Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

Perspectiefnota 2025-2028

dinsdag 9 juli 2024

17:00 - 23:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.


De Perspectiefnota 2025-2028 geeft de stand van de gemeentelijke financiën weer voor de komende vier jaar en vormt hiermee het financiële kader voor de Programmabegroting 2025-2028.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Update 5 juni 2024 (nav besluit van de Agendacommissie)

  • De aanvangstijd is aangepast naar 17.00 uur.
  • Tijdschema:
   • Vanaf 17.00 tot 18.30 uur Algemene Beschouwingen (5 minuten per fractie)
   • 18.30-19.30 uur Warme maaltijd/overleg fracties (fractiekamers zijn beschikbaar)
   • 19.30-20.00 uur Reactie van het college op de Algemene Beschouwingen (max 30 minuten)
   • Vanaf 20.00 uur Behandeling van de Perspectiefnota 2025-2028 door de raad in twee termijnen
   • Daarna stemming over eventuele amendementen, de Perspectiefnota en eventuele moties
  • De nadere uitwerking volgt
 2. 2
  Opening
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4
  Algemene Beschouwingen (vanaf 1700 uur tot 18.30 uur)
 5. 5
  Schorsing (tussen 18.30 uur en 19.30 uur)
 6. 6
  Reactie college op Algemene Beschouwingen (max 30 minuten)
 7. 7

  Spreektijd per fractie:

 8. 7.a

  De raad wordt gevraagd de Perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen. Deze perspectiefnota geeft de stand van de gemeentelijke financiën weer voor de komende vier jaar en vormt hiermee het financiële kader voor de Programmabegroting 2025-2028. 


  Net als bij vrijwel alle gemeenten in Nederland staat het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Noordwijk onder druk. Het autonoom (onontkoombaar) beleid en de uitkomsten van de Meicirculaire 2024 van het gemeentefonds zijn als eerste in het meerjarenperspectief verwerkt. Vervolgens zijn de te nemen maatregelen en het nieuw beleid verzameld en voorzien van een prioritering. Het college heeft binnen deze prioritering keuzes gemaakt die in de perspectiefnota aan de raad worden voorgelegd. Het maken van keuzes is noodzakelijk om te komen tot een sluitend financieel meerjarenperspectief.

  Voorgesteld besluit

  I. De Perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen.

 9. 8
  Stemming over eventuele amendementen, de Perspectiefnota 2025-2028 en daarna eventuele moties
 10. 9
  Sluiting