Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

Voortzetting van de raadsvergadering van 22 februari 2022 (vanaf agendapunt 11)

woensdag 23 februari 2022

20:00 - 23:00
Locatie

De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:24 - 00:01:15 - W.J.A. Verkleij
 2. 11

  Indicatieve spreektijd: 60 minuten
  Spreektijd per fractie 4 minuten


  De raad wordt gevraagd:
  I. Kennis te nemen van de varianten- studie aangaande de uitvoering van de gemeentelijke bouwtaken en het rapport “Bestuurlijke rapportage organisatie bouwtaken” als uitgangspunt te hanteren voor verdere besluitvorming;


  II. Kiezen voor variant I, inhoudende een sterk verbeterde versie van de huidige situatie. Waarbij het college voor het einde van Q2 2022 zal komen tot een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH);
  • Op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (kwantiteit en kwaliteit);
  • Waarbij specifieke aandacht gevestigd zal zijn op de consequenties bij niet tijdige / geen naleving;
  • Waarbij niet nakoming van de kritische afspraken in relatie tot kwaliteit van de dienstverlening, sturing en financiën zal leiden tot ontvlechting van de bouwtaken.


  III. Variant II (bouwtaken naar Noordwijk) voor te bereiden en hier voor het einde van 2023 een onomkeerbaar besluit over te nemen. Om dit voor te bereiden het college de opdracht te geven:
  a) voor het einde van 2022 te komen tot een concept Plan van Aanpak (PvA) voor het in eigen beheer nemen van de bouwtaken. Waarbij de volgende aspecten nader zijn uitgewerkt:
  • Op welke plek binnen de organisatie de taken ondergebracht kunnen worden en wat hier voor nodig is. Dit specifiek met het oog op de komst van de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging Bouw en de VTH-Kwaliteitscriteria;
  • Inzicht in de financiële interne consequenties in het geval de gemeentelijke bouwtaken door de gemeente Noordwijk uitgevoerd worden; (niet zijnde de frictiekosten die aan de ODWH verschuldigd zijn bij ontvlechting).
  b) Het Dagelijks Bestuur van de ODWH schriftelijk te vragen binnen zes maanden:
  • Onderzoek te (laten) verrichten naar de consequenties van een mogelijke ontbinding en dit te agenderen als bespreking in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de ODWH. Waarbij de concrete vraag aan het Dagelijks Bestuur in ieder geval is duidelijkheid te geven aan de gemeente Noordwijk over:

  • De hoogte van de frictiekosten bij een mogelijke ontbinding;
  • De consequenties (in relatie tot de algehele bedrijfsvoering) van een mogelijke ontbinding van de bouwtaken van de gemeente Noordwijk voor de ODWH inzichtelijk te maken.
   • Nader onderzoek te (laten) verrichten (op basis van feitelijke sturingsgegevens) op de bouwtaken. Hierbij de formatie in relatie te brengen tot de producten x de overeengekomen kentallen.
   c) In het inmiddels gestarte gesprek in het Dagelijks Bestuur van de ODWH in relatie tot het aanpassen van de Gemeenschappelijke regeling expliciet aandacht te hebben voor:
   • Toe- en uittreedregels;
   • Regels ten aanzien van het vermeerderen of verminderen van het takenpakket;
   • Arbitrage-/geschillenregeling;
   • Logica en proces voor taakvermindering (terugnemen van taken);
   • De stemverhoudingen in het AB als het gaat om onder mandaat ingebrachte taken.

  IV. De portefeuillehouder mandaat te verlenen om na besluitvorming in de gemeenteraad, het Dagelijks Bestuur van de ODWH op de hoogte te brengen van de stand van zaken.


  V. Een voornemen tot voorwaardelijke uittreding van de bouwtaken aan het Algemeen Bestuur van de ODWH kenbaar te maken.

  Stemuitslag

  voor 52%
  tegen 48%
  voor
  - CDA (5), - Lijst Salman Noordwijk (3), - VVD (5)
  tegen
  - GroenLinks (2), - NZLokaal (4), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (3)
  00:00:58 - 00:01:15 - W.J.A. Verkleij
  00:01:15 - 00:01:53 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:02:00 - 00:03:03 - W.J.A. Verkleij
  00:03:15 - 00:03:47 - W.J.A. Verkleij
  00:03:55 - 00:06:36 - A.E.M. Warmerdam
  00:06:36 - 00:06:45 - W.J.A. Verkleij
  00:07:01 - 00:12:43 - A.N.T van Tol
  00:12:43 - 00:13:05 - W.J.A. Verkleij
  00:13:05 - 00:13:21 - J.C.P. de Moor
  00:13:21 - 00:13:22 - W.J.A. Verkleij
  00:13:22 - 00:13:54 - A.N.T van Tol
  00:13:54 - 00:14:27 - W.J.A. Verkleij
  00:14:48 - 00:14:49 - J.C.F. Knapp
  00:14:59 - 00:18:31 - J.C.F. Knapp
  00:18:31 - 00:18:44 - W.J.A. Verkleij
  00:18:44 - 00:18:47 - J.C.F. Knapp
  00:18:49 - 00:19:14 - A.E.M. Warmerdam
  00:19:15 - 00:19:16 - W.J.A. Verkleij
  00:19:16 - 00:20:51 - J.C.F. Knapp
  00:20:51 - 00:20:55 - W.J.A. Verkleij
  00:21:12 - 00:22:46 - D.J. Gutlich
  00:22:46 - 00:22:47 - W.J.A. Verkleij
  00:22:47 - 00:22:55 - D.J. Gutlich
  00:22:55 - 00:22:56 - W.J.A. Verkleij
  00:22:56 - 00:23:06 - J.C.F. Knapp
  00:23:07 - 00:23:08 - J.C.F. Knapp
  00:23:10 - 00:23:12 - W.J.A. Verkleij
  00:23:12 - 00:23:23 - D.J. Gutlich
  00:23:23 - 00:23:28 - W.J.A. Verkleij
  00:23:38 - 00:25:08 - W.J. Rodenburg
  00:25:08 - 00:25:15 - W.J.A. Verkleij
  00:25:26 - 00:27:30 - F.J.M. van Kouwen
  00:27:30 - 00:27:35 - W.J.A. Verkleij
  00:27:41 - 00:29:09 - J.L de Mooij
  00:29:09 - 00:29:19 - W.J.A. Verkleij
  00:29:21 - 00:30:13 - A.E.M. Warmerdam
  00:30:13 - 00:30:17 - W.J.A. Verkleij
  00:30:18 - 00:30:33 - A.E.M. Warmerdam
  00:30:34 - 00:30:36 - W.J.A. Verkleij
  00:30:36 - 00:31:16 - J.L de Mooij
  00:31:17 - 00:31:19 - W.J.A. Verkleij
  00:31:21 - 00:32:03 - D.J. Gutlich
  00:32:03 - 00:32:11 - W.J.A. Verkleij
  00:32:11 - 00:32:26 - D.J. Gutlich
  00:32:26 - 00:32:28 - W.J.A. Verkleij
  00:32:28 - 00:33:00 - J.L de Mooij
  00:33:01 - 00:33:03 - W.J.A. Verkleij
  00:33:03 - 00:33:26 - A.N.T van Tol
  00:33:27 - 00:33:28 - W.J.A. Verkleij
  00:33:28 - 00:34:01 - J.L de Mooij
  00:34:03 - 00:34:09 - W.J.A. Verkleij
  00:34:09 - 00:35:02 - A.E.M. Warmerdam
  00:35:02 - 00:35:04 - W.J.A. Verkleij
  00:35:04 - 00:35:38 - J.L de Mooij
  00:35:38 - 00:35:41 - W.J.A. Verkleij
  00:35:41 - 00:35:42 - W.J.A. Verkleij
  00:35:44 - 00:35:57 - J.C.F. Knapp
  00:35:59 - 00:36:06 - W.J.A. Verkleij
  00:36:10 - 00:36:23 - W.J.A. Verkleij
  00:36:38 - 00:36:42 - W.J.A. Verkleij
  00:36:42 - 00:36:47 - J.L de Mooij
  00:36:47 - 00:36:51 - W.J.A. Verkleij
  00:36:51 - 00:36:52 - J.L de Mooij
  00:36:52 - 00:37:30 - J.L de Mooij
  00:37:32 - 00:37:40 - W.J.A. Verkleij
  00:37:49 - 00:39:23 - J.L de Mooij
  00:39:23 - 00:39:27 - W.J.A. Verkleij
  00:39:27 - 00:39:30 - J.L de Mooij
  00:39:30 - 00:39:35 - W.J.A. Verkleij
  00:39:35 - 00:40:26 - A.N.T van Tol
  00:40:26 - 00:40:27 - W.J.A. Verkleij
  00:40:27 - 00:41:56 - J.L de Mooij
  00:41:56 - 00:42:01 - W.J.A. Verkleij
  00:42:01 - 00:42:05 - J.L de Mooij
  00:42:08 - 00:42:55 - A.N.T van Tol
  00:42:55 - 00:42:56 - W.J.A. Verkleij
  00:42:56 - 00:44:41 - J.L de Mooij
  00:44:41 - 00:45:28 - A.N.T van Tol
  00:45:29 - 00:45:53 - J.L de Mooij
  00:45:54 - 00:45:56 - W.J.A. Verkleij
  00:45:56 - 00:46:35 - A.N.T van Tol
  00:46:36 - 00:46:37 - W.J.A. Verkleij
  00:46:37 - 00:46:38 - J.L de Mooij
  00:46:38 - 00:46:48 - W.J.A. Verkleij
  00:46:48 - 00:48:29 - J.L de Mooij
  00:48:29 - 00:48:35 - W.J.A. Verkleij
  00:48:35 - 00:48:39 - W.J. Rodenburg
  00:48:39 - 00:49:05 - W.J.A. Verkleij
  00:49:10 - 00:49:12 - W.J.A. Verkleij
  00:49:12 - 00:49:19 - J.L de Mooij
  00:49:20 - 00:49:23 - W.J.A. Verkleij
  00:49:23 - 00:49:51 - J.C.F. Knapp
  00:49:51 - 00:49:53 - W.J.A. Verkleij
  00:49:53 - 00:49:54 - J.C.F. Knapp
  00:49:54 - 00:49:56 - W.J.A. Verkleij
  00:49:56 - 00:50:22 - J.L de Mooij
  00:50:22 - 00:50:23 - W.J.A. Verkleij
  00:50:23 - 00:50:24 - A.N.T van Tol
  00:50:24 - 00:51:42 - L. Koppel
  00:51:42 - 00:51:57 - W.J.A. Verkleij
  00:51:57 - 00:53:21 - J.L de Mooij
  00:53:21 - 00:53:22 - W.J.A. Verkleij
  00:53:22 - 00:53:57 - L. Koppel
  00:53:57 - 00:54:07 - J.L de Mooij
  00:54:07 - 00:54:28 - W.J.A. Verkleij
  00:54:45 - 00:58:24 - L. Koppel
  00:58:24 - 00:58:32 - W.J.A. Verkleij
  00:58:32 - 01:00:21 - A.N.T van Tol
  01:00:22 - 01:01:07 - W.J.A. Verkleij
  01:01:51 - 01:02:06 - W.J.A. Verkleij
  01:02:09 - 01:02:21 - W.J.A. Verkleij
  01:02:51 - 01:02:54 - W.J.A. Verkleij
  01:03:02 - 01:03:15 - W.J.A. Verkleij
  01:03:46 - 01:04:07 - W.J.A. Verkleij
  01:09:48 - 01:10:07 - W.J.A. Verkleij
  01:10:07 - 01:10:50 - L. Koppel
  01:10:50 - 01:11:10 - W.J.A. Verkleij
  01:12:29 - 01:13:13 - W.J.A. Verkleij
  01:13:25 - 01:13:27 - A.N.T van Tol
  01:13:31 - 01:17:35 - T.T. Visser-Danser
  01:17:43 - 01:17:56 - W.J.A. Verkleij
  01:17:59 - 01:22:07 - D.J. Gutlich
 3. 11.a

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  - GroenLinks (2), - NZLokaal (3), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (3)
  tegen
  - CDA (5), - Lijst Salman Noordwijk (3), - NZLokaal (1), - VVD (5)

  Amendementen

  Titel
  Amendement (verworpen) lid Warmerdam (DOEN!) e.a. inzake Variantenstudie bouwtaken, geen voorbereiding uittreding
 4. 11.b

  Stemuitslag

  voor 40%
  tegen 60%
  voor
  - NZLokaal (4), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (3)
  tegen
  - CDA (5), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (3), - VVD (5)

  Amendementen

  Titel
  Amendement (verworpen) leden Van Tol (PUUR) en Warmerdam (DOEN!) inzake Variantenstudie bouwtaken, meer tijd
 5. 12

  Indicatieve spreektijd: 45 minuten


  BESLUIT:
  I. De ‘nota beantwoording zienswijzen’ vast te stellen.
  II. De omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’ vast te stellen.
  III. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.
  IV. Kennis te nemen van het voornemen om te komen tot een volgende versie van de
  omgevingsvisie

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (5), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (3)
  01:18:23 - 01:22:07 - D.J. Gutlich
  01:22:08 - 01:22:23 - W.J.A. Verkleij
  01:22:42 - 01:24:05 - J.C.F. Knapp
  01:24:15 - 01:24:24 - W.J.A. Verkleij
  01:24:35 - 01:28:23 - D.C. Maan
  01:28:23 - 01:28:28 - W.J.A. Verkleij
  01:28:28 - 01:28:29 - D.C. Maan
  01:28:29 - 01:29:10 - J.C.F. Knapp
  01:29:12 - 01:29:14 - J.C.F. Knapp
  01:29:14 - 01:29:15 - D.C. Maan
  01:29:15 - 01:29:35 - D.C. Maan
  01:29:37 - 01:29:43 - W.J.A. Verkleij
  01:29:52 - 01:31:09 - H.S. van der Vossen
  01:31:10 - 01:31:18 - W.J.A. Verkleij
  01:31:27 - 01:32:12 - W.A.J. van Haaster
  01:32:12 - 01:32:18 - W.J.A. Verkleij
  01:32:27 - 01:33:40 - P. van Bockhove
  01:33:42 - 01:34:04 - W.J.A. Verkleij
  01:34:08 - 01:36:35 - T.C.W.M. Alkemade
  01:36:35 - 01:36:39 - W.J.A. Verkleij
  01:36:39 - 01:37:18 - J.C.F. Knapp
  01:37:19 - 01:38:10 - T.C.W.M. Alkemade
  01:38:10 - 01:38:12 - W.J.A. Verkleij
  01:38:12 - 01:38:15 - J.C.F. Knapp
  01:38:15 - 01:38:22 - W.J.A. Verkleij
  01:38:22 - 01:38:47 - J.C.F. Knapp
  01:38:48 - 01:38:49 - W.J.A. Verkleij
  01:38:49 - 01:39:36 - T.C.W.M. Alkemade
  01:39:38 - 01:39:44 - W.J.A. Verkleij
  01:39:44 - 01:40:11 - D.J. Gutlich
  01:40:12 - 01:40:22 - T.C.W.M. Alkemade
  01:40:22 - 01:40:23 - W.J.A. Verkleij
  01:40:23 - 01:40:28 - D.J. Gutlich
  01:40:28 - 01:40:58 - W.J.A. Verkleij
  01:41:01 - 01:41:10 - W.J.A. Verkleij
  01:41:10 - 01:42:32 - R. ter Hark
  01:42:33 - 01:42:51 - W.J.A. Verkleij
  01:43:00 - 01:44:24 - D.J. Gutlich
  01:44:25 - 01:44:54 - W.J.A. Verkleij
  01:45:22 - 01:45:30 - W.J.A. Verkleij
  01:45:32 - 01:46:30 - W.J.A. Verkleij
  01:46:59 - 01:47:10 - W.J.A. Verkleij
  01:47:13 - 01:47:33 - W.J.A. Verkleij
  01:47:39 - 01:47:40 - W.J.A. Verkleij
  01:47:40 - 01:47:51 - J.C.F. Knapp
  01:48:54 - 01:49:08 - W.J.A. Verkleij
  01:49:09 - 01:49:12 - W.J.A. Verkleij
  01:49:19 - 01:49:26 - J.C.F. Knapp
  01:49:26 - 01:49:37 - W.J.A. Verkleij
  01:50:10 - 01:50:15 - W.J.A. Verkleij
  01:50:25 - 01:51:38 - W.J.A. Verkleij
  01:51:41 - 01:52:17 - W.J.A. Verkleij
  01:52:41 - 01:52:48 - W.J.A. Verkleij
  01:53:03 - 01:53:20 - W.J.A. Verkleij
 6. 12.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (5), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (3)

  Amendementen

  Titel
  Amendement (aangenomen) leden Visser-Danser (PUUR) en Gutlich (D66) inzake Omgevingsvisie Noordwijk, Beleven van sport en cultuur
 7. 12.b

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  - CDA (5), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - VVD (5), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (3)
  tegen
  - Bruisend Noordwijk (1)

  Amendementen

  Titel
  Amendement (aangenomen) lid Gutlich (D66) e.a. inzake Omgevingsvisie Noordwijk, borging ruimtelijk toetsingskader
 8. 12.c

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  - VVD (5)
  tegen
  - CDA (5), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (3)

  Amendementen

  Titel
  Amendement (verworpen) lid Knapp (VVD) inzake Omgevingsvisie Noordwijk, tijdstip inwerkingtreding
 9. 12.d

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (1), - D66 (1), - PUUR (2)
  tegen
  - CDA (5), - Lijst Salman Noordwijk (3), - NZLokaal (4), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - DOEN! (1), - PUUR (1)

  Moties

  Titel
  Motie (verworpen) lid Gutlich (D66) inzake Omgevingsvisie, invulling kaders participatie
 10. 12.e

  Moties

  Titel
  Motie (ingetrokken) lid Gutlich (D66) inzake omgevingsvisie, programma's omgevingswet
 11. 13

  Indicatieve spreektijd: 30 minuten
  Spreektijd per fractie 2 minuten


  De raad wordt gevraagd:
   I. In te stemmen met het ontwerp paraplubestemmingsplan Gebruik Woningen;
  II. Het ontwerp paraplubestemmingsplan Gebruik Woningen (NL.IMRO.0575.BPPLUGebruikwoning- CO02), vrij te geven voor terinzagelegging.

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  - CDA (5), - Lijst Salman Noordwijk (4), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1)
  tegen
  - GroenLinks (2), - NZLokaal (4), - DOEN! (1), - PUUR (3)
  01:53:18 - 01:53:20 - W.J.A. Verkleij
  01:53:33 - 01:56:42 - H.S. van der Vossen
  01:56:43 - 01:56:53 - W.J.A. Verkleij
  01:56:59 - 01:59:37 - T.C.W.M. Alkemade
  01:59:37 - 02:00:06 - W.J.A. Verkleij
  02:00:08 - 02:01:03 - D.C. Maan
  02:01:04 - 02:01:36 - T.C.W.M. Alkemade
  02:01:37 - 02:01:58 - W.J.A. Verkleij
  02:18:09 - 02:18:20 - W.J.A. Verkleij
  02:18:35 - 02:18:51 - W.J.A. Verkleij
  02:18:59 - 02:19:04 - W.J.A. Verkleij
  02:19:09 - 02:22:15 - H.S. van der Vossen
  02:22:16 - 02:22:43 - W.J.A. Verkleij
  02:22:46 - 02:23:58 - T.C.W.M. Alkemade
  02:23:58 - 02:24:13 - W.J.A. Verkleij
  02:24:13 - 02:24:34 - J.C.F. Knapp
  02:24:34 - 02:24:35 - W.J.A. Verkleij
  02:24:36 - 02:25:04 - J.C.F. Knapp
  02:25:04 - 02:25:11 - W.J.A. Verkleij
  02:25:11 - 02:25:56 - T.C.W.M. Alkemade
  02:25:56 - 02:25:58 - W.J.A. Verkleij
  02:25:58 - 02:25:59 - W.J.A. Verkleij
  02:25:59 - 02:26:00 - W.J.A. Verkleij
  02:26:01 - 02:26:26 - J.C.F. Knapp
  02:26:26 - 02:26:30 - W.J.A. Verkleij
  02:26:30 - 02:26:31 - W.J.A. Verkleij
  02:26:31 - 02:26:36 - T.C.W.M. Alkemade
  02:26:36 - 02:26:40 - W.J.A. Verkleij
  02:26:40 - 02:27:16 - D.J. Gutlich
  02:27:22 - 02:27:34 - W.J.A. Verkleij
  02:27:34 - 02:27:36 - T.C.W.M. Alkemade
  02:27:41 - 02:28:25 - T.C.W.M. Alkemade
  02:28:25 - 02:28:30 - W.J.A. Verkleij
  02:28:35 - 02:29:41 - T.T. Visser-Danser
  02:29:41 - 02:30:01 - W.J.A. Verkleij
  02:30:45 - 02:32:14 - W.J.A. Verkleij
  02:32:40 - 02:33:10 - W.J.A. Verkleij
  02:34:00 - 02:34:42 - J.C.F. Knapp
 12. 13.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (5), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (3)

  Amendementen

  Titel
  Amendement (aangenomen) lid Van der Vossen (NZLokaal) inzake Paraplubestemmingsplan Gebruik Woningen
 13. 14

  Indicatieve spreektijd: 30 minuten
  Spreektijd per fractie 2 minuten


  De raad wordt gevraagd:
   I Een budget van € 2.450.000,- beschikbaar te stellen voor het verwerven van de parkeergarage garage aan de Oude Zeeweg 57a, Noordwijk sectie A 3720 groot 5.145 m². Bestaande uit een koopprijs ad maximaal € 2.300.000,- kosten koper alsmede de investeringskosten voor openbaar exploiteren van de garage inclusief de noodzakelijke kosten voor achterstallig onderhoud ad € 150.000,-. De afschrijvings- en rentelasten te dekken uit de parkeerinkomsten voortkomend uit de 180 parkeerplaatsen;
  II Een jaarlijkse bijdrage ad € 115.000,- beschikbaar te stellen voor jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten.

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  - CDA (5), - Lijst Salman Noordwijk (1), - NZLokaal (4), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - PUUR (1)
  tegen
  - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (3), - DOEN! (1), - PUUR (2)
  02:34:27 - 02:34:42 - J.C.F. Knapp
  02:34:58 - 02:35:06 - W.J.A. Verkleij
  02:35:15 - 02:36:48 - A.E.M. Warmerdam
  02:36:49 - 02:36:50 - A.E.M. Warmerdam
  02:36:52 - 02:37:18 - W.J.A. Verkleij
  02:37:18 - 02:39:33 - L. Koppel
  02:39:33 - 02:39:36 - W.J.A. Verkleij
  02:39:46 - 02:42:34 - P. van Bockhove
  02:42:36 - 02:42:40 - W.J.A. Verkleij
  02:42:40 - 02:42:53 - A.E.M. Warmerdam
  02:42:56 - 02:42:58 - A.E.M. Warmerdam
  02:42:58 - 02:42:59 - P. van Bockhove
  02:42:59 - 02:43:01 - W.J.A. Verkleij
  02:43:01 - 02:43:34 - P. van Bockhove
  02:43:35 - 02:43:40 - W.J.A. Verkleij
  02:43:55 - 02:45:23 - D.J. Gutlich
  02:45:23 - 02:45:29 - W.J.A. Verkleij
  02:45:29 - 02:46:45 - P. van Bockhove
  02:46:49 - 02:46:50 - D.J. Gutlich
  02:46:50 - 02:46:52 - W.J.A. Verkleij
  02:46:52 - 02:48:15 - D.J. Gutlich
  02:48:17 - 02:48:21 - W.J.A. Verkleij
  02:48:35 - 02:50:50 - J.C.P. de Moor
  02:50:50 - 02:50:54 - W.J.A. Verkleij
  02:51:05 - 02:52:51 - R.T.P. Brouwer
  02:52:52 - 02:52:55 - W.J.A. Verkleij
  02:53:11 - 02:54:24 - T.T. Visser-Danser
  02:54:25 - 02:54:29 - W.J.A. Verkleij
  02:54:34 - 02:55:46 - J.L de Mooij
  02:55:46 - 02:55:51 - W.J.A. Verkleij
  02:55:51 - 02:56:18 - A.E.M. Warmerdam
  02:56:18 - 02:56:20 - W.J.A. Verkleij
  02:56:20 - 02:56:21 - A.E.M. Warmerdam
  02:56:21 - 02:56:50 - J.L de Mooij
  02:56:51 - 02:56:55 - W.J.A. Verkleij
  02:56:55 - 02:57:08 - A.E.M. Warmerdam
  02:57:10 - 02:57:12 - W.J.A. Verkleij
  02:57:12 - 02:57:15 - J.L de Mooij
  02:57:16 - 02:57:17 - W.J.A. Verkleij
  02:57:19 - 02:57:43 - J.C.P. de Moor
  02:57:43 - 02:57:45 - W.J.A. Verkleij
  02:57:45 - 02:58:05 - J.L de Mooij
  02:58:08 - 02:58:11 - W.J.A. Verkleij
  02:58:27 - 03:00:34 - T.C.W.M. Alkemade
  03:00:34 - 03:00:37 - W.J.A. Verkleij
  03:00:37 - 03:01:06 - A.E.M. Warmerdam
  03:01:07 - 03:01:08 - W.J.A. Verkleij
  03:01:08 - 03:05:56 - T.C.W.M. Alkemade
  03:05:56 - 03:06:02 - W.J.A. Verkleij
  03:06:02 - 03:06:37 - T.T. Visser-Danser
  03:06:37 - 03:06:41 - W.J.A. Verkleij
  03:06:41 - 03:07:38 - T.C.W.M. Alkemade
  03:07:38 - 03:07:41 - W.J.A. Verkleij
  03:07:42 - 03:08:17 - D.J. Gutlich
  03:08:17 - 03:08:42 - T.C.W.M. Alkemade
  03:08:44 - 03:08:46 - W.J.A. Verkleij
  03:08:46 - 03:08:54 - R.T.P. Brouwer
  03:08:54 - 03:08:55 - W.J.A. Verkleij
  03:08:55 - 03:09:13 - T.C.W.M. Alkemade
  03:09:15 - 03:09:42 - W.J.A. Verkleij
  03:09:43 - 03:11:08 - T.C.W.M. Alkemade
  03:11:10 - 03:11:17 - W.J.A. Verkleij
  03:11:31 - 03:13:18 - L. Koppel
  03:13:19 - 03:13:21 - W.J.A. Verkleij
  03:13:36 - 03:16:58 - P. van Bockhove
  03:16:59 - 03:17:25 - W.J.A. Verkleij
  03:18:07 - 03:18:29 - W.J.A. Verkleij
  03:18:29 - 03:18:37 - J.C.F. Knapp
  03:18:37 - 03:18:44 - W.J.A. Verkleij
  03:18:44 - 03:18:52 - J.C.F. Knapp
  03:20:13 - 03:21:10 - W.J.A. Verkleij
  03:23:08 - 03:23:36 - W.J.A. Verkleij
  03:23:46 - 03:26:05 - H.S. van der Vossen
 14. 14.a

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - VVD (4), - D66 (1), - PUUR (2)
  tegen
  - NZLokaal (4), - Bruisend Noordwijk (1), - DOEN! (1), - PUUR (1)

  Moties

  Titel
  AANGEPASTE Motie (aangenomen) leden Knapp (VVD) en De Mooij (CDA) inzake Verwerving parkeergarage Oude Zeeweg 57a, beëindiging tijdelijke maatregel parkeerplaatsen
 15. 16

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

  03:26:05 - 03:26:14 - W.J.A. Verkleij
 16. 16.a

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  - CDA (5), - GroenLinks (2), - NZLokaal (4), - VVD (4), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (3)
  tegen
  - Lijst Salman Noordwijk (4), - VVD (1)

  Moties

  Titel
  Actuele motie (aangenomen) lid Van der Vossen (NZLokaal) kredietaanvraag wijkrenovatie Zeeburg, participatie wijk Zeeburg
  03:26:09 - 03:26:14 - W.J.A. Verkleij
  03:26:28 - 03:27:22 - J.C.F. Knapp
  03:27:22 - 03:27:25 - W.J.A. Verkleij
  03:27:29 - 03:28:20 - J.L de Mooij
  03:28:20 - 03:28:23 - W.J.A. Verkleij
  03:28:23 - 03:29:49 - H.S. van der Vossen
  03:29:49 - 03:29:57 - W.J.A. Verkleij
  03:29:59 - 03:30:26 - J.C.P. de Moor
  03:30:27 - 03:30:33 - J.L de Mooij
  03:30:35 - 03:30:38 - W.J.A. Verkleij
  03:30:55 - 03:32:51 - T.C.W.M. Alkemade
  03:32:51 - 03:32:54 - W.J.A. Verkleij
  03:32:54 - 03:33:49 - H.S. van der Vossen
  03:33:49 - 03:33:50 - W.J.A. Verkleij
  03:33:50 - 03:33:52 - H.S. van der Vossen
  03:33:52 - 03:33:56 - W.J.A. Verkleij
  03:33:56 - 03:34:53 - T.C.W.M. Alkemade
  03:34:56 - 03:35:06 - W.J.A. Verkleij
  03:36:05 - 03:36:07 - W.J.A. Verkleij
  03:36:12 - 03:36:31 - W.J.A. Verkleij
 17. 16.b

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (4), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (3)
  tegen
  - CDA (5), - Lijst Salman Noordwijk (2), - VVD (5)

  Moties

  Titel
  AANGEPASTE Actuele motie (aangenomen) lid Gutlich (D66) inzake Kuuroordvisie, een Plan van Aanpak voor Opwaardering
  03:36:27 - 03:36:31 - W.J.A. Verkleij
  03:36:38 - 03:38:12 - D.J. Gutlich
  03:38:12 - 03:38:23 - W.J.A. Verkleij
  03:38:29 - 03:38:57 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  03:38:58 - 03:39:01 - W.J.A. Verkleij
  03:39:13 - 03:39:39 - D.C. Maan
  03:39:41 - 03:39:47 - W.J.A. Verkleij
  03:39:57 - 03:41:32 - R. ter Hark
  03:41:34 - 03:41:40 - W.J.A. Verkleij
  03:41:43 - 03:41:45 - W.J.A. Verkleij
  03:41:45 - 03:42:34 - D.J. Gutlich
  03:42:35 - 03:42:54 - W.J.A. Verkleij
  03:43:26 - 03:44:06 - W.J.A. Verkleij
  03:44:59 - 03:45:15 - W.J.A. Verkleij
  03:45:28 - 03:47:06 - J.C.P. de Moor
 18. 16.c

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (2), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1)
  tegen
  - CDA (5), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (2), - VVD (5), - PUUR (3)

  Moties

  Titel
  Actuele motie (verworpen) lid De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Kuuroordvisie, aandacht voor cultuur
  03:46:58 - 03:47:06 - J.C.P. de Moor
  03:47:06 - 03:47:18 - W.J.A. Verkleij
  03:47:23 - 03:48:48 - R. ter Hark
  03:48:49 - 03:48:51 - R. ter Hark
  03:48:52 - 03:49:01 - W.J.A. Verkleij
  03:49:03 - 03:49:07 - D.J. Gutlich
  03:49:07 - 03:49:10 - W.J.A. Verkleij
  03:49:10 - 03:49:33 - D.J. Gutlich
  03:49:34 - 03:49:43 - W.J.A. Verkleij
  03:50:26 - 03:50:29 - W.J.A. Verkleij
  03:50:33 - 03:50:34 - W.J.A. Verkleij
  03:50:37 - 03:50:50 - W.J.A. Verkleij
 19. 16.d

  Besluit

  Unaniem aangenomen

  Moties

  Titel
  Actuele motie (aangenomen) lid Van Dormolen namens alle fracties inzake Slotakkoord
 20. 17

  03:50:48 - 03:50:50 - W.J.A. Verkleij
  03:51:00 - 03:52:26 - M. van Dormolen
  03:52:32 - 03:53:32 - W.J.A. Verkleij