Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

Besloten raadsvadering

donderdag 28 maart 2024

20:00 - 21:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

Extra besloten raadsvergadering over voorkeursrecht en mogelijke aankoop perceel grond.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Geheimhouding op schriftelijke informatie 
  De burgemeester is nu ook expliciet bevoegd om geheimhouding op informatie te leggen en deze informatie te verstrekken aan de raad, het college, de rekenkamer en een commissie. De raad hoeft de geheimhouding niet meer te bekrachtigen maar kan die wel opheffen. Het is niet meer mogelijk om individuele raadsleden onder geheimhouding te informeren.


  Mondelinge informatie besloten raadsvergaderingen voortaan van rechtswege geheim
  De mondelinge informatie in besloten raadsvergaderingen is voortaan van rechtswege geheim. De geheimhoudingsplicht geldt voor alle personen die bij de behandeling in de vergadering aanwezig waren en alle personen die van het behandelde of van de stukken kennis dragen.


  Mogelijkheid tot optreden tegen schenden geheimhoudingsplicht
  Als gevolg van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur is er de mogelijkheid om op te treden tegen een raads- of commissielid dat de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. De raad kan dat lid voor 3 maanden uitsluiten van informatie waar geheimhouding voor geldt.
  Meer informatie

 2. 2

  Besluit

  Besloten is te vergaderen achter gesloten deuren en geheimhouding op te leggen op het verhandelde tijdens de vergadering incl de stukken.

 3. 3

  Conform de wet moet het agendapunt openbaar gemaakt worden. 
  Op het stuk wordt door het college geheimhouding opgelegd.


  Update 28 maart 2024:  De geheime stukken (raadsvoorstel, besluit en het verslag inclusief de besluitvorming/stemming) liggen voor raadsleden ter inzage bij de griffie. Dit alles is geheim totdat de geheimhouding is opgeheven.

  Besluit

  De geheime stukken (raadsvoorstel, besluit en het verslag inclusief de besluitvorming/stemming) liggen voor raadsleden ter inzage bij de griffie. Dit alles is geheim totdat de geheimhouding is opgeheven.

 4. 4
  Sluiting