Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

donderdag 1 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk en het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout. Uw aanmelding ontvangen we graag voor woensdag 31 januari a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:37 - 00:00:38 - J.C.F. Knapp
  00:00:50 - 00:00:54 - J.C.F. Knapp
  00:02:58 - 00:04:01 - W.J.A. Verkleij
 2. 2

  1. Van het college is het verzoek ontvangen om het raadsvoorstel Zienswijze 13e wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODWH aan de agenda toe te voegen als bespreekstuk. Dit omdat de termijn voor het indienen van de zienswijze afloopt op 2 februari 2024.


  2. Bij twee hamerstukken zijn amendementen en bij één punt diverse moties ingediend.
  Voorstel is deze twee punten over te hevelen naar de bespreekstukken waarbij debat plaats kan vinden over de ingediende amendementen en moties.
  Het gaat om punt 5 B (wordt 6B) Zienswijze Regiovisie aanpak huiselijk geweld Hollands Midden 2024-2028. En agendapunt 5C (wordt 6C) Aanvullen fonds Starterslening Noordwijk 2020.

  00:03:35 - 00:04:01 - W.J.A. Verkleij
  00:04:01 - 00:04:20 - W.J.A. Verkleij
  00:04:20 - 00:04:51 - L. Koppel
  00:04:54 - 00:05:04 - W.J.A. Verkleij
  00:05:04 - 00:05:13 - L. Koppel
  00:05:13 - 00:05:19 - W.J.A. Verkleij
  00:05:29 - 00:05:40 - W.J.A. Verkleij
  00:05:40 - 00:05:58 - G.J.W. van der Klugt
  00:05:58 - 00:06:15 - W.J.A. Verkleij
  00:06:15 - 00:06:27 - L. Koppel
  00:06:27 - 00:06:37 - W.J.A. Verkleij
  00:06:49 - 00:07:00 - W.J.A. Verkleij
  00:07:01 - 00:07:05 - W.J.A. Verkleij
  00:07:08 - 00:07:12 - W.J.A. Verkleij
  00:09:37 - 00:09:50 - W.J.A. Verkleij
  00:10:12 - 00:10:14 - M. Kortleven
  00:10:14 - 00:10:15 - W.J.A. Verkleij
  00:10:15 - 00:11:38 - M. Kortleven
  00:11:39 - 00:12:00 - W.J.A. Verkleij
  00:12:23 - 00:13:17 - W.J.A. Verkleij
  00:13:17 - 00:13:52 - L. Koppel
  00:13:53 - 00:14:13 - W.J.A. Verkleij
  00:14:13 - 00:14:17 - K.A. Vermeulen
  00:14:21 - 00:15:44 - W.J.A. Verkleij
  00:15:44 - 00:16:21 - L. Koppel
  00:16:23 - 00:17:33 - W.J.A. Verkleij
 3. 3

 4. 4

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Uitstelbrief vragen Groen Links vragen veiligheid bij bouwplaatsen
  00:17:13 - 00:17:33 - W.J.A. Verkleij
 5. 5

  00:17:23 - 00:17:33 - W.J.A. Verkleij
  00:17:33 - 00:17:50 - F.J.M. van Kouwen
  00:17:52 - 00:17:56 - W.J.A. Verkleij
  00:17:56 - 00:18:26 - R. van Dokkum
  00:18:26 - 00:19:26 - W.J.A. Verkleij
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
 7. 5.b

  Dit punt is niet besproken in de commissie. Het college verzoekt om dit punt toe te voegen aan de agenda zodat tijdig een zienswijze kan worden ingediend (deadline is 2 februari 2024). 


  De gemeente Noordwijk heeft met de Omgevingsdienst West-Holland een gemeenschappelijke regeling. Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen verschillende overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies, waterschappen. Het doel hiervan is om bepaalde taken en verantwoordelijkheden samen uit te voeren. Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Als gevolg hiervan is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst WestHolland (ODWH) noodzakelijk.


  Update 31 januari 2024
  In bijlage C is het raadsbesluit opgenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
 8. 6

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

  00:19:25 - 00:19:26 - W.J.A. Verkleij
  00:19:26 - 00:20:22 - T.T.J.M. Steenvoorden
 9. 6.a

  I) Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028 conform bijgevoegd concept.


  Op de website eengezonderhollandsmidden.nl zijn meer data over het onderwerp te vinden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  00:19:28 - 00:20:22 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:20:23 - 00:20:26 - W.J.A. Verkleij
  00:20:27 - 00:20:40 - W.J.A. Verkleij
  00:20:40 - 00:20:46 - J.C.P. de Moor
  00:20:46 - 00:20:53 - W.J.A. Verkleij
  00:20:54 - 00:21:42 - J.C.P. de Moor
  00:21:42 - 00:21:45 - W.J.A. Verkleij
  00:21:47 - 00:22:15 - R. van Dokkum
  00:22:16 - 00:22:20 - W.J.A. Verkleij
  00:22:20 - 00:22:49 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:22:50 - 00:22:57 - W.J.A. Verkleij
  00:23:12 - 00:24:17 - D.T.C. Salman
  00:24:19 - 00:24:22 - W.J.A. Verkleij
  00:24:22 - 00:24:43 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:24:43 - 00:24:44 - W.J.A. Verkleij
  00:24:44 - 00:24:45 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:24:45 - 00:24:46 - W.J.A. Verkleij
  00:24:47 - 00:25:05 - D.T.C. Salman
  00:25:06 - 00:25:07 - W.J.A. Verkleij
  00:25:07 - 00:25:15 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:25:15 - 00:25:18 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:25:19 - 00:25:21 - W.J.A. Verkleij
  00:25:21 - 00:25:31 - D.T.C. Salman
  00:25:31 - 00:25:34 - W.J.A. Verkleij
  00:25:34 - 00:26:01 - D.T.C. Salman
  00:26:01 - 00:26:02 - W.J.A. Verkleij
  00:26:02 - 00:26:04 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:26:06 - 00:26:10 - W.J.A. Verkleij
  00:26:11 - 00:26:26 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:26:29 - 00:26:35 - D.T.C. Salman
  00:26:47 - 00:27:01 - D.T.C. Salman
  00:27:01 - 00:27:06 - W.J.A. Verkleij
  00:27:06 - 00:27:18 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:27:19 - 00:27:20 - W.J.A. Verkleij
  00:27:20 - 00:27:53 - D.T.C. Salman
  00:27:54 - 00:27:58 - W.J.A. Verkleij
  00:27:58 - 00:28:14 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:28:14 - 00:28:15 - W.J.A. Verkleij
  00:28:15 - 00:28:31 - D.T.C. Salman
  00:28:31 - 00:28:43 - W.J.A. Verkleij
  00:28:43 - 00:29:13 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:29:13 - 00:29:45 - W.J.A. Verkleij
  00:29:51 - 00:29:52 - W.J.A. Verkleij
  00:30:38 - 00:30:43 - W.J.A. Verkleij
  00:30:44 - 00:30:45 - W.J.A. Verkleij
  00:30:51 - 00:31:21 - W.J.A. Verkleij
  00:31:21 - 00:33:13 - I.B.P. Kruse
  00:33:15 - 00:33:45 - W.J.A. Verkleij
  00:33:45 - 00:35:03 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:35:04 - 00:35:32 - W.J.A. Verkleij
  00:35:32 - 00:37:29 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:37:31 - 00:37:50 - W.J.A. Verkleij
  00:37:50 - 00:39:15 - M. Uphoff
  00:39:15 - 00:39:20 - W.J.A. Verkleij
  00:39:21 - 00:39:25 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:39:25 - 00:39:26 - W.J.A. Verkleij
  00:39:26 - 00:40:07 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:40:09 - 00:40:11 - W.J.A. Verkleij
  00:40:11 - 00:40:47 - M. Uphoff
  00:40:48 - 00:40:51 - W.J.A. Verkleij
  00:40:51 - 00:41:38 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:41:38 - 00:41:40 - W.J.A. Verkleij
  00:41:40 - 00:42:31 - B.H.C. Brekelmans
  00:42:32 - 00:42:34 - W.J.A. Verkleij
  00:42:34 - 00:43:00 - M. Uphoff
  00:43:01 - 00:43:02 - W.J.A. Verkleij
  00:43:02 - 00:43:03 - P. van Bockhove
  00:43:03 - 00:43:06 - W.J.A. Verkleij
  00:43:06 - 00:43:36 - K.L. van Herwaarden
  00:43:36 - 00:44:08 - M. Uphoff
 10. 6.a.1
  INGETROKKEN Amendement leden Steenvoorden (PUUR), Van Herwaarden (D66) en Van Teijlingen (MetLEF) inzake ‘Meer sturing op de aanpak huiselijk geweld binnen de gemeente Noordwijk
 11. 6.b

  Het agendapunt Aanvullen fonds Starterslening Noordwijk 2020 inclusief de motie en het amendement van de PvdI zijn  besproken in de commissie Ruimte. In de commissie Ruimte is geconcludeerd dat deze stukken voldoende besproken zijn en ter stemming door kunnen naar de raad. Aangegeven is dat fracties een stemverklaring kunnen afleggen indien wenselijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
 12. 6.b.1

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5)
  tegen
  - D66 (1), - PvdA (1)
 13. 6.b.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Moties

  Titel
  Anticiperen aanvullend budget starterslening
 14. 6.b.3

 15. 6.b.4

 16. 6.b.5

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (1), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  tegen
  - METLEF (2), - NZLokaal (3)

  Moties

  Titel
  Onderzoeken regeling 'hamsterhuren'
  00:44:01 - 00:44:08 - M. Uphoff
  00:44:08 - 00:44:10 - W.J.A. Verkleij
  00:44:10 - 00:45:01 - P. van Bockhove
  00:45:03 - 00:45:06 - W.J.A. Verkleij
  00:45:06 - 00:45:39 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:45:40 - 00:45:41 - W.J.A. Verkleij
  00:45:41 - 00:45:42 - P. van Bockhove
  00:45:42 - 00:46:09 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:46:09 - 00:46:11 - P. van Bockhove
  00:46:11 - 00:46:12 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:46:12 - 00:46:13 - P. van Bockhove
  00:46:13 - 00:46:14 - W.J.A. Verkleij
  00:46:14 - 00:46:48 - P. van Bockhove
  00:46:49 - 00:46:52 - W.J.A. Verkleij
  00:46:52 - 00:47:51 - M. Uphoff
  00:47:51 - 00:47:56 - W.J.A. Verkleij
  00:48:03 - 00:48:25 - W.J.A. Verkleij
  00:48:25 - 00:49:59 - R. van Dokkum
  00:50:00 - 00:50:03 - W.J.A. Verkleij
  00:50:04 - 00:50:28 - K.L. van Herwaarden
  00:50:29 - 00:50:33 - W.J.A. Verkleij
  00:50:33 - 00:51:37 - J.C.P. de Moor
  00:51:37 - 00:51:40 - W.J.A. Verkleij
  00:51:40 - 00:52:34 - I.B.P. Kruse
  00:52:34 - 00:52:43 - W.J.A. Verkleij
  00:52:43 - 00:54:18 - T.C.T. van Paridon
  00:54:18 - 00:54:22 - W.J.A. Verkleij
  00:54:22 - 00:55:57 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:55:58 - 00:56:01 - T.C.T. van Paridon
  00:56:01 - 00:56:02 - W.J.A. Verkleij
  00:56:02 - 00:56:14 - T.C.T. van Paridon
  00:56:14 - 00:56:16 - W.J.A. Verkleij
  00:56:16 - 00:57:00 - M. Uphoff
  00:57:02 - 00:57:13 - W.J.A. Verkleij
  00:57:30 - 00:58:27 - M. Kortleven
  00:58:27 - 00:58:28 - W.J.A. Verkleij
  00:58:28 - 01:01:12 - M. Kortleven
  01:01:12 - 01:01:16 - W.J.A. Verkleij
  01:01:16 - 01:01:17 - M. Kortleven
  01:01:17 - 01:02:14 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:02:14 - 01:02:15 - W.J.A. Verkleij
  01:02:15 - 01:03:30 - M. Kortleven
  01:03:31 - 01:03:32 - W.J.A. Verkleij
  01:03:32 - 01:04:23 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:04:23 - 01:04:25 - W.J.A. Verkleij
  01:04:25 - 01:04:55 - M. Kortleven
  01:04:55 - 01:04:57 - W.J.A. Verkleij
  01:04:57 - 01:05:44 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:05:45 - 01:05:46 - W.J.A. Verkleij
  01:05:46 - 01:06:34 - M. Kortleven
  01:06:36 - 01:06:45 - W.J.A. Verkleij
  01:06:45 - 01:07:19 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:07:19 - 01:07:33 - P. van Bockhove
  01:07:33 - 01:07:36 - W.J.A. Verkleij
  01:07:36 - 01:07:59 - M. Kortleven
  01:08:01 - 01:08:05 - W.J.A. Verkleij
  01:08:05 - 01:08:07 - M. Kortleven
  01:08:07 - 01:08:43 - P. van Bockhove
  01:08:45 - 01:08:48 - W.J.A. Verkleij
  01:08:48 - 01:10:59 - M. Kortleven
  01:10:59 - 01:11:11 - W.J.A. Verkleij
  01:11:11 - 01:11:16 - M. Uphoff
  01:11:16 - 01:12:33 - W.J.A. Verkleij
  01:12:33 - 01:12:53 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:12:53 - 01:13:32 - W.J.A. Verkleij
  01:13:32 - 01:13:46 - K.L. van Herwaarden
  01:13:48 - 01:14:16 - W.J.A. Verkleij
  01:15:23 - 01:15:39 - W.J.A. Verkleij
  01:17:30 - 01:17:50 - W.J.A. Verkleij
  01:17:52 - 01:18:22 - W.J.A. Verkleij
  01:18:55 - 01:18:59 - W.J.A. Verkleij
  01:20:39 - 01:21:05 - W.J.A. Verkleij
  01:21:46 - 01:21:56 - W.J.A. Verkleij
  01:22:07 - 01:22:55 - W.J.A. Verkleij
  01:23:39 - 01:24:42 - W.J.A. Verkleij
  01:24:42 - 01:29:07 - J.C.M. van der Klaauw
 17. 7

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

 18. 7.a

 19. 7.b

 20. 7.c

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  - METLEF (2), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (1)
  tegen
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Moties

  Titel
  Parkeren - zorgvergunning
  01:28:20 - 01:29:07 - J.C.M. van der Klaauw
  01:29:08 - 01:29:23 - W.J.A. Verkleij
  01:29:23 - 01:30:04 - T.C.T. van Paridon
  01:30:05 - 01:30:09 - J.C.M. van der Klaauw
  01:30:09 - 01:30:12 - W.J.A. Verkleij
  01:30:13 - 01:31:41 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:31:42 - 01:31:44 - W.J.A. Verkleij
  01:31:44 - 01:33:06 - L. Koppel
  01:33:06 - 01:33:10 - P. van Bockhove
  01:33:10 - 01:33:15 - W.J.A. Verkleij
  01:33:15 - 01:33:45 - P. van Bockhove
  01:33:46 - 01:35:08 - L. Koppel
  01:35:08 - 01:35:11 - W.J.A. Verkleij
  01:35:11 - 01:35:12 - L. Koppel
  01:35:12 - 01:35:25 - R.T.P. Brouwer
  01:35:25 - 01:35:26 - W.J.A. Verkleij
  01:35:26 - 01:35:32 - L. Koppel
  01:35:32 - 01:35:38 - W.J.A. Verkleij
  01:35:38 - 01:35:52 - L. Koppel
  01:35:52 - 01:35:58 - W.J.A. Verkleij
  01:35:58 - 01:37:08 - L. Koppel
  01:37:08 - 01:37:19 - W.J.A. Verkleij
  01:37:19 - 01:38:24 - J.C.M. van der Klaauw
  01:38:24 - 01:38:25 - W.J.A. Verkleij
  01:38:25 - 01:38:35 - L. Koppel
  01:38:35 - 01:38:37 - J.C.M. van der Klaauw
  01:38:37 - 01:38:38 - L. Koppel
  01:38:38 - 01:38:41 - J.C.M. van der Klaauw
  01:38:41 - 01:38:49 - L. Koppel
  01:38:49 - 01:38:50 - W.J.A. Verkleij
  01:38:50 - 01:39:33 - L. Koppel
  01:39:34 - 01:39:37 - W.J.A. Verkleij
  01:39:37 - 01:39:57 - J.C.M. van der Klaauw
  01:39:57 - 01:39:58 - W.J.A. Verkleij
  01:39:58 - 01:40:01 - J.C.M. van der Klaauw
  01:40:01 - 01:40:06 - W.J.A. Verkleij
  01:40:06 - 01:43:18 - J.L de Mooij
 21. 7.d

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  - CDA (4), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (1), - METLEF (2), - NZLokaal (4)
  tegen
  - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (1), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Moties

  Titel
  Parkeertegoed bezoekersvergunning
  01:40:06 - 01:43:18 - J.L de Mooij
  01:43:23 - 01:43:25 - J.L de Mooij
  01:43:25 - 01:43:42 - J.L de Mooij
  01:43:42 - 01:43:43 - J.C.M. van der Klaauw
  01:43:43 - 01:43:46 - W.J.A. Verkleij
  01:43:46 - 01:44:44 - J.C.P. de Moor
  01:44:44 - 01:44:46 - J.C.M. van der Klaauw
  01:44:46 - 01:44:48 - W.J.A. Verkleij
  01:44:48 - 01:46:17 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:46:18 - 01:46:22 - W.J.A. Verkleij
  01:46:22 - 01:46:23 - J.C.M. van der Klaauw
  01:46:23 - 01:46:26 - W.J.A. Verkleij
  01:46:26 - 01:47:50 - J.L de Mooij
  01:47:50 - 01:47:53 - W.J.A. Verkleij
  01:47:53 - 01:47:54 - J.C.M. van der Klaauw
  01:47:54 - 01:47:57 - W.J.A. Verkleij
  01:47:57 - 01:48:20 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:48:20 - 01:48:21 - W.J.A. Verkleij
  01:48:23 - 01:48:24 - J.C.M. van der Klaauw
  01:48:24 - 01:48:25 - W.J.A. Verkleij
  01:48:25 - 01:49:06 - J.C.M. van der Klaauw
  01:49:06 - 01:49:09 - W.J.A. Verkleij
  01:49:09 - 01:49:30 - L. Koppel
  01:49:30 - 01:49:35 - W.J.A. Verkleij
  01:49:35 - 01:50:18 - L. Koppel
  01:50:18 - 01:50:20 - W.J.A. Verkleij
  01:50:21 - 01:50:58 - J.L de Mooij
  01:50:59 - 01:51:08 - W.J.A. Verkleij
  01:51:08 - 01:51:43 - L. Koppel
  01:51:45 - 01:51:59 - W.J.A. Verkleij
  01:51:59 - 01:52:08 - L. Koppel
  01:52:09 - 01:52:15 - W.J.A. Verkleij
  01:52:16 - 01:52:35 - W.J.A. Verkleij
  01:52:35 - 01:52:38 - K.A. Vermeulen
  01:52:38 - 01:52:41 - W.J.A. Verkleij
  01:52:41 - 01:52:44 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:52:44 - 01:52:45 - A.M. Dik
  01:52:45 - 01:52:49 - J.C.P. de Moor
  01:52:49 - 01:52:51 - W.J.A. Verkleij
  01:52:51 - 01:52:54 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:52:54 - 01:52:59 - W.J.A. Verkleij
  01:52:59 - 01:53:00 - P. van Bockhove
  01:53:00 - 01:53:06 - W.J.A. Verkleij
  01:53:06 - 01:53:08 - P. van Bockhove
  01:53:08 - 01:53:13 - W.J.A. Verkleij
  01:53:14 - 01:53:17 - W.J.A. Verkleij
  01:53:17 - 01:53:22 - R. van Dokkum
  01:53:22 - 01:53:26 - W.J.A. Verkleij
  01:53:26 - 01:53:28 - J.L de Mooij
  01:53:28 - 01:53:31 - W.J.A. Verkleij
  01:53:31 - 01:53:45 - A.M. Dik
  01:53:54 - 01:54:16 - W.J.A. Verkleij
 22. 7.e

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (1), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (5)
  tegen
  - D66 (1), - GroenLinks (1), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - PUUR (1), - PvdA (1)

  Moties

  Titel
  Nieuwe en kritische blik op het parkeersysteem voor vergunninghouders
  01:54:06 - 01:54:16 - W.J.A. Verkleij
  01:54:16 - 01:57:18 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:57:18 - 01:57:24 - W.J.A. Verkleij
  01:57:24 - 01:57:25 - J.C.M. van der Klaauw
  01:57:25 - 01:57:28 - W.J.A. Verkleij
  01:57:28 - 01:57:29 - J.C.M. van der Klaauw
  01:57:29 - 01:57:42 - W.J.A. Verkleij
  01:57:42 - 01:57:59 - J.C.M. van der Klaauw
  01:57:59 - 01:58:00 - W.J.A. Verkleij
  01:58:01 - 01:58:03 - W.J.A. Verkleij
  01:58:03 - 01:58:35 - J.L de Mooij
  01:58:36 - 01:58:38 - W.J.A. Verkleij
  01:58:39 - 01:59:25 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:59:27 - 01:59:31 - W.J.A. Verkleij
  01:59:31 - 02:00:11 - J.C.P. de Moor
  02:00:13 - 02:00:19 - W.J.A. Verkleij
  02:00:19 - 02:01:04 - L. Koppel
  02:01:04 - 02:01:06 - W.J.A. Verkleij
  02:01:06 - 02:01:08 - L. Koppel
  02:01:08 - 02:01:28 - L. Koppel
  02:01:28 - 02:01:31 - W.J.A. Verkleij
  02:01:33 - 02:01:50 - J.L de Mooij
  02:01:52 - 02:01:58 - W.J.A. Verkleij
  02:01:58 - 02:02:47 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:02:47 - 02:02:48 - W.J.A. Verkleij
  02:02:48 - 02:02:49 - W.J.A. Verkleij
  02:02:49 - 02:03:10 - J.C.M. van der Klaauw
  02:03:12 - 02:03:14 - W.J.A. Verkleij
  02:03:14 - 02:03:23 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:03:23 - 02:03:24 - J.C.M. van der Klaauw
  02:03:24 - 02:03:26 - W.J.A. Verkleij
  02:03:26 - 02:03:36 - J.C.M. van der Klaauw
  02:03:38 - 02:04:00 - W.J.A. Verkleij
 23. 7.f

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  tegen
  - GroenLinks (2)

  Moties

  Titel
  Parkeren salderen
  02:03:47 - 02:04:00 - W.J.A. Verkleij
  02:04:06 - 02:05:47 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:05:49 - 02:05:54 - W.J.A. Verkleij
  02:05:54 - 02:06:31 - T.T.J.M. Steenvoorden
 24. 7.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Moties

  Titel
  Schrappen bepaling muntgeld uit aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 2024
  02:05:58 - 02:06:31 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:06:31 - 02:06:38 - W.J.A. Verkleij
  02:06:38 - 02:06:39 - J.C.M. van der Klaauw
  02:06:39 - 02:06:46 - J.C.M. van der Klaauw
  02:06:47 - 02:07:14 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:07:15 - 02:07:43 - W.J.A. Verkleij
  02:07:43 - 02:19:39 - T.C.W.M. Alkemade
  02:19:39 - 02:19:40 - W.J.A. Verkleij
  02:19:40 - 02:19:42 - J.C.M. van der Klaauw
  02:19:42 - 02:20:02 - W.J.A. Verkleij
  02:20:02 - 02:20:30 - T.C.T. van Paridon
  02:20:30 - 02:20:31 - W.J.A. Verkleij
  02:20:31 - 02:20:32 - T.C.T. van Paridon
  02:20:32 - 02:20:55 - T.C.W.M. Alkemade
  02:20:55 - 02:20:57 - J.C.M. van der Klaauw
  02:20:59 - 02:21:00 - W.J.A. Verkleij
  02:21:00 - 02:21:02 - J.C.M. van der Klaauw
  02:21:02 - 02:21:11 - W.J.A. Verkleij
  02:21:11 - 02:21:25 - J.C.M. van der Klaauw
  02:21:26 - 02:21:28 - W.J.A. Verkleij
  02:21:28 - 02:21:40 - T.C.W.M. Alkemade
  02:21:40 - 02:21:43 - W.J.A. Verkleij
  02:21:43 - 02:21:48 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:21:48 - 02:21:55 - W.J.A. Verkleij
  02:21:55 - 02:21:57 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:21:57 - 02:21:58 - T.C.W.M. Alkemade
  02:21:58 - 02:22:07 - W.J.A. Verkleij
  02:22:07 - 02:22:12 - T.C.W.M. Alkemade
  02:29:51 - 02:30:18 - W.J.A. Verkleij
  02:30:18 - 02:30:43 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:30:43 - 02:30:45 - W.J.A. Verkleij
  02:30:45 - 02:31:23 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:31:23 - 02:32:03 - W.J.A. Verkleij
  02:32:03 - 02:32:24 - T.C.W.M. Alkemade
  02:32:25 - 02:32:28 - W.J.A. Verkleij
  02:32:28 - 02:33:16 - L. Koppel
  02:33:18 - 02:33:20 - W.J.A. Verkleij
  02:33:20 - 02:34:30 - T.C.W.M. Alkemade
  02:34:30 - 02:34:32 - W.J.A. Verkleij
  02:34:33 - 02:35:38 - J.L de Mooij
  02:35:38 - 02:35:40 - W.J.A. Verkleij
  02:35:40 - 02:36:31 - T.C.W.M. Alkemade
  02:36:32 - 02:36:36 - W.J.A. Verkleij
  02:36:37 - 02:37:26 - J.C.M. van der Klaauw
  02:37:27 - 02:37:29 - W.J.A. Verkleij
  02:37:29 - 02:39:01 - T.C.W.M. Alkemade
  02:39:01 - 02:39:03 - W.J.A. Verkleij
  02:39:03 - 02:39:40 - J.L de Mooij
  02:39:40 - 02:39:41 - W.J.A. Verkleij
  02:39:41 - 02:40:14 - T.C.W.M. Alkemade
  02:40:14 - 02:40:24 - W.J.A. Verkleij
  02:40:24 - 02:40:45 - T.C.W.M. Alkemade
  02:40:46 - 02:40:47 - W.J.A. Verkleij
  02:40:47 - 02:40:54 - J.C.F. Knapp
  02:40:54 - 02:41:04 - W.J.A. Verkleij
  02:41:04 - 02:41:36 - J.C.F. Knapp
  02:41:36 - 02:42:33 - W.J.A. Verkleij
  02:42:33 - 02:42:44 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:42:46 - 02:42:58 - W.J.A. Verkleij
  02:42:58 - 02:43:02 - J.L de Mooij
  02:43:04 - 02:43:29 - W.J.A. Verkleij
  02:44:36 - 02:45:03 - W.J.A. Verkleij
  02:45:56 - 02:46:37 - W.J.A. Verkleij
  02:48:17 - 02:48:41 - W.J.A. Verkleij
  02:49:10 - 02:49:46 - W.J.A. Verkleij
 25. 7.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Moties

  Titel
  Zonnepanelen parkeerplaats
  02:49:29 - 02:49:46 - W.J.A. Verkleij
  02:49:54 - 02:49:58 - W.J.A. Verkleij
  02:50:03 - 02:50:29 - W.J.A. Verkleij
  02:50:55 - 02:50:57 - W.J.A. Verkleij
  02:50:57 - 02:51:10 - L. Koppel
  02:51:10 - 02:51:17 - W.J.A. Verkleij
  02:51:17 - 02:51:23 - L. Koppel
  02:51:23 - 02:51:53 - W.J.A. Verkleij
  02:51:53 - 02:55:11 - I.B.P. Kruse
  02:55:15 - 02:55:18 - W.J.A. Verkleij
  02:55:18 - 02:55:53 - I.B.P. Kruse
  02:55:55 - 02:56:07 - W.J.A. Verkleij
  02:56:07 - 02:56:46 - J.C.P. de Moor
  02:56:46 - 02:56:54 - W.J.A. Verkleij
  02:56:54 - 02:57:12 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:57:13 - 02:57:14 - J.C.P. de Moor
  02:57:14 - 02:57:15 - W.J.A. Verkleij
  02:57:15 - 02:57:51 - J.C.P. de Moor
  02:57:51 - 02:57:55 - W.J.A. Verkleij
  02:57:56 - 02:58:27 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:58:27 - 02:58:33 - W.J.A. Verkleij
  02:58:33 - 02:59:44 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  02:59:44 - 02:59:46 - W.J.A. Verkleij
  02:59:47 - 03:01:24 - A.N.T. van Tol
  03:01:26 - 03:01:33 - W.J.A. Verkleij
  03:01:33 - 03:02:10 - I.B.P. Kruse
  03:02:11 - 03:02:14 - W.J.A. Verkleij
  03:02:14 - 03:02:55 - A.N.T. van Tol
  03:02:56 - 03:02:58 - W.J.A. Verkleij
  03:02:58 - 03:03:38 - P. van Bockhove
  03:03:38 - 03:03:40 - W.J.A. Verkleij
  03:03:42 - 03:03:54 - I.B.P. Kruse
  03:03:54 - 03:04:16 - W.J.A. Verkleij
  03:04:29 - 03:08:24 - T.C.W.M. Alkemade
  03:08:25 - 03:08:37 - W.J.A. Verkleij
  03:08:37 - 03:08:41 - I.B.P. Kruse
  03:08:41 - 03:08:46 - W.J.A. Verkleij
  03:08:46 - 03:08:49 - I.B.P. Kruse
  03:08:49 - 03:09:02 - W.J.A. Verkleij
  03:09:03 - 03:09:08 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  03:09:08 - 03:09:11 - W.J.A. Verkleij
  03:09:11 - 03:09:24 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  03:09:29 - 03:09:31 - W.J.A. Verkleij
  03:09:31 - 03:10:01 - A.N.T. van Tol
  03:10:01 - 03:10:12 - W.J.A. Verkleij
  03:11:03 - 03:11:34 - W.J.A. Verkleij
  03:11:34 - 03:14:02 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  03:14:02 - 03:14:13 - W.J.A. Verkleij
  03:14:13 - 03:14:30 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  03:14:31 - 03:14:34 - W.J.A. Verkleij
  03:14:35 - 03:14:46 - R. van Dokkum
  03:14:46 - 03:14:47 - W.J.A. Verkleij
  03:14:47 - 03:15:10 - R. van Dokkum
  03:15:10 - 03:15:12 - W.J.A. Verkleij
  03:15:12 - 03:15:41 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  03:15:44 - 03:15:49 - W.J.A. Verkleij
  03:16:00 - 03:17:14 - D.T.C. Salman
  03:17:15 - 03:17:32 - W.J.A. Verkleij
 26. 7.i

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Moties

  Titel
  Mobiele bus ter preventie borstkanker
  03:18:10 - 03:18:40 - W.J.A. Verkleij
  03:18:40 - 03:20:32 - J.C.F. Knapp
  03:20:32 - 03:20:42 - W.J.A. Verkleij
  03:20:42 - 03:21:44 - J.C.F. Knapp
  03:21:44 - 03:22:25 - W.J.A. Verkleij
  03:22:25 - 03:23:22 - P. van Bockhove
  03:23:22 - 03:23:26 - W.J.A. Verkleij
  03:23:26 - 03:24:05 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  03:24:07 - 03:24:15 - W.J.A. Verkleij
  03:24:15 - 03:24:49 - J.C.P. de Moor
  03:24:49 - 03:24:53 - W.J.A. Verkleij
  03:24:53 - 03:25:18 - G.J.W. van der Klugt
  03:25:18 - 03:25:25 - W.J.A. Verkleij
  03:25:49 - 03:25:52 - M. Kortleven
  03:25:52 - 03:25:57 - J.C.F. Knapp
  03:25:57 - 03:26:14 - W.J.A. Verkleij
  03:26:14 - 03:28:28 - J.C.F. Knapp
  03:28:28 - 03:28:36 - W.J.A. Verkleij
  03:28:36 - 03:29:25 - P. van Bockhove
  03:29:26 - 03:29:33 - W.J.A. Verkleij
  03:29:33 - 03:30:10 - G.J.W. van der Klugt
  03:30:10 - 03:30:15 - W.J.A. Verkleij
  03:30:16 - 03:32:40 - M. Kortleven
  03:32:43 - 03:32:52 - W.J.A. Verkleij
  03:32:52 - 03:33:00 - J.C.F. Knapp
  03:33:01 - 03:33:17 - W.J.A. Verkleij
 27. 7.j

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (1), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  tegen
  - Lijst Salman Noordwijk (1)

  Moties

  Titel
  De maat is vol
  03:34:05 - 03:34:14 - W.J.A. Verkleij
  03:34:23 - 03:34:54 - W.J.A. Verkleij
 28. 8

  Op verzoek van een kandidaat commissielid is dit agendapunt als laatste geagendeerd.

  03:34:38 - 03:34:54 - W.J.A. Verkleij
  03:34:54 - 03:35:38 - T.T.J.M. Steenvoorden
  03:35:39 - 03:36:06 - W.J.A. Verkleij
  03:36:11 - 03:36:13 - W.J.A. Verkleij
  03:36:13 - 03:36:25 - L. Koppel
  03:36:26 - 03:36:30 - W.J.A. Verkleij
  03:36:30 - 03:36:41 - J.C.P. de Moor
  03:36:41 - 03:36:43 - W.J.A. Verkleij
  03:36:44 - 03:37:02 - W.J.A. Verkleij
  03:37:32 - 03:37:34 - W.J.A. Verkleij
  03:37:35 - 03:38:20 - J.C.P. de Moor
  03:38:20 - 03:38:26 - W.J.A. Verkleij
  03:38:26 - 03:38:41 - J.C.F. Knapp
  03:38:41 - 03:38:43 - W.J.A. Verkleij
  03:38:43 - 03:38:45 - J.C.P. de Moor
  03:38:45 - 03:38:54 - J.C.F. Knapp
  03:38:54 - 03:39:18 - W.J.A. Verkleij
  03:40:39 - 03:41:53 - W.J.A. Verkleij
  03:42:34 - 03:43:02 - W.J.A. Verkleij
  03:43:17 - 03:44:27 - W.J.A. Verkleij
  03:44:52 - 03:45:08 - W.J.A. Verkleij
  03:45:10 - 03:45:11 - B.H.C. Brekelmans
 29. 9
  Sluiting