 - 01:30:56 - W.J.M. Meiland
  01:31:00 - 01:31:37 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  01:31:37 - 01:32:06 - W.J.M. Meiland
  01:32:08 - 01:32:22 - T.A.M. (Doris) van Kampen
  01:32:23 - 01:32:24 - W.J.M. Meiland
  01:32:24 - 01:32:25 - T.A.M. (Doris) van Kampen
  01:32:28 - 01:32:29 - C. (Chris) van Maris
  01:33:05 - 01:33:20 - W.J.M. Meiland
  01:33:22 - 01:33:24 - C. (Chris) van Maris
  01:33:26 - 01:33:27 - W.J.M. Meiland
  01:33:37 - 01:33:39 - M.J. (Ria) Vink-van den Berg
  01:34:26 - 01:34:57 - W.J.M. Meiland
  01:34:58 - 01:35:10 - L. (Louis) Koppel
  01:35:56 - 01:35:57 - D.T.C. Salman
  01:35:58 - 01:36:17 - D.T.C. Salman
  01:36:18 - 01:36:20 - L. (Louis) Koppel
  01:37:16 - 01:37:18 - D.T.C. Salman
  01:37:23 - 01:37:24 - L. (Louis) Koppel
  01:38:01 - 01:38:29 - W.J.M. Meiland
  01:38:30 - 01:39:03 - L. (Louis) Koppel
  01:39:04 - 01:39:06 - W.J.M. Meiland
  01:39:07 - 01:39:08 - S.W.C. (Suzan) Bergman
  01:39:13 - 01:39:14 - T.A.M. (Doris) van Kampen
  01:39:14 - 01:39:16 - W.J.M. Meiland
  01:39:16 - 01:39:18 - C. (Chris) van Maris
  01:39:20 - 01:39:22 - M.J. (Ria) Vink-van den Berg
  01:40:56 - 01:41:12 - W.J.M. Meiland
  01:41:14 - 01:52:44 - Gastspreker 3
  01:52:44 - 01:52:46 - W.J.M. Meiland
  01:53:04 - 01:53:21 - M.J. (Ria) Vink-van den Berg
  01:53:22 - 01:53:24 - W.J.M. Meiland
  01:53:25 - 01:53:58 - Gastspreker 3
  01:53:58 - 01:54:03 - W.J.M. Meiland
  01:54:03 - 01:54:58 - C. (Chris) van Maris
  01:54:58 - 01:54:59 - W.J.M. Meiland
  01:55:05 - 01:56:36 - Gastspreker 3
  01:56:36 - 01:56:38 - W.J.M. Meiland
  01:57:08 - 01:57:09 - W.J.M. Meiland
  01:57:10 - 01:57:30 - Gastspreker 3
  01:57:31 - 01:57:35 - W.J.M. Meiland
  01:57:36 - 01:57:52 - T.A.M. (Doris) van Kampen
  01:57:53 - 01:57:56 - W.J.M. Meiland
  01:57:59 - 01:58:01 - W.J.M. Meiland
  01:58:03 - 01:58:16 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  01:58:16 - 01:58:17 - W.J.M. Meiland
  01:58:17 - 01:59:06 - Gastspreker 3
  01:59:06 - 01:59:11 - W.J.M. Meiland
  01:59:54 - 01:59:55 - W.J.M. Meiland
  01:59:55 - 02:00:43 - Gastspreker 3
  02:00:43 - 02:00:47 - W.J.M. Meiland
  02:00:48 - 02:01:15 - S.W.C. (Suzan) Bergman
  02:01:17 - 02:02:02 - Gastspreker 3
 6. 6

  Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor haar jeugdige inwoners en hun ouders. Sinds 1 januari 2023 is de Serviceorganisatie Zorg een eigenstandige organisatie op basis van een bedrijfsvoering Gemeenschappelijke Regeling en fungeert als inkooporganisatie voor de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. De GR Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) heeft tot taak de jeugdhulp in de regio te contracteren, te monitoren en te bekostigen. De uitvoering van deze taken draagt bij aan het voorzien van goede en betaalbare jeugdhulp voor de jeugdigen die dit het meest nodig hebben. Op 16 april 2024 heeft de SO Zorg Holland Rijnland de conceptbegroting voor haar organisatiekosten voor 2025 ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden.

  Besluit

  Het onderwerp gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering. 


  - Er wordt gekeken of er in de toekomst nog een presentatie gegeven kan worden door de Service Organisatie Zorg met een uitleg over het dashboard.

  02:01:19 - 02:02:02 - Gastspreker 3
  02:02:02 - 02:02:08 - W.J.M. Meiland
  02:02:12 - 02:02:50 - E.A. (Els) Vink
  02:04:44 - 02:04:45 - W.J.M. Meiland
  02:05:15 - 02:05:17 - E.A. (Els) Vink
  02:05:18 - 02:05:21 - W.J.M. Meiland
  02:06:14 - 02:06:15 - W.J.M. Meiland
  02:06:43 - 02:06:44 - Gastspreker 3
  02:07:42 - 02:08:44 - L. (Louis) Koppel
  02:08:45 - 02:08:46 - Gastspreker 3
  02:09:54 - 02:09:56 - W.J.M. Meiland
  02:09:56 - 02:09:57 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  02:10:47 - 02:11:22 - Gastspreker 3
  02:11:24 - 02:11:25 - W.J.M. Meiland
  02:11:25 - 02:11:26 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  02:11:28 - 02:11:34 - M.J. (Ria) Vink-van den Berg
  02:12:32 - 02:13:35 - Gastspreker 3
  02:14:23 - 02:14:29 - L. (Louis) Koppel
  02:14:29 - 02:14:35 - W.J.M. Meiland
  02:15:09 - 02:15:52 - W.J.M. Meiland
  02:15:53 - 02:16:18 - M.J. (Ria) Vink-van den Berg
  02:16:20 - 02:16:21 - W.J.M. Meiland
  02:16:23 - 02:17:02 - D.T.C. Salman
  02:17:03 - 02:17:09 - W.J.M. Meiland
  02:17:16 - 02:17:19 - W.J.M. Meiland
  02:17:19 - 02:18:04 - T.A.M. (Doris) van Kampen
  02:18:06 - 02:18:09 - W.J.M. Meiland
  02:18:09 - 02:18:12 - D.T.C. Salman
  02:18:20 - 02:18:42 - D.T.C. Salman
  02:18:43 - 02:18:50 - W.J.M. Meiland
  02:18:50 - 02:18:51 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  02:18:57 - 02:19:43 - L. (Louis) Koppel
  02:19:43 - 02:19:55 - W.J.M. Meiland
  02:19:55 - 02:19:56 - S.W.C. (Suzan) Bergman
  02:19:57 - 02:19:58 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  02:19:59 - 02:20:05 - T.A.M. (Doris) van Kampen
  02:20:08 - 02:20:12 - C. (Chris) van Maris
  02:21:08 - 02:21:09 - R.T.P. (Richard) Brouwer
  02:21:09 - 02:21:11 - W.J.M. Meiland
  02:21:16 - 02:21:21 - W.J.M. Meiland
  02:21:48 - 02:21:49 - R.T.P. (Richard) Brouwer
  02:21:52 - 02:21:53 - W.J.M. Meiland
  02:22:09 - 02:22:23 - Gastspreker 2
  02:22:25 - 02:31:10 - Gastspreker 3
 7. 7

  Update: De zienswijze van de gemeente Katwijk is toegevoegd op verzoek van commissielid Vink (GroenLinks)

  Voorgesteld besluit

  I) Een zienswijze over de begroting 2025 in te dienen, inclusief de herziene begroting 2024, aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB) conform het bijgevoegde concept.

  Besluit

  I) Een zienswijze over de begroting 2025 in te dienen, inclusief de herziene begroting 2024, aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB) conform het bijgevoegde concept.


  Het onderwerp gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering.
  De fractie van GroenLinks geeft aan eventueel met een amendement te komen.

  02:27:49 - 02:31:10 - Gastspreker 3
  02:31:10 - 02:31:12 - W.J.M. Meiland
  02:31:24 - 02:31:27 - W.J.M. Meiland
  02:31:27 - 02:32:02 - C. (Chris) van Maris
  02:32:02 - 02:32:03 - Gastspreker 3
  02:32:51 - 02:32:52 - W.J.M. Meiland
  02:32:58 - 02:33:00 - T.A.M. (Doris) van Kampen
  02:33:01 - 02:33:04 - W.J.M. Meiland
  02:33:05 - 02:33:15 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  02:33:15 - 02:33:19 - W.J.M. Meiland
  02:33:22 - 02:34:10 - L. (Louis) Koppel
  02:34:10 - 02:34:11 - Gastspreker 2
  02:35:56 - 02:35:57 - L. (Louis) Koppel
  02:36:37 - 02:36:40 - W.J.M. Meiland
  02:36:40 - 02:36:41 - L. (Louis) Koppel
  02:37:32 - 02:38:08 - L. (Louis) Koppel
  02:38:08 - 02:38:09 - Gastspreker 2
  02:40:32 - 02:40:33 - W.J.M. Meiland
  02:40:40 - 02:40:41 - W.J.M. Meiland
  02:40:54 - 02:41:42 - E.A. (Els) Vink
  02:41:43 - 02:41:44 - W.J.M. Meiland
  02:43:36 - 02:44:34 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  02:44:34 - 02:44:36 - W.J.M. Meiland
  02:46:19 - 02:46:23 - W.J.M. Meiland
  02:46:23 - 02:46:32 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  02:46:36 - 02:46:37 - W.J.M. Meiland
  02:47:02 - 02:47:30 - J.J. (Judith) Sandriman
  02:48:57 - 02:49:23 - J.J. (Judith) Sandriman
  02:50:22 - 02:50:23 - W.J.M. Meiland
  02:50:24 - 02:51:28 - L. (Louis) Koppel
  02:51:28 - 02:52:37 - Gastspreker 2
  02:52:37 - 02:52:38 - W.J.M. Meiland
  02:52:39 - 02:52:40 - W.J.M. Meiland
  02:53:33 - 02:53:47 - W.J.M. Meiland
  02:53:48 - 02:54:04 - E.A. (Els) Vink
  02:54:05 - 02:54:06 - W.J.M. Meiland
  02:54:13 - 02:54:14 - W.J.M. Meiland
  02:54:18 - 02:54:19 - W.J.M. Meiland
  02:54:21 - 02:54:25 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  02:54:27 - 02:55:13 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  02:55:16 - 02:55:17 - W.J.M. Meiland
  02:55:17 - 02:55:18 - D.T.C. Salman
  02:55:20 - 02:59:03 - D.T.C. Salman
  02:59:04 - 02:59:08 - W.J.M. Meiland
  02:59:08 - 02:59:09 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  03:00:12 - 03:00:13 - W.J.M. Meiland
  03:00:16 - 03:01:17 - D.T.C. Salman
  03:01:17 - 03:01:18 - W.J.M. Meiland
  03:01:20 - 03:01:21 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  03:01:22 - 03:01:23 - W.J.M. Meiland
  03:01:24 - 03:01:33 - T.A.M. (Doris) van Kampen
  03:01:35 - 03:01:37 - W.J.M. Meiland
  03:01:37 - 03:01:53 - C. (Chris) van Maris
  03:01:53 - 03:01:56 - W.J.M. Meiland
  03:01:59 - 03:02:06 - J.J. (Judith) Sandriman
  03:02:47 - 03:03:17 - W.J.M. Meiland
  03:03:18 - 03:04:29 - L. (Louis) Koppel
  03:04:29 - 03:04:30 - W.J.M. Meiland
  03:04:58 - 03:06:02 - W.J.M. Meiland
 8. 8

  In 2023 is er een cao afgesproken met een flinke loonkostenstijging voor Hecht (€3,7 miljoen). De 1e begrotingswijziging 2023 die Hecht hiervoor heeft ingediend, werd echter door het Algemeen Bestuur afgekeurd. Toen na nader onderzoek bleek dat Hecht niet in staat was de extra kosten zelf op te lossen met eigen middelen, is het proces voor een 1e begrotingswijziging 2024 gestart. Voorlopig is het ontstane tekort ten laste gebracht van het Eigen Vermogen van Hecht, waardoor dit Eigen Vermogen onder de afgesproken grens komt. Conform de Gemeenschappelijke Regeling is het nodig dat de deelnemende gemeenten het tekort aanvullen, zodat het Eigen Vermogen weer op peil is.


  De gemeenteraad heeft vorig jaar bij de Najaarsnota 2023 het gevraagde aanvullende bedrag voor Noordwijk al beschikbaar gesteld. Dit is door het besluit van het Algemeen Bestuur van december 2023 teruggevloeid naar de algemene reserve. In de Voorjaarsnota 2024 is nu hetzelfde bedrag weer opgevoerd. Tevens is voorliggende zienswijze inhoudelijk hetzelfde als die op de vorige begrotingswijziging.


  Voorgesteld besluit:


  - De gemeenteraad te adviseren bijgaande zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 Hecht.

  Besluit

  Het onderwerp gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

  03:05:48 - 03:06:02 - W.J.M. Meiland
  03:06:36 - 03:06:55 - W.J.M. Meiland
  03:07:00 - 03:07:20 - W.J.M. Meiland
  03:07:22 - 03:07:30 - Gastspreker 2
  03:07:30 - 03:07:39 - W.J.M. Meiland
  03:15:13 - 03:15:14 - W.J.M. Meiland
  03:15:32 - 03:15:36 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  03:16:25 - 03:16:26 - W.J.M. Meiland
  03:17:23 - 03:17:40 - W.J.M. Meiland
  03:17:40 - 03:18:02 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  03:18:03 - 03:18:04 - Gastspreker 2
  03:18:28 - 03:18:31 - W.J.M. Meiland
  03:18:31 - 03:18:42 - C. (Chris) van Maris
  03:18:42 - 03:18:43 - Gastspreker 2
  03:19:37 - 03:19:38 - W.J.M. Meiland
  03:19:42 - 03:20:43 - L. (Louis) Koppel
  03:20:43 - 03:20:45 - Gastspreker 2
  03:20:56 - 03:22:49 - Gastspreker 2
  03:22:49 - 03:22:50 - L. (Louis) Koppel
  03:23:16 - 03:23:17 - Gastspreker 2
  03:23:54 - 03:24:07 - W.J.M. Meiland
  03:24:23 - 03:24:43 - W.J.M. Meiland
  03:24:43 - 03:25:39 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  03:25:40 - 03:25:41 - D.T.C. Salman
  03:25:44 - 03:26:08 - D.T.C. Salman
  03:26:10 - 03:26:11 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  03:26:14 - 03:26:16 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  03:26:16 - 03:26:21 - W.J.M. Meiland
  03:26:21 - 03:27:52 - L. (Louis) Koppel
  03:27:54 - 03:28:40 - D.T.C. Salman
  03:28:40 - 03:28:42 - W.J.M. Meiland
  03:28:44 - 03:28:45 - L. (Louis) Koppel
  03:28:50 - 03:28:56 - W.J.M. Meiland
  03:28:56 - 03:29:51 - J.J. (Judith) Sandriman
  03:29:51 - 03:30:10 - W.J.M. Meiland
  03:30:26 - 03:30:27 - D.T.C. Salman
  03:31:00 - 03:31:15 - W.J.M. Meiland
  03:31:20 - 03:31:44 - D.T.C. Salman
  03:32:52 - 03:33:16 - W.J.M. Meiland
 9. 9

  Op 22 maart 2024 heeft Hecht ter zienswijze haar concept programmabegroting 2025 aangeboden. Bij de gemeenschappelijke regeling Hecht zijn veel gemeentelijke taken uit de Wet publieke gezondheid ondergebracht. Waaronder de organisatie van de Jeugdgezondheidszorg en, via een Zorg- en Veiligheidshuis, het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  In de concept programmabegroting 2025 schetst het dagelijks bestuur van Hecht de inhoudelijke en financiële kaders van haar werkzaamheden. In dit advies wordt een zienswijze op deze begroting voorgesteld.  Voorgesteld besluit:


  I. De gemeenteraad voor te stellen bijgevoegde zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting Hecht 2025.

  Besluit

  Het onderwerp gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

  02:28:38 - 02:31:10 - Gastspreker 3
 10. 10

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Welzijn tot dinsdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

  Besluit

  Er zijn geen rondvragen ingediend.

 11. 11

  Besluit

  De vergadering sluit om 23.25 uur.