Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

donderdag 14 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk en het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout. Uw aanmelding ontvangen we graag voor woensdag 13 maart 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Vaststelling besluitenlijst
 4. 4
  Vaststelling lijst ingekomen stukken
 5. 5
  INSTALLATIEs EN BENOEMINGEN
 6. 6
  Benoeming commissievoorzitter
 7. 7

  In de werkgeverscommissie is een vacature ontstaan. De vervulling van deze vacature is besproken in het presidium. Vanuit het presidium wordt een voordracht gedaan voor de vervulling van deze vacature. Conform de nieuwe werkwijze worden alle vacatures in commissies en werkgroepen besproken in het presidium.

 8. 8

  In de verordening is aangegeven dat de fractievoorzitters lid zijn van de vertrouwenscommissie. Nog dit jaar wordt een klankbordgroepgesprek ingepland met de burgemeester. Vandaar de de raad wordt voorgesteld alle fractievoorzitters te benoemen in de vertrouwenscommissie. In het presidium is afgesproken dat drie leden van de vertrouwenscommissie het gesprek voeren. De volledige vertrouwenscommissie wordt betrokken in de voorbereiding en in de uitkomensten van het klankbordgroepgesprek. De griffier wordt verzocht een training te verzorgen voor de leden van de commissie.

 9. 9
  Benoeming leden Begeleidingscommissie Rekenkamer Noordwijk
 10. 10
  VASTSTELLING HAMERSTUKKEN
 11. 11

  Spreektijd per fractie:

 12. 12
  Raadsvoorstel y
 13. 20

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

 14. 21
  Raadsvoorstel X
 15. 21.a.1
  Amendement X1
 16. 21.a.2
  Amendement X2
 17. 21.b
  Raadsbesluit
 18. 21.m.1
  Motie X1 (Motie concrete aanduiding van oproep partij
 19. 21.m.2
  Motie X2
 20. 22
  Raadsvoorstel Y
 21. 23
  Raadsvoorstel Z
 22. 35

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

 23. 36
  Motie 1
 24. 37
  Motie 2
 25. 90
  Besloten deel
 26. 91
  Achter gesloten deuren Opheffen geheimhouding twee verslagen commissievergaderingen (onder voorbehoud)
 27. 100
  Sluiting