Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 18 oktober 2022

20:00 - 22:00
Locatie

De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 18 oktober a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:14 - 00:01:35 - W.J.A. Verkleij
  00:01:38 - 00:01:44 - A.A. Morssink
  00:01:44 - 00:01:49 - W.J.A. Verkleij
  00:01:49 - 00:01:54 - A.A. Morssink
  00:01:54 - 00:02:09 - W.J.A. Verkleij
  00:02:09 - 00:02:22 - P. van Bockhove
  00:02:22 - 00:02:43 - W.J.A. Verkleij
  00:02:43 - 00:02:48 - A.A. Morssink
  00:02:49 - 00:02:50 - I.B.P. Kruse
  00:02:51 - 00:03:01 - I.B.P. Kruse
  00:03:02 - 00:03:17 - W.J.A. Verkleij
  00:03:27 - 00:04:18 - W.J.A. Verkleij
  00:04:24 - 00:10:03 - W.J.A. Verkleij
 2. 2

  00:07:38 - 00:10:03 - W.J.A. Verkleij
  00:10:10 - 00:10:45 - J.C.P. de Moor
  00:10:45 - 00:10:56 - W.J.A. Verkleij
  00:11:16 - 00:12:14 - W.J.A. Verkleij
  00:12:56 - 00:13:47 - W.J.A. Verkleij
 3. 3

 4. 4

 5. 5
  INSTALLATIE EN BENOEMINGEN
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (2), - PvdA (1), - VVD (5), - D66 (1), Lijst de Moor (1)
 7. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (2), - PvdA (1), - VVD (5), - D66 (1), Lijst de Moor (1)
 8. 5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (2), - PvdA (1), - VVD (5), - D66 (1), Lijst de Moor (1)
 9. 6
  VASTSTELLING HAMERSTUKKEN
 10. 6.a

  Het bestemmingsplan ‘De Schelft’ voorziet in het herstellen van een omissie uit het huidige bestemmingsplan. Op die wijze kunnen de sport- en evenementenfuncties ook in de nieuwe situatie terugkeren. Het bestemmingsplanvlak en de bouwmogelijkheden zijn ongewijzigd ten opzichte van het bestemmingsplan Mossenest.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 1 juni t/m 12 juli 2022 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan kan daarom ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (2), - PvdA (1), - VVD (5), - D66 (1), Lijst de Moor (1)
 11. 6.c

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herenweg 21-23 - Noordwijk’ maakt de herontwikkeling mogelijk van het perceel Herenweg 21-23 te Noordwijk met daarop enkele leegstaande bedrijfspanden en een bedrijfswoning. Er dient een planologische wijziging van de bestaande bedrijfsbestemming plaats te vinden om de bouw van een appartementengebouw met 13 eenheden en de realisatie van een langzaamverkeersverbinding tussen de nieuwe woonwijk Offem Zuid en Noordwijk Binnen mogelijk te maken. Het voorontwerp van het plan heeft zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de bestemmingsplanprocedure te coördineren met de omgevingsvergunning.

  Voorgesteld besluit

  I) de coördinatieregeling toe te passen ex artikel 3.30 Wro voor het project ‘Herenweg 21-23 te Noordwijk’ voor wat betreft het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, en dit te publiceren en ter inzage te leggen.

  00:13:27 - 00:13:47 - W.J.A. Verkleij
 12. 7

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

 13. 7.a

  Op 10 november 2021 is er een motie aangenomen van het CDA en DOEN! over het herzien van de verordening bestemmingsreserve ter bevordering van sociale huurwoningen in Noordwijk. Hierin werd verzocht aan het college om met een hernieuwd voorstel te komen om de verordening bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale Huurwoningen bij de tijd te brengen en de eigentijdse (gedifferentieerde) oplossingen van omliggende gemeenten hierbij te beschouwen. Tevens werd verzocht om een jaarlijkse indexatie van het bedrag in het voorstel mee te nemen. Met voorliggende wijziging is de Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale en Middeldure huurwoningen Noordwijk 2022 in de lijn met de motie geactualiseerd en is de verordening uitgebreid met de categorie middeldure huur.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  - CDA (4), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (2), - VVD (5), - D66 (1), Lijst de Moor (1)
  tegen
  - GroenLinks (1), - PvdA (1)
  00:13:35 - 00:13:47 - W.J.A. Verkleij
  00:14:02 - 00:17:40 - W.J. Rodenburg
  00:17:40 - 00:17:44 - W.J.A. Verkleij
  00:17:44 - 00:18:06 - J.L de Mooij
  00:18:06 - 00:19:00 - W.J. Rodenburg
  00:19:00 - 00:19:08 - J.L de Mooij
  00:19:08 - 00:19:09 - W.J.A. Verkleij
  00:19:09 - 00:19:10 - W.J. Rodenburg
  00:19:12 - 00:19:14 - W.J.A. Verkleij
  00:19:14 - 00:19:21 - P. van Bockhove
  00:19:21 - 00:19:22 - W.J. Rodenburg
  00:19:22 - 00:19:23 - W.J.A. Verkleij
  00:19:23 - 00:19:37 - W.J. Rodenburg
  00:19:37 - 00:19:41 - P. van Bockhove
  00:19:41 - 00:19:46 - W.J. Rodenburg
  00:19:46 - 00:19:53 - P. van Bockhove
  00:19:53 - 00:19:55 - P. van Bockhove
  00:19:55 - 00:20:02 - W.J. Rodenburg
  00:20:04 - 00:20:25 - W.J.A. Verkleij
  00:20:25 - 00:25:13 - R. van Dokkum
  00:25:13 - 00:25:24 - W.J.A. Verkleij
  00:25:24 - 00:26:30 - B.H.C. Brekelmans
  00:26:31 - 00:26:32 - R. van Dokkum
  00:26:32 - 00:26:34 - W.J.A. Verkleij
  00:26:34 - 00:28:30 - R. van Dokkum
  00:28:32 - 00:29:39 - B.H.C. Brekelmans
  00:29:40 - 00:29:57 - R. van Dokkum
  00:29:58 - 00:29:59 - W.J.A. Verkleij
  00:29:59 - 00:30:16 - J.C.P. de Moor
  00:30:16 - 00:30:17 - W.J.A. Verkleij
  00:30:17 - 00:30:41 - R. van Dokkum
  00:30:42 - 00:30:48 - W.J.A. Verkleij
  00:30:59 - 00:32:11 - I.B.P. Kruse
  00:32:12 - 00:32:21 - W.J.A. Verkleij
  00:32:30 - 00:34:33 - J.L de Mooij
  00:34:34 - 00:34:39 - W.J.A. Verkleij
  00:34:40 - 00:35:15 - W.J. Rodenburg
  00:35:16 - 00:35:17 - W.J.A. Verkleij
  00:35:17 - 00:35:18 - J.L de Mooij
  00:35:18 - 00:35:49 - W.J. Rodenburg
  00:35:49 - 00:35:51 - W.J.A. Verkleij
  00:35:51 - 00:36:06 - J.L de Mooij
  00:36:06 - 00:36:07 - W.J.A. Verkleij
  00:36:07 - 00:36:24 - W.J. Rodenburg
  00:36:24 - 00:37:12 - J.L de Mooij
  00:37:12 - 00:37:13 - W.J.A. Verkleij
  00:37:13 - 00:37:36 - W.J. Rodenburg
  00:37:36 - 00:37:37 - W.J.A. Verkleij
  00:37:37 - 00:37:52 - J.L de Mooij
  00:37:54 - 00:38:02 - W.J.A. Verkleij
  00:38:19 - 00:38:23 - W.J.A. Verkleij
  00:38:31 - 00:41:14 - L. Koppel
  00:41:14 - 00:41:18 - W.J.A. Verkleij
  00:41:18 - 00:43:15 - L. Koppel
  00:43:16 - 00:43:19 - W.J.A. Verkleij
  00:43:29 - 00:48:41 - L. Koppel
  00:48:41 - 00:48:46 - W.J.A. Verkleij
  00:48:46 - 00:48:54 - L. Koppel
  00:48:54 - 00:48:57 - W.J.A. Verkleij
  00:48:57 - 00:49:57 - A.A. Morssink
  00:49:58 - 00:50:00 - W.J.A. Verkleij
  00:50:00 - 00:50:09 - L. Koppel
  00:50:11 - 00:50:12 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:50:14 - 00:50:51 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:50:51 - 00:50:59 - W.J.A. Verkleij
  00:50:59 - 00:51:21 - A.A. Morssink
  00:51:21 - 00:51:40 - W.J.A. Verkleij
  00:51:52 - 00:57:29 - A.G.M. Eberharter
  00:57:29 - 00:57:40 - W.J.A. Verkleij
  00:57:40 - 00:58:36 - W.J. Rodenburg
  00:58:36 - 00:58:37 - A.G.M. Eberharter
  00:58:37 - 00:58:38 - W.J.A. Verkleij
  00:58:38 - 00:59:34 - A.G.M. Eberharter
  00:59:34 - 00:59:35 - W.J.A. Verkleij
  00:59:35 - 01:00:04 - W.J. Rodenburg
  01:00:04 - 01:00:09 - W.J.A. Verkleij
  01:00:09 - 01:01:12 - A.G.M. Eberharter
  01:01:12 - 01:01:23 - W.J.A. Verkleij
  01:01:23 - 01:01:26 - A.A. Morssink
  01:01:26 - 01:01:28 - A.G.M. Eberharter
  01:01:28 - 01:02:32 - L. Koppel
  01:02:32 - 01:02:59 - W.J.A. Verkleij
  01:02:59 - 01:03:52 - B.H.C. Brekelmans
  01:03:52 - 01:03:56 - W.J.A. Verkleij
  01:03:56 - 01:05:50 - A.G.M. Eberharter
  01:05:50 - 01:05:54 - A.G.M. Eberharter
  01:05:54 - 01:05:59 - W.J.A. Verkleij
  01:05:59 - 01:06:00 - A.G.M. Eberharter
  01:06:00 - 01:06:48 - R. van Dokkum
  01:06:48 - 01:06:49 - A.G.M. Eberharter
  01:06:49 - 01:06:51 - W.J.A. Verkleij
  01:06:51 - 01:07:29 - A.G.M. Eberharter
  01:07:29 - 01:07:54 - W.J.A. Verkleij
  01:07:54 - 01:08:00 - W.J. Rodenburg
  01:08:00 - 01:08:12 - W.J.A. Verkleij
  01:08:12 - 01:09:54 - A.G.M. Eberharter
  01:09:54 - 01:09:56 - W.J.A. Verkleij
  01:09:56 - 01:09:57 - A.G.M. Eberharter
  01:09:57 - 01:10:37 - R. van Dokkum
  01:10:37 - 01:10:39 - W.J.A. Verkleij
  01:10:39 - 01:10:50 - A.G.M. Eberharter
  01:10:50 - 01:10:53 - W.J.A. Verkleij
  01:10:53 - 01:11:40 - P. van Bockhove
  01:11:40 - 01:11:41 - A.G.M. Eberharter
  01:11:41 - 01:11:54 - W.J.A. Verkleij
  01:11:54 - 01:12:26 - A.G.M. Eberharter
  01:12:26 - 01:12:27 - W.J.A. Verkleij
  01:12:27 - 01:12:29 - W.J.A. Verkleij
  01:12:29 - 01:13:14 - B.H.C. Brekelmans
  01:13:14 - 01:13:15 - W.J.A. Verkleij
  01:13:15 - 01:13:55 - I.B.P. Kruse
  01:13:55 - 01:14:24 - W.J.A. Verkleij
  01:14:24 - 01:14:46 - R. van Dokkum
  01:14:46 - 01:14:51 - W.J.A. Verkleij
  01:14:51 - 01:15:00 - A.G.M. Eberharter
  01:15:00 - 01:15:01 - R. van Dokkum
  01:15:01 - 01:15:04 - A.G.M. Eberharter
  01:15:04 - 01:15:37 - R. van Dokkum
  01:15:37 - 01:15:39 - W.J.A. Verkleij
  01:15:39 - 01:15:41 - R. van Dokkum
  01:15:41 - 01:15:42 - A.G.M. Eberharter
  01:15:42 - 01:15:43 - R. van Dokkum
  01:15:43 - 01:15:44 - A.G.M. Eberharter
  01:15:44 - 01:16:43 - R. van Dokkum
  01:16:43 - 01:16:45 - A.G.M. Eberharter
  01:16:45 - 01:16:50 - W.J.A. Verkleij
  01:16:50 - 01:17:02 - L. Koppel
  01:17:02 - 01:18:16 - L. Koppel
  01:18:16 - 01:18:20 - W.J.A. Verkleij
  01:18:20 - 01:18:21 - L. Koppel
  01:18:21 - 01:18:24 - W.J.A. Verkleij
  01:18:24 - 01:18:33 - L. Koppel
  01:18:33 - 01:18:35 - W.J.A. Verkleij
  01:18:35 - 01:18:43 - L. Koppel
  01:18:43 - 01:18:44 - A.G.M. Eberharter
  01:18:44 - 01:18:45 - W.J.A. Verkleij
  01:18:45 - 01:19:14 - A.G.M. Eberharter
  01:19:14 - 01:19:24 - W.J.A. Verkleij
  01:19:24 - 01:19:27 - A.G.M. Eberharter
  01:19:27 - 01:20:01 - R. van Dokkum
  01:20:01 - 01:21:04 - W.J.A. Verkleij
  01:21:04 - 01:21:48 - A.G.M. Eberharter
  01:21:50 - 01:21:51 - W.J.A. Verkleij
  01:21:53 - 01:21:56 - W.J.A. Verkleij
  01:22:40 - 01:22:50 - W.J.A. Verkleij
  01:24:39 - 01:25:38 - W.J.A. Verkleij
  01:25:40 - 01:25:44 - W.J.A. Verkleij
  01:25:44 - 01:25:57 - W.J. Rodenburg
  01:25:57 - 01:25:59 - W.J.A. Verkleij
  01:25:59 - 01:26:21 - L. Koppel
  01:26:21 - 01:26:23 - W.J.A. Verkleij
  01:27:25 - 01:27:50 - W.J.A. Verkleij
  01:27:58 - 01:27:59 - W.J.A. Verkleij
  01:28:03 - 01:28:13 - W.J.A. Verkleij
  01:28:18 - 01:28:55 - W.J.A. Verkleij
 14. 7.a.1

 15. 7.a.2

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  - GroenLinks (1), - NZLokaal (4), - PvdA (1)
  tegen
  - CDA (4), - Lijst Salman Noordwijk (2), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (2), - VVD (5), - D66 (1), Lijst de Moor (1)
 16. 7.a.3

 17. 7.a.4

 18. 7.b

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  - CDA (4), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (3), - PUUR (2), - VVD (5), - D66 (1), Lijst de Moor (1)
  tegen
  - GroenLinks (1), - Partij voor de Inwoners (1), - PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  Aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te laten weten dat de raad een zienswijze indient op het werkprogramma 2022-2026 van Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief

  01:28:44 - 01:28:55 - W.J.A. Verkleij
  01:29:16 - 01:29:19 - L. Koppel
  01:29:19 - 01:29:20 - W.J.A. Verkleij
  01:29:20 - 01:29:43 - L. Koppel
  01:29:43 - 01:29:47 - W.J.A. Verkleij
  01:29:47 - 01:31:28 - L. Koppel
  01:31:30 - 01:32:04 - W.J.A. Verkleij
  01:33:05 - 01:33:33 - W.J.A. Verkleij
  01:33:35 - 01:33:54 - W.J.A. Verkleij
  01:34:00 - 01:34:40 - A.A. Morssink
  01:34:40 - 01:34:50 - W.J.A. Verkleij
  01:34:50 - 01:34:52 - A.A. Morssink
  01:34:52 - 01:34:53 - L. Koppel
  01:34:53 - 01:34:54 - A.A. Morssink
  01:34:54 - 01:34:59 - L. Koppel
  01:34:59 - 01:35:24 - W.J.A. Verkleij
  01:35:24 - 01:35:38 - L. Koppel
  01:35:38 - 01:35:41 - W.J.A. Verkleij
  01:35:41 - 01:35:42 - A.A. Morssink
  01:35:42 - 01:36:28 - L. Koppel
  01:36:28 - 01:37:18 - W.J.A. Verkleij
  01:37:18 - 01:37:20 - J.C.F. Knapp
  01:37:20 - 01:37:25 - W.J.A. Verkleij
  01:37:25 - 01:37:58 - J.C.F. Knapp
  01:37:59 - 01:39:21 - W.J.A. Verkleij
  01:39:23 - 01:40:00 - A.A. Morssink
  01:40:00 - 01:40:36 - W.J.A. Verkleij
  01:40:36 - 01:41:42 - F.J.M. van Kouwen
  01:41:42 - 01:41:57 - W.J.A. Verkleij
  01:41:59 - 01:42:01 - W.J.A. Verkleij
  01:42:42 - 01:43:15 - W.J.A. Verkleij
  01:43:15 - 01:49:39 - B.H.C. Brekelmans
 19. 7.c

  Op het regionale niveau is het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) het gremium waar regionale veiligheidsvraagstukken worden besproken met alle 27 burgemeesters, de hoofdofficier en de politiechef. Daarbij geldt het Regionaal beleidsplan als richtsnoer. Om de samenwerking op regionaal niveau te stimuleren is een netwerkorganisatie genaamd het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) opgericht. In het voorliggende conceptbeleidsplan van de regionale eenheid Den Haag genaamd ‘Coalitie voor veiligheid 2023-2026’ staan de gezamenlijke ambities van de deelnemende gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie.

  Stemuitslag

  voor 72%
  tegen 28%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (1), - NZLokaal (3), - PUUR (2), - PvdA (1), - VVD (5), - D66 (1), Lijst de Moor (1)
  tegen
  - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (1), - Partij voor de Inwoners (4)
  00:13:21 - 00:13:47 - W.J.A. Verkleij
 20. 8

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

  Moties

  Titel
  Actuele motie over ontwerp Syntrus Achmea
 21. 8.a

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (2), - VVD (5)
  tegen
  - CDA (4), - GroenLinks (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - Partij voor de Inwoners (2), - PUUR (2), - PvdA (1), - D66 (1), Lijst de Moor (1)
  01:43:37 - 01:49:39 - B.H.C. Brekelmans
  01:49:39 - 01:49:57 - W.J.A. Verkleij
  01:50:11 - 01:51:59 - L. Koppel
  01:52:00 - 01:52:02 - W.J.A. Verkleij
  01:52:11 - 01:53:12 - J.C.P. de Moor
  01:53:12 - 01:53:16 - W.J.A. Verkleij
  01:53:16 - 01:53:22 - J.C.P. de Moor
  01:53:24 - 01:56:07 - J.L de Mooij
  01:56:08 - 01:56:14 - W.J.A. Verkleij
  01:56:21 - 01:59:21 - A.A. Morssink
  01:59:21 - 01:59:24 - W.J.A. Verkleij
  01:59:24 - 01:59:52 - J.L de Mooij
  01:59:52 - 01:59:54 - W.J.A. Verkleij
  01:59:56 - 02:01:38 - P. van Bockhove
  02:01:39 - 02:01:41 - W.J.A. Verkleij
  02:01:42 - 02:02:17 - B.H.C. Brekelmans
  02:02:17 - 02:02:18 - W.J.A. Verkleij
  02:02:18 - 02:02:58 - P. van Bockhove
  02:02:58 - 02:03:04 - W.J.A. Verkleij
  02:03:17 - 02:03:19 - W.J.A. Verkleij
  02:03:20 - 02:04:40 - R. van Dokkum
  02:04:41 - 02:04:49 - W.J.A. Verkleij
  02:04:50 - 02:07:34 - B.H.C. Brekelmans
  02:07:34 - 02:07:39 - W.J.A. Verkleij
  02:07:39 - 02:08:02 - R. van Dokkum
  02:08:03 - 02:08:06 - W.J.A. Verkleij
  02:08:06 - 02:12:16 - T.C.W.M. Alkemade
  02:12:16 - 02:12:20 - B.H.C. Brekelmans
  02:12:20 - 02:14:11 - T.C.W.M. Alkemade
  02:14:11 - 02:14:15 - G.J.W. van der Klugt
  02:14:15 - 02:14:16 - T.C.W.M. Alkemade
  02:14:16 - 02:14:29 - G.J.W. van der Klugt
  02:14:29 - 02:14:31 - T.C.W.M. Alkemade
  02:14:31 - 02:15:14 - W.J.A. Verkleij
  02:15:17 - 02:18:18 - T.C.W.M. Alkemade
  02:18:18 - 02:18:21 - W.J.A. Verkleij
  02:18:21 - 02:18:54 - R. van Dokkum
  02:18:54 - 02:18:55 - W.J.A. Verkleij
  02:18:55 - 02:20:10 - T.C.W.M. Alkemade
  02:20:12 - 02:20:13 - T.C.W.M. Alkemade
  02:20:17 - 02:20:25 - W.J.A. Verkleij
  02:20:27 - 02:22:09 - B.H.C. Brekelmans
  02:22:09 - 02:22:21 - W.J.A. Verkleij
  02:22:21 - 02:22:52 - T.C.W.M. Alkemade
  02:22:53 - 02:23:17 - W.J.A. Verkleij
  02:24:01 - 02:24:14 - W.J.A. Verkleij
  02:24:18 - 02:24:28 - W.J.A. Verkleij
  02:24:30 - 02:24:43 - W.J.A. Verkleij
  02:24:47 - 02:24:51 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:24:59 - 02:26:15 - T.T.J.M. Steenvoorden
 22. 8.b

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  - GroenLinks (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (1), - PUUR (2), - PvdA (1), - VVD (5), - D66 (1), Lijst de Moor (1)
  tegen
  - CDA (4), - Lijst Salman Noordwijk (2), - Partij voor de Inwoners (3)
  02:25:16 - 02:26:15 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:26:16 - 02:26:26 - W.J.A. Verkleij
  02:26:34 - 02:27:36 - T.C.W.M. Alkemade
  02:27:36 - 02:27:37 - W.J.A. Verkleij
  02:27:37 - 02:27:43 - T.C.W.M. Alkemade
  02:27:49 - 02:28:03 - W.J.A. Verkleij
  02:28:06 - 02:28:29 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:28:30 - 02:28:34 - W.J.A. Verkleij
  02:28:34 - 02:28:43 - B.H.C. Brekelmans
  02:28:44 - 02:28:53 - W.J.A. Verkleij
  02:29:25 - 02:29:32 - W.J.A. Verkleij
  02:29:36 - 02:29:47 - W.J.A. Verkleij
  02:30:06 - 02:30:26 - W.J.A. Verkleij
 23. 9

  02:30:35 - 02:30:41 - T.T.J.M. Steenvoorden