Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 10 mei 2022

20:00 - 23:00

Locatie
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 9 mei a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:00 - 00:01:08 - W.J.A. Verkleij

Resultaat stemming

Ter vaststelling.

00:03:52 - 00:04:28 - J.C.P. de Moor
00:04:28 - 00:05:50 - W.J.A. Verkleij

Resultaat stemming

00:08:01 - 00:08:11 - W.J.A. Verkleij
00:08:11 - 00:08:13 - J.C.P. de Moor
00:08:13 - 00:08:14 - W.J.A. Verkleij
00:08:14 - 00:08:47 - J.C.P. de Moor
00:08:47 - 00:09:17 - W.J.A. Verkleij

Resultaat stemming

00:12:51 - 00:13:06 - W.J.A. Verkleij
00:13:21 - 00:13:42 - R. van Dokkum
00:13:43 - 00:13:48 - W.J.A. Verkleij
00:13:58 - 00:14:39 - D.C. Maan
00:14:40 - 00:15:25 - W.J.A. Verkleij
00:15:31 - 00:16:16 - G.J.W. van der Klugt
00:16:18 - 00:16:25 - W.J.A. Verkleij
00:16:44 - 00:19:50 - L. Koppel

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Ter bespreking.
Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

Indicatieve spreektijd 30 minuten
Spreektijd per fractie 2 minuten

De raad wordt gevraagd:
I) Krediet vast te stellen ter hoogte van €791.400 excl. btw, ten behoeve van de aankoop en de bijkomende kosten van een perceel aan de Achterweg, kadastraal bekend   gemeente Noordwijk sectie H, nummer 1392 en de hiermee gemoeide kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve grondbedrijf.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

Resultaat stemming

00:19:51 - 00:19:54 - W.J.A. Verkleij
00:19:59 - 00:20:42 - J.L de Mooij
00:20:42 - 00:20:47 - W.J.A. Verkleij
00:20:58 - 00:22:57 - A.N.T van Tol
00:22:58 - 00:23:02 - W.J.A. Verkleij
00:23:11 - 00:24:18 - P. van Bockhove
00:24:20 - 00:24:23 - W.J.A. Verkleij
00:24:23 - 00:24:53 - L. Koppel
00:24:53 - 00:24:54 - W.J.A. Verkleij
00:24:56 - 00:25:52 - P. van Bockhove
00:25:52 - 00:25:53 - L. Koppel
00:25:53 - 00:26:14 - W.J.A. Verkleij
00:26:14 - 00:26:43 - P. van Bockhove
00:26:44 - 00:26:58 - L. Koppel
00:26:58 - 00:26:59 - W.J.A. Verkleij
00:26:59 - 00:27:04 - P. van Bockhove
00:27:04 - 00:27:19 - L. Koppel
00:27:19 - 00:27:20 - W.J.A. Verkleij
00:27:42 - 00:29:17 - R. ter Hark
00:29:17 - 00:29:53 - W.J.A. Verkleij
00:32:55 - 00:35:30 - R. van Dokkum
00:35:30 - 00:35:46 - W.J.A. Verkleij
00:36:06 - 00:36:08 - L. Koppel

Indicatieve spreektijd 30 minuten
Spreektijd per fractie 2 minuten

De raad wordt gevraagd:
I. Het benodigde bedrag ad € 258.050 en bijkomende kosten zoals notaris, kadaster, btw en financieel advies ad € 30.000 beschikbaar te stellen en deze kosten ten laste te brengen van de reserve winst uit het grondbedrijf en deze in het complex 1.13 Achterweg e.o. te administreren voor de verwerving, voor de verwerving van de percelen H 1354 en H 1365;
II. Indien de overeengekomen afspraken voor het planologisch wijzigen van de twee geruilde percelen niet doorgaan (geen grondruil) het totale aankoopbedrag ad € 378.050 beschikbaar te stellen vanuit de reserve winst Grondbedrijf en deze in complex 1.13 te administreren;

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

Resultaat stemming

00:38:42 - 00:38:44 - W.J.A. Verkleij
00:38:45 - 00:39:26 - R. van Dokkum
00:39:26 - 00:39:27 - W.J.A. Verkleij
00:39:27 - 00:41:23 - L. Koppel
00:41:23 - 00:41:27 - W.J.A. Verkleij
00:41:35 - 00:42:24 - J.C.F. Knapp
00:42:24 - 00:42:48 - W.J.A. Verkleij
00:42:51 - 00:43:04 - J.L de Mooij
00:43:04 - 00:43:33 - W.J.A. Verkleij
00:48:16 - 00:50:23 - J.L de Mooij
00:50:23 - 00:50:44 - W.J.A. Verkleij
00:50:44 - 00:51:26 - J.L de Mooij
00:51:27 - 00:51:34 - W.J.A. Verkleij
00:51:44 - 00:53:54 - R. van Dokkum
00:53:54 - 00:53:55 - W.J.A. Verkleij
00:53:55 - 00:54:09 - R. van Dokkum
00:54:09 - 00:54:18 - W.J.A. Verkleij
00:54:18 - 00:54:20 - R. van Dokkum
00:54:20 - 00:54:39 - R. ter Hark
00:54:41 - 00:54:46 - R. van Dokkum
00:54:48 - 00:55:16 - R. ter Hark
00:55:17 - 00:55:21 - W.J.A. Verkleij
00:55:21 - 00:55:38 - R. van Dokkum
00:55:38 - 00:55:39 - R. ter Hark
00:55:39 - 00:55:41 - W.J.A. Verkleij
00:55:41 - 00:56:07 - R. ter Hark
00:56:08 - 00:56:09 - W.J.A. Verkleij
00:56:09 - 00:57:02 - R. van Dokkum
00:57:02 - 00:57:31 - W.J.A. Verkleij
00:57:31 - 00:57:37 - R. van Dokkum
00:57:37 - 00:57:43 - W.J.A. Verkleij
00:57:43 - 00:58:00 - R. ter Hark
00:58:00 - 00:58:02 - W.J.A. Verkleij
00:58:02 - 00:58:13 - R. ter Hark
00:58:13 - 00:58:21 - W.J.A. Verkleij
00:58:21 - 01:00:57 - R. van Dokkum
01:00:57 - 01:01:11 - W.J.A. Verkleij
01:01:27 - 01:04:19 - D.C. Maan

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Amendement lid Van Dokkum (PvdA) over Aankoop percelen H1364 en 1365 aan de Achterweg, taxaties

Indicatieve spreektijd 30 minuten
Spreektijd per fractie 2 minuten

De raad wordt gevraagd:
I. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2015, 2e herziening (NL.IMRO.0575.Buitengebied 2015 2e herziening-o01);
II. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2015, 2e herziening (NL.IMRO.0575.Buitengebied 2015 2e herziening-o01), vrij te geven voor publicatie en ter visielegging.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

Resultaat stemming

Bijlagen

01:04:19 - 01:04:33 - W.J.A. Verkleij
01:04:33 - 01:04:34 - D.C. Maan
01:04:34 - 01:04:37 - W.J.A. Verkleij
01:04:37 - 01:04:40 - D.C. Maan
01:04:40 - 01:04:46 - W.J.A. Verkleij
01:04:58 - 01:06:52 - B.H.C. Brekelmans
01:06:52 - 01:06:56 - W.J.A. Verkleij
01:07:15 - 01:08:28 - O. Kramer
01:08:29 - 01:08:39 - W.J.A. Verkleij
01:08:42 - 01:11:50 - A.N.T van Tol
01:11:50 - 01:11:53 - W.J.A. Verkleij
01:12:08 - 01:13:56 - W.J. Rodenburg
01:13:57 - 01:14:06 - W.J.A. Verkleij
01:14:11 - 01:15:28 - I.B.P. Kruse
01:15:30 - 01:15:40 - W.J.A. Verkleij
01:15:46 - 01:17:55 - J.C.P. de Moor
01:17:56 - 01:18:10 - W.J.A. Verkleij
01:18:16 - 01:28:44 - T.C.W.M. Alkemade
01:28:44 - 01:28:47 - W.J.A. Verkleij
01:28:47 - 01:29:08 - A.N.T van Tol
01:29:08 - 01:29:11 - W.J.A. Verkleij
01:29:11 - 01:30:03 - T.C.W.M. Alkemade
01:30:03 - 01:30:05 - W.J.A. Verkleij
01:30:05 - 01:30:35 - A.N.T van Tol
01:30:36 - 01:32:53 - T.C.W.M. Alkemade
01:32:53 - 01:32:58 - W.J.A. Verkleij
01:32:58 - 01:35:01 - T.C.W.M. Alkemade
01:35:01 - 01:35:03 - W.J.A. Verkleij
01:35:04 - 01:36:00 - R. van Dokkum
01:36:00 - 01:36:02 - W.J.A. Verkleij
01:36:02 - 01:36:34 - T.C.W.M. Alkemade
01:36:37 - 01:36:38 - W.J.A. Verkleij
01:36:38 - 01:37:03 - R. van Dokkum
01:37:03 - 01:37:05 - W.J.A. Verkleij
01:37:06 - 01:37:30 - T.C.W.M. Alkemade
01:37:32 - 01:37:34 - W.J.A. Verkleij
01:37:36 - 01:38:07 - I.B.P. Kruse
01:38:07 - 01:38:10 - W.J.A. Verkleij
01:38:10 - 01:38:20 - T.C.W.M. Alkemade
01:38:21 - 01:38:22 - I.B.P. Kruse
01:38:22 - 01:38:31 - W.J.A. Verkleij
01:38:31 - 01:39:16 - I.B.P. Kruse
01:39:16 - 01:39:17 - W.J.A. Verkleij
01:39:17 - 01:39:25 - T.C.W.M. Alkemade
01:39:25 - 01:39:29 - W.J.A. Verkleij
01:39:29 - 01:40:07 - T.C.W.M. Alkemade
01:40:08 - 01:40:14 - W.J.A. Verkleij
01:40:14 - 01:40:30 - O. Kramer
01:40:30 - 01:40:41 - W.J.A. Verkleij
01:40:41 - 01:41:01 - T.C.W.M. Alkemade
01:41:04 - 01:41:06 - W.J.A. Verkleij
01:57:39 - 01:58:30 - T.C.W.M. Alkemade
01:58:30 - 01:58:36 - W.J.A. Verkleij
01:58:36 - 01:58:37 - T.C.W.M. Alkemade
01:58:37 - 01:58:39 - W.J.A. Verkleij
01:58:39 - 01:58:45 - D.C. Maan
01:58:45 - 01:58:49 - W.J.A. Verkleij
01:59:12 - 01:59:56 - T.C.W.M. Alkemade
01:59:56 - 02:00:05 - W.J.A. Verkleij
02:00:10 - 02:01:53 - J.L de Mooij
02:01:58 - 02:01:59 - A.N.T van Tol
02:01:59 - 02:02:00 - W.J.A. Verkleij
02:02:00 - 02:02:04 - A.N.T van Tol
02:02:05 - 02:02:36 - W.J.A. Verkleij
02:02:44 - 02:07:09 - R. van Dokkum
02:07:10 - 02:07:20 - W.J.A. Verkleij
02:07:24 - 02:08:17 - D.C. Maan
02:08:18 - 02:08:27 - W.J.A. Verkleij
02:08:36 - 02:09:16 - W.J. Rodenburg
02:09:20 - 02:10:35 - W.J.A. Verkleij
02:12:48 - 02:13:24 - W.J. Rodenburg
02:13:26 - 02:13:45 - W.J.A. Verkleij

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Amendement lid Van Dokkum (PvdA) inzake het Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2015, 2e herziening, betreffende schrappen Leeweg 23

15 minuten per actuele motie.
Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Resultaat stemming

Moties

Titel
Actuele motie lid Kramer (D66) e.a. inzake Werkproces bestemmingsplannen
02:16:53 - 02:18:55 - O. Kramer
02:18:55 - 02:19:16 - W.J.A. Verkleij
02:19:17 - 02:20:56 - T.C.W.M. Alkemade
02:20:57 - 02:21:10 - W.J.A. Verkleij
02:21:19 - 02:21:58 - J.C.P. de Moor
02:21:58 - 02:22:14 - W.J.A. Verkleij