Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 24 oktober 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.


Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk en het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 23 oktober 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 4

  Besluit

  Conform besloten

 4. 5

  00:06:32 - 00:08:42 - I.B.P. Kruse
  00:09:02 - 00:11:20 - W.J.A. Verkleij
 5. 5.a

  00:09:10 - 00:11:20 - W.J.A. Verkleij
  00:11:42 - 00:12:09 - W.J.A. Verkleij
  00:12:43 - 00:13:12 - J.C.P. de Moor
 6. 5.b.1

  Besluit

  De commissie van onderzoek geloofsbrieven heeft verslag gedaan van de werkzaamheden en het positieve advies.

  00:13:03 - 00:13:12 - J.C.P. de Moor
  00:13:12 - 00:13:41 - W.J.A. Verkleij
 7. 5.b.1

  Besluit

  De raad heeft besloten tot toelating.

  00:13:57 - 00:14:57 - W.J.A. Verkleij
  00:16:00 - 00:16:35 - W.J.A. Verkleij
 8. 6

  00:16:07 - 00:16:35 - W.J.A. Verkleij
  00:16:35 - 00:16:53 - L. Koppel
  00:16:53 - 00:17:13 - W.J.A. Verkleij
 9. 6.a

  De gemeenteraad heeft op 8 oktober 2019 een motie en amendement aangenomen om te komen tot een alternatieve invulling van de tweede fase van het plangebied van Offem Zuid, waarbij rekening wordt gehouden met een behoorlijk hoger aantal woningen.


  Eigenaar en ontwikkelaar Campri heeft in reactie daarop een nieuw plan gemaakt waarin meer woningen zijn toegevoegd. Voor de tweede fase deel C van het plangebied van Offem Zuid betekent dit dat een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is. Door het toevoegen van een 4e bouwlaag met kap op de appartementengebouwen in dat deel van het plangebied passen deze gebouwen voor wat betreft de maximale bouwhoogte niet langer binnen de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Offem Zuid uit 2013.


  Het ontwerp bestemmingsplan Offem Zuid tweede fase deel C heeft van woensdag 18 januari 2023 tot en met dinsdag 28 februari 2023 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

  00:17:09 - 00:17:13 - W.J.A. Verkleij
  00:17:13 - 00:17:18 - I.B.P. Kruse
  00:17:18 - 00:18:32 - W.J.A. Verkleij
 10. 6.b

  De Grondexploitatie Van de Mortelstraat betreft een ontwikkeling van woningen voor jongeren in het autistisch spectrum. In 2016 is de grond verkocht aan Sedos. Het project betreft de bouw van 37 appartementen en één gemeenschappelijke ruimte. Alle woningen zijn opgeleverd in 2023 en het openbaar gebied is woonrijp gemaakt. Het voorstel is om het project Van de Mortelstraat af te sluiten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

  00:17:11 - 00:17:13 - W.J.A. Verkleij
  00:17:13 - 00:17:18 - I.B.P. Kruse
  00:17:18 - 00:18:32 - W.J.A. Verkleij
 11. 6.d

  Voorliggend vast te stellen bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het perceel Schippersvaartweg 44 te Noordwijkerhout, ten zuidoosten van de bestaande bedrijfswoning van een handelsbedrijf, een zgn. ‘greenportwoning’ te realiseren. Hiertoe is met de GOM een overeenkomst gesloten. Een deel van het huidige bedrijfsperceel wordt ter compensatie opgeleverd als nieuwe bollengrond. Het ontwerp van dit plan heeft zes weken voor zienswijzen ter inzage gelegen en er zijn geen reacties op ontvangen.

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  tegen
  - GroenLinks (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4)

  Besluit

  Conform besloten

  00:17:17 - 00:17:18 - I.B.P. Kruse
  00:17:18 - 00:18:32 - W.J.A. Verkleij
  00:18:32 - 00:19:04 - I.B.P. Kruse
  00:19:06 - 00:19:09 - W.J.A. Verkleij
  00:19:09 - 00:19:35 - G.J.W. van der Klugt
  00:19:36 - 00:19:39 - W.J.A. Verkleij
  00:19:40 - 00:19:53 - L. Koppel
  00:19:54 - 00:20:02 - W.J.A. Verkleij
  00:20:03 - 00:20:18 - R. van Dokkum
  00:20:19 - 00:20:23 - W.J.A. Verkleij
  00:20:23 - 00:20:36 - A.N.T. van Tol
  00:20:37 - 00:20:51 - W.J.A. Verkleij
  00:21:02 - 00:21:09 - L. Koppel
  00:21:09 - 00:21:50 - W.J.A. Verkleij
  00:21:50 - 00:21:51 - K.A. Vermeulen
  00:21:51 - 00:21:59 - W.J.A. Verkleij
  00:21:59 - 00:22:02 - K.A. Vermeulen
  00:22:02 - 00:22:07 - W.J.A. Verkleij
  00:22:07 - 00:22:17 - L. Koppel
  00:22:17 - 00:22:32 - W.J.A. Verkleij
  00:22:32 - 00:22:36 - K.A. Vermeulen
  00:22:36 - 00:23:20 - W.J.A. Verkleij
  00:23:20 - 00:23:33 - L. Koppel
  00:23:33 - 00:23:48 - W.J.A. Verkleij
  00:25:41 - 00:25:51 - W.J.A. Verkleij
  00:26:59 - 00:27:06 - W.J.A. Verkleij
  00:27:59 - 00:28:36 - W.J.A. Verkleij
  00:28:36 - 00:29:43 - G.J.W. van der Klugt
 12. 6.e

  Met de voorliggende ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt aan de gemeenteraad voorgesteld te verklaren dat er geen bedenkingen zijn tegen het besluit tot het verlenen van medewerking aan de gevraagde omgevingsvergunning ‘Zilkerbinnenweg 30 De Zilk’. Deze ontwerpomgevingsvergunning maakt de omzetting van een bedrijfswoning met schuur naar twee reguliere woningen mogelijk. Het betreft een monumentale boerderij aan de Zilkerbinnenweg 30 in De Zilk. De voorzijde fungeert momenteel als bedrijfswoning en de achterzijde fungeert als schuur. Het schuurgedeelte wordt verbouwd tot tweede woning. De bedrijfswoning wordt omgezet naar reguliere woning.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

  00:17:37 - 00:18:32 - W.J.A. Verkleij
  00:18:32 - 00:19:04 - I.B.P. Kruse
  00:19:06 - 00:19:09 - W.J.A. Verkleij
  00:19:09 - 00:19:35 - G.J.W. van der Klugt
  00:19:36 - 00:19:39 - W.J.A. Verkleij
  00:19:40 - 00:19:53 - L. Koppel
  00:19:54 - 00:20:02 - W.J.A. Verkleij
  00:20:03 - 00:20:18 - R. van Dokkum
  00:20:19 - 00:20:23 - W.J.A. Verkleij
  00:20:23 - 00:20:36 - A.N.T. van Tol
  00:20:37 - 00:20:51 - W.J.A. Verkleij
  00:21:02 - 00:21:09 - L. Koppel
  00:21:09 - 00:21:50 - W.J.A. Verkleij
  00:21:50 - 00:21:51 - K.A. Vermeulen
  00:21:51 - 00:21:59 - W.J.A. Verkleij
  00:21:59 - 00:22:02 - K.A. Vermeulen
  00:22:02 - 00:22:07 - W.J.A. Verkleij
  00:22:07 - 00:22:17 - L. Koppel
  00:22:17 - 00:22:32 - W.J.A. Verkleij
  00:22:32 - 00:22:36 - K.A. Vermeulen
  00:22:36 - 00:23:20 - W.J.A. Verkleij
  00:23:20 - 00:23:33 - L. Koppel
  00:23:33 - 00:23:48 - W.J.A. Verkleij
  00:25:41 - 00:25:51 - W.J.A. Verkleij
  00:26:59 - 00:27:06 - W.J.A. Verkleij
  00:27:59 - 00:28:36 - W.J.A. Verkleij
  00:28:36 - 00:29:43 - G.J.W. van der Klugt
  00:29:43 - 00:29:45 - W.J.A. Verkleij
  00:29:45 - 00:30:09 - L. Koppel
  00:30:09 - 00:30:10 - W.J.A. Verkleij
  00:30:10 - 00:30:39 - I.B.P. Kruse
  00:30:42 - 00:31:36 - W.J.A. Verkleij
 13. 6.f

  Voorliggend ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om een bestaand perceel aan de Prins Hendrikweg 17 te splitsen, de huidige woning te slopen en twee nieuwe woningen te bouwen Tevens is daarin opgenomen dat de resterende groenstrook ten zuiden ervan door de gemeente zal worden toegevoegd aan de naastgelegen begraafplaats. Het ontwerp van het plan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn negen zienswijzen binnengekomen. Deze hebben aanleiding gegeven tot een groot aantal wijzigingen die zijn verwerkt in het voorliggende ontwerpbestemmingsplan. In verband met het aantal en de aard van deze wijzigingen wordt de gemeenteraad geadviseerd om het plan opnieuw als ontwerp ter visie te leggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

  00:17:47 - 00:18:32 - W.J.A. Verkleij
  00:18:32 - 00:19:04 - I.B.P. Kruse
  00:19:06 - 00:19:09 - W.J.A. Verkleij
  00:19:09 - 00:19:35 - G.J.W. van der Klugt
  00:19:36 - 00:19:39 - W.J.A. Verkleij
  00:19:40 - 00:19:53 - L. Koppel
  00:19:54 - 00:20:02 - W.J.A. Verkleij
  00:20:03 - 00:20:18 - R. van Dokkum
  00:20:19 - 00:20:23 - W.J.A. Verkleij
  00:20:23 - 00:20:36 - A.N.T. van Tol
  00:20:37 - 00:20:51 - W.J.A. Verkleij
  00:21:02 - 00:21:09 - L. Koppel
  00:21:09 - 00:21:50 - W.J.A. Verkleij
  00:21:50 - 00:21:51 - K.A. Vermeulen
  00:21:51 - 00:21:59 - W.J.A. Verkleij
  00:21:59 - 00:22:02 - K.A. Vermeulen
  00:22:02 - 00:22:07 - W.J.A. Verkleij
  00:22:07 - 00:22:17 - L. Koppel
  00:22:17 - 00:22:32 - W.J.A. Verkleij
  00:22:32 - 00:22:36 - K.A. Vermeulen
  00:22:36 - 00:23:20 - W.J.A. Verkleij
  00:23:20 - 00:23:33 - L. Koppel
  00:23:33 - 00:23:48 - W.J.A. Verkleij
  00:25:41 - 00:25:51 - W.J.A. Verkleij
  00:26:59 - 00:27:06 - W.J.A. Verkleij
  00:27:59 - 00:28:36 - W.J.A. Verkleij
  00:28:36 - 00:29:43 - G.J.W. van der Klugt
  00:29:43 - 00:29:45 - W.J.A. Verkleij
  00:29:45 - 00:30:09 - L. Koppel
  00:30:09 - 00:30:10 - W.J.A. Verkleij
  00:30:10 - 00:30:39 - I.B.P. Kruse
  00:30:42 - 00:31:36 - W.J.A. Verkleij
 14. 7

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

  00:31:08 - 00:31:36 - W.J.A. Verkleij
 15. 7.a

  Het college verzoekt de raad in te stemmen om het kunstwerk op het Vuurtorenplein (sculptuur en muur) los te koppelen en de sculptuur Janus te verplaatsen van het Vuurtorenplein naar de middenstip op de rotonde Vuurtorenplein.

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - METLEF (2), - PUUR (1), - VVD (5)
  tegen
  - CDA (3), - D66 (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PvdA (1)

  Besluit

  Het voorstel is afgewezen.

  00:31:14 - 00:31:36 - W.J.A. Verkleij
  00:31:36 - 00:34:43 - I.B.P. Kruse
  00:34:44 - 00:34:53 - W.J.A. Verkleij
  00:34:53 - 00:34:54 - L. Koppel
  00:34:54 - 00:36:20 - W.J.A. Verkleij
  00:36:20 - 00:36:27 - L. Koppel
  00:36:27 - 00:36:35 - W.J.A. Verkleij
  00:36:40 - 00:38:24 - J.C.P. de Moor
  00:38:27 - 00:38:31 - W.J.A. Verkleij
  00:38:31 - 00:40:17 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:40:18 - 00:40:21 - W.J.A. Verkleij
  00:40:21 - 00:41:18 - T.C.T. van Paridon
  00:41:19 - 00:41:28 - W.J.A. Verkleij
  00:41:28 - 00:42:51 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:42:52 - 00:42:56 - W.J.A. Verkleij
  00:42:57 - 00:47:36 - P. van Bockhove
  00:47:37 - 00:47:41 - W.J.A. Verkleij
  00:47:42 - 00:48:44 - R. van Dokkum
  00:48:45 - 00:48:47 - W.J.A. Verkleij
  00:48:49 - 00:50:45 - J.L de Mooij
  00:50:46 - 00:50:50 - W.J.A. Verkleij
  00:50:50 - 00:51:26 - K.L. van Herwaarden
  00:51:26 - 00:51:30 - W.J.A. Verkleij
  00:51:30 - 00:54:08 - L. Koppel
  00:54:08 - 00:54:14 - W.J.A. Verkleij
  00:54:32 - 00:56:43 - R. ter Hark
  00:56:43 - 00:56:46 - P. van Bockhove
  00:56:46 - 00:57:26 - R. ter Hark
  00:57:28 - 00:57:30 - P. van Bockhove
  00:57:30 - 00:57:36 - W.J.A. Verkleij
  00:57:36 - 00:58:32 - P. van Bockhove
  00:58:32 - 00:58:35 - W.J.A. Verkleij
  00:58:35 - 01:00:19 - R. ter Hark
  01:00:19 - 01:00:20 - P. van Bockhove
  01:00:20 - 01:00:24 - R. ter Hark
  01:00:24 - 01:00:25 - W.J.A. Verkleij
  01:00:25 - 01:01:14 - P. van Bockhove
  01:01:15 - 01:01:16 - W.J.A. Verkleij
  01:01:16 - 01:01:47 - R. ter Hark
  01:01:47 - 01:01:48 - P. van Bockhove
  01:01:48 - 01:04:18 - R. ter Hark
  01:04:25 - 01:04:35 - R. ter Hark
  01:04:36 - 01:04:48 - W.J.A. Verkleij
  01:04:48 - 01:06:04 - L. Koppel
  01:06:05 - 01:06:07 - W.J.A. Verkleij
  01:06:07 - 01:08:02 - R. ter Hark
  01:08:02 - 01:08:13 - W.J.A. Verkleij
  01:08:13 - 01:09:05 - L. Koppel
  01:09:09 - 01:10:11 - R. ter Hark
  01:10:12 - 01:10:14 - R.T.P. Brouwer
  01:10:14 - 01:10:16 - W.J.A. Verkleij
  01:10:16 - 01:10:52 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:10:52 - 01:10:54 - W.J.A. Verkleij
  01:10:54 - 01:13:18 - R. ter Hark
  01:13:18 - 01:13:24 - W.J.A. Verkleij
  01:13:24 - 01:13:28 - I.B.P. Kruse
  01:13:28 - 01:14:03 - W.J.A. Verkleij
  01:14:03 - 01:14:10 - I.B.P. Kruse
  01:14:11 - 01:14:15 - W.J.A. Verkleij
  01:20:45 - 01:21:01 - W.J.A. Verkleij
  01:21:01 - 01:21:49 - I.B.P. Kruse
 16. 7.a.1

  01:21:33 - 01:21:49 - I.B.P. Kruse
  01:21:50 - 01:22:24 - W.J.A. Verkleij
  01:22:24 - 01:23:58 - J.C.P. de Moor
  01:23:58 - 01:24:02 - J.C.P. de Moor
  01:24:04 - 01:24:05 - W.J.A. Verkleij
  01:24:05 - 01:24:38 - I.B.P. Kruse
  01:24:40 - 01:24:53 - J.C.P. de Moor
  01:24:53 - 01:24:55 - W.J.A. Verkleij
  01:24:56 - 01:24:59 - W.J.A. Verkleij
  01:24:59 - 01:26:03 - L. Koppel
  01:26:03 - 01:26:04 - W.J.A. Verkleij
  01:26:04 - 01:26:55 - I.B.P. Kruse
  01:26:56 - 01:26:57 - W.J.A. Verkleij
  01:26:57 - 01:27:12 - L. Koppel
  01:27:14 - 01:27:20 - W.J.A. Verkleij
  01:27:20 - 01:27:55 - R.T.P. Brouwer
  01:27:57 - 01:27:58 - W.J.A. Verkleij
  01:27:58 - 01:28:55 - L. Koppel
  01:28:56 - 01:28:59 - R.T.P. Brouwer
  01:29:00 - 01:29:04 - R.T.P. Brouwer
  01:29:04 - 01:29:11 - W.J.A. Verkleij
  01:29:12 - 01:30:55 - L. Koppel
  01:30:55 - 01:30:58 - W.J.A. Verkleij
  01:30:59 - 01:32:02 - P. van Bockhove
  01:32:02 - 01:32:06 - W.J.A. Verkleij
  01:32:08 - 01:32:47 - K.L. van Herwaarden
  01:32:48 - 01:33:08 - W.J.A. Verkleij
  01:33:20 - 01:34:11 - R. ter Hark
  01:34:12 - 01:34:30 - W.J.A. Verkleij
  01:35:02 - 01:35:06 - W.J.A. Verkleij
  01:35:09 - 01:35:12 - J.C.M. van der Klaauw
  01:35:12 - 01:35:14 - W.J.A. Verkleij
  01:35:47 - 01:35:51 - W.J.A. Verkleij
  01:35:51 - 01:35:56 - P. van Bockhove
  01:35:56 - 01:36:10 - W.J.A. Verkleij
  01:36:10 - 01:36:14 - P. van Bockhove
  01:36:14 - 01:36:49 - W.J.A. Verkleij
 17. 7.a.2

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  - CDA (3), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4)
  tegen
  - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  De motie is niet aangenomen.

  Moties

  Titel
  Verplaatsing sculptuur Janus
  01:36:43 - 01:36:49 - W.J.A. Verkleij
  01:36:58 - 01:37:02 - W.J.A. Verkleij
  01:37:02 - 01:37:04 - J.C.M. van der Klaauw
  01:37:45 - 01:38:32 - W.J.A. Verkleij
  01:38:33 - 01:39:36 - R. van Dokkum
 18. 7.b

  Per 1 januari aanstaande treden de Omgevingswet en de nieuwe titel 4.5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking. Beide kennen regels omtrent nadeelcompensatie. Met hun komst verandert de grondslag voor nadeelcompensatieregelingen als ook voor planschaderegelingen (vanaf 1 januari ook nadeelcompensatie genaamd). De zaken die straks uitputtend in de Awb en de Omgevingswet zijn geregeld, kunnen en mogen niet meer geregeld worden door het bestuursorgaan. Maar het nieuwe stelsel laat nog ruimte voor nadere regeling. Zo kunnen gemeenten enkele onderdelen nader uitwerken. Met deze nadeelcompensatieverordening wordt hieraan invulling gegeven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Het voorstel is geamendeerd aangenomen (twee amendementen)

  00:17:14 - 00:17:18 - I.B.P. Kruse
  00:17:18 - 00:18:32 - W.J.A. Verkleij
 19. 7.b.1

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  tegen
  - CDA (3)

  Besluit

  Het amendement is aangenomen.

  01:39:33 - 01:39:36 - R. van Dokkum
  01:39:37 - 01:39:45 - W.J.A. Verkleij
  01:39:45 - 01:42:19 - L. Koppel
 20. 7.b.2

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  tegen
  - CDA (3), - Lijst de Moor (1), - Partij voor de Inwoners (4)

  Besluit

  Het amendement is aangenomen.

  01:39:45 - 01:42:19 - L. Koppel
  01:42:19 - 01:42:27 - W.J.A. Verkleij
  01:42:29 - 01:45:00 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:45:02 - 01:45:07 - W.J.A. Verkleij
  01:45:07 - 01:46:04 - J.C.P. de Moor
  01:46:04 - 01:46:15 - W.J.A. Verkleij
  01:46:23 - 01:46:30 - R. ter Hark
  01:46:31 - 01:46:58 - W.J.A. Verkleij
  01:47:36 - 01:47:40 - W.J.A. Verkleij
  01:47:40 - 01:47:43 - J.C.M. van der Klaauw
  01:47:43 - 01:47:44 - W.J.A. Verkleij
  01:47:48 - 01:48:12 - W.J.A. Verkleij
  01:48:12 - 01:48:15 - J.C.M. van der Klaauw
  01:48:15 - 01:48:17 - W.J.A. Verkleij
  01:48:59 - 01:49:02 - W.J.A. Verkleij
  01:49:12 - 01:49:34 - W.J.A. Verkleij
  01:49:44 - 01:49:50 - W.J.A. Verkleij
  01:49:50 - 01:49:54 - J.C.M. van der Klaauw
  01:49:54 - 01:49:56 - W.J.A. Verkleij
  01:50:04 - 01:50:28 - W.J.A. Verkleij
 21. 8

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

  01:50:18 - 01:50:28 - W.J.A. Verkleij
  01:50:28 - 01:53:22 - T.T.J.M. Steenvoorden
 22. 8.a

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - GroenLinks (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1)
  tegen
  - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - VVD (5)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

  Moties

  Titel
  Behouden vaart voor 'De Albatros'
  01:44:14 - 01:45:00 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:45:02 - 01:45:07 - W.J.A. Verkleij
  01:45:07 - 01:46:04 - J.C.P. de Moor
  01:46:04 - 01:46:15 - W.J.A. Verkleij
  01:46:23 - 01:46:30 - R. ter Hark
  01:46:31 - 01:46:58 - W.J.A. Verkleij
  01:47:36 - 01:47:40 - W.J.A. Verkleij
  01:47:40 - 01:47:43 - J.C.M. van der Klaauw
  01:47:43 - 01:47:44 - W.J.A. Verkleij
  01:47:48 - 01:48:12 - W.J.A. Verkleij
  01:48:12 - 01:48:15 - J.C.M. van der Klaauw
  01:48:15 - 01:48:17 - W.J.A. Verkleij
  01:48:59 - 01:49:02 - W.J.A. Verkleij
  01:49:12 - 01:49:34 - W.J.A. Verkleij
  01:49:44 - 01:49:50 - W.J.A. Verkleij
  01:49:50 - 01:49:54 - J.C.M. van der Klaauw
  01:49:54 - 01:49:56 - W.J.A. Verkleij
  01:50:04 - 01:50:28 - W.J.A. Verkleij
  01:50:28 - 01:53:22 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:53:24 - 01:53:50 - W.J.A. Verkleij
  01:53:51 - 01:54:49 - J.L de Mooij
  01:54:49 - 01:54:53 - W.J.A. Verkleij
  01:54:54 - 01:55:19 - I.B.P. Kruse
  01:55:19 - 01:55:22 - W.J.A. Verkleij
  01:55:22 - 01:55:58 - J.C.P. de Moor
  01:55:58 - 01:56:01 - W.J.A. Verkleij
  01:56:02 - 01:56:23 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:56:23 - 01:56:32 - W.J.A. Verkleij
  01:56:47 - 01:58:59 - D.T.C. Salman
  01:59:00 - 01:59:08 - W.J.A. Verkleij
  01:59:08 - 01:59:09 - P. van Bockhove
  01:59:09 - 01:59:29 - W.J.A. Verkleij
  01:59:30 - 02:00:38 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:00:38 - 02:00:46 - W.J.A. Verkleij
  02:00:46 - 02:01:12 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:01:13 - 02:02:08 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:02:08 - 02:02:27 - W.J.A. Verkleij
  02:06:42 - 02:07:12 - W.J.A. Verkleij
  02:07:12 - 02:08:04 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:08:05 - 02:08:28 - W.J.A. Verkleij
  02:08:28 - 02:09:30 - P. van Bockhove
  02:09:32 - 02:09:35 - W.J.A. Verkleij
  02:09:35 - 02:10:35 - T.C.T. van Paridon
  02:10:35 - 02:10:50 - W.J.A. Verkleij
  02:10:57 - 02:11:20 - D.T.C. Salman
  02:11:22 - 02:11:26 - W.J.A. Verkleij
  02:11:28 - 02:11:41 - W.J.A. Verkleij
  02:11:50 - 02:11:55 - W.J.A. Verkleij
  02:12:01 - 02:12:09 - W.J.A. Verkleij
  02:13:26 - 02:13:35 - W.J.A. Verkleij
  02:13:37 - 02:13:40 - W.J.A. Verkleij
  02:13:47 - 02:14:03 - W.J.A. Verkleij
 23. 9

  02:13:57 - 02:14:03 - W.J.A. Verkleij