Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 27 september 2022

20:00 - 23:00
Locatie

De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 26 september a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter doet bericht van verhindering van de heer De Mooij, mevrouw Van Paridon, de heer Knapp, de heer Van Kouwen en de heer De Moor. Daarnaast wordt een minuut stilte gevraagd voor het overlijden van oud raadslid en wethouder Van Nes.

  00:00:08 - 00:00:57 - W.J.A. Verkleij
  00:00:57 - 00:01:12 - W.J.A. Verkleij
  00:01:46 - 00:01:59 - W.J.A. Verkleij
  00:02:01 - 00:02:02 - W.J.A. Verkleij
  00:02:23 - 00:02:26 - K.A. Vermeulen
  00:02:26 - 00:02:28 - D.S.J. Thissen
  00:02:28 - 00:02:36 - K.A. Vermeulen
  00:02:41 - 00:02:55 - D.S.J. Thissen
  00:02:55 - 00:03:01 - W.J.A. Verkleij
  00:03:01 - 00:03:03 - D.S.J. Thissen
  00:11:13 - 00:11:18 - A.J. Jaspers
  00:12:47 - 00:12:52 - D.S.J. Thissen
  00:14:27 - 00:14:34 - W.J.A. Verkleij
  00:14:43 - 00:14:46 - A.J. Jaspers
  00:16:03 - 00:16:04 - W.J.A. Verkleij
  00:17:01 - 00:17:06 - W.J.A. Verkleij
  00:18:08 - 00:18:10 - W.J.A. Verkleij
  00:18:25 - 00:18:39 - A.J. Jaspers
  00:20:48 - 00:20:49 - W.J.A. Verkleij
  00:20:53 - 00:23:35 - W.J.A. Verkleij
  00:24:44 - 00:25:06 - W.J.A. Verkleij
 2. 2

  00:24:56 - 00:25:06 - W.J.A. Verkleij
  00:25:06 - 00:25:30 - A.J. Jaspers
  00:25:32 - 00:25:37 - W.J.A. Verkleij
  00:25:49 - 00:27:23 - B.H.C. Brekelmans
  00:27:25 - 00:27:36 - W.J.A. Verkleij
  00:27:43 - 00:29:00 - O. Kramer
  00:29:01 - 00:29:10 - W.J.A. Verkleij
  00:29:16 - 00:29:47 - K.A. Vermeulen
  00:29:48 - 00:29:52 - W.J.A. Verkleij
  00:29:53 - 00:30:38 - B.H.C. Brekelmans
  00:30:39 - 00:30:44 - W.J.A. Verkleij
  00:30:49 - 00:32:02 - L. Koppel
  00:32:03 - 00:32:05 - W.J.A. Verkleij
  00:32:08 - 00:32:20 - R. van Dokkum
  00:32:29 - 00:32:45 - W.J.A. Verkleij
  00:32:45 - 00:32:59 - K.A. Vermeulen
  00:33:11 - 00:33:56 - W.J.A. Verkleij
  00:33:58 - 00:33:59 - L. Koppel
  00:34:05 - 00:34:59 - L. Koppel
  00:35:02 - 00:35:06 - W.J.A. Verkleij
  00:35:09 - 00:35:55 - D.S.J. Thissen
  00:35:57 - 00:35:59 - W.J.A. Verkleij
  00:36:01 - 00:36:49 - O. Kramer
  00:36:50 - 00:37:05 - W.J.A. Verkleij
  00:37:14 - 00:38:13 - R. ter Hark
  00:38:29 - 00:38:45 - W.J.A. Verkleij
  00:38:47 - 00:41:25 - W.J.A. Verkleij
  00:42:08 - 00:42:46 - W.J.A. Verkleij
  00:42:46 - 00:43:51 - L. Koppel
  00:43:53 - 00:44:06 - W.J.A. Verkleij
  00:44:07 - 00:44:27 - D.S.J. Thissen
  00:44:31 - 00:45:15 - W.J.A. Verkleij
  00:45:48 - 00:46:30 - W.J.A. Verkleij
  00:46:43 - 00:47:25 - W.J.A. Verkleij
  00:47:26 - 00:47:43 - W.J.A. Verkleij
  00:47:47 - 00:49:03 - W.J.A. Verkleij
  00:49:10 - 00:49:31 - R. van Dokkum
  00:49:42 - 00:49:46 - W.J.A. Verkleij
  00:49:48 - 00:50:34 - W.J.A. Verkleij
 3. 3

 4. 4

 5. 5
  Installatie en benoemingen
 6. 5.a

  De gemeente Noordwijk neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerkingsverbanden. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders besluit over de afvaardiging van de collegeleden bij gemeenschappelijke regelingen en vertegenwoordiging in de regio. Besluiten over de afvaardiging van collegeleden in het algemeen bestuur van Holland Rijnland (HR) en de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) is aan de raad.

 7. 5.a.1

 8. 5.a.2

 9. 6
  VASTSTELLING HAMERSTUKKEN
 10. 6.b

  Het nieuwe voorbereidingsbesluit voor dit bestemmingsplan voor o.a. het Gat van Palace moet bij voorkeur in de raad van september worden genomen. Het risico op het moeten meewerken aan ongewenste aanvragen die passen binnen het vigerende bestemmingsplan wordt daarmee zo goed mogelijk voorkomen.

  Besluit

  Conform besloten

 11. 6.c

  Het bestuur van de Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging heeft in de afgelopen maanden de wens uitgesproken om voor het centrum Noordwijkerhout te gemeente Noordwijk een zogenoemde bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te stellen. Overleg tussen het bestuur en de gemeente heeft geleid tot een BIZ-activiteitenplan voor de periode 2023-2027.

  Besluit

  Conform besloten

 12. 7

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

  00:50:10 - 00:50:34 - W.J.A. Verkleij
  00:50:48 - 00:50:52 - L. Koppel
  00:50:56 - 00:51:00 - L. Koppel
  00:51:08 - 00:51:13 - L. Koppel
  00:51:14 - 00:52:58 - L. Koppel
  00:52:59 - 00:53:05 - W.J.A. Verkleij
  00:53:20 - 00:54:57 - D.T.C. Salman
  00:55:00 - 00:55:29 - W.J.A. Verkleij
  00:57:22 - 00:58:00 - W.J.A. Verkleij
  00:59:13 - 00:59:42 - W.J.A. Verkleij
  00:59:49 - 01:01:01 - R. van Dokkum
  01:01:02 - 01:01:24 - W.J.A. Verkleij
  01:01:27 - 01:04:23 - W.J.A. Verkleij
  01:04:36 - 01:04:47 - W.J.A. Verkleij
  01:04:52 - 01:06:27 - R. van Dokkum
  01:06:29 - 01:07:37 - W.J.A. Verkleij
  01:08:37 - 01:09:27 - W.J.A. Verkleij
  01:09:49 - 01:09:55 - L. Koppel
  01:09:55 - 01:10:11 - W.J.A. Verkleij
  01:10:11 - 01:10:38 - L. Koppel
  01:11:00 - 01:11:03 - W.J.A. Verkleij
  01:11:09 - 01:11:15 - W.J.A. Verkleij
 13. 7.a

  De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk onder meer het beleid uit op het gebied van de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Vanwege een wetswijziging en nieuwe jurisprudentie heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek op 21 april 2022 een voorstel tot aanpassing van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019 toegestuurd met het verzoek om deze voor vaststelling door te geleiden naar de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (3), - PvdA (1), - VVD (3), - D66 (1)
 14. 7.b

  Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026 opgesteld. Het Regionaal Risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de veiligheidsregio bestaan. Aan de raad wordt gevraagd aan te geven waar zij vindt dat de veiligheidsregio zich de komende jaren op moet richten. Deze wensen worden meegenomen in het Regionaal Beleidsplan van de veiligheidsregio.

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  - CDA (3), - Lijst Salman Noordwijk (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (3), - PUUR (3), - VVD (3), - D66 (1)
  tegen
  - GroenLinks (2), - Partij voor de Inwoners (1), - PvdA (1)
 15. 7.b.1

  Stemuitslag

  voor 45%
  tegen 55%
  voor
  - GroenLinks (2), - NZLokaal (4), - PUUR (3), - PvdA (1)
  tegen
  - CDA (3), - Lijst Salman Noordwijk (1), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (3), - D66 (1)
 16. 8

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

  01:11:44 - 01:12:09 - W.J.A. Verkleij
 17. 8.a

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  - CDA (3), - Lijst Salman Noordwijk (1), - NZLokaal (3), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (3), - VVD (3), - D66 (1)
  tegen
  - GroenLinks (2), - NZLokaal (1), - PvdA (1)

  Moties

  Titel
  Actuele motie over mogelijkheid tot opladen elektrische auto aan het troittoir
  01:12:01 - 01:12:09 - W.J.A. Verkleij
  01:12:16 - 01:12:33 - R. van Dokkum
  01:12:36 - 01:12:44 - R. van Dokkum
  01:12:49 - 01:13:29 - S. Duivenvoorde
  01:13:29 - 01:13:37 - W.J.A. Verkleij
  01:13:50 - 01:14:39 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:14:42 - 01:14:56 - S. Duivenvoorde
  01:14:57 - 01:15:01 - W.J.A. Verkleij
  01:15:01 - 01:16:36 - B.H.C. Brekelmans
  01:16:37 - 01:16:39 - W.J.A. Verkleij
  01:16:44 - 01:18:17 - D.C. Maan
  01:18:17 - 01:18:32 - W.J.A. Verkleij
  01:18:36 - 01:18:52 - S. van Teijlingen
  01:18:53 - 01:19:07 - W.J.A. Verkleij
  01:19:11 - 01:20:48 - S. Duivenvoorde
  01:20:52 - 01:21:04 - W.J.A. Verkleij
  01:21:09 - 01:21:33 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:21:34 - 01:21:37 - W.J.A. Verkleij
  01:21:46 - 01:24:25 - T.C.W.M. Alkemade
  01:24:26 - 01:24:49 - W.J.A. Verkleij
  01:24:51 - 01:25:13 - T.C.W.M. Alkemade
  01:25:17 - 01:25:28 - W.J.A. Verkleij
  01:25:34 - 01:25:39 - W.J.A. Verkleij
  01:25:39 - 01:25:54 - R. van Dokkum
  01:26:03 - 01:26:06 - D.C. Maan
  01:26:06 - 01:26:21 - W.J.A. Verkleij
  01:26:23 - 01:26:27 - D.C. Maan
  01:27:22 - 01:27:34 - W.J.A. Verkleij
  01:27:39 - 01:28:09 - W.J.A. Verkleij
 18. 8.b

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  - Lijst Salman Noordwijk (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (3)
  tegen
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Partij voor de Inwoners (1), - PUUR (3), - PvdA (1), - VVD (3), - D66 (1)
  01:28:32 - 01:28:44 - W.J.A. Verkleij
  01:29:07 - 01:29:09 - E. Renkema
  01:29:10 - 01:32:45 - E. Renkema
  01:32:45 - 01:32:53 - A.A. Morssink
  01:33:04 - 01:34:25 - S. Duivenvoorde
  01:34:27 - 01:34:34 - A.A. Morssink
  01:34:41 - 01:36:12 - K.A. Vermeulen
  01:36:15 - 01:36:19 - A.A. Morssink
  01:36:22 - 01:37:14 - O. Kramer
  01:37:16 - 01:37:20 - A.A. Morssink
  01:37:28 - 01:38:14 - W.J. Rodenburg
  01:38:15 - 01:38:21 - A.A. Morssink
  01:38:24 - 01:38:46 - D.C. Maan
  01:38:48 - 01:39:04 - A.A. Morssink
  01:39:06 - 01:39:37 - R. van Dokkum
  01:39:39 - 01:39:44 - A.A. Morssink
  01:39:48 - 01:41:36 - P. van Bockhove
  01:41:37 - 01:41:40 - A.A. Morssink
  01:41:47 - 01:44:27 - A.N.T. van Tol
  01:44:27 - 01:44:33 - A.A. Morssink
  01:44:50 - 01:47:56 - W.J.A. Verkleij
  01:47:56 - 01:48:02 - A.A. Morssink
  01:48:02 - 01:48:08 - P. van Bockhove
  01:48:08 - 01:48:10 - W.J.A. Verkleij
  01:48:10 - 01:48:12 - A.A. Morssink
  01:48:12 - 01:49:39 - P. van Bockhove
  01:49:41 - 01:49:44 - A.A. Morssink
  01:49:48 - 01:50:33 - K.A. Vermeulen
  01:50:39 - 01:50:45 - A.A. Morssink
  01:50:45 - 01:51:32 - P. van Bockhove
  01:51:33 - 01:51:43 - A.A. Morssink
  01:51:45 - 01:52:10 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:52:11 - 01:52:12 - A.A. Morssink
  01:52:14 - 01:55:18 - W.J.A. Verkleij
  01:55:18 - 01:56:14 - A.A. Morssink
  01:57:05 - 01:57:24 - A.A. Morssink
  01:57:54 - 01:58:14 - W.J.A. Verkleij
 19. 8.c

  01:57:55 - 01:58:14 - W.J.A. Verkleij
  01:58:21 - 02:02:22 - R. van Dokkum
  02:02:23 - 02:02:37 - W.J.A. Verkleij
  02:02:45 - 02:04:05 - T.C.W.M. Alkemade
  02:04:05 - 02:04:06 - W.J.A. Verkleij
  02:04:07 - 02:04:10 - W.J.A. Verkleij
  02:04:11 - 02:04:41 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:04:44 - 02:05:50 - T.C.W.M. Alkemade
  02:05:54 - 02:06:42 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:06:43 - 02:06:45 - W.J.A. Verkleij
  02:06:45 - 02:07:18 - T.C.W.M. Alkemade
  02:07:20 - 02:07:23 - W.J.A. Verkleij
  02:07:25 - 02:08:31 - L. Koppel
  02:08:33 - 02:08:34 - W.J.A. Verkleij
  02:08:36 - 02:09:26 - T.C.W.M. Alkemade
  02:09:26 - 02:10:08 - L. Koppel
  02:10:10 - 02:10:22 - W.J.A. Verkleij
  02:10:22 - 02:10:29 - T.C.W.M. Alkemade
  02:10:30 - 02:10:36 - W.J.A. Verkleij
  02:10:38 - 02:11:00 - R. van Dokkum
  02:11:00 - 02:11:36 - W.J.A. Verkleij
  02:11:47 - 02:13:42 - T.C.W.M. Alkemade
  02:13:43 - 02:14:21 - W.J.A. Verkleij
  02:18:07 - 02:18:12 - W.J.A. Verkleij
  02:19:02 - 02:19:19 - W.J.A. Verkleij
  02:19:20 - 02:19:40 - L. Koppel
  02:19:40 - 02:19:51 - W.J.A. Verkleij
  02:20:35 - 02:20:55 - W.J.A. Verkleij
  02:20:55 - 02:21:14 - L. Koppel
  02:24:32 - 02:25:02 - L. Koppel
  02:40:23 - 02:40:25 - W.J.A. Verkleij
  02:40:28 - 02:40:58 - W.J.A. Verkleij
  02:40:59 - 02:41:50 - L. Koppel
  02:41:50 - 02:42:18 - W.J.A. Verkleij
  02:44:07 - 02:44:28 - W.J.A. Verkleij
 20. 8.c.1

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  - GroenLinks (2), - NZLokaal (3), - PUUR (2), - PvdA (1), - D66 (1)
  tegen
  - CDA (3), - Lijst Salman Noordwijk (1), - NZLokaal (1), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (3)
 21. 8.d

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  - GroenLinks (2), - PUUR (3), - PvdA (1), - D66 (1)
  tegen
  - CDA (3), - Lijst Salman Noordwijk (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - VVD (3)
  02:44:22 - 02:44:28 - W.J.A. Verkleij
  02:44:47 - 02:44:53 - T.C.W.M. Alkemade
  02:44:55 - 02:49:06 - L. Koppel
  02:49:07 - 02:49:18 - W.J.A. Verkleij
  02:49:26 - 02:50:07 - D.T.C. Salman
  02:50:10 - 02:50:27 - W.J.A. Verkleij
  02:51:26 - 02:51:43 - W.J.A. Verkleij
  02:52:14 - 02:52:39 - W.J.A. Verkleij
 22. 8.e

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  - GroenLinks (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (2), - PUUR (3), - PvdA (1), - D66 (1)
  tegen
  - CDA (3), - Lijst Salman Noordwijk (1), - Partij voor de Inwoners (2), - VVD (3)

  Moties

  Titel
  Actuele motie over woonwagenstandplaatsen
  02:52:46 - 02:55:56 - R. van Dokkum
  02:55:57 - 02:56:14 - W.J.A. Verkleij
  02:56:14 - 02:57:18 - A.A. Morssink
  02:57:20 - 02:57:23 - W.J.A. Verkleij
  02:57:31 - 02:57:50 - W.J. Rodenburg
  02:57:52 - 02:57:53 - W.J.A. Verkleij
  02:58:05 - 02:58:34 - A. Plug
  02:58:35 - 02:58:52 - W.J.A. Verkleij
  02:59:00 - 03:04:15 - A.G.M. Eberharter
  03:04:15 - 03:04:25 - W.J.A. Verkleij
  03:04:25 - 03:04:44 - T.T.J.M. Steenvoorden
  03:04:44 - 03:04:52 - W.J.A. Verkleij
  03:04:53 - 03:05:53 - A.G.M. Eberharter
  03:05:53 - 03:06:26 - W.J.A. Verkleij
  03:08:49 - 03:09:13 - W.J.A. Verkleij
  03:09:25 - 03:09:26 - A.G.M. Eberharter
  03:09:29 - 03:11:14 - D.C. Maan
  03:11:17 - 03:11:43 - D.C. Maan
  03:11:45 - 03:11:50 - W.J.A. Verkleij
  03:12:03 - 03:13:56 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  03:13:58 - 03:14:17 - W.J.A. Verkleij
  03:14:19 - 03:14:31 - S. van Teijlingen
  03:14:33 - 03:14:35 - W.J.A. Verkleij
  03:14:42 - 03:16:39 - T.C.W.M. Alkemade
  03:16:41 - 03:16:44 - W.J.A. Verkleij
  03:16:45 - 03:17:11 - S. van Teijlingen
  03:17:12 - 03:17:13 - W.J.A. Verkleij
  03:17:13 - 03:17:27 - T.C.W.M. Alkemade
 23. 8.f

  03:17:14 - 03:17:27 - T.C.W.M. Alkemade
  03:17:29 - 03:17:40 - W.J.A. Verkleij
  03:17:46 - 03:18:48 - B.H.C. Brekelmans
  03:18:49 - 03:19:01 - W.J.A. Verkleij
  03:19:10 - 03:19:27 - W.J.A. Verkleij
 24. 9
  Sluiting