Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 28 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.


Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk en het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 27 november 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Verzoek is om aan de agenda toe te voegen:
  - Benoeming plaatsvervangend AB lid Holland Rijnland (zie agendapunt installaties en benoemingen).

  Besluit

  Het agendapunt benoeming plv AB lid Holland Rijnland is aan de agenda toegevoegd. Verder zijn de hamerstukken waarover amendementen zijn ingediend naar de bespreekstukken verplaatst.

  00:06:29 - 00:06:35 - W.J.A. Verkleij
  00:06:35 - 00:06:40 - I.B.P. Kruse
  00:06:40 - 00:07:11 - I.B.P. Kruse
  00:07:13 - 00:07:20 - W.J.A. Verkleij
  00:07:20 - 00:07:35 - L. Koppel
  00:07:35 - 00:07:37 - W.J.A. Verkleij
  00:07:37 - 00:07:41 - L. Koppel
  00:07:41 - 00:07:48 - W.J.A. Verkleij
  00:07:48 - 00:08:10 - G.J.W. van der Klugt
  00:08:10 - 00:08:40 - W.J.A. Verkleij
  00:08:40 - 00:09:04 - G.J.W. van der Klugt
  00:09:04 - 00:09:09 - G.J.W. van der Klugt
  00:09:09 - 00:09:23 - W.J.A. Verkleij
  00:09:23 - 00:09:37 - G.J.W. van der Klugt
  00:09:37 - 00:09:52 - W.J.A. Verkleij
  00:09:53 - 00:09:57 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:09:59 - 00:10:01 - W.J.A. Verkleij
  00:10:01 - 00:10:38 - A.N.T. van Tol
  00:10:38 - 00:11:23 - W.J.A. Verkleij
  00:11:24 - 00:12:25 - W.J.A. Verkleij
  00:12:25 - 00:12:27 - W.J.A. Verkleij
  00:12:27 - 00:12:32 - K.A. Vermeulen
  00:12:34 - 00:12:43 - W.J.A. Verkleij
  00:12:43 - 00:13:23 - K.A. Vermeulen
  00:13:24 - 00:13:29 - W.J.A. Verkleij
  00:13:29 - 00:14:06 - L. Koppel
  00:14:08 - 00:14:15 - W.J.A. Verkleij
  00:14:17 - 00:14:44 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:14:44 - 00:14:49 - W.J.A. Verkleij
  00:14:49 - 00:14:53 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:14:56 - 00:15:00 - W.J.A. Verkleij
  00:15:00 - 00:15:22 - A.N.T. van Tol
  00:15:24 - 00:15:31 - W.J.A. Verkleij
  00:15:45 - 00:16:04 - M. Kortleven
  00:16:05 - 00:16:12 - W.J.A. Verkleij
  00:16:16 - 00:17:00 - W.J.A. Verkleij
  00:17:00 - 00:17:12 - K.A. Vermeulen
  00:17:13 - 00:17:44 - W.J.A. Verkleij
  00:17:46 - 00:17:50 - W.J.A. Verkleij
  00:17:50 - 00:17:57 - J.L de Mooij
  00:17:57 - 00:17:58 - W.J.A. Verkleij
  00:18:00 - 00:18:10 - W.J.A. Verkleij
  00:18:10 - 00:18:22 - R. van Dokkum
  00:18:22 - 00:18:30 - W.J.A. Verkleij
  00:18:30 - 00:18:34 - A.N.T. van Tol
  00:18:34 - 00:18:36 - W.J.A. Verkleij
  00:18:36 - 00:18:40 - A.N.T. van Tol
  00:18:40 - 00:18:45 - W.J.A. Verkleij
  00:18:45 - 00:18:47 - P. van Bockhove
  00:18:47 - 00:18:55 - W.J.A. Verkleij
  00:18:55 - 00:19:00 - L. Koppel
  00:19:00 - 00:19:02 - W.J.A. Verkleij
  00:19:02 - 00:19:04 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:19:04 - 00:19:06 - W.J.A. Verkleij
  00:19:06 - 00:19:12 - J.C.P. de Moor
  00:19:12 - 00:19:14 - W.J.A. Verkleij
  00:19:14 - 00:19:17 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:19:17 - 00:19:19 - W.J.A. Verkleij
  00:19:19 - 00:19:24 - K.A. Vermeulen
  00:19:24 - 00:20:10 - W.J.A. Verkleij
  00:20:10 - 00:20:18 - L. Koppel
  00:20:18 - 00:21:24 - W.J.A. Verkleij
 3. 3

  Besluit

  De besluitenlijst is vastgesteld.

  00:20:51 - 00:21:24 - W.J.A. Verkleij
 4. 4

  Besluit

  Overeenkomstig vastgesteld.

  00:21:01 - 00:21:24 - W.J.A. Verkleij
 5. 5

  Besluit

  nvt

  00:21:10 - 00:21:24 - W.J.A. Verkleij
 6. 6

  00:21:15 - 00:21:24 - W.J.A. Verkleij
  00:21:28 - 00:21:37 - L. Koppel
  00:21:37 - 00:21:49 - W.J.A. Verkleij
  00:21:49 - 00:22:01 - M. Uphoff
  00:22:01 - 00:22:06 - W.J.A. Verkleij
  00:22:06 - 00:22:18 - A.N.T. van Tol
  00:22:18 - 00:22:19 - L. Koppel
  00:22:19 - 00:22:20 - W.J.A. Verkleij
  00:22:20 - 00:22:30 - A.N.T. van Tol
  00:22:45 - 00:24:15 - W.J.A. Verkleij
 7. 6.a

  In verband met een wetwijziging ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording van de gemeentelijke uitgaven dient de controleverordening hierop te worden aangepast. Voor gemeenten betekent dit dat over het verslagjaar 2023 (in 2024) voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording door het college van B&W zelf wordt afgegeven. Dit heeft effect op de gemeentelijke controleverordening die is gebaseerd op artikel 213 Gemeentewet. De controleverordening regelt de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  BESLUIT: De controleverordening 2023 vast te stellen

  Besluit

  BESLUIT: De controleverordening 2023 vast te stellen

 8. 6.b

  In de Gemeentewet zijn in de artikelen 212, 213 en 213a voorschriften opgenomen voor de invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad, de rol van de accountant en de controle op de doelmatigheid en doeltreffendheid. Vereisten voor de invulling van deze rollen zijn opgenomen in de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten; BBV) en in door de raad zelf vast te stellen verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. De financiële verordening is aangepast naar aanleiding van de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording. In de Rechtmatigheidsverantwoording legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af op het onderdeel rechtmatigheid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Besluit

  BESLUIT: I. De Financiële verordening 2023 vast te stellen.

 9. 6.c

  In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording is, met ingang van 1 januari 2023 het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gewijzigd en moet het Normenkader expliciet door de raad vastgesteld worden. Het Normenkader bestaat uit een overzicht van externe wetgeving, verordeningen en kaderstellende besluiten van de raad, voor zover die relevant zijn voor de controlewerkzaamheden van de accountant. Dit wil zeggen dat alleen wet- en regelgeving is opgenomen die een financiële vertaalslag in zich heeft.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Besluit

  BESLUIT: I – Het Normenkader 2023 vast te stellen.

  00:23:10 - 00:24:15 - W.J.A. Verkleij
 10. 6.d

  In 2022 hebben de colleges van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland getroffen voor een doelmatige uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet. Het gaat om een bedrijfsvoeringorganisatie, grofweg met de taken contracteren en contractmanagement, verwerken berichtenverkeer, betalingen, data-analyse en monitoring. De verantwoordelijkheid en beslisbevoegdheid voor het beleid en de programmagelden liggen bij de gemeenten. Met dit voorstel wordt beoogd de raad toestemming te laten verlenen tot de eerste wijziging van deze regeling. Met deze eerste wijziging wordt het toetreden van de gemeente Voorschoten per 1 januari 2024 geregeld en worden aanpassingen voorgesteld op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (verder Wgr).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Besluit

  BESLUIT: I. Het college toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit vast te stellen, waarmee toetreding van de gemeente Voorschoten per 1 januari 2024 is geregeld en de noodzakelijke aanpassingen op grond van de gewijzigde wet gemeenteschappelijke regelingen (Wgr).

  00:23:13 - 00:24:15 - W.J.A. Verkleij
 11. 6.g

  Vanaf januari 2023 voeren we als gemeente Noordwijk samen met de gemeenten in de regio zelf alle Wmo-taken op het gebied van maatschappelijke zorg uit. Een goede uitvoering van deze taak maakt regionaal samenwerken en samenwerken met de vijf Duin- en Bollengemeenten noodzakelijk om voor inwoners een passend aanbod tegen verantwoorde kosten te realiseren. De centrumgemeenteregeling ‘Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg Holland Rijnland’ en de ‘Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke zorg Duin- en Bollenstreek’ geven hier invulling aan.


  De colleges hebben de raden toegezegd op de hoogte te houden van de voortgang: De raadsinformatiebrief geeft hier invulling aan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Besluit

  BESLUIT: 
   I) Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de aangepaste ‘Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Zorg 2023 Holland Rijnland’; 
  II) Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de ‘Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke zorg Duin en Bollenstreek’.

  00:23:58 - 00:24:15 - W.J.A. Verkleij
 12. 6.h

  De Noordwijkse School is bezig met voorbereidingen om te komen tot nieuwbouw en uitbreiding. Het college stelt de bestuursopdracht voor de herontwikkeling van het DPO-gebouw vast en verzoekt de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om de planstudie voor het DPO-gebouw aan te kunnen laten sluiten op de planontwikkeling van de Noordwijkse School.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Besluit

  BESLUIT:
   I. een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de planstudie voor de herontwikkeling van het DPO-gebouw in samenhang met de planontwikkeling van de Noordwijkse School. 
  II. het bedrag van € 100.000,- te dekken uit de algemene reserve, vooruitlopend op de op te stellen grondexploitatie.

  00:24:02 - 00:24:15 - W.J.A. Verkleij
 13. 6.i

  Het overslagstation is technisch en economisch afgeschreven en voldoet niet meer aan hedendaagse eisen. Eind 2020 hebben de gemeenteraden van de vijf gemeenten besloten dat het VAB-terrein moet worden vernieuwd en heringericht. Uitgangspunt daarbij is nieuwbouw op de huidige locatie. De raden hebben tegelijkertijd het besluit genomen dat de gemeenschappelijke regeling geactualiseerd moet worden.


  In 2023 hebben de gemeenteraden van de vijf gemeenten een positieve zienswijze afgegeven voor het uitgewerkte scenario van samenwerking met Meerlanden in een nieuw op te richten entiteit MeerVAB met een gedeelde exploitatie (samen-uit-samen-thuis). Als governance-uitgangspunt is gekozen voor een organisatievorm, waarin de gemeenschappelijke regeling VAB, namens de vijf gemeenten, eigenaar wordt van MeerVAB. Inmiddels is de samenwerkingsvorm uitgewerkt in de vorm van een op te richten samenwerkings-BV MeerVAB waarvan het VAB en Meerlanden Holding N.V. ieder 50% van de aandelen houden en waarin het overslagstation wordt ondergebracht (inclusief nieuwbouw).


  De actualisatie van de Gemeenschappelijke regeling bevat de noodzakelijke aanpassingen om de beoogde governance te verankeren, alsmede de wijzigingen die als gevolg van de verandering in de wet moeten worden doorgevoerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Besluit

  BESLUIT:
   I. In te stemmen met de voorgenomen actualisatie van de GR op basis van de voorgestelde 6e wijziging.

  00:24:08 - 00:24:15 - W.J.A. Verkleij
  00:24:15 - 00:24:30 - L. Koppel
  00:24:31 - 00:25:37 - W.J.A. Verkleij
 14. 6.j

  Als gevolg van cao-afspraken, nemen de loonkosten van Hecht significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 is vastgesteld. Daarom heeft Hecht een begrotingswijziging voor 2023 ingediend en worden de gemeenteraden om een zienswijze gevraagd. In de begrotingswijziging is tevens een nacalculatie van inzet vluchtelingen Oekraïne meegenomen, evenals een correctie op het budget ondersteuning slachtoffers mensenhandel. Voor Noordwijk gaat het in totaal om een bedrag van €234.000. Hiervan is €203.000 het gevolg van gestegen loonkosten (min de kleine correctie op het budget slachtoffers mensenhandel). Dit bedrag kan deels worden gedekt uit bestaande budgetten in de gemeentebegroting, maar moet ook voor een deel komen uit de reserve sociaal domein en meegenomen in de najaarsnota 2023. Voor de overige €31.000 aan uitgevoerde jeugdgezondheidszorgwerkzaamheden voor Oekraïense kinderen zijn gemeenten gecompenseerd via de algemene uitkering in de decembercirculaire 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Besluit

  BESLUIT:
  I. Bijgaande zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 Hecht

  00:24:37 - 00:25:37 - W.J.A. Verkleij
 15. 6.k

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Besluit

  BESLUIT: 
   I. Raadslid Van Herwaarden aan te wijzen als plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland

  00:24:43 - 00:25:37 - W.J.A. Verkleij
 16. 7

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

  00:24:55 - 00:25:37 - W.J.A. Verkleij
 17. 7.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)
  tegen
  - GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsbesluit is geamendeerd aangenomen.

  00:25:36 - 00:25:37 - W.J.A. Verkleij
  00:25:38 - 00:28:03 - R. van Dokkum
  00:28:04 - 00:28:17 - W.J.A. Verkleij
  00:28:17 - 00:36:18 - A.N.T. van Tol
 18. 7.a.1

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  - D66 (1), - GroenLinks (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (3), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)
  tegen
  - CDA (4), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - Partij voor de Inwoners (1)

  Amendementen

  Titel
  Huisvesting Oekraïense ontheemden zoveel mogelijk in de buurt van huidige locatie
  00:28:18 - 00:36:18 - A.N.T. van Tol
 19. 7.a.2

  00:28:20 - 00:36:18 - A.N.T. van Tol
  00:36:18 - 00:36:22 - W.J.A. Verkleij
  00:36:22 - 00:36:31 - J.C.P. de Moor
  00:36:31 - 00:37:02 - A.N.T. van Tol
  00:37:05 - 00:37:19 - W.J.A. Verkleij
  00:37:19 - 00:37:59 - A.N.T. van Tol
  00:38:00 - 00:38:04 - W.J.A. Verkleij
  00:38:04 - 00:40:22 - A.N.T. van Tol
  00:40:24 - 00:40:32 - W.J.A. Verkleij
  00:40:32 - 00:44:01 - L. Koppel
  00:44:01 - 00:44:24 - A.N.T. van Tol
  00:44:24 - 00:44:25 - W.J.A. Verkleij
  00:44:25 - 00:45:06 - L. Koppel
  00:45:06 - 00:45:10 - W.J.A. Verkleij
  00:45:10 - 00:45:35 - A.N.T. van Tol
  00:45:36 - 00:45:38 - W.J.A. Verkleij
  00:45:38 - 00:49:55 - B.H.C. Brekelmans
  00:49:57 - 00:50:04 - W.J.A. Verkleij
  00:50:04 - 00:50:39 - A.N.T. van Tol
  00:50:40 - 00:50:43 - W.J.A. Verkleij
  00:50:43 - 00:51:19 - M.J. Vink-van den Berg
  00:51:19 - 00:51:21 - W.J.A. Verkleij
  00:51:22 - 00:51:35 - A.N.T. van Tol
  00:51:35 - 00:51:36 - M.J. Vink-van den Berg
  00:51:36 - 00:51:37 - W.J.A. Verkleij
  00:51:37 - 00:52:01 - M.J. Vink-van den Berg
  00:52:01 - 00:52:05 - W.J.A. Verkleij
  00:52:05 - 00:52:06 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:52:06 - 00:52:17 - W.J.A. Verkleij
  00:52:17 - 00:52:31 - A.N.T. van Tol
  00:52:35 - 00:52:55 - A.N.T. van Tol
  00:52:56 - 00:53:01 - W.J.A. Verkleij
  00:53:02 - 00:54:47 - J.C.P. de Moor
  00:54:47 - 00:54:51 - W.J.A. Verkleij
  00:54:51 - 00:55:12 - A.N.T. van Tol
  00:55:12 - 00:55:28 - J.C.P. de Moor
  00:55:28 - 00:55:34 - A.N.T. van Tol
  00:55:34 - 00:55:37 - W.J.A. Verkleij
  00:55:37 - 00:55:38 - W.J.A. Verkleij
  00:55:38 - 00:56:00 - A.N.T. van Tol
  00:56:01 - 00:56:21 - J.C.P. de Moor
  00:56:21 - 00:56:27 - W.J.A. Verkleij
  00:56:27 - 00:56:28 - J.C.P. de Moor
  00:56:28 - 00:56:49 - R. van Dokkum
  00:56:49 - 00:57:16 - J.C.P. de Moor
  00:57:16 - 00:57:21 - W.J.A. Verkleij
  00:57:21 - 00:57:26 - B.H.C. Brekelmans
  00:57:26 - 00:57:34 - W.J.A. Verkleij
  00:57:34 - 00:57:35 - B.H.C. Brekelmans
  00:57:36 - 00:57:44 - W.J.A. Verkleij
  00:57:44 - 00:58:11 - J.C.P. de Moor
  00:58:11 - 00:58:13 - W.J.A. Verkleij
  00:58:13 - 00:58:28 - A.N.T. van Tol
  00:58:28 - 00:58:30 - W.J.A. Verkleij
  00:58:30 - 00:58:32 - A.N.T. van Tol
  00:58:32 - 00:58:33 - W.J.A. Verkleij
  00:58:33 - 00:58:34 - A.N.T. van Tol
  00:58:35 - 00:59:52 - J.C.P. de Moor
  00:59:52 - 00:59:57 - W.J.A. Verkleij
  00:59:57 - 01:01:31 - B.H.C. Brekelmans
  01:01:31 - 01:01:33 - M.J. Vink-van den Berg
  01:01:33 - 01:01:35 - W.J.A. Verkleij
  01:01:35 - 01:01:46 - M.J. Vink-van den Berg
  01:01:46 - 01:01:49 - W.J.A. Verkleij
  01:01:49 - 01:03:39 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:03:39 - 01:03:43 - W.J.A. Verkleij
  01:03:43 - 01:05:09 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:05:09 - 01:05:12 - W.J.A. Verkleij
  01:05:12 - 01:05:26 - L. Koppel
  01:05:26 - 01:05:36 - W.J.A. Verkleij
  01:05:36 - 01:05:40 - L. Koppel
  01:05:40 - 01:05:46 - W.J.A. Verkleij
  01:05:46 - 01:05:53 - L. Koppel
  01:05:54 - 01:05:57 - W.J.A. Verkleij
  01:05:57 - 01:06:58 - I.B.P. Kruse
  01:06:58 - 01:07:03 - W.J.A. Verkleij
  01:07:03 - 01:09:09 - I.B.P. Kruse
  01:09:10 - 01:09:23 - I.B.P. Kruse
  01:09:23 - 01:09:28 - W.J.A. Verkleij
  01:09:28 - 01:10:17 - R. van Dokkum
  01:10:17 - 01:10:24 - W.J.A. Verkleij
  01:10:24 - 01:10:48 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:10:50 - 01:10:54 - W.J.A. Verkleij
  01:10:54 - 01:12:03 - B.H.C. Brekelmans
  01:12:04 - 01:12:08 - W.J.A. Verkleij
  01:12:08 - 01:12:36 - A.N.T. van Tol
  01:12:37 - 01:12:39 - W.J.A. Verkleij
  01:12:39 - 01:12:55 - B.H.C. Brekelmans
  01:12:59 - 01:13:04 - W.J.A. Verkleij
  01:13:28 - 01:15:11 - M. Kortleven
  01:15:13 - 01:15:16 - M. Kortleven
  01:15:20 - 01:16:22 - M. Kortleven
  01:16:22 - 01:16:26 - W.J.A. Verkleij
  01:16:26 - 01:17:02 - L. Koppel
  01:17:02 - 01:17:20 - W.J.A. Verkleij
  01:17:20 - 01:17:36 - M. Kortleven
  01:17:36 - 01:17:38 - W.J.A. Verkleij
  01:17:38 - 01:17:47 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:17:47 - 01:17:49 - M. Kortleven
  01:17:49 - 01:17:50 - W.J.A. Verkleij
  01:17:50 - 01:18:54 - M. Kortleven
  01:18:54 - 01:18:56 - W.J.A. Verkleij
  01:18:56 - 01:19:12 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:19:12 - 01:19:33 - M. Kortleven
  01:19:33 - 01:19:45 - W.J.A. Verkleij
  01:19:45 - 01:21:03 - M. Kortleven
  01:21:04 - 01:22:22 - M. Kortleven
  01:22:22 - 01:22:38 - W.J.A. Verkleij
  01:22:38 - 01:27:18 - M. Kortleven
  01:27:18 - 01:27:26 - W.J.A. Verkleij
  01:27:26 - 01:27:56 - B.H.C. Brekelmans
  01:27:57 - 01:29:14 - M. Kortleven
  01:29:14 - 01:29:16 - B.H.C. Brekelmans
  01:29:16 - 01:29:17 - B.H.C. Brekelmans
  01:29:17 - 01:29:20 - W.J.A. Verkleij
  01:29:20 - 01:29:57 - B.H.C. Brekelmans
  01:29:57 - 01:30:01 - B.H.C. Brekelmans
  01:30:01 - 01:30:02 - W.J.A. Verkleij
  01:30:02 - 01:31:30 - M. Kortleven
  01:31:30 - 01:31:32 - W.J.A. Verkleij
  01:31:32 - 01:32:13 - I.B.P. Kruse
  01:32:14 - 01:33:09 - M. Kortleven
  01:33:09 - 01:33:11 - B.H.C. Brekelmans
  01:33:11 - 01:33:14 - W.J.A. Verkleij
  01:33:14 - 01:34:01 - A.N.T. van Tol
  01:34:02 - 01:34:03 - W.J.A. Verkleij
  01:34:03 - 01:34:44 - M. Kortleven
  01:34:44 - 01:34:48 - W.J.A. Verkleij
  01:34:48 - 01:36:16 - B.H.C. Brekelmans
  01:36:16 - 01:36:21 - M. Kortleven
  01:36:21 - 01:36:23 - W.J.A. Verkleij
  01:36:23 - 01:37:19 - M. Kortleven
  01:37:19 - 01:37:21 - B.H.C. Brekelmans
  01:37:21 - 01:37:24 - W.J.A. Verkleij
  01:37:24 - 01:38:15 - B.H.C. Brekelmans
  01:38:16 - 01:38:37 - M. Kortleven
  01:38:37 - 01:38:40 - W.J.A. Verkleij
  01:38:40 - 01:38:57 - I.B.P. Kruse
  01:38:57 - 01:39:02 - W.J.A. Verkleij
  01:39:02 - 01:39:17 - I.B.P. Kruse
  01:39:19 - 01:39:20 - M. Kortleven
  01:39:20 - 01:39:41 - W.J.A. Verkleij
  01:39:41 - 01:41:32 - R. van Dokkum
  01:41:32 - 01:41:34 - W.J.A. Verkleij
  01:41:34 - 01:42:29 - B.H.C. Brekelmans
  01:42:29 - 01:42:31 - R. van Dokkum
  01:42:32 - 01:42:35 - W.J.A. Verkleij
  01:42:35 - 01:43:21 - R. van Dokkum
  01:43:21 - 01:43:24 - W.J.A. Verkleij
  01:43:24 - 01:43:25 - W.J.A. Verkleij
  01:43:25 - 01:45:16 - A.N.T. van Tol
  01:45:16 - 01:45:20 - W.J.A. Verkleij
  01:45:20 - 01:46:43 - L. Koppel
  01:46:43 - 01:46:44 - B.H.C. Brekelmans
  01:46:44 - 01:46:46 - L. Koppel
  01:46:46 - 01:46:47 - B.H.C. Brekelmans
  01:46:47 - 01:46:49 - W.J.A. Verkleij
  01:46:49 - 01:47:16 - B.H.C. Brekelmans
  01:47:16 - 01:47:17 - B.H.C. Brekelmans
  01:47:17 - 01:47:58 - L. Koppel
  01:47:58 - 01:48:32 - B.H.C. Brekelmans
  01:48:32 - 01:48:37 - L. Koppel
  01:48:37 - 01:48:38 - W.J.A. Verkleij
  01:48:38 - 01:49:11 - L. Koppel
  01:49:11 - 01:49:18 - W.J.A. Verkleij
  01:49:18 - 01:50:12 - L. Koppel
  01:50:12 - 01:50:13 - W.J.A. Verkleij
  01:50:13 - 01:50:14 - L. Koppel
  01:50:14 - 01:50:22 - W.J.A. Verkleij
  01:50:22 - 01:50:44 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:50:44 - 01:50:46 - W.J.A. Verkleij
  01:50:46 - 01:50:58 - M.J. Vink-van den Berg
  01:50:58 - 01:50:59 - W.J.A. Verkleij
  01:50:59 - 01:51:04 - A.N.T. van Tol
  01:51:04 - 01:51:06 - W.J.A. Verkleij
  01:51:06 - 01:51:08 - W.J.A. Verkleij
  01:51:08 - 01:51:46 - A.N.T. van Tol
  01:51:46 - 01:51:58 - W.J.A. Verkleij
  01:52:10 - 01:53:06 - M. Kortleven
  01:53:07 - 01:53:13 - W.J.A. Verkleij
  02:17:06 - 02:17:37 - W.J.A. Verkleij
  02:17:37 - 02:17:38 - W.J.A. Verkleij
  02:17:38 - 02:18:28 - A.N.T. van Tol
  02:18:28 - 02:19:24 - W.J.A. Verkleij
  02:19:25 - 02:20:12 - R. van Dokkum
  02:20:12 - 02:21:13 - W.J.A. Verkleij
  02:22:07 - 02:22:14 - W.J.A. Verkleij
  02:22:30 - 02:22:46 - W.J.A. Verkleij
  02:22:47 - 02:23:00 - W.J.A. Verkleij
  02:23:05 - 02:23:27 - L. Koppel
  02:23:29 - 02:23:33 - W.J.A. Verkleij
  02:23:33 - 02:24:06 - I.B.P. Kruse
  02:24:06 - 02:24:07 - W.J.A. Verkleij
  02:24:07 - 02:24:16 - W.J.A. Verkleij
  02:25:23 - 02:25:49 - W.J.A. Verkleij
 20. 7.a.3

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)
  tegen
  - Lijst de Moor (1)

  Besluit

  Roept het college op : 
  • Het voorliggende voorstel inzake Tijdelijk huisvestiging Schippersvaartweg, versneld in een communicatie- en participatietraject met inwoners, belanghebbenden en stakeholders op te starten;

  Moties

  Titel
  Raadsvoorstel Schippersvaartweg
  02:25:46 - 02:25:49 - W.J.A. Verkleij
  02:26:54 - 02:27:02 - W.J.A. Verkleij
  02:27:17 - 02:27:40 - W.J.A. Verkleij
  02:27:46 - 02:28:23 - W.J.A. Verkleij
  02:28:23 - 02:28:37 - M. Uphoff
  02:28:38 - 02:28:40 - W.J.A. Verkleij
  02:28:40 - 02:28:47 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:28:47 - 02:29:11 - W.J.A. Verkleij
  02:29:11 - 02:29:16 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:29:48 - 02:30:15 - W.J.A. Verkleij
  02:30:25 - 02:31:08 - W.J.A. Verkleij
  02:31:10 - 02:31:26 - Van Dijk
  02:31:28 - 02:31:36 - W.J.A. Verkleij
  02:31:36 - 02:34:42 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:34:43 - 02:35:01 - W.J.A. Verkleij
  02:35:01 - 02:35:23 - I.B.P. Kruse
  02:35:23 - 02:35:24 - W.J.A. Verkleij
  02:35:24 - 02:35:32 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:35:33 - 02:35:35 - W.J.A. Verkleij
  02:35:35 - 02:36:31 - I.B.P. Kruse
  02:36:31 - 02:36:32 - W.J.A. Verkleij
  02:36:32 - 02:37:12 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:37:12 - 02:37:19 - W.J.A. Verkleij
  02:37:19 - 02:37:25 - I.B.P. Kruse
  02:37:25 - 02:37:44 - W.J.A. Verkleij
  02:37:44 - 02:37:51 - M. Uphoff
  02:37:51 - 02:37:57 - W.J.A. Verkleij
  02:37:57 - 02:38:06 - M. Uphoff
  02:38:06 - 02:38:18 - W.J.A. Verkleij
  02:38:36 - 02:40:38 - M. Kortleven
  02:40:40 - 02:40:45 - W.J.A. Verkleij
  02:40:45 - 02:40:56 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:40:58 - 02:40:59 - W.J.A. Verkleij
  02:40:59 - 02:41:11 - M. Kortleven
  02:41:11 - 02:41:15 - W.J.A. Verkleij
  02:41:17 - 02:41:22 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:41:22 - 02:41:30 - M. Kortleven
  02:41:30 - 02:41:32 - W.J.A. Verkleij
  02:41:32 - 02:42:07 - M. Kortleven
  02:42:10 - 02:42:15 - W.J.A. Verkleij
  02:42:17 - 02:42:19 - W.J.A. Verkleij
  02:42:19 - 02:42:23 - R. van Dokkum
  02:42:23 - 02:42:43 - L. Koppel
  02:42:43 - 02:42:44 - W.J.A. Verkleij
  02:42:45 - 02:42:56 - W.J.A. Verkleij
  02:42:56 - 02:43:11 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:43:11 - 02:43:16 - W.J.A. Verkleij
  02:48:55 - 02:49:03 - W.J.A. Verkleij
  02:49:05 - 02:49:17 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:49:19 - 02:49:36 - W.J.A. Verkleij
  02:49:36 - 02:49:41 - A.N.T. van Tol
  02:49:41 - 02:49:46 - W.J.A. Verkleij
  02:49:46 - 02:49:51 - R.T.P. Brouwer
  02:49:52 - 02:50:28 - W.J.A. Verkleij
  02:50:28 - 02:51:15 - M. Uphoff
  02:51:15 - 02:51:21 - W.J.A. Verkleij
  02:51:21 - 02:51:43 - M. Uphoff
  02:51:43 - 02:51:49 - W.J.A. Verkleij
  02:51:49 - 02:51:58 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  02:51:58 - 02:52:11 - W.J.A. Verkleij
  02:53:16 - 02:53:38 - W.J.A. Verkleij
  02:53:42 - 02:53:52 - W.J.A. Verkleij
  02:53:55 - 02:54:08 - W.J.A. Verkleij
  02:54:08 - 02:57:22 - M. Uphoff
  02:57:23 - 02:57:26 - W.J.A. Verkleij
  02:57:27 - 02:57:32 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:57:32 - 02:57:33 - W.J.A. Verkleij
  02:57:33 - 02:58:36 - M. Uphoff
  02:58:37 - 02:58:42 - W.J.A. Verkleij
  02:58:42 - 02:59:01 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:59:02 - 02:59:06 - W.J.A. Verkleij
  02:59:08 - 02:59:46 - K.L. van Herwaarden
  02:59:46 - 02:59:50 - W.J.A. Verkleij
  02:59:50 - 02:59:51 - K.L. van Herwaarden
  02:59:51 - 03:00:13 - T.T.J.M. Steenvoorden
  03:00:13 - 03:00:16 - W.J.A. Verkleij
  03:00:16 - 03:01:29 - K.L. van Herwaarden
  03:01:30 - 03:01:46 - W.J.A. Verkleij
  03:01:48 - 03:02:29 - R. van Dokkum
  03:02:29 - 03:02:33 - W.J.A. Verkleij
  03:02:33 - 03:03:11 - M. Uphoff
  03:03:11 - 03:03:14 - W.J.A. Verkleij
  03:03:14 - 03:03:39 - R. van Dokkum
  03:03:39 - 03:03:40 - W.J.A. Verkleij
  03:03:40 - 03:04:32 - M. Uphoff
  03:04:32 - 03:04:33 - W.J.A. Verkleij
  03:04:33 - 03:04:39 - J.C.F. Knapp
  03:04:39 - 03:05:30 - A.N.T. van Tol
  03:05:30 - 03:05:32 - W.J.A. Verkleij
  03:05:32 - 03:06:32 - T.T.J.M. Steenvoorden
  03:06:32 - 03:06:58 - W.J.A. Verkleij
  03:06:58 - 03:08:01 - M. Uphoff
  03:08:01 - 03:08:03 - W.J.A. Verkleij
  03:08:03 - 03:08:21 - M. Uphoff
  03:08:21 - 03:08:23 - W.J.A. Verkleij
  03:08:23 - 03:08:47 - J.C.F. Knapp
  03:08:47 - 03:09:00 - W.J.A. Verkleij
  03:09:00 - 03:09:02 - L. Koppel
  03:09:02 - 03:09:07 - R. van Dokkum
  03:09:07 - 03:09:08 - L. Koppel
  03:09:08 - 03:09:12 - R. van Dokkum
  03:09:12 - 03:09:15 - L. Koppel
  03:09:15 - 03:09:19 - R. van Dokkum
  03:09:19 - 03:09:27 - W.J.A. Verkleij
  03:09:27 - 03:09:54 - R. van Dokkum
  03:09:54 - 03:09:57 - W.J.A. Verkleij
  03:09:58 - 03:10:03 - L. Koppel
  03:10:03 - 03:10:13 - W.J.A. Verkleij
  03:10:13 - 03:11:50 - L. Koppel
  03:11:50 - 03:11:53 - W.J.A. Verkleij
  03:11:53 - 03:12:27 - G.J.W. van der Klugt
  03:12:27 - 03:12:30 - W.J.A. Verkleij
  03:12:31 - 03:12:47 - T.T.J.M. Steenvoorden
  03:12:48 - 03:12:50 - W.J.A. Verkleij
  03:12:50 - 03:13:16 - I.B.P. Kruse
  03:13:18 - 03:13:41 - W.J.A. Verkleij
  03:13:46 - 03:17:02 - R. ter Hark
  03:17:03 - 03:17:07 - W.J.A. Verkleij
  03:17:07 - 03:17:30 - L. Koppel
  03:17:30 - 03:17:46 - W.J.A. Verkleij
  03:17:46 - 03:18:47 - L. Koppel
  03:18:47 - 03:18:51 - W.J.A. Verkleij
  03:18:51 - 03:19:03 - R. ter Hark
  03:19:03 - 03:19:08 - L. Koppel
  03:19:08 - 03:19:11 - W.J.A. Verkleij
  03:19:11 - 03:19:52 - L. Koppel
  03:19:52 - 03:19:58 - W.J.A. Verkleij
  03:20:00 - 03:20:17 - L. Koppel
  03:20:19 - 03:20:27 - W.J.A. Verkleij
  03:20:27 - 03:21:07 - T.T.J.M. Steenvoorden
  03:21:08 - 03:21:10 - W.J.A. Verkleij
  03:21:10 - 03:22:10 - R. ter Hark
  03:22:10 - 03:22:24 - W.J.A. Verkleij
  03:22:26 - 03:22:31 - W.J.A. Verkleij
  03:22:32 - 03:22:53 - T.T.J.M. Steenvoorden
  03:22:53 - 03:23:10 - W.J.A. Verkleij
  03:23:43 - 03:23:47 - W.J. Rodenburg
  03:24:16 - 03:24:23 - W.J.A. Verkleij
  03:24:40 - 03:25:11 - W.J.A. Verkleij
  03:25:11 - 03:27:05 - J.C.M. van der Klaauw
  03:27:05 - 03:27:12 - W.J.A. Verkleij
  03:27:14 - 03:28:14 - J.L de Mooij
  03:28:14 - 03:28:17 - W.J.A. Verkleij
  03:28:17 - 03:28:44 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  03:28:46 - 03:28:48 - W.J.A. Verkleij
  03:28:49 - 03:29:37 - J.C.P. de Moor
  03:29:37 - 03:29:44 - W.J.A. Verkleij
  03:29:57 - 03:34:50 - T.C.W.M. Alkemade
  03:34:54 - 03:34:55 - J.C.M. van der Klaauw
  03:34:55 - 03:34:58 - W.J.A. Verkleij
  03:34:59 - 03:35:32 - A.N.T. van Tol
  03:35:32 - 03:35:34 - W.J.A. Verkleij
  03:35:34 - 03:36:58 - T.C.W.M. Alkemade
  03:36:59 - 03:37:01 - W.J.A. Verkleij
  03:37:01 - 03:37:03 - J.C.M. van der Klaauw
  03:37:03 - 03:37:25 - J.C.P. de Moor
  03:37:26 - 03:37:27 - W.J.A. Verkleij
  03:37:27 - 03:37:28 - J.C.P. de Moor
  03:37:28 - 03:37:48 - T.C.W.M. Alkemade
  03:37:48 - 03:37:51 - J.C.P. de Moor
  03:37:51 - 03:38:39 - T.C.W.M. Alkemade
  03:38:39 - 03:38:40 - W.J.A. Verkleij
  03:38:40 - 03:39:56 - J.C.M. van der Klaauw
  03:39:57 - 03:39:58 - T.C.W.M. Alkemade
  03:39:58 - 03:40:00 - W.J.A. Verkleij
  03:40:00 - 03:41:14 - T.C.W.M. Alkemade
  03:41:14 - 03:41:15 - W.J.A. Verkleij
  03:41:15 - 03:41:16 - J.C.M. van der Klaauw
  03:41:16 - 03:41:17 - W.J.A. Verkleij
  03:41:17 - 03:41:21 - J.C.M. van der Klaauw
  03:41:21 - 03:41:23 - W.J. Rodenburg
  03:41:23 - 03:41:37 - J.C.M. van der Klaauw
  03:41:37 - 03:41:40 - W.J.A. Verkleij
  03:41:40 - 03:41:43 - T.C.W.M. Alkemade
  03:41:43 - 03:41:46 - W.J.A. Verkleij
  03:41:46 - 03:42:13 - W.J. Rodenburg
  03:42:13 - 03:42:25 - T.C.W.M. Alkemade
  03:42:25 - 03:42:40 - W.J.A. Verkleij
  03:43:57 - 03:44:24 - W.J.A. Verkleij
  03:44:24 - 03:46:06 - S. Duivenvoorde
  03:46:06 - 03:46:14 - W.J.A. Verkleij
  03:46:14 - 03:46:38 - T.T.J.M. Steenvoorden
  03:46:38 - 03:46:39 - S. Duivenvoorde
  03:46:39 - 03:46:41 - W.J.A. Verkleij
  03:46:41 - 03:48:29 - S. Duivenvoorde
  03:48:30 - 03:48:33 - W.J.A. Verkleij
  03:48:33 - 03:49:17 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  03:49:19 - 03:49:21 - W.J.A. Verkleij
  03:49:21 - 03:50:42 - I.B.P. Kruse
  03:50:42 - 03:50:45 - W.J.A. Verkleij
  03:50:45 - 03:51:47 - A.N.T. van Tol
  03:51:47 - 03:51:54 - W.J.A. Verkleij
  03:52:05 - 03:54:28 - R. ter Hark
  03:54:28 - 03:54:30 - W.J.A. Verkleij
  03:54:30 - 03:54:41 - S. Duivenvoorde
  03:54:43 - 03:54:53 - W.J.A. Verkleij
  03:54:56 - 03:55:00 - W.J.A. Verkleij
 21. 7.b

  Er is verzocht om medewerking aan de omzetting van een bedrijfswoning naar burgerwoning op het perceel Leidsevaart 229 te Noordwijk en de omzetting van een bedrijfsgebouw naar privéschuur op het perceel Leidsevaart 230 te Noordwijk. Er wordt voorgesteld aan het verzoek medewerking te verlenen en de gemeenteraad voor te stellen de vereiste verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  - CDA (4), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (4)
  tegen
  - D66 (1), - GroenLinks (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - PUUR (1), - PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  .

  Besluit

  BESLUIT:
   I. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen met betrekking tot het besluit van het college tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning op het perceel Leidsevaart 229 en het omzetten van een bedrijfsgebouw naar privéschuur op het perceel Leidsevaart 230 te Noordwijk, waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  II. vast te stellen, dat in het geval geen zienswijzen worden ingediend tijdens de terinzagelegging van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen deze aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen en de Omgevingsdienst West Holland te mandateren om het definitieve besluit te nemen overeenkomstig de uitgangspunten van het ontwerpbesluit

  00:23:33 - 00:24:15 - W.J.A. Verkleij
 22. 7.b.1

 23. 7.c

  Er is een omgevingsvergunning gevraagd om het planologisch mogelijk te maken om op een perceel aan de Zwarteweg te Noordwijk (tussen 47 en 51) een woning te bouwen. Het college wordt voorgesteld de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen en de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  - D66 (1), - Lijst de Moor (1), - VVD (2)
  tegen
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (2)

  Besluit

  Het besluit is niet aangenomen (4 stemmen voor, 21 stemmen tegen)

  00:23:20 - 00:24:15 - W.J.A. Verkleij
 24. 8

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

 25. 8.a

  Stemuitslag

  voor 28%
  tegen 72%
  voor
  - METLEF (1), - NZLokaal (2), - Partij voor de Inwoners (4)
  tegen
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (2), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Besluit

  De motie is niet aangenomen.

  Moties

  Titel
  Overlast door plasticvuilniszakken
 26. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Besluit

  Roept het college op: 
  ● Te onderzoeken of een oprekking van het gratis lidmaatschap tot 27 jaar haalbaar is, eventueel onder te brengen bij de huidige subsidieverordening zowel qua maatschappelijke opgave als financieel.
   ● In overleg te treden met Bibliotheek Bollenstreek over de eventuele haalbaarheid en wenselijkheid

  Moties

  Titel
  Onderzoek gratis lidmaatschap bibliotheek t/m 27 jaar
  03:55:36 - 03:56:02 - W.J.A. Verkleij
 27. 8.c

  Moties

  Titel
  Samenwerken voor herstel van onderling vertrouwen
  03:56:23 - 03:58:45 - R. ter Hark
  03:58:48 - 03:59:00 - W.J.A. Verkleij
  03:59:01 - 03:59:39 - L. Koppel
  03:59:39 - 03:59:48 - W.J.A. Verkleij
 28. 9
  Sluiting