Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 7 februari 2023

20:00 - 22:55
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk (zaal: Rotonde)

Voorzitter
A. Dik
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3
  Inventarisatie insprekers - 20:00
 4. 5

 5. 6

  Voorliggend gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan biedt een oplossing voor de
  gebruiksproblematiek rond sommige bedrijfswoningen in het buitengebied van de kernen
  Noordwijkerhout en De Zilk. Een groot aantal bewoners/eigenaren van deze bedrijfswoningen heeft
  aangegeven in de (voormalige) bedrijfswoning te willen blijven wonen, ondanks het feit dat het bedrijf
  al lange tijd is afgesplitst van de woning of dat er sprake is van het reeds lange tijd geleden
  gestaakte bedrijfsactiviteiten. Deze woningen krijgen de bestemming “Wonen” of, wanneer een bedrijf
  nog actief is, een toevoeging “PLW” (plattelandswoning) op de verbeelding. Het ontwerp heeft zes
  weken ter inzage gelegen en er zijn zes zienswijzen ontvangen. Deze hebben aanleiding gegeven het
  plan te wijzigen.

  Dit is een beeldvormende sessie.

  Bijlagen

 6. 7
  Sluiting - 22:55