Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 26 september 2023

20:30 - 23:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk en het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 25 september 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:04 - 00:02:04 - W.J.A. Verkleij
 2. 2

  00:01:16 - 00:02:04 - W.J.A. Verkleij
  00:02:18 - 00:04:28 - W.J.A. Verkleij
  00:05:26 - 00:05:29 - W.J.A. Verkleij
  00:05:51 - 00:11:39 - W.J.A. Verkleij
  00:12:09 - 00:12:24 - W.J.A. Verkleij
  00:12:24 - 00:12:50 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:12:50 - 00:13:11 - W.J.A. Verkleij
  00:13:11 - 00:13:30 - K.L. van Herwaarden
  00:13:30 - 00:14:05 - W.J.A. Verkleij
  00:14:05 - 00:14:22 - R. van Dokkum
  00:14:22 - 00:16:21 - W.J.A. Verkleij
 3. 3

  00:13:07 - 00:13:11 - W.J.A. Verkleij
  00:13:11 - 00:13:30 - K.L. van Herwaarden
  00:13:30 - 00:14:05 - W.J.A. Verkleij
  00:14:05 - 00:14:22 - R. van Dokkum
  00:14:22 - 00:16:21 - W.J.A. Verkleij
 4. 4

  00:16:03 - 00:16:21 - W.J.A. Verkleij
  00:16:21 - 00:16:36 - R. van Dokkum
 5. 5

  00:06:17 - 00:11:39 - W.J.A. Verkleij
 6. 5.a

  Afscheid huidige kinderburgemeester Kseniya Dessing en benoeming nieuwe kinderburgemeester Maxim van den Nieuwendijk

  00:08:43 - 00:11:39 - W.J.A. Verkleij
  00:12:09 - 00:12:24 - W.J.A. Verkleij
 7. 5.b

  00:02:18 - 00:04:28 - W.J.A. Verkleij
  00:05:26 - 00:05:29 - W.J.A. Verkleij
 8. 6

  00:05:51 - 00:11:39 - W.J.A. Verkleij
  00:12:09 - 00:12:24 - W.J.A. Verkleij
  00:12:24 - 00:12:50 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:12:50 - 00:13:11 - W.J.A. Verkleij
  00:13:11 - 00:13:30 - K.L. van Herwaarden
  00:13:30 - 00:14:05 - W.J.A. Verkleij
  00:14:05 - 00:14:22 - R. van Dokkum
  00:14:22 - 00:16:21 - W.J.A. Verkleij
  00:16:21 - 00:16:36 - R. van Dokkum
  00:16:37 - 00:17:21 - W.J.A. Verkleij
 9. 6.a

  Met de beleidsnotitie “Zonne-energie in beschermde gebieden en op beschermde gebouwen” stellen we een beleidsaanpassing voor binnen de Welstandsnota. Zonnepanelen zijn nu op beschermde gebouwen in verschillende gevallen niet vergunbaar. Uitgangspunt van de beleidsnotitie is om er voor te zorgen dat iedere inwoner van de gemeente Noordwijk de kans krijgt om zonnepanelen op het dak te leggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  00:16:46 - 00:17:21 - W.J.A. Verkleij
 10. 6.b

  Met de komst van de Taalklassen Duin- en Bollenstreek wordt het schoolgebouw aan Uitvaltij2 te Noordwijk weer intensief gebruikt. Door corona is een goede ventilatie urgenter geworden.
  Er wordt daarom voorgesteld om de voor het gebouw geraamde investeringsbedrag aan te wenden voor het aanbrengen van mechanische ventilatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  BESLUIT:
  I. In het schoolpand aan Uitvaltij 2 te Noordwijk mechanische ventilatie aan te brengen; hiervoor
  intern € 269.000,- beschikbaar te stellen; dit bedrag, opgenomen in het investeringsplan 2023-2027,
  vrij te geven en deze kosten te dekken uit het onderwijshuisvestingsbudget.

  00:16:54 - 00:17:21 - W.J.A. Verkleij
 11. 6.c

  De Grondexploitatie Schippersvaartweg betreft een herontwikkeling van het terrein van OudMunnekeweij. In 2021 is de grond verkocht aan de woningstichting Sint Antonius van Padua. Het project betreft de bouw van 45 sociale huurwoningen voor een- à tweepersoonshuishoudens. De laatste woningen zijn geleverd in 2022, waarna het openbaar gebied woonrijp is gemaakt. Het voorstel is om het project Schippersvaartweg af te sluiten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  00:17:01 - 00:17:21 - W.J.A. Verkleij
 12. 6.d

  De Parkeerverordening Noordwijk 2023 moet op een klein aantal punten worden gewijzigd in verband met het digitaliseren van parkeerproducten. De wijzigingsverordening treedt in werking de dag na publicatie. Na vaststelling van de wijzigingsverordening kan aanpassing van het beleid plaatsvinden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  00:17:06 - 00:17:21 - W.J.A. Verkleij
 13. 6.e

  Er is een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een bedrijfsgebouw op het perceel Westeinde 25 te Noordwijkerhout. Deze uitbreiding is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het college is voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen en de gemeenteraad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het afwijken van het bestemmingsplan.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (5)
  tegen
  - PvdA (1)
  00:17:16 - 00:17:21 - W.J.A. Verkleij
  00:17:21 - 00:17:52 - R. van Dokkum
  00:17:52 - 00:19:43 - W.J.A. Verkleij
 14. 7

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

  00:18:09 - 00:19:43 - W.J.A. Verkleij
 15. 7.a

  De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert beleid uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet inburgering 2021. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft op 25 april 2023 een voorstel toegestuurd over het beheersbaar houden van de zorguitgaven (Wmo) met het verzoek om deze voor zienswijze door te geleiden naar de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op het voorstel van de ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (5)
  tegen
  - GroenLinks (2), - PUUR (1), - PvdA (1)
  00:18:12 - 00:19:43 - W.J.A. Verkleij
  00:19:43 - 00:22:19 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:22:19 - 00:22:31 - W.J.A. Verkleij
  00:22:31 - 00:25:47 - R. van Dokkum
  00:25:47 - 00:25:52 - W.J.A. Verkleij
  00:25:52 - 00:27:05 - M.J. Vink-van den Berg
  00:27:07 - 00:27:12 - W.J.A. Verkleij
  00:27:13 - 00:29:39 - J.C.P. de Moor
  00:29:39 - 00:29:45 - W.J.A. Verkleij
  00:29:48 - 00:32:20 - K.L. van Herwaarden
  00:32:20 - 00:32:26 - W.J.A. Verkleij
  00:32:26 - 00:35:20 - L. Koppel
  00:35:21 - 00:35:29 - W.J.A. Verkleij
  00:35:50 - 00:39:30 - D.T.C. Salman
  00:39:30 - 00:39:32 - W.J.A. Verkleij
  00:39:34 - 00:40:19 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:40:20 - 00:40:21 - W.J.A. Verkleij
  00:40:22 - 00:41:34 - D.T.C. Salman
  00:41:34 - 00:41:38 - W.J.A. Verkleij
  00:41:38 - 00:42:13 - L. Koppel
  00:42:13 - 00:42:15 - W.J.A. Verkleij
  00:42:15 - 00:42:30 - D.T.C. Salman
  00:42:30 - 00:42:31 - L. Koppel
  00:42:31 - 00:42:32 - W.J.A. Verkleij
  00:42:32 - 00:43:01 - L. Koppel
  00:43:01 - 00:43:05 - W.J.A. Verkleij
  00:43:05 - 00:43:06 - L. Koppel
  00:43:11 - 00:43:31 - L. Koppel
  00:43:31 - 00:43:35 - W.J.A. Verkleij
  00:43:35 - 00:44:06 - D.T.C. Salman
  00:44:06 - 00:44:35 - L. Koppel
  00:44:35 - 00:44:37 - W.J.A. Verkleij
  00:44:37 - 00:44:43 - L. Koppel
  00:44:43 - 00:45:05 - D.T.C. Salman
  00:45:05 - 00:45:06 - W.J.A. Verkleij
  00:45:06 - 00:45:07 - L. Koppel
  00:45:07 - 00:45:08 - W.J.A. Verkleij
  00:45:08 - 00:45:09 - D.T.C. Salman
  00:45:10 - 00:45:17 - J.C.F. Knapp
  00:45:17 - 00:45:40 - D.T.C. Salman
  00:45:44 - 00:45:46 - D.T.C. Salman
  00:45:46 - 00:46:05 - L. Koppel
  00:46:06 - 00:46:13 - D.T.C. Salman
  00:46:14 - 00:46:31 - D.T.C. Salman
  00:46:31 - 00:46:34 - W.J.A. Verkleij
  00:46:34 - 00:46:54 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:46:54 - 00:46:57 - W.J.A. Verkleij
  00:46:57 - 00:47:09 - J.C.P. de Moor
  00:47:10 - 00:47:13 - W.J.A. Verkleij
  00:47:13 - 00:47:37 - D.T.C. Salman
  00:47:37 - 00:47:39 - W.J.A. Verkleij
  00:47:39 - 00:51:51 - D.T.C. Salman
  00:51:51 - 00:52:21 - W.J.A. Verkleij
  00:52:22 - 00:53:40 - F.J.M. van Kouwen
  00:53:40 - 00:53:43 - W.J.A. Verkleij
  00:53:44 - 00:54:53 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:54:53 - 00:54:57 - W.J.A. Verkleij
  00:55:01 - 00:55:19 - K.L. van Herwaarden
  00:55:19 - 00:55:28 - W.J.A. Verkleij
  00:55:28 - 00:55:45 - K.L. van Herwaarden
  00:55:45 - 00:57:00 - W.J.A. Verkleij
  00:57:00 - 00:57:05 - K.L. van Herwaarden
  00:57:05 - 00:57:08 - W.J.A. Verkleij
  00:57:08 - 00:59:01 - L. Koppel
  00:59:03 - 00:59:07 - W.J.A. Verkleij
  00:59:09 - 01:02:35 - R. van Dokkum
  01:02:35 - 01:03:05 - A.A. Morssink
  01:03:05 - 01:03:13 - R. van Dokkum
  01:03:13 - 01:03:25 - W.J.A. Verkleij
  01:03:25 - 01:04:05 - R. van Dokkum
  01:04:05 - 01:04:30 - W.J.A. Verkleij
  01:04:33 - 01:05:23 - D.T.C. Salman
  01:05:24 - 01:06:02 - W.J.A. Verkleij
  01:06:37 - 01:06:45 - R.T.P. Brouwer
  01:06:45 - 01:06:55 - W.J.A. Verkleij
  01:07:30 - 01:07:56 - W.J.A. Verkleij
  01:07:56 - 01:08:07 - L. Koppel
  01:08:07 - 01:08:08 - W.J.A. Verkleij
  01:08:08 - 01:08:29 - L. Koppel
  01:08:29 - 01:08:36 - W.J.A. Verkleij
  01:08:51 - 01:09:41 - W.J.A. Verkleij
  01:10:06 - 01:10:09 - W.J.A. Verkleij
  01:10:50 - 01:10:54 - W.J.A. Verkleij
  01:10:57 - 01:11:40 - W.J.A. Verkleij
  01:11:41 - 01:12:48 - K.L. van Herwaarden
 16. 7.a.1

  Stemuitslag

  voor 37%
  tegen 63%
  voor
  - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - NZLokaal (4), - PUUR (1), - PvdA (1)
  tegen
  - CDA (4), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (5)
  01:05:44 - 01:06:02 - W.J.A. Verkleij
  01:06:37 - 01:06:45 - R.T.P. Brouwer
  01:06:45 - 01:06:55 - W.J.A. Verkleij
  01:07:30 - 01:07:56 - W.J.A. Verkleij
  01:07:56 - 01:08:07 - L. Koppel
  01:08:07 - 01:08:08 - W.J.A. Verkleij
  01:08:08 - 01:08:29 - L. Koppel
  01:08:29 - 01:08:36 - W.J.A. Verkleij
  01:08:51 - 01:09:41 - W.J.A. Verkleij
  01:10:06 - 01:10:09 - W.J.A. Verkleij
  01:10:50 - 01:10:54 - W.J.A. Verkleij
  01:10:57 - 01:11:40 - W.J.A. Verkleij
  01:11:41 - 01:12:48 - K.L. van Herwaarden
  01:12:48 - 01:12:51 - W.J.A. Verkleij
  01:12:51 - 01:14:01 - W.J. Rodenburg
 17. 7.a.2

  Stemuitslag

  voor 15%
  tegen 85%
  voor
  - GroenLinks (2), - PUUR (1), - PvdA (1)
  tegen
  - CDA (4), - D66 (1), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (5)

  Moties

  Titel
  Vertrouwen in WMO
 18. 7.b

  Voor de verbouw van het voormalig politiebureau aan de Duinwetering 101 wordt een aanvullend investeringsbudget van € 2.137.000,-- gevraagd. Het pand krijgt een multifunctionele bestemming. Gemeentelijke en gemeente gerelateerde organisaties worden hier gehuisvest. De kosten worden gedekt uit het wegvallen van huren op externe locaties, het verhuren van m2 kantoorruimten aan derden en het budget onvoorzien structureel. 

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  00:18:01 - 00:19:43 - W.J.A. Verkleij
  00:19:43 - 00:22:19 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:22:19 - 00:22:31 - W.J.A. Verkleij
  00:22:31 - 00:25:47 - R. van Dokkum
  00:25:47 - 00:25:52 - W.J.A. Verkleij
  00:25:52 - 00:27:05 - M.J. Vink-van den Berg
  00:27:07 - 00:27:12 - W.J.A. Verkleij
  00:27:13 - 00:29:39 - J.C.P. de Moor
  00:29:39 - 00:29:45 - W.J.A. Verkleij
  00:29:48 - 00:32:20 - K.L. van Herwaarden
  00:32:20 - 00:32:26 - W.J.A. Verkleij
  00:32:26 - 00:35:20 - L. Koppel
  00:35:21 - 00:35:29 - W.J.A. Verkleij
  00:35:50 - 00:39:30 - D.T.C. Salman
  00:39:30 - 00:39:32 - W.J.A. Verkleij
  00:39:34 - 00:40:19 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:40:20 - 00:40:21 - W.J.A. Verkleij
  00:40:22 - 00:41:34 - D.T.C. Salman
  00:41:34 - 00:41:38 - W.J.A. Verkleij
  00:41:38 - 00:42:13 - L. Koppel
  00:42:13 - 00:42:15 - W.J.A. Verkleij
  00:42:15 - 00:42:30 - D.T.C. Salman
  00:42:30 - 00:42:31 - L. Koppel
  00:42:31 - 00:42:32 - W.J.A. Verkleij
  00:42:32 - 00:43:01 - L. Koppel
  00:43:01 - 00:43:05 - W.J.A. Verkleij
  00:43:05 - 00:43:06 - L. Koppel
  00:43:11 - 00:43:31 - L. Koppel
  00:43:31 - 00:43:35 - W.J.A. Verkleij
  00:43:35 - 00:44:06 - D.T.C. Salman
  00:44:06 - 00:44:35 - L. Koppel
  00:44:35 - 00:44:37 - W.J.A. Verkleij
  00:44:37 - 00:44:43 - L. Koppel
  00:44:43 - 00:45:05 - D.T.C. Salman
  00:45:05 - 00:45:06 - W.J.A. Verkleij
  00:45:06 - 00:45:07 - L. Koppel
  00:45:07 - 00:45:08 - W.J.A. Verkleij
  00:45:08 - 00:45:09 - D.T.C. Salman
  00:45:10 - 00:45:17 - J.C.F. Knapp
  00:45:17 - 00:45:40 - D.T.C. Salman
  00:45:44 - 00:45:46 - D.T.C. Salman
  00:45:46 - 00:46:05 - L. Koppel
  00:46:06 - 00:46:13 - D.T.C. Salman
  00:46:14 - 00:46:31 - D.T.C. Salman
  00:46:31 - 00:46:34 - W.J.A. Verkleij
  00:46:34 - 00:46:54 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:46:54 - 00:46:57 - W.J.A. Verkleij
  00:46:57 - 00:47:09 - J.C.P. de Moor
  00:47:10 - 00:47:13 - W.J.A. Verkleij
  00:47:13 - 00:47:37 - D.T.C. Salman
  00:47:37 - 00:47:39 - W.J.A. Verkleij
  00:47:39 - 00:51:51 - D.T.C. Salman
  00:51:51 - 00:52:21 - W.J.A. Verkleij
  00:52:22 - 00:53:40 - F.J.M. van Kouwen
  00:53:40 - 00:53:43 - W.J.A. Verkleij
  00:53:44 - 00:54:53 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:54:53 - 00:54:57 - W.J.A. Verkleij
  00:55:01 - 00:55:19 - K.L. van Herwaarden
  00:55:19 - 00:55:28 - W.J.A. Verkleij
  00:55:28 - 00:55:45 - K.L. van Herwaarden
  00:55:45 - 00:57:00 - W.J.A. Verkleij
  00:57:00 - 00:57:05 - K.L. van Herwaarden
  00:57:05 - 00:57:08 - W.J.A. Verkleij
  00:57:08 - 00:59:01 - L. Koppel
  00:59:03 - 00:59:07 - W.J.A. Verkleij
  00:59:09 - 01:02:35 - R. van Dokkum
  01:02:35 - 01:03:05 - A.A. Morssink
  01:03:05 - 01:03:13 - R. van Dokkum
  01:03:13 - 01:03:25 - W.J.A. Verkleij
  01:03:25 - 01:04:05 - R. van Dokkum
  01:04:05 - 01:04:30 - W.J.A. Verkleij
  01:04:33 - 01:05:23 - D.T.C. Salman
  01:05:24 - 01:06:02 - W.J.A. Verkleij
  01:06:37 - 01:06:45 - R.T.P. Brouwer
  01:06:45 - 01:06:55 - W.J.A. Verkleij
  01:07:30 - 01:07:56 - W.J.A. Verkleij
  01:07:56 - 01:08:07 - L. Koppel
  01:08:07 - 01:08:08 - W.J.A. Verkleij
  01:08:08 - 01:08:29 - L. Koppel
  01:08:29 - 01:08:36 - W.J.A. Verkleij
  01:08:51 - 01:09:41 - W.J.A. Verkleij
  01:10:06 - 01:10:09 - W.J.A. Verkleij
  01:10:50 - 01:10:54 - W.J.A. Verkleij
  01:10:57 - 01:11:40 - W.J.A. Verkleij
  01:11:41 - 01:12:48 - K.L. van Herwaarden
  01:12:48 - 01:12:51 - W.J.A. Verkleij
  01:12:51 - 01:14:01 - W.J. Rodenburg
  01:14:01 - 01:14:11 - W.J.A. Verkleij
  01:14:11 - 01:14:15 - L. Koppel
  01:14:15 - 01:14:46 - W.J. Rodenburg
  01:14:46 - 01:14:48 - L. Koppel
  01:14:48 - 01:14:50 - W.J.A. Verkleij
  01:14:50 - 01:15:15 - L. Koppel
  01:15:15 - 01:15:27 - W.J.A. Verkleij
  01:15:27 - 01:16:11 - L. Koppel
  01:16:14 - 01:16:19 - W.J.A. Verkleij
  01:16:19 - 01:16:23 - W.J. Rodenburg
  01:16:23 - 01:16:27 - W.J.A. Verkleij
  01:16:27 - 01:16:31 - W.J. Rodenburg
  01:16:31 - 01:16:39 - W.J.A. Verkleij
  01:16:39 - 01:18:25 - W.J. Rodenburg
  01:18:25 - 01:19:05 - W.J.A. Verkleij
  01:19:05 - 01:19:10 - W.J. Rodenburg
  01:19:10 - 01:19:13 - W.J.A. Verkleij
  01:19:29 - 01:23:35 - T.C.W.M. Alkemade
  01:23:35 - 01:23:40 - W.J.A. Verkleij
  01:23:40 - 01:24:43 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:24:43 - 01:24:44 - W.J.A. Verkleij
  01:24:44 - 01:24:46 - K.A. Vermeulen
  01:24:46 - 01:24:47 - W.J.A. Verkleij
  01:24:47 - 01:25:35 - K.A. Vermeulen
  01:25:36 - 01:25:38 - W.J.A. Verkleij
  01:25:38 - 01:27:27 - T.C.W.M. Alkemade
  01:27:28 - 01:27:30 - W.J.A. Verkleij
  01:27:30 - 01:27:56 - W.J. Rodenburg
  01:27:57 - 01:27:58 - W.J.A. Verkleij
  01:27:58 - 01:28:04 - T.C.W.M. Alkemade
  01:28:04 - 01:28:11 - W.J.A. Verkleij
  01:29:25 - 01:29:37 - W.J.A. Verkleij
  01:29:43 - 01:29:54 - W.J.A. Verkleij
 19. 8

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

  01:13:06 - 01:14:01 - W.J. Rodenburg
 20. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Moties

  Titel
  Stimuleringsregeling flexwoningen
  01:29:53 - 01:29:54 - W.J.A. Verkleij
  01:29:56 - 01:33:00 - I.B.P. Kruse
  01:33:01 - 01:33:15 - W.J.A. Verkleij
  01:33:15 - 01:33:43 - I.B.P. Kruse
  01:33:43 - 01:33:47 - W.J.A. Verkleij
  01:33:47 - 01:34:37 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:34:37 - 01:35:24 - I.B.P. Kruse
  01:35:24 - 01:35:25 - W.J.A. Verkleij
  01:35:25 - 01:35:48 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:35:48 - 01:35:50 - W.J.A. Verkleij
  01:35:50 - 01:35:51 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:35:51 - 01:35:59 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:35:59 - 01:36:07 - W.J.A. Verkleij
  01:36:07 - 01:36:20 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:36:21 - 01:36:23 - W.J.A. Verkleij
  01:36:23 - 01:36:54 - A.N.T. van Tol
  01:36:54 - 01:37:07 - W.J.A. Verkleij
  01:37:08 - 01:37:38 - R. van Dokkum
  01:37:38 - 01:37:41 - W.J.A. Verkleij
  01:37:41 - 01:41:14 - T.C.W.M. Alkemade
  01:41:17 - 01:41:28 - W.J.A. Verkleij
  01:42:52 - 01:43:13 - W.J.A. Verkleij
 21. 8.b

  Moties

  Titel
  Omgangsvormen in de raad van de gemeente Noordwijk
  01:43:09 - 01:43:13 - W.J.A. Verkleij
  01:43:13 - 01:46:02 - S. Duivenvoorde
  01:46:02 - 01:46:04 - W.J.A. Verkleij
  01:46:04 - 01:46:07 - L. Koppel
  01:46:07 - 01:46:23 - W.J.A. Verkleij
  01:46:23 - 01:46:27 - L. Koppel
  01:46:27 - 01:46:34 - W.J.A. Verkleij
  01:46:34 - 01:47:11 - L. Koppel
  01:47:12 - 01:47:17 - W.J.A. Verkleij
  01:47:20 - 01:47:27 - S. Duivenvoorde
  01:47:27 - 01:47:28 - W.J.A. Verkleij
  01:47:28 - 01:47:32 - L. Koppel
  01:47:32 - 01:47:33 - W.J.A. Verkleij
  01:47:33 - 01:47:36 - S. Duivenvoorde
  01:47:36 - 01:47:58 - L. Koppel
  01:47:59 - 01:48:00 - W.J.A. Verkleij
  01:48:00 - 01:48:04 - P. van Bockhove
  01:48:04 - 01:49:13 - K.A. Vermeulen
  01:49:13 - 01:49:16 - K.A. Vermeulen
  01:49:16 - 01:49:18 - S. Duivenvoorde
  01:49:18 - 01:49:25 - W.J.A. Verkleij
  01:49:25 - 01:50:09 - S. Duivenvoorde
  01:50:10 - 01:50:12 - W.J.A. Verkleij
  01:50:13 - 01:50:35 - K.A. Vermeulen
  01:50:35 - 01:50:37 - S. Duivenvoorde
  01:50:37 - 01:50:38 - W.J.A. Verkleij
  01:50:38 - 01:50:57 - S. Duivenvoorde
  01:50:57 - 01:51:00 - W.J.A. Verkleij
  01:51:01 - 01:51:29 - A.N.T. van Tol
  01:51:30 - 01:52:23 - A.N.T. van Tol
  01:52:24 - 01:52:25 - W.J.A. Verkleij
  01:52:25 - 01:52:31 - S. Duivenvoorde
  01:52:32 - 01:52:33 - W.J.A. Verkleij
  01:52:34 - 01:54:03 - J.C.P. de Moor
  01:54:03 - 01:54:05 - W.J.A. Verkleij
  01:54:05 - 01:54:38 - K.A. Vermeulen
  01:54:38 - 01:54:39 - W.J.A. Verkleij
  01:54:39 - 01:55:02 - K.A. Vermeulen
  01:55:02 - 01:55:04 - W.J.A. Verkleij
  01:55:04 - 01:55:11 - J.C.P. de Moor
  01:55:11 - 01:55:15 - W.J.A. Verkleij
  01:55:15 - 01:55:53 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:55:53 - 01:55:54 - W.J.A. Verkleij
  01:55:54 - 01:55:58 - P. van Bockhove
  01:55:58 - 01:58:21 - L. Koppel
  01:58:21 - 01:58:23 - W.J.A. Verkleij
  01:58:23 - 01:58:25 - P. van Bockhove
  01:58:25 - 01:58:26 - W.J.A. Verkleij
  01:58:26 - 01:59:27 - P. van Bockhove
  01:59:27 - 01:59:30 - W.J.A. Verkleij
  01:59:30 - 01:59:32 - L. Koppel
  01:59:32 - 01:59:34 - A.A. Morssink
  01:59:34 - 02:00:46 - L. Koppel
  02:00:46 - 02:00:48 - K.A. Vermeulen
  02:00:48 - 02:00:54 - W.J.A. Verkleij
  02:00:54 - 02:01:39 - A.A. Morssink
  02:01:39 - 02:01:57 - L. Koppel
  02:01:59 - 02:02:02 - W.J.A. Verkleij
  02:02:02 - 02:02:08 - A.A. Morssink
  02:02:10 - 02:02:11 - L. Koppel
  02:02:11 - 02:02:12 - W.J.A. Verkleij
  02:02:12 - 02:02:24 - J.C.F. Knapp
  02:02:24 - 02:02:27 - J.C.F. Knapp
  02:02:27 - 02:02:54 - A.A. Morssink
  02:02:55 - 02:03:02 - W.J.A. Verkleij
  02:03:02 - 02:03:05 - A.A. Morssink
  02:03:05 - 02:03:52 - W.J.A. Verkleij
  02:03:52 - 02:04:43 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:04:43 - 02:04:46 - W.J.A. Verkleij
  02:04:46 - 02:06:04 - S. Duivenvoorde
  02:06:04 - 02:06:11 - W.J.A. Verkleij
  02:06:11 - 02:06:16 - J.C.F. Knapp
  02:06:16 - 02:06:54 - W.J.A. Verkleij
 22. 8.c

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  - CDA (2), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (2), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)
  tegen
  - CDA (2), - Lijst de Moor (1), - Partij voor de Inwoners (2)

  Moties

  Titel
  Help, wat te doen?
  02:06:54 - 02:06:54 - W.J.A. Verkleij
  02:06:55 - 02:09:30 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  02:09:30 - 02:10:04 - W.J.A. Verkleij
  02:10:04 - 02:10:55 - P. van Bockhove
  02:10:58 - 02:11:01 - W.J.A. Verkleij
  02:11:02 - 02:11:35 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  02:11:38 - 02:11:40 - W.J.A. Verkleij
  02:11:40 - 02:12:55 - A.N.T. van Tol
  02:12:55 - 02:12:59 - W.J.A. Verkleij
  02:12:59 - 02:13:16 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  02:13:16 - 02:13:19 - W.J.A. Verkleij
  02:13:19 - 02:14:17 - J.C.P. de Moor
  02:14:17 - 02:14:23 - W.J.A. Verkleij
  02:14:23 - 02:15:05 - A.N.T. van Tol
  02:15:06 - 02:15:08 - W.J.A. Verkleij
  02:15:09 - 02:16:33 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:16:34 - 02:16:37 - W.J.A. Verkleij
  02:16:38 - 02:17:01 - R. van Dokkum
  02:17:02 - 02:17:03 - W.J.A. Verkleij
  02:17:03 - 02:18:59 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  02:18:59 - 02:19:06 - W.J.A. Verkleij
  02:19:06 - 02:19:44 - R. van Dokkum
  02:19:46 - 02:19:51 - W.J.A. Verkleij
  02:19:51 - 02:20:22 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:20:24 - 02:20:38 - W.J.A. Verkleij
  02:20:52 - 02:22:04 - D.T.C. Salman
  02:22:04 - 02:22:05 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  02:22:05 - 02:22:07 - W.J.A. Verkleij
  02:22:07 - 02:22:19 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  02:22:20 - 02:22:33 - W.J.A. Verkleij
  02:23:17 - 02:23:20 - W.J.A. Verkleij
  02:23:56 - 02:24:29 - W.J.A. Verkleij
 23. 9
  Sluiting