Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

woensdag 17 januari 2024

20:00 - 21:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Sebastiaan Duivenvoorde
Toelichting

Meningsvormende commissies hebben een politiek karakter. Het gaat primair om meningen, om standpunten.
In een meningsvormende commissie gaat het om het met elkaar, met de fracties, bediscussiƫren van meningen, van standpunten. Dergelijke commissies hebben een duidelijk politiek karakter. Het uiteindelijke doel is dat het meningsvormende debat in de commissies zal plaatsvinden en besluitvorming in de raad.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor dinsdag 20.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:53 - 00:03:58 - AV / Bode +
 2. 2

  Besluit

  De agenda is vastgesteld.

  00:02:23 - 00:03:58 - AV / Bode +
 3. 3.a

  Ter vaststelling.

  Besluit

  De besluitenlijst is vastgesteld.

  00:02:35 - 00:03:58 - AV / Bode +
 4. 3.b

  Ter vaststelling.

  Besluit

  Conform vastgesteld.

  00:02:40 - 00:03:58 - AV / Bode +
 5. 4

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

  00:02:53 - 00:03:58 - AV / Bode +
 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. Commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals de ISD Bollenstreek.

  Besluit

  Er zijn geen onderwerpen ingebracht.

  00:03:25 - 00:03:58 - AV / Bode +
 7. 6

  Eerst in beeldvorming: omdat het gaat om een vierjaren termijn en het college voorstelt een zienswijze indienen.

  Besluit

  Gaat als hamerstuk naar de raad.

  00:03:27 - 00:03:58 - AV / Bode +
  00:03:58 - 00:04:00 - P. van Bockhove
  00:04:00 - 00:04:02 - AV / Bode +
  00:04:04 - 00:04:18 - AV / Bode +
  00:04:30 - 00:04:55 - S. Duivenvoorde
  00:04:55 - 00:06:38 - C.F. Drijver-van Empelen
  00:06:38 - 00:06:43 - S. Duivenvoorde
  00:06:44 - 00:07:52 - C.F. Kemper
  00:07:52 - 00:08:00 - S. Duivenvoorde
  00:08:01 - 00:09:36 - D.T.C. Salman
  00:09:38 - 00:09:46 - S. Duivenvoorde
  00:09:50 - 00:10:15 - D.J.C. Vissers
  00:10:16 - 00:10:21 - S. Duivenvoorde
  00:10:21 - 00:10:37 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:10:38 - 00:10:39 - S. Duivenvoorde
  00:10:39 - 00:10:40 - G.O.J. Meijer
  00:10:40 - 00:10:47 - S. Duivenvoorde
  00:10:47 - 00:10:58 - G.O.J. Meijer
  00:10:59 - 00:11:02 - S. Duivenvoorde
  00:11:45 - 00:11:49 - S. Duivenvoorde
  00:11:52 - 00:13:42 - T.E.G. Janson
  00:13:42 - 00:13:48 - S. Duivenvoorde
  00:13:49 - 00:13:56 - P. van Bockhove
  00:13:56 - 00:14:00 - S. Duivenvoorde
  00:14:00 - 00:14:03 - P. van Bockhove
  00:14:03 - 00:14:08 - S. Duivenvoorde
  00:14:14 - 00:14:24 - A. Plug
  00:14:24 - 00:14:28 - S. Duivenvoorde
  00:14:28 - 00:15:56 - J.C.P. de Moor
  00:15:56 - 00:17:06 - S. Duivenvoorde
 8. 7

  I) Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028 conform bijgevoegd concept.


  Op de website eengezonderhollandsmidden.nl zijn meer data over het onderwerp te vinden.

  Besluit

  Gaat als hamerstuk naar de raad. Partijen dienen mogelijk een amendement in.

  00:16:19 - 00:17:06 - S. Duivenvoorde
  00:17:07 - 00:18:41 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:18:41 - 00:18:46 - S. Duivenvoorde
  00:18:47 - 00:20:10 - D.T.C. Salman
  00:20:10 - 00:20:19 - S. Duivenvoorde
  00:20:19 - 00:21:02 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:21:03 - 00:21:04 - S. Duivenvoorde
  00:21:04 - 00:21:06 - D.T.C. Salman
  00:21:06 - 00:21:07 - S. Duivenvoorde
  00:21:07 - 00:21:43 - D.T.C. Salman
  00:21:43 - 00:21:49 - S. Duivenvoorde
  00:21:49 - 00:22:19 - T.A.M. van Kampen
  00:22:19 - 00:22:24 - S. Duivenvoorde
  00:22:24 - 00:22:50 - G.O.J. Meijer
  00:22:51 - 00:22:54 - S. Duivenvoorde
  00:22:56 - 00:23:15 - M.J. Vink-van den Berg
  00:23:16 - 00:23:19 - S. Duivenvoorde
  00:23:20 - 00:23:55 - D.T.C. Salman
  00:23:55 - 00:23:56 - S. Duivenvoorde
  00:23:56 - 00:24:03 - D.T.C. Salman
  00:24:04 - 00:24:08 - S. Duivenvoorde
  00:24:09 - 00:26:32 - T.E.G. Janson
  00:26:32 - 00:26:35 - S. Duivenvoorde
  00:26:35 - 00:27:00 - D.T.C. Salman
  00:27:00 - 00:27:01 - S. Duivenvoorde
  00:27:01 - 00:27:59 - D.T.C. Salman
  00:27:59 - 00:28:01 - S. Duivenvoorde
  00:28:01 - 00:28:02 - D.T.C. Salman
  00:28:02 - 00:28:03 - D.T.C. Salman
  00:28:03 - 00:28:15 - S. Duivenvoorde
  00:28:15 - 00:29:44 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:29:45 - 00:30:04 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:30:05 - 00:30:07 - S. Duivenvoorde
  00:30:07 - 00:31:17 - T.E.G. Janson
  00:31:18 - 00:31:31 - S. Duivenvoorde
  00:31:33 - 00:33:49 - J.C.P. de Moor
  00:33:49 - 00:33:57 - S. Duivenvoorde
  00:33:57 - 00:34:05 - D.T.C. Salman
  00:34:05 - 00:34:08 - S. Duivenvoorde
  00:34:08 - 00:34:20 - J.C.P. de Moor
  00:34:22 - 00:34:24 - S. Duivenvoorde
  00:34:25 - 00:35:38 - D.T.C. Salman
  00:35:39 - 00:35:46 - S. Duivenvoorde
  00:35:46 - 00:37:02 - C.F. Drijver-van Empelen
  00:37:02 - 00:37:08 - S. Duivenvoorde
  00:37:08 - 00:38:22 - C.F. Kemper
  00:38:22 - 00:38:27 - S. Duivenvoorde
  00:38:27 - 00:39:00 - D.T.C. Salman
  00:39:01 - 00:39:11 - S. Duivenvoorde
  00:39:12 - 00:39:37 - C.F. Kemper
  00:39:37 - 00:39:41 - S. Duivenvoorde
  00:39:42 - 00:40:32 - D.T.C. Salman
  00:40:32 - 00:40:44 - S. Duivenvoorde
  00:40:44 - 00:41:08 - C.F. Kemper
  00:41:08 - 00:41:11 - S. Duivenvoorde
  00:41:11 - 00:41:13 - D.T.C. Salman
  00:41:15 - 00:41:51 - D.T.C. Salman
  00:41:54 - 00:42:03 - S. Duivenvoorde
  00:42:05 - 00:42:52 - T.E.G. Janson
  00:42:54 - 00:42:57 - S. Duivenvoorde
  00:42:57 - 00:43:14 - D.T.C. Salman
  00:43:15 - 00:43:19 - S. Duivenvoorde
  00:43:19 - 00:43:43 - T.A.M. van Kampen
  00:43:45 - 00:44:02 - S. Duivenvoorde
  00:44:02 - 00:44:14 - D.T.C. Salman
  00:44:16 - 00:44:32 - S. Duivenvoorde
  00:44:32 - 00:44:41 - C.F. Drijver-van Empelen
  00:44:41 - 00:44:46 - S. Duivenvoorde
  00:44:46 - 00:44:56 - J.C.P. de Moor
  00:44:56 - 00:45:40 - S. Duivenvoorde
 9. 8

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Welzijn tot dinsdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

  Besluit

  Er zijn geen rondvragen.

  00:45:14 - 00:45:40 - S. Duivenvoorde
 10. 9

  Besluit

  De vergadering sluit om 20:44 uur.