Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

https://channel.royalcast.com/landingpage/noordwijk/20221220_1/

dinsdag 20 december 2022

20:00 - 23:00
Locatie

De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

LINK UITZENDING: https://channel.royalcast.com/landingpage/noordwijk/20221220\_1/


De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 19 december a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  00:01:19 - 00:01:40 - W.J.A. Verkleij
  00:01:40 - 00:02:15 - F.J.M. van Kouwen
  00:02:15 - 00:02:18 - W.J.A. Verkleij
  00:02:19 - 00:02:51 - W.J. Rodenburg
  00:02:52 - 00:03:01 - W.J.A. Verkleij
  00:03:03 - 00:03:12 - R. van Dokkum
  00:03:12 - 00:03:21 - W.J.A. Verkleij
  00:03:21 - 00:04:18 - L. Koppel
  00:04:19 - 00:06:29 - W.J.A. Verkleij
  00:06:29 - 00:06:46 - R. van Dokkum
  00:06:54 - 00:07:51 - W.J.A. Verkleij
 3. 3

  00:07:46 - 00:07:51 - W.J.A. Verkleij
  00:07:55 - 00:08:32 - R. van Dokkum
  00:08:38 - 00:08:48 - W.J.A. Verkleij
  00:08:48 - 00:08:55 - L. Koppel
  00:08:55 - 00:09:21 - W.J.A. Verkleij
  00:09:21 - 00:09:38 - L. Koppel
  00:09:38 - 00:09:54 - W.J.A. Verkleij
  00:10:00 - 00:11:15 - W.J.A. Verkleij
 4. 4

  00:10:09 - 00:11:15 - W.J.A. Verkleij
 5. 5
  Installatie en benoemingen
 6. 6
  VASTSTELLING HAMERSTUKKEN
 7. 6.a

  De gemeente Noordwijk heeft door middel van een duurzaamheidssubsidie budget beschikbaar gesteld voorinwoners die maatregelen willen nemen op het gebied van energiebesparing en klimaat. Het budget voor deze subsidie is bijna volledig benut. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget voor de duurzaamheidssubsidie aan te vullen en hiervoor geld ter beschikking te stellen.

  00:10:23 - 00:11:15 - W.J.A. Verkleij
 8. 6.b

  In de door de gemeenteraad vast te stellen Programmabegroting 2023 staan de financiële uitgangspunten voor 2023. De belastingverordeningen moeten worden aangepast om overeenkomstig die uitgangspunten de diverse belastingen te kunnen heffen.

  Bijlagen

  00:10:30 - 00:11:15 - W.J.A. Verkleij
 9. 6.d

  Het college informeert de raad met dit voorstel over het advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie Economie Duin- en Bollenstreek 2023-2026 van Bureau Buiten. Het college stemt in met het beschikbaar stellen van jaarlijks €50.000 voor de governance van een stichting EBDB voor de periode 2023-2026 en vraagt de gemeenteraad het resterende projectbudget, dat uit de vorige periode terugvalt, opnieuw beschikbaar te stellen voor het jaar 2023.

  00:11:01 - 00:11:15 - W.J.A. Verkleij
  00:11:22 - 00:11:43 - R. van Dokkum
  00:11:43 - 00:11:46 - W.J.A. Verkleij
  00:11:50 - 00:12:20 - A.A. Morssink
  00:12:20 - 00:12:54 - W.J.A. Verkleij
  00:12:54 - 00:12:58 - A.A. Morssink
  00:12:58 - 00:13:17 - W.J.A. Verkleij
 10. 6.e

  De Wvg wordt gevestigd op basis van de gewijzigde omgevingsvisie. Het voorstel (Wvg) zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van december 2022.

  00:13:15 - 00:13:17 - W.J.A. Verkleij
  00:13:20 - 00:13:35 - D.C. Maan
  00:13:37 - 00:13:40 - W.J.A. Verkleij
  00:13:41 - 00:13:51 - R. van Dokkum
  00:13:52 - 00:13:54 - W.J.A. Verkleij
  00:13:56 - 00:14:15 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:14:16 - 00:14:59 - W.J.A. Verkleij
 11. 6.g

  De Najaarsnota 2022 is het tweede document in de planning en control cyclus (na de Voorjaarsnota 2022) om over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar 2022 en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Deze (budget)afwijkingenrapportage ten opzichte van de Programmabegroting 2022-2025 heeft als peildatum 1 oktober 2022.


  Het resultaat van de Najaarsnota 2022 bedraagt € 2.706.000,- positief. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. Tevens wordt voorgesteld een bedrag van € 997.540,- voor het ophogen in 2022 van de investeringskredieten (onder andere de Nieuwe Schelft, de Nieuwe Raadzaal en SJC) met de inflatie van 5,2% ten laste te brengen van de algemene reserve).

  00:14:30 - 00:14:59 - W.J.A. Verkleij
 12. 7

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

 13. 7.b

  Voorstel en besluit zijn inmiddels toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  - CDA (3), - METLEF (2), - NZLokaal (3), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (4)
  tegen
  - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (2), - PUUR (1), - PvdA (1), - D66 (1)
  00:14:54 - 00:14:59 - W.J.A. Verkleij
  00:15:11 - 00:15:15 - A.N.T. van Tol
  00:15:15 - 00:15:18 - W.J.A. Verkleij
  00:15:20 - 00:15:31 - W.J.A. Verkleij
  00:15:33 - 00:18:21 - A.N.T. van Tol
  00:18:21 - 00:18:31 - W.J.A. Verkleij
  00:18:31 - 00:19:03 - L. Koppel
  00:19:05 - 00:19:46 - W.J.A. Verkleij
  00:19:56 - 00:21:49 - R. van Dokkum
  00:21:50 - 00:21:54 - W.J.A. Verkleij
  00:22:01 - 00:24:52 - L. Koppel
  00:24:53 - 00:25:08 - W.J.A. Verkleij
  00:25:22 - 00:25:23 - W.J.A. Verkleij
  00:25:23 - 00:27:02 - J.C.F. Knapp
  00:27:03 - 00:27:06 - W.J.A. Verkleij
  00:27:15 - 00:27:43 - R.T.P. Brouwer
  00:27:43 - 00:27:46 - W.J.A. Verkleij
  00:27:56 - 00:32:10 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:32:10 - 00:32:35 - W.J.A. Verkleij
  00:32:44 - 00:34:07 - A.A. Morssink
  00:34:07 - 00:34:09 - W.J.A. Verkleij
  00:34:12 - 00:34:18 - W.J.A. Verkleij
  00:34:22 - 00:35:56 - O. Kramer
  00:35:56 - 00:35:58 - W.J.A. Verkleij
  00:36:03 - 00:38:20 - P. van Bockhove
  00:38:21 - 00:38:40 - W.J.A. Verkleij
  00:38:40 - 00:38:42 - W.J.A. Verkleij
  00:38:42 - 00:39:18 - L. Koppel
  00:39:19 - 00:39:21 - W.J.A. Verkleij
  00:39:21 - 00:39:22 - D.S.J. Thissen
  00:39:22 - 00:39:23 - W.J.A. Verkleij
  00:39:26 - 00:40:29 - D.S.J. Thissen
  00:40:29 - 00:40:32 - W.J.A. Verkleij
  00:40:32 - 00:40:33 - W.J.A. Verkleij
  00:40:33 - 00:40:34 - W.J.A. Verkleij
  00:40:34 - 00:40:35 - L. Koppel
  00:40:36 - 00:41:32 - L. Koppel
  00:41:32 - 00:41:33 - W.J.A. Verkleij
  00:41:33 - 00:41:34 - D.S.J. Thissen
  00:41:34 - 00:41:40 - L. Koppel
  00:41:40 - 00:41:42 - W.J.A. Verkleij
  00:41:42 - 00:41:43 - D.S.J. Thissen
  00:41:45 - 00:41:47 - D.S.J. Thissen
  00:41:47 - 00:41:48 - J.C.F. Knapp
  00:41:48 - 00:41:55 - W.J.A. Verkleij
  00:41:55 - 00:42:09 - J.C.F. Knapp
  00:42:09 - 00:42:19 - W.J.A. Verkleij
  00:42:19 - 00:42:20 - L. Koppel
  00:42:22 - 00:42:45 - L. Koppel
  00:42:51 - 00:42:57 - W.J.A. Verkleij
  00:42:57 - 00:42:58 - W.J.A. Verkleij
  00:42:58 - 00:44:08 - D.S.J. Thissen
  00:44:09 - 00:44:16 - W.J.A. Verkleij
  00:44:17 - 00:47:57 - A.N.T. van Tol
  00:47:57 - 00:48:05 - W.J.A. Verkleij
  00:48:05 - 00:48:55 - L. Koppel
  00:48:56 - 00:48:57 - W.J.A. Verkleij
  00:48:58 - 00:49:34 - A.N.T. van Tol
  00:49:35 - 00:49:49 - W.J.A. Verkleij
  00:49:49 - 00:49:53 - A.N.T. van Tol
  00:49:53 - 00:50:00 - W.J.A. Verkleij
  00:50:00 - 00:50:16 - L. Koppel
  00:50:16 - 00:50:17 - A.N.T. van Tol
  00:50:17 - 00:51:07 - L. Koppel
  00:51:08 - 00:51:11 - W.J.A. Verkleij
  00:51:11 - 00:51:41 - A.N.T. van Tol
  00:51:45 - 00:52:07 - A.N.T. van Tol
  00:52:09 - 00:52:13 - W.J.A. Verkleij
  00:52:13 - 00:52:45 - L. Koppel
  00:52:49 - 00:52:52 - W.J.A. Verkleij
  00:52:52 - 00:53:11 - A.N.T. van Tol
  00:53:11 - 00:53:18 - W.J.A. Verkleij
  00:53:18 - 00:54:06 - L. Koppel
  00:54:07 - 00:54:09 - W.J.A. Verkleij
  00:54:13 - 00:55:03 - R. van Dokkum
  00:55:05 - 00:55:10 - W.J.A. Verkleij
  00:55:13 - 00:55:49 - A.N.T. van Tol
  00:55:49 - 00:55:51 - W.J.A. Verkleij
  00:55:51 - 00:55:52 - A.N.T. van Tol
  00:55:52 - 00:55:53 - W.J.A. Verkleij
  00:55:53 - 00:56:58 - J.C.F. Knapp
  00:56:59 - 00:57:03 - W.J.A. Verkleij
  00:57:03 - 00:57:04 - J.C.F. Knapp
  00:57:07 - 00:57:30 - R. van Dokkum
  00:57:32 - 00:57:34 - W.J.A. Verkleij
  00:57:36 - 00:57:44 - O. Kramer
  00:57:44 - 00:57:50 - W.J.A. Verkleij
  00:57:50 - 00:59:21 - O. Kramer
  00:59:21 - 00:59:28 - W.J.A. Verkleij
  00:59:28 - 00:59:29 - O. Kramer
  00:59:30 - 01:00:46 - P. van Bockhove
  01:00:46 - 01:00:47 - W.J.A. Verkleij
  01:00:47 - 01:01:04 - P. van Bockhove
  01:01:05 - 01:01:12 - W.J.A. Verkleij
  01:01:14 - 01:01:48 - J.C.F. Knapp
  01:01:50 - 01:01:58 - W.J.A. Verkleij
  01:01:58 - 01:02:39 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:02:41 - 01:02:49 - W.J.A. Verkleij
  01:02:49 - 01:02:57 - J.C.F. Knapp
  01:02:57 - 01:02:58 - W.J.A. Verkleij
  01:02:58 - 01:02:59 - W.J.A. Verkleij
  01:03:00 - 01:03:40 - D.S.J. Thissen
  01:03:40 - 01:03:42 - J.C.F. Knapp
  01:03:42 - 01:03:45 - W.J.A. Verkleij
  01:03:45 - 01:04:26 - J.C.F. Knapp
  01:04:28 - 01:04:32 - W.J.A. Verkleij
  01:04:32 - 01:04:51 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:04:52 - 01:04:56 - W.J.A. Verkleij
  01:04:56 - 01:04:57 - W.J.A. Verkleij
  01:04:59 - 01:05:29 - D.S.J. Thissen
  01:05:29 - 01:05:30 - W.J.A. Verkleij
  01:05:30 - 01:05:35 - D.S.J. Thissen
  01:05:35 - 01:05:36 - W.J.A. Verkleij
  01:05:36 - 01:05:39 - D.S.J. Thissen
  01:05:39 - 01:05:42 - W.J.A. Verkleij
  01:05:42 - 01:05:43 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:05:47 - 01:06:06 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:06:07 - 01:06:14 - D.S.J. Thissen
  01:06:15 - 01:06:20 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:06:22 - 01:06:26 - D.S.J. Thissen
  01:06:26 - 01:06:36 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:06:37 - 01:06:39 - W.J.A. Verkleij
  01:06:40 - 01:06:42 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:06:42 - 01:06:55 - D.S.J. Thissen
  01:06:55 - 01:07:04 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:07:04 - 01:07:12 - D.S.J. Thissen
  01:07:14 - 01:07:19 - W.J.A. Verkleij
  01:07:19 - 01:07:37 - A.N.T. van Tol
  01:07:39 - 01:07:54 - W.J.A. Verkleij
  01:07:58 - 01:09:49 - L. Koppel
  01:09:51 - 01:09:53 - W.J.A. Verkleij
  01:09:58 - 01:10:09 - K.A. Vermeulen
  01:10:09 - 01:10:13 - W.J.A. Verkleij
  01:10:13 - 01:10:39 - K.A. Vermeulen
  01:10:39 - 01:10:42 - W.J.A. Verkleij
  01:10:42 - 01:11:15 - L. Koppel
  01:11:15 - 01:11:20 - W.J.A. Verkleij
  01:11:22 - 01:11:57 - I.B.P. Kruse
  01:12:00 - 01:12:14 - W.J.A. Verkleij
  01:12:14 - 01:13:38 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:13:39 - 01:13:42 - W.J.A. Verkleij
  01:15:01 - 01:15:50 - W.J.A. Verkleij
  01:15:52 - 01:21:08 - R. van Dokkum
 14. 7.c

  In 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de middelen die de gemeente per 2023 ontvangt voor Maatschappelijke zorg van 2023 tot en met 2032 op te nemen in de programmabegroting, en conform de beleidskaders en afspraken, in te zetten voor inwoners met een behoefte aan BW en MO/VZ/OGGZ. Bij deze besluitvorming van de gemeenteraad, over de (door)decentralisatie is afgesproken nog een aantal onderwerpen verder uit te werken en in een later stadium ter besluitvorming voor te leggen. Het betreft de onderwerpen: regionale en sub-regionale (financiële) afspraken, mandaat verlening aan gemeente Leiden en aanpassing van de Wmo verordening. Voorliggend voorstel gaat over deze onderwerpen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (1), - METLEF (2), - NZLokaal (3), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4), - D66 (1)

  Moties

  Titel
  Motie leden Van Dokkum (PvdA) e.a. over Maatschappelijke Zorg
 15. 7.c.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (1), - METLEF (2), - NZLokaal (3), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4), - D66 (1)
 16. 7.c.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (1), - METLEF (2), - NZLokaal (3), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4), - D66 (1)
 17. 8

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

  01:30:18 - 01:31:56 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:31:57 - 01:31:58 - W.J.A. Verkleij
  01:31:58 - 01:31:59 - S. Duivenvoorde
  01:31:59 - 01:32:00 - W.J.A. Verkleij
  01:32:00 - 01:32:24 - I.B.P. Kruse
  01:32:25 - 01:32:29 - W.J.A. Verkleij
  01:32:29 - 01:32:30 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:32:32 - 01:33:11 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:33:13 - 01:33:15 - W.J.A. Verkleij
  01:33:15 - 01:33:49 - S. Duivenvoorde
  01:33:49 - 01:33:51 - W.J.A. Verkleij
  01:34:00 - 01:35:28 - J.C.F. Knapp
  01:35:29 - 01:35:32 - W.J.A. Verkleij
  01:35:37 - 01:36:30 - L. Koppel
  01:36:30 - 01:36:40 - W.J.A. Verkleij
  01:36:43 - 01:37:28 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:37:29 - 01:37:33 - W.J.A. Verkleij
  01:37:40 - 01:42:00 - T.C.W.M. Alkemade
  01:42:01 - 01:42:05 - W.J.A. Verkleij
  01:42:07 - 01:42:33 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:42:35 - 01:43:13 - W.J.A. Verkleij
 18. 9

  01:42:53 - 01:43:13 - W.J.A. Verkleij