Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie beeldvormend

dinsdag 7 mei 2024

20:00 - 21:30
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Sebastiaan Duivenvoorde
Toelichting

Deze vergadering is een beeldvormende commissievergadering.


De gemeenteraad vergadert in 3 stappen
- Tijdens de beeldvormende commissievergadering halen de raadsleden eerst informatie op. Ze vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie.
- In de meningsvormende vergadering stellen de leden daarna vragen aan de verantwoordelijke wethouder, ze gaan met elkaar in debat en bepalen hun standpunt.
- Ten slotte neemt de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit over het onderwerp. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


Kom inspreken over een onderwerp op de agenda
U heeft het recht tijdens de commissievergaderingen in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.


Andere vragen aan de raad
U kunt ook bij de griffie terecht als u de gemeenteraad wilt bereiken over een onderwerp dat niet op de agenda van een commissie staat of voor andere vragen over de raad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De vergadering wordt geopend door de waarnemend voorzitter de heer Duivenvoorde

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  Er hebben zich geen insprekers gemeld

  00:07:47 - 00:08:22 - S. Duivenvoorde
 4. 4

  In het voormalige coalitieakkoord en in de eind 2023 vastgestelde raadsagenda is afgesproken dat de gemeente Noordwijk samen met het Hoogheemraadschap uitvoering geven aan de strategische samenwerkingsagenda (SSA). Op basis van het bodem- en watersturende principe worden onder andere (het tegengaan van) verzilting, verdroging, wateropvang en waterbeheer ter hand genomen.


  Deze presentatie is ter informatie en heeft geen vervolg naar een meningsvormende commissie.


  In een beeldvormende commissie informeert het college de raadsleden middels een presentatie over de opgaven, stand van zaken en uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie.

  Besluit

  De raads- en commissieleden zijn uitgebreid geïnformeerd over de opgaven, stand van zaken en uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie.

  00:07:52 - 00:08:22 - S. Duivenvoorde
  00:08:22 - 00:08:23 - Ambtelijke ondersteuning
  00:08:45 - 00:08:56 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:08:58 - 00:09:07 - Ambtelijke ondersteuning
  00:29:16 - 00:29:21 - S. Duivenvoorde
  00:29:31 - 00:30:10 - J. (Jordi) Zwart
  00:30:10 - 00:30:11 - S. Duivenvoorde
  00:30:17 - 00:32:03 - Ambtelijke ondersteuning
  00:32:19 - 00:32:23 - S. Duivenvoorde
  00:32:31 - 00:32:34 - C. (Chris) van Maris
  00:32:47 - 00:32:48 - Ambtelijke ondersteuning
  00:32:48 - 00:32:49 - S. Duivenvoorde
  00:32:50 - 00:32:52 - C. (Chris) van Maris
  00:32:59 - 00:33:02 - S. Duivenvoorde
  00:34:24 - 00:34:26 - S. Duivenvoorde
  00:34:27 - 00:34:33 - Ambtelijke ondersteuning
  00:37:23 - 00:37:28 - S. Duivenvoorde
  00:37:31 - 00:37:34 - A.N.T. (Toon) van Tol
  00:38:39 - 00:40:20 - Ambtelijke ondersteuning
  00:40:20 - 00:40:25 - S. Duivenvoorde
  00:41:44 - 00:41:45 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:42:01 - 00:42:02 - S. Duivenvoorde
  00:42:10 - 00:42:12 - S. Duivenvoorde
  00:42:15 - 00:42:46 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  00:42:46 - 00:42:54 - Ambtelijke ondersteuning
  00:42:57 - 00:42:58 - S. Duivenvoorde
  00:44:08 - 00:44:14 - S. Duivenvoorde
  00:44:16 - 00:44:56 - F.J.M. (Frans) van Kouwen
  00:44:56 - 00:44:57 - S. Duivenvoorde
  00:45:01 - 00:45:02 - Ambtelijke ondersteuning
  00:46:37 - 00:46:41 - S. Duivenvoorde
  00:46:44 - 00:46:46 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  00:47:31 - 00:47:39 - S. Duivenvoorde
  00:49:13 - 00:49:25 - S. Duivenvoorde
  00:49:25 - 00:49:26 - S. Duivenvoorde
  00:49:26 - 00:49:28 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  00:51:38 - 00:51:42 - S. Duivenvoorde
  00:51:43 - 00:51:54 - W.J. (Wally) Rodenburg
  00:53:08 - 00:53:15 - S. Duivenvoorde
  00:53:15 - 00:55:12 - Ambtelijke ondersteuning
  00:55:12 - 00:55:13 - S. Duivenvoorde
  00:56:56 - 00:57:06 - S. Duivenvoorde
  00:57:06 - 00:57:08 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  00:57:10 - 00:57:50 - J.C.M. (John) van der Klaauw
  00:57:50 - 00:57:51 - S. Duivenvoorde
  00:58:05 - 00:58:10 - S. Duivenvoorde
  00:58:11 - 00:58:12 - A.N.T. (Toon) van Tol
  00:58:33 - 00:58:35 - Ambtelijke ondersteuning
  00:59:25 - 00:59:28 - S. Duivenvoorde
  00:59:29 - 00:59:55 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  00:59:55 - 00:59:57 - Ambtelijke ondersteuning
  00:59:57 - 01:00:06 - S. Duivenvoorde
  01:01:21 - 01:01:22 - Ambtelijke ondersteuning
  01:02:35 - 01:03:32 - S. Duivenvoorde
 5. 5

  In het voormalige coalitieakkoord en in de eind 2023 vastgestelde raadsagenda is het volgende afgesproken; We moedigen de plaatsing van zonnepanelen op grote daken aan. Dit is onderdeel van onze aanpak en samenwerking met het lokale bedrijfsleven. We richten ons samen op een aanpak die op de toekomst is gericht en die bijdraagt aan een sterke lokale economie op lange termijn. In 2024 blijven we campagne voeren voor de inzet van meer daken. Dit doen we ook in regioverband. We steunen ook nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan de inzet van meer grote daken en nieuwe mogelijke locaties zoals parkeerterreinen.


  Deze presentatie is ter informatie en heeft geen vervolg naar een meningsvormende commissie.


  In een beeldvormende commissie informeert het college de raadsleden middels een presentatie graag over de stand van zaken, ontwikkelingen en mogelijkheden.

  Besluit

  De raadsleden zijn door middel van een presentatie en beantwoording van vragen geïnformeerd over de stand van zaken, ontwikkelingen en mogelijkheden

  01:03:09 - 01:03:32 - S. Duivenvoorde
  01:03:33 - 01:24:33 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:24:33 - 01:24:39 - S. Duivenvoorde
  01:24:40 - 01:24:43 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  01:25:37 - 01:25:38 - S. Duivenvoorde
  01:25:42 - 01:25:43 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:25:43 - 01:25:49 - S. Duivenvoorde
  01:25:50 - 01:25:51 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  01:26:03 - 01:26:05 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:26:05 - 01:26:08 - S. Duivenvoorde
  01:26:46 - 01:26:48 - S. Duivenvoorde
  01:26:50 - 01:27:31 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  01:27:31 - 01:27:34 - S. Duivenvoorde
  01:28:23 - 01:28:24 - S. Duivenvoorde
  01:28:30 - 01:28:46 - D.C. (Cynthia) Maan
  01:28:46 - 01:28:47 - S. Duivenvoorde
  01:28:47 - 01:28:48 - D.C. (Cynthia) Maan
  01:28:48 - 01:28:50 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:28:51 - 01:28:52 - D.C. (Cynthia) Maan
  01:28:53 - 01:28:57 - S. Duivenvoorde
  01:28:58 - 01:29:52 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:29:52 - 01:29:53 - S. Duivenvoorde
  01:29:54 - 01:29:55 - D.C. (Cynthia) Maan
  01:29:55 - 01:29:56 - D.C. (Cynthia) Maan
  01:29:56 - 01:30:01 - S. Duivenvoorde
  01:30:02 - 01:30:05 - D.C. (Cynthia) Maan
  01:30:15 - 01:30:17 - S. Duivenvoorde
  01:30:19 - 01:30:23 - D.C. (Cynthia) Maan
  01:30:45 - 01:30:48 - S. Duivenvoorde
  01:30:49 - 01:32:08 - A.N.T. (Toon) van Tol
  01:33:11 - 01:33:23 - A.N.T. (Toon) van Tol
  01:33:23 - 01:33:25 - S. Duivenvoorde
  01:33:26 - 01:33:27 - A.N.T. (Toon) van Tol
  01:34:20 - 01:34:26 - S. Duivenvoorde
  01:34:27 - 01:35:15 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:35:15 - 01:35:19 - S. Duivenvoorde
  01:35:51 - 01:35:57 - S. Duivenvoorde
  01:35:57 - 01:36:06 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  01:37:07 - 01:37:08 - S. Duivenvoorde
  01:37:12 - 01:37:20 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:37:20 - 01:37:25 - S. Duivenvoorde
  01:37:26 - 01:38:02 - W.J. (Wally) Rodenburg
  01:38:38 - 01:38:40 - S. Duivenvoorde
  01:39:19 - 01:39:22 - S. Duivenvoorde
  01:39:22 - 01:39:26 - W.J. (Wally) Rodenburg
  01:40:23 - 01:40:31 - S. Duivenvoorde
  01:43:50 - 01:44:39 - S. Duivenvoorde
 6. 6

  In het voormalige coalitieakkoord en in de eind 2023 vastgestelde raadsagenda is het volgende afgesproken; We werken het gebruik van aardwarmte in onze gemeente en de regio verder uit. Voor de planning zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers. We werken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan snelle vergunningverlening voor de productielocatie. Het streven is om in 2027 met de productie te starten. We stellen in 2024 gelijktijdig alle uitgangspunten en voorwaarden voor de wijkuitvoeringsplannen op. Dit is vooruitlopend op de definitieve uitwerking en vaststellen van het concepttracé. En is gericht op het toekomstige gebruik van geothermie door inwoners en ondernemers.


  Deze presentatie is ter informatie en heeft geen vervolg naar een meningsvormende commissie.


  In een beeldvormende commissie informeert het college de raadsleden middels een presentatie graag over de opgaven en stand van zaken op het gebied van aardwarmte.

  Besluit

  De raadsleden hebben een interessante presentatie gekregen over de opgaven, stand van zaken en de mogelijkheden voor onze regio op het gebied van aardwarmte.

  01:44:39 - 01:44:39 - S. Duivenvoorde
  01:44:40 - 01:45:34 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:45:34 - 01:45:36 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  01:45:36 - 01:45:38 - S. Duivenvoorde
  01:46:05 - 01:46:08 - S. Duivenvoorde
  01:46:09 - 01:46:51 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:46:51 - 01:47:02 - S. Duivenvoorde
  02:21:23 - 02:21:33 - S. Duivenvoorde
  02:21:37 - 02:21:57 - W. (Wim) Hoek
  02:21:57 - 02:22:02 - S. Duivenvoorde
  02:22:03 - 02:23:20 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:23:20 - 02:23:22 - S. Duivenvoorde
  02:23:44 - 02:23:50 - S. Duivenvoorde
  02:23:50 - 02:23:52 - M. (Max) Uphoff
  02:24:49 - 02:24:52 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:24:52 - 02:24:54 - S. Duivenvoorde
  02:25:02 - 02:26:26 - C.F. (Carel) Kemper
  02:26:26 - 02:26:27 - S. Duivenvoorde
  02:26:30 - 02:26:31 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:27:51 - 02:27:53 - S. Duivenvoorde
  02:28:01 - 02:28:02 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:28:39 - 02:28:41 - S. Duivenvoorde
  02:28:43 - 02:28:44 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  02:28:44 - 02:28:46 - S. Duivenvoorde
  02:28:57 - 02:28:58 - S. Duivenvoorde
  02:29:52 - 02:29:54 - S. Duivenvoorde
  02:30:33 - 02:31:21 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:31:21 - 02:31:22 - S. Duivenvoorde
  02:31:22 - 02:31:23 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  02:31:36 - 02:31:37 - S. Duivenvoorde
  02:32:28 - 02:32:29 - S. Duivenvoorde
  02:32:37 - 02:33:39 - F.J.M. (Frans) van Kouwen
  02:33:39 - 02:33:42 - S. Duivenvoorde
  02:33:47 - 02:34:43 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:34:43 - 02:34:45 - F.J.M. (Frans) van Kouwen
  02:35:01 - 02:35:04 - S. Duivenvoorde
  02:35:24 - 02:35:25 - S. Duivenvoorde
  02:36:53 - 02:36:56 - S. Duivenvoorde
  02:37:02 - 02:37:10 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  02:37:10 - 02:37:12 - S. Duivenvoorde
  02:38:25 - 02:38:32 - S. Duivenvoorde
  02:38:33 - 02:38:59 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:39:00 - 02:39:01 - S. Duivenvoorde
  02:39:05 - 02:39:06 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:39:37 - 02:39:38 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:39:38 - 02:39:39 - S. Duivenvoorde
  02:39:41 - 02:39:52 - S. Duivenvoorde
  02:40:02 - 02:40:19 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:40:24 - 02:40:25 - W.J. (Wally) Rodenburg
  02:40:53 - 02:40:56 - S. Duivenvoorde
  02:40:57 - 02:41:32 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:41:32 - 02:41:33 - S. Duivenvoorde
  02:41:36 - 02:42:46 - J. (Jordi) Zwart
  02:42:46 - 02:42:47 - S. Duivenvoorde
  02:42:53 - 02:42:57 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:43:53 - 02:45:19 - A.N.T. (Toon) van Tol
  02:45:20 - 02:45:23 - S. Duivenvoorde
  02:45:24 - 02:46:41 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:46:41 - 02:46:42 - S. Duivenvoorde
  02:46:51 - 02:46:52 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  02:47:16 - 02:47:22 - S. Duivenvoorde
  02:47:22 - 02:47:25 - A.N.T. (Toon) van Tol
  02:47:33 - 02:47:34 - M. (Max) Uphoff
  02:47:42 - 02:47:43 - S. Duivenvoorde
  02:47:47 - 02:47:48 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:47:52 - 02:47:53 - S. Duivenvoorde
  02:47:54 - 02:47:55 - S. Duivenvoorde
 7. 7
  Sluiting