Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 21 juni 2022

20:00 - 23:00

Locatie
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 20 juni a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:21 - 00:00:25 - W.J.A. Verkleij
  00:02:11 - 00:02:47 - A.N.T. van Tol
  00:02:47 - 00:03:18 - W.J.A. Verkleij
  00:03:18 - 00:03:20 - A.N.T. van Tol
  00:03:20 - 00:03:23 - W.J.A. Verkleij
  00:03:38 - 00:04:11 - B.H.C. Brekelmans
  00:04:14 - 00:04:31 - W.J.A. Verkleij
  00:04:38 - 00:04:47 - R. van Dokkum
  00:04:47 - 00:05:04 - W.J.A. Verkleij
 2. 00:05:14 - 00:05:20 - P. van Bockhove
  00:05:21 - 00:05:34 - W.J.A. Verkleij
  00:05:41 - 00:05:50 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:05:51 - 00:05:56 - W.J.A. Verkleij
  00:06:22 - 00:06:34 - L. Koppel
  00:06:34 - 00:08:07 - W.J.A. Verkleij
 3. Resultaat stemming

 4. Resultaat stemming

 5. Resultaat stemming

 6. Resultaat stemming

 7. Resultaat stemming

  00:09:54 - 00:10:13 - R. van Dokkum
  00:10:13 - 00:10:35 - W.J.A. Verkleij
  00:10:35 - 00:11:17 - E. Renkema
  00:11:17 - 00:12:09 - W.J.A. Verkleij
  00:12:18 - 00:13:48 - R.T.P. Brouwer
  00:13:50 - 00:13:52 - W.J.A. Verkleij
  00:14:08 - 00:16:47 - R.T.P. Brouwer
  00:16:48 - 00:17:02 - W.J.A. Verkleij
  00:17:02 - 00:17:45 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:17:45 - 00:17:50 - W.J.A. Verkleij
  00:18:03 - 00:18:49 - O. Kramer
  00:18:49 - 00:18:55 - W.J.A. Verkleij
  00:19:04 - 00:19:34 - J.C.P. de Moor
  00:19:38 - 00:19:57 - W.J.A. Verkleij
  00:20:22 - 00:24:38 - R. ter Hark
  00:24:40 - 00:24:45 - W.J.A. Verkleij
  00:24:45 - 00:24:58 - R.T.P. Brouwer
  00:25:00 - 00:25:58 - R. ter Hark
 8. Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

 9. Indicatieve spreektijd 30 minuten.
  Spreektijd per fractie: 2 minuten.

  De raad wordt gevraagd
  Het Boek Grondbedrijf 2022 vast te stellen, inhoudende:
  I) De herzieningen van de grondexploitaties van de Bouwgronden in Exploitatie (BIE)’s op eindwaarde;
  II) Het doen van een uitspraak, c.q. her te bevestiging dat de gemeente een reëel en stellig voornemen heeft om een aantal complexen in de nabije toekomst te ontwikkelen en deze te kwalificeren als ‘warme gronden’.
  III) Het doen van een uitspraak, c.q. her te bevestiging dat de gemeente voornemens is om een aantal complexen vooralsnog niet te ontwikkelen en te behouden in de algemene dienst.
  IV) De constatering dat in de jaarrekening 2021 een aanvullende voorziening is getroffen voor 2 complexen en dat de getroffen voorziening van 2 complexen wordt verlaagd.
  V) De constatering dat in jaarrekening 2021 een tussentijdse winstnemingen is genomen voor 3 complexen en een negatieve tussentijdse winstneming is genomen voor 1 complex.

  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

  Resultaat stemming

  00:25:59 - 00:26:01 - W.J.A. Verkleij
  00:26:01 - 00:26:14 - R.T.P. Brouwer
  00:26:14 - 00:26:48 - W.J.A. Verkleij
 10. 00:28:27 - 00:34:57 - R. ter Hark
  00:34:57 - 00:35:02 - W.J.A. Verkleij
  00:35:16 - 00:40:02 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:40:04 - 00:40:13 - W.J.A. Verkleij
  00:40:32 - 00:44:28 - D.C. Maan
  00:44:31 - 00:44:38 - W.J.A. Verkleij
  00:44:49 - 01:02:25 - A.N.T. van Tol
  01:02:25 - 01:02:32 - W.J.A. Verkleij
  01:02:53 - 01:07:21 - O. Kramer
  01:07:22 - 01:07:27 - W.J.A. Verkleij
  01:07:40 - 01:14:58 - R. van Dokkum
  01:14:58 - 01:14:59 - W.J.A. Verkleij
  01:15:00 - 01:16:46 - R. van Dokkum
  01:16:46 - 01:16:54 - W.J.A. Verkleij
  01:17:06 - 01:23:32 - J.C.P. de Moor
  01:23:32 - 01:23:44 - W.J.A. Verkleij
  01:23:53 - 01:24:08 - R. ter Hark
  01:24:08 - 01:24:12 - W.J.A. Verkleij
  01:24:12 - 01:24:18 - R. ter Hark
  01:24:18 - 01:24:20 - W.J.A. Verkleij
  01:24:20 - 01:38:52 - R. ter Hark
  01:38:53 - 01:39:10 - W.J.A. Verkleij
  01:39:11 - 01:39:28 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:39:29 - 01:39:34 - W.J.A. Verkleij
  01:39:42 - 01:39:44 - R. van Dokkum
  01:39:44 - 01:39:45 - W.J.A. Verkleij
  01:39:45 - 01:40:11 - R. van Dokkum
  01:40:11 - 01:40:16 - W.J.A. Verkleij
  01:40:16 - 01:41:09 - R. van Dokkum
  01:41:09 - 01:41:16 - W.J.A. Verkleij
  01:41:20 - 01:42:32 - A.A. Morssink
  01:42:32 - 01:42:36 - W.J.A. Verkleij
  01:42:47 - 01:46:28 - L. Koppel
  01:46:28 - 01:46:34 - W.J.A. Verkleij
  01:46:34 - 01:47:05 - J.C.P. de Moor
  01:47:05 - 01:47:20 - W.J.A. Verkleij
  01:47:21 - 01:47:27 - L. Koppel
  01:47:27 - 01:47:37 - W.J.A. Verkleij
  01:47:37 - 01:47:50 - L. Koppel
  01:47:50 - 01:48:07 - W.J.A. Verkleij
  01:48:16 - 01:51:23 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:51:23 - 01:51:35 - W.J.A. Verkleij
  01:51:46 - 01:53:43 - O. Kramer
  01:53:43 - 01:53:50 - W.J.A. Verkleij
  01:53:50 - 01:55:27 - J.C.F. Knapp
  01:55:27 - 01:55:28 - W.J.A. Verkleij
  01:55:28 - 01:55:32 - J.C.F. Knapp
  01:55:32 - 01:55:56 - W.J.A. Verkleij
  01:55:56 - 01:55:57 - O. Kramer
  01:56:28 - 01:56:33 - W.J.A. Verkleij
  01:56:34 - 01:57:24 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:57:24 - 01:57:37 - W.J.A. Verkleij
  01:57:43 - 01:57:47 - L. Koppel
  01:57:47 - 01:57:50 - W.J.A. Verkleij
  01:57:50 - 01:57:51 - L. Koppel
  02:07:11 - 02:07:39 - W.J.A. Verkleij
  02:08:06 - 02:08:59 - L. Koppel
  02:08:59 - 02:09:11 - W.J.A. Verkleij
  02:09:14 - 02:10:08 - R. ter Hark
  02:10:09 - 02:10:23 - W.J.A. Verkleij
  02:13:26 - 02:14:41 - A.N.T. van Tol
 11. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  Motie lid De Mooij (CDA) e.a. inzake Noodzakelijke waterscheiding met het verleden
 12. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  Motie lid Van Dokkum (PvdA) e.a. inzake Openbaarmaking van het document ondermijning
 13. Resultaat stemming

 14. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  Amendement lid Van Tol (PUUR) e.a. inzake raadsvoorstel gelijke kansen voor kinderen
 15. Resultaat stemming

 16. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  Amendement leden Brekelmans (VVD) e.a. over raadsvoorstel Voorjaarsnota, Sinterklaas en meicirculaire
 17. Resultaat stemming

 18. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  Amendement leden Koppel (GroenLinks) en Van Dokkum (PvdA) over Jaarrekening 2021 Aanvullen reserve sociale huisvesting
 19. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  Amendement Van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk) over jaarrekening 2021, toename eigen vermogen
 20. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  Amendement lid Van Dokkum (PvdA) over Jaarrekening 2021 Jeugdzorg
 21. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  Motie lid Meiland (NZLokaal) e.a. over Openbaar groen
 22. 15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.