Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

donderdag 11 juli 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Vaststelling besluitenlijst
 4. 4
  Vaststelling lijst ingekomen stukken
 5. 5
  Installatie en benoemingen
 6. 6
  VASTSTELLING HAMERSTUKKEN
 7. 7

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

 8. 8
  Initiatiefvoorstel lid Uphoff (CDA) inzake Gemeentewet en RVO; Betere besluitvorming m.b.t. moties (gaat hierna naar de commissie, na het advies van het college)
 9. 9

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

 10. 10
  Sluiting