Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 18 april 2023

20:00 - 23:00
Locatie

De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 17 april 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  - Aanbieden gentle agreement door lid van de stuurgroep de heer Max Uphoff.

  00:02:53 - 00:04:09 - W.J.A. Verkleij
  00:04:19 - 00:05:30 - M. Uphoff
  00:05:49 - 00:06:59 - W.J.A. Verkleij
 2. 2

  00:06:41 - 00:06:59 - W.J.A. Verkleij
  00:06:59 - 00:07:23 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:07:24 - 00:07:42 - W.J.A. Verkleij
  00:07:47 - 00:08:19 - W.J. Rodenburg
  00:08:20 - 00:09:03 - W.J.A. Verkleij
  00:12:39 - 00:13:29 - W.J.A. Verkleij
  00:13:42 - 00:14:55 - T.C.W.M. Alkemade
  00:14:56 - 00:15:23 - W.J.A. Verkleij
  00:15:32 - 00:15:54 - W.J. Rodenburg
  00:15:58 - 00:16:04 - W.J.A. Verkleij
  00:16:08 - 00:16:18 - R. van Dokkum
  00:16:20 - 00:17:31 - W.J.A. Verkleij
  00:17:34 - 00:17:53 - R. van Dokkum
  00:17:54 - 00:18:25 - W.J.A. Verkleij
 3. 3

  00:18:18 - 00:18:25 - W.J.A. Verkleij
  00:18:36 - 00:18:49 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:18:49 - 00:18:53 - W.J.A. Verkleij
  00:18:53 - 00:19:03 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:19:03 - 00:20:12 - W.J.A. Verkleij
 4. 4

  00:20:08 - 00:20:12 - W.J.A. Verkleij
  00:20:18 - 00:20:26 - R. van Dokkum
  00:20:27 - 00:21:22 - W.J.A. Verkleij
 5. 5

  00:20:49 - 00:21:22 - W.J.A. Verkleij
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)
  00:20:50 - 00:21:22 - W.J.A. Verkleij
  00:21:28 - 00:21:59 - J.C.P. de Moor
  00:21:59 - 00:22:08 - W.J.A. Verkleij
  00:22:36 - 00:23:54 - W.J.A. Verkleij
  00:24:08 - 00:25:58 - W.J.A. Verkleij
 7. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)
  00:24:19 - 00:25:58 - W.J.A. Verkleij
  00:26:35 - 00:26:46 - W.J.A. Verkleij
  00:26:59 - 00:30:25 - J.C.F. Knapp
  00:30:37 - 00:31:50 - W.J.A. Verkleij
  00:32:02 - 00:33:19 - W.J.A. Verkleij
  00:33:43 - 00:34:24 - W.J.A. Verkleij
 8. 6

  00:33:51 - 00:34:24 - W.J.A. Verkleij
 9. 6.a

  Voorliggend vast te stellen bestemmingsplan maakt het mogelijk om twee kleinschalige en versnipperde percelen bollengrond samen te voegen en die vervolgens te ruilen voor één graslandperceel. Met deze bestemmingswijzigingen ontstaat één groot bollenperceel wat aansluit op een bestaand bollenperceel en twee kleinere graslandpercelen. Met dit initiatief wenst de eigenaar van het landgoed een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid om versnippering van het bollenland tegen te gaan. Het ontwerpplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)
  00:34:02 - 00:34:24 - W.J.A. Verkleij
 10. 6.b

  Voorliggend vast te stellen bestemmingsplan maakt het mogelijk om in het kader van de Ruimte-voor-ruimteregeling een woning te bouwen op het perceel Westeinde sectie D nr. 961 te Noordwijkerhout. Dit in ruil voor het door de eigenaar saneren van totaal 5.000 m2 aan glas en glasrechten. Daarnaast heeft de eigenaar zichzelf verplicht gesteld om op een deel van zijn perceel, voorafgaande aan de bouw van de woning, een ecologische verbindingszone te ontwikkelen. Voor dit laatste heeft de eigenaar in nauwe samenwerking met de provincie en de gemeente een anterieure overeenkomst afgesloten. Het ontwerp van dit plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn drie zienswijzen ingediend. Deze hebben aanleiding gegeven tot enkele niet-wezenlijke wijzigingen in het plan.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)
  tegen
  - GroenLinks (2)
  00:34:14 - 00:34:24 - W.J.A. Verkleij
  00:34:24 - 00:34:35 - D.C. Maan
  00:34:36 - 00:35:08 - W.J.A. Verkleij
 11. 6.c

  De voorliggende vast te stellen partiële herziening van het in 2013 vastgestelde bestemmingsplan 'ESTEC en de Noordwijkse bedrijvenparken' voorziet in een herstel van de bescherming van het Space Business Park om uitbreiding van het ESTEC-terrein met de daarbij behorende kennisintensieve functies planologisch te waarborgen. In dit vastgestelde bestemmingsplan is abusievelijk een algemene bedrijfsbestemming op een deel van de verbeelding ten zuiden van de Kapteynstraat gelegd, waardoor zich daar ook andere dan kennisintensieve functies kunnen vestigen. Het ontwerpplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ontvangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)
  00:34:44 - 00:35:08 - W.J.A. Verkleij
 12. 6.d

  In de Alcoholwet staan regels voor het verstrekken van alcoholhoudende drank. De bedoeling is om de nadelige gevolgen van alcoholgebruik zoveel mogelijk te voorkomen. Om dat te kunnen bereiken is het belangrijk, dat de regels worden nageleefd. De gemeente moet zorgen voor handhaving van de regels. In de wet staat, dat elke gemeente een plan moet maken hoe aan die handhavingstaak invulling wordt gegeven. Dat plan is het nu voorliggende Preventie- en Handhavingsplan Alcoholwet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)
  00:35:00 - 00:35:08 - W.J.A. Verkleij
  00:35:08 - 00:35:24 - D.C. Maan
  00:35:25 - 00:36:13 - W.J.A. Verkleij
 13. 7

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

  00:35:48 - 00:36:13 - W.J.A. Verkleij
 14. 7.a

  Op 25 januari 2023 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tussenuitspraak in de zaak 202103297/1/R3. Via de tussenuitspraak wordt de raad in de gelegenheid gesteld een aanvullende motivering aan te leveren. Bijgaand voorstel bevat de aanvullende motivering.

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  - CDA (3), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (4)
  tegen
  - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - NZLokaal (4), - PUUR (1), - PvdA (1)
  00:35:51 - 00:36:13 - W.J.A. Verkleij
  00:36:20 - 00:38:43 - R. van Dokkum
 15. 7.a.1

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - NZLokaal (4), - PUUR (1), - PvdA (1)
  tegen
  - CDA (3), - D66 (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (4)
  00:37:34 - 00:38:43 - R. van Dokkum
  00:38:44 - 00:39:28 - W.J.A. Verkleij
  00:39:43 - 00:42:31 - J.C.F. Knapp
  00:42:32 - 00:42:35 - W.J.A. Verkleij
  00:42:44 - 00:44:17 - I.B.P. Kruse
  00:44:17 - 00:44:21 - W.J.A. Verkleij
  00:44:39 - 00:47:37 - W.J. Rodenburg
  00:47:38 - 00:47:43 - W.J.A. Verkleij
  00:47:55 - 00:51:45 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:51:47 - 00:51:50 - W.J.A. Verkleij
  00:52:03 - 00:54:39 - J.C.P. de Moor
  00:54:41 - 00:54:45 - W.J.A. Verkleij
  00:54:53 - 00:57:55 - A.N.T. van Tol
  00:57:57 - 00:58:20 - W.J.A. Verkleij
  00:58:26 - 01:02:06 - K. van Herwaarden
  01:02:07 - 01:02:15 - W.J.A. Verkleij
  01:02:28 - 01:04:20 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:04:23 - 01:04:37 - W.J.A. Verkleij
  01:04:45 - 01:05:54 - R. ter Hark
  01:05:56 - 01:06:01 - W.J.A. Verkleij
  01:06:01 - 01:06:25 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:06:25 - 01:06:26 - W.J.A. Verkleij
  01:06:26 - 01:06:47 - R. ter Hark
  01:06:48 - 01:06:54 - W.J.A. Verkleij
  01:06:54 - 01:07:12 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:07:15 - 01:07:18 - W.J.A. Verkleij
  01:07:18 - 01:07:52 - R. ter Hark
  01:07:53 - 01:07:56 - W.J.A. Verkleij
  01:07:56 - 01:08:07 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:08:08 - 01:08:10 - W.J.A. Verkleij
  01:08:11 - 01:09:05 - W.J. Rodenburg
  01:09:06 - 01:09:13 - W.J.A. Verkleij
  01:09:13 - 01:09:40 - R. ter Hark
  01:09:42 - 01:09:50 - W.J.A. Verkleij
  01:09:58 - 01:11:17 - R. van Dokkum
  01:11:17 - 01:11:28 - W.J.A. Verkleij
  01:11:38 - 01:12:24 - W.J. Rodenburg
  01:12:25 - 01:12:30 - W.J.A. Verkleij
  01:12:45 - 01:14:06 - J.C.F. Knapp
  01:14:06 - 01:14:11 - W.J.A. Verkleij
  01:14:13 - 01:15:40 - R. van Dokkum
  01:15:40 - 01:15:42 - W.J.A. Verkleij
  01:15:42 - 01:16:42 - J.C.F. Knapp
  01:16:43 - 01:16:45 - W.J.A. Verkleij
  01:16:46 - 01:17:17 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:17:17 - 01:17:28 - J.C.F. Knapp
  01:17:28 - 01:17:30 - J.C.F. Knapp
  01:17:30 - 01:17:34 - W.J.A. Verkleij
  01:17:34 - 01:17:41 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:17:41 - 01:17:42 - J.C.F. Knapp
  01:17:42 - 01:17:45 - W.J.A. Verkleij
  01:17:45 - 01:18:50 - J.C.F. Knapp
  01:18:50 - 01:18:53 - W.J.A. Verkleij
  01:18:53 - 01:19:38 - W.J. Rodenburg
  01:19:39 - 01:20:07 - J.C.F. Knapp
  01:20:08 - 01:20:10 - W.J.A. Verkleij
  01:20:10 - 01:20:11 - W.J. Rodenburg
  01:20:11 - 01:20:14 - W.J.A. Verkleij
  01:20:14 - 01:20:42 - W.J. Rodenburg
  01:20:42 - 01:20:43 - W.J.A. Verkleij
  01:20:43 - 01:21:13 - J.C.F. Knapp
  01:21:13 - 01:21:15 - W.J.A. Verkleij
  01:21:15 - 01:21:17 - W.J. Rodenburg
  01:21:17 - 01:21:18 - W.J.A. Verkleij
  01:21:18 - 01:21:45 - W.J. Rodenburg
  01:21:45 - 01:21:46 - W.J.A. Verkleij
  01:21:46 - 01:21:47 - W.J. Rodenburg
  01:21:47 - 01:21:49 - W.J.A. Verkleij
  01:21:49 - 01:21:51 - J.C.F. Knapp
  01:21:51 - 01:21:52 - W.J.A. Verkleij
  01:21:54 - 01:22:09 - J.C.F. Knapp
  01:22:10 - 01:22:30 - W.J.A. Verkleij
  01:23:31 - 01:23:37 - W.J.A. Verkleij
  01:24:04 - 01:24:49 - W.J.A. Verkleij
  01:25:15 - 01:25:25 - W.J.A. Verkleij
  01:25:39 - 01:26:07 - W.J.A. Verkleij
  01:26:18 - 01:27:41 - R. van Dokkum
 16. 7.b

  Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Asielwet (‘spreidingswet’) heeft de regio Holland Rijnland samen met de regio Midden Holland het initiatief genomen om een regionale invulling te geven aan een duurzame aanpak asielopvang. Holland Rijnland en Midden Holland wil met de 18 gemeenten in hun gebied de mogelijkheden verkennen en invulling geven aan de langdurige (duurzame) opvang van asielzoekers. Door het realiseren van meer permanente opvangplekken, die ten minste 5 jaar beschikbaar moeten zijn.

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)
  tegen
  - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - Partij voor de Inwoners (4)
  00:35:40 - 00:36:13 - W.J.A. Verkleij
  00:36:20 - 00:38:43 - R. van Dokkum
  00:38:44 - 00:39:28 - W.J.A. Verkleij
  00:39:43 - 00:42:31 - J.C.F. Knapp
  00:42:32 - 00:42:35 - W.J.A. Verkleij
  00:42:44 - 00:44:17 - I.B.P. Kruse
  00:44:17 - 00:44:21 - W.J.A. Verkleij
  00:44:39 - 00:47:37 - W.J. Rodenburg
  00:47:38 - 00:47:43 - W.J.A. Verkleij
  00:47:55 - 00:51:45 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:51:47 - 00:51:50 - W.J.A. Verkleij
  00:52:03 - 00:54:39 - J.C.P. de Moor
  00:54:41 - 00:54:45 - W.J.A. Verkleij
  00:54:53 - 00:57:55 - A.N.T. van Tol
  00:57:57 - 00:58:20 - W.J.A. Verkleij
  00:58:26 - 01:02:06 - K. van Herwaarden
  01:02:07 - 01:02:15 - W.J.A. Verkleij
  01:02:28 - 01:04:20 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:04:23 - 01:04:37 - W.J.A. Verkleij
  01:04:45 - 01:05:54 - R. ter Hark
  01:05:56 - 01:06:01 - W.J.A. Verkleij
  01:06:01 - 01:06:25 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:06:25 - 01:06:26 - W.J.A. Verkleij
  01:06:26 - 01:06:47 - R. ter Hark
  01:06:48 - 01:06:54 - W.J.A. Verkleij
  01:06:54 - 01:07:12 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:07:15 - 01:07:18 - W.J.A. Verkleij
  01:07:18 - 01:07:52 - R. ter Hark
  01:07:53 - 01:07:56 - W.J.A. Verkleij
  01:07:56 - 01:08:07 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:08:08 - 01:08:10 - W.J.A. Verkleij
  01:08:11 - 01:09:05 - W.J. Rodenburg
  01:09:06 - 01:09:13 - W.J.A. Verkleij
  01:09:13 - 01:09:40 - R. ter Hark
  01:09:42 - 01:09:50 - W.J.A. Verkleij
  01:09:58 - 01:11:17 - R. van Dokkum
  01:11:17 - 01:11:28 - W.J.A. Verkleij
  01:11:38 - 01:12:24 - W.J. Rodenburg
  01:12:25 - 01:12:30 - W.J.A. Verkleij
  01:12:45 - 01:14:06 - J.C.F. Knapp
  01:14:06 - 01:14:11 - W.J.A. Verkleij
  01:14:13 - 01:15:40 - R. van Dokkum
  01:15:40 - 01:15:42 - W.J.A. Verkleij
  01:15:42 - 01:16:42 - J.C.F. Knapp
  01:16:43 - 01:16:45 - W.J.A. Verkleij
  01:16:46 - 01:17:17 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:17:17 - 01:17:28 - J.C.F. Knapp
  01:17:28 - 01:17:30 - J.C.F. Knapp
  01:17:30 - 01:17:34 - W.J.A. Verkleij
  01:17:34 - 01:17:41 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:17:41 - 01:17:42 - J.C.F. Knapp
  01:17:42 - 01:17:45 - W.J.A. Verkleij
  01:17:45 - 01:18:50 - J.C.F. Knapp
  01:18:50 - 01:18:53 - W.J.A. Verkleij
  01:18:53 - 01:19:38 - W.J. Rodenburg
  01:19:39 - 01:20:07 - J.C.F. Knapp
  01:20:08 - 01:20:10 - W.J.A. Verkleij
  01:20:10 - 01:20:11 - W.J. Rodenburg
  01:20:11 - 01:20:14 - W.J.A. Verkleij
  01:20:14 - 01:20:42 - W.J. Rodenburg
  01:20:42 - 01:20:43 - W.J.A. Verkleij
  01:20:43 - 01:21:13 - J.C.F. Knapp
  01:21:13 - 01:21:15 - W.J.A. Verkleij
  01:21:15 - 01:21:17 - W.J. Rodenburg
  01:21:17 - 01:21:18 - W.J.A. Verkleij
  01:21:18 - 01:21:45 - W.J. Rodenburg
  01:21:45 - 01:21:46 - W.J.A. Verkleij
  01:21:46 - 01:21:47 - W.J. Rodenburg
  01:21:47 - 01:21:49 - W.J.A. Verkleij
  01:21:49 - 01:21:51 - J.C.F. Knapp
  01:21:51 - 01:21:52 - W.J.A. Verkleij
  01:21:54 - 01:22:09 - J.C.F. Knapp
  01:22:10 - 01:22:30 - W.J.A. Verkleij
  01:23:31 - 01:23:37 - W.J.A. Verkleij
  01:24:04 - 01:24:49 - W.J.A. Verkleij
  01:25:15 - 01:25:25 - W.J.A. Verkleij
  01:25:39 - 01:26:07 - W.J.A. Verkleij
  01:26:18 - 01:27:41 - R. van Dokkum
 17. 7.b.1

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - PUUR (1), - PvdA (1)
  tegen
  - CDA (3), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (4)
  01:26:48 - 01:27:41 - R. van Dokkum
  01:27:41 - 01:27:45 - W.J.A. Verkleij
  01:27:45 - 01:28:20 - R. van Dokkum
  01:28:20 - 01:29:26 - W.J.A. Verkleij
  01:29:37 - 01:34:30 - F.J.M. van Kouwen
  01:34:32 - 01:34:43 - W.J.A. Verkleij
  01:34:49 - 01:37:23 - J.C.P. de Moor
  01:37:23 - 01:37:26 - W.J.A. Verkleij
  01:37:26 - 01:37:27 - J.C.P. de Moor
  01:37:27 - 01:37:46 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:37:46 - 01:37:47 - J.C.P. de Moor
  01:37:47 - 01:38:04 - W.J.A. Verkleij
  01:38:04 - 01:38:14 - J.C.P. de Moor
  01:38:14 - 01:38:18 - W.J.A. Verkleij
  01:38:24 - 01:39:59 - J.L de Mooij
  01:40:00 - 01:40:04 - W.J.A. Verkleij
  01:40:16 - 01:41:52 - J.C.F. Knapp
  01:41:52 - 01:42:05 - W.J.A. Verkleij
  01:42:14 - 01:43:58 - K. van Herwaarden
  01:44:00 - 01:44:06 - W.J.A. Verkleij
  01:44:20 - 01:45:59 - D.C. Maan
  01:46:02 - 01:46:06 - W.J.A. Verkleij
  01:46:15 - 01:48:34 - I.B.P. Kruse
  01:48:35 - 01:48:52 - W.J.A. Verkleij
  01:49:05 - 01:49:56 - A.G.M. Eberharter
  01:49:57 - 01:50:24 - W.J.A. Verkleij
  01:50:57 - 01:51:04 - W.J.A. Verkleij
  01:51:07 - 01:51:29 - W.J.A. Verkleij
  01:52:06 - 01:52:12 - W.J.A. Verkleij
  01:52:15 - 01:53:09 - W.J.A. Verkleij
 18. 8

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

 19. 8.a

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1)
  tegen
  - METLEF (2), - VVD (4)

  Moties

  Titel
  Toekomstbestendig beheer gemeentegrond
  01:52:55 - 01:53:09 - W.J.A. Verkleij
  01:53:09 - 01:55:13 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  01:55:13 - 01:55:27 - W.J.A. Verkleij
  01:55:36 - 01:57:08 - R. ter Hark
  01:57:08 - 01:57:29 - W.J.A. Verkleij
  01:58:03 - 01:58:09 - W.J.A. Verkleij
  01:58:48 - 01:59:15 - W.J.A. Verkleij
 20. 8.b

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  - Lijst de Moor (1), - METLEF (2), - Partij voor de Inwoners (4)
  tegen
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)

  Moties

  Titel
  Helder en duidelijk bestemmingsplan wijziging buitengebied
  01:59:06 - 01:59:15 - W.J.A. Verkleij
  01:59:15 - 02:02:48 - A.N.T. van Tol
  02:02:48 - 02:02:55 - W.J.A. Verkleij
  02:03:10 - 02:04:22 - J.C.F. Knapp
  02:04:22 - 02:04:28 - W.J.A. Verkleij
  02:04:28 - 02:05:42 - A.N.T. van Tol
  02:05:43 - 02:05:44 - W.J.A. Verkleij
  02:05:44 - 02:06:29 - J.C.F. Knapp
  02:06:30 - 02:06:33 - W.J.A. Verkleij
  02:06:36 - 02:07:25 - A.N.T. van Tol
  02:07:25 - 02:07:33 - W.J.A. Verkleij
  02:07:33 - 02:08:23 - J.C.P. de Moor
  02:08:23 - 02:08:28 - W.J.A. Verkleij
  02:08:28 - 02:08:56 - J.C.F. Knapp
  02:08:57 - 02:08:58 - W.J.A. Verkleij
  02:08:58 - 02:09:15 - J.C.P. de Moor
  02:09:15 - 02:09:17 - W.J.A. Verkleij
  02:09:17 - 02:09:23 - W.J.A. Verkleij
  02:09:24 - 02:09:25 - J.C.F. Knapp
  02:09:27 - 02:10:03 - J.C.F. Knapp
  02:10:04 - 02:10:08 - W.J.A. Verkleij
  02:10:16 - 02:10:54 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:10:54 - 02:11:00 - W.J.A. Verkleij
  02:11:02 - 02:11:50 - A.N.T. van Tol
  02:11:51 - 02:11:53 - W.J.A. Verkleij
  02:11:53 - 02:12:48 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:12:48 - 02:12:52 - W.J.A. Verkleij
  02:12:52 - 02:13:06 - A.N.T. van Tol
  02:13:07 - 02:13:15 - W.J.A. Verkleij
  02:13:26 - 02:14:30 - R. van Dokkum
  02:14:30 - 02:14:36 - W.J.A. Verkleij
  02:14:36 - 02:14:37 - R. van Dokkum
  02:14:37 - 02:14:57 - A.N.T. van Tol
  02:14:57 - 02:15:00 - W.J.A. Verkleij
  02:15:00 - 02:16:21 - R. van Dokkum
  02:16:21 - 02:16:27 - W.J.A. Verkleij
  02:16:27 - 02:16:40 - A.N.T. van Tol
  02:16:42 - 02:17:07 - R. van Dokkum
  02:17:07 - 02:17:22 - R. van Dokkum
  02:17:22 - 02:17:27 - W.J.A. Verkleij
  02:17:43 - 02:19:18 - D.C. Maan
  02:19:19 - 02:19:30 - W.J.A. Verkleij
  02:19:35 - 02:21:34 - T.C.W.M. Alkemade
  02:21:36 - 02:21:46 - W.J.A. Verkleij
  02:22:02 - 02:22:09 - W.J.A. Verkleij
  02:22:45 - 02:23:05 - W.J.A. Verkleij
 21. 8.c

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  - GroenLinks (2), - NZLokaal (4), - PUUR (1), - PvdA (1)
  tegen
  - CDA (3), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (4)

  Moties

  Titel
  Residence van Oranje
  02:23:01 - 02:23:05 - W.J.A. Verkleij
  02:23:12 - 02:25:11 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:25:13 - 02:25:41 - W.J.A. Verkleij
  02:25:41 - 02:26:17 - D.C. Maan
  02:26:18 - 02:26:20 - W.J.A. Verkleij
  02:26:32 - 02:27:04 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:27:06 - 02:27:10 - W.J.A. Verkleij
  02:27:19 - 02:27:33 - T.C.T. van Paridon
  02:27:34 - 02:27:40 - W.J.A. Verkleij
  02:27:44 - 02:28:15 - A.A. Morssink
  02:28:15 - 02:28:37 - W.J.A. Verkleij
  02:28:44 - 02:32:21 - R. ter Hark
  02:32:22 - 02:32:26 - W.J.A. Verkleij
  02:32:27 - 02:33:10 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:33:11 - 02:33:14 - W.J.A. Verkleij
  02:33:14 - 02:34:32 - R. ter Hark
  02:34:32 - 02:34:34 - W.J.A. Verkleij
  02:34:34 - 02:34:56 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:34:57 - 02:34:58 - W.J.A. Verkleij
  02:34:58 - 02:35:55 - R. ter Hark
  02:35:56 - 02:35:57 - W.J.A. Verkleij
  02:35:57 - 02:36:03 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:36:03 - 02:36:54 - R. ter Hark
  02:36:56 - 02:37:05 - W.J.A. Verkleij
  02:37:32 - 02:37:51 - W.J.A. Verkleij
  02:37:54 - 02:38:01 - W.J.A. Verkleij
  02:38:07 - 02:38:08 - W.J.A. Verkleij
  02:38:10 - 02:38:42 - W.J.A. Verkleij
 22. 9

  02:38:56 - 02:41:13 - W.J.A. Verkleij
  02:41:38 - 02:41:43 - W.J.A. Verkleij