Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie beeldvormend

woensdag 10 januari 2024

20:00 - 22:15
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Charlotte Meiland
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Per 1 januari is het nieuwe vergadermodel van start gegaan met twee aparte beeldvormende- en drie meningsvormende vakcommissies per zesweekse vergadercyclus.
  In de agendacommissie is nagedacht over hoe hier mee om te gaan en wat nu precies het onderscheid is daartussen met als resultaat de onderstaande werkwijze.


  Beeldvormende commissies hebben een verduidelijkende informatieve status.
  Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen:
  - Hebben we het over hetzelfde (inkadering van het onderwerp)?
  - Is de reikwijdte van het voorgestelde besluit duidelijk?
  - Wat is de plek van dit voorgestelde besluit in het grotere geheel (is er een oplegnotitie, wat staat erover in de LTA, in de begroting)?
  - Maar ook; zijn er alternatieven uitgewerkt, zijn de dilemma’s duidelijk, hoe zit het nu eigenlijk met de participatie, was een ieder betrokken die betrokken zou moeten worden etc. etc.
  Mocht er tijdens een meningsvormende commissie een presentatie nodig zijn of zijn er verduidelijkende vragen over hoe iets precies geschreven is dan ligt het primaat bij desbetreffende ambtelijke afdeling/beleidsschrijver en veel minder (of niet) bij de vakwethouder/het college (dit om politieke discussies en 1-2tjes te voorkomen). De beleidsschrijvers worden door de griffie verzocht aanwezig te zijn in de desbetreffende beeldvormende commissie.


  Meningsvormende commissies hebben een politiek karakter. Het gaat primair om meningen, om standpunten.
  In een meningsvormende commissie gaat het om het met elkaar, met de fracties, bediscussiëren van meningen, van standpunten. Dergelijke commissies hebben een duidelijk politiek karakter. Het uiteindelijke doel is dat het meningsvormende debat in de commissies zal plaatsvinden en besluitvorming in de raad.


  Hoe om te gaan met technische vragen?
  Technische vragen horen niet thuis in zowel beeldvormende en meningsvormende commissie maar ook niet in raadsvergaderingen. Stel deze vooraf, of nog sneller, bel/mail de griffie, behandelende ambtenaar of de wethouder.


  Wanneer agendering voor beeldvormende commissie?
  Alle voorstellen worden altijd geagendeerd voor één van de drie meningsvormende vakcommissies. Maar niet alle voorstellen komen terug op de agenda van een beeldvormende commissie.


  Wanneer worden deze wel geagendeerd?
  - Bij politieke onderwerpen als niet duidelijk is waarom het gaat (dan wel beeldvormend agenderen). Is het wel duidelijk waarom het gaat (dan niet beeldvormend) en wordt het voorstel direct geagendeerd voor een meningsvormende commissie.
  - Bij nieuwe plannen: heeft iets nieuwe punten (dan wel) of is het iets dat al heel lang loopt met weinig nieuwe informatie (dan niet).
  - Bij veel cijfers zoals bijvoorbeeld uitgebreide exploitatiebegrotingen ( dan wel). Maar dit is iets anders dan technische avond zoals carrousel over begroting (dan is het een BOB-bijeenkomst)
  - Beeldvormende presentaties over onderwerpen die de raad aangaan (dan wel). Dit kan op initiatief zijn van de ambtelijke organisatie maar ook vanuit de inwoners van Noordwijk/het maatschappelijk middenveld (moet uiteraard wel gaan over onderwerpen die de raad aangaan en die bijvoorbeeld later terugkomen als raadsvoorstel). Gaat het over onderwerpen dit geen raadsbevoegdheid zijn, dan zijn daar andere mogelijkheden voor zoals een aparte informatieavond of raadscarroussel (dan dus niet).


  I

  Besluit

  Uitleg van de nieuwe werkwijze door voorzitter:
  - Dit nieuwe model komt voort uit enquête van afgelopen zomer: meer en een duidelijker onderscheid was gewenst in beeldvorming en meningsvorming.
  - Dit is uitgewerkt door beeldvorming volledig apart te zetten van meningsvorming op een aparte avond
  - Onderscheid tussen beeld- en meningsvormend is eigenlijk heel simpel:
  Ik vind hier iets van (is meningsvormend),
  Ik wil hier iets meer van weten of laten informeren (is beeldvormend).


  - Wat zijn technische vragen? Dat zijn vragen die zien op het op het verkrijgen van feitelijke en/of technische informatie.
  - Verduidelijkende vragen gaan bijvoorbeeld over de reikwijdte of omvang van een voorstel (zie ik het goed dat, wat bedoel je precies, kun je het preciseren, wat zijn de alternatieven etc.)
  - Meningsvormende vragen zijn: bent u het met mij eens dat….


  Wethouders zijn niet aanwezig (maar kijken wel mee).
  Betrokken ambtenaren zijn wel aanwezig maar zij kunnen uiteraard geen politiek bedrijven en geven de presentatie puur ambtelijk

  00:00:09 - 00:00:16 - Ambtelijke ondersteuning
 2. 2

  Besluit

  De agenda is vastgesteld met de wijziging dat de Albatros als eerste wordt besproken vanwege aanwezigheid inspreker. 
  Het ordevoorstel van Lijst de Moor om motie NZ Lokaal af te voeren van de agenda is niet aangenomen.

  00:05:58 - 00:06:04 - J.C.P. de Moor
  00:06:08 - 00:06:24 - J.C.P. de Moor
  00:06:37 - 00:06:46 - J.C.P. de Moor
  00:06:52 - 00:07:01 - J.C.P. de Moor
  00:07:01 - 00:07:13 - G.J.W. van der Klugt
  00:07:14 - 00:07:30 - G.J.W. van der Klugt
  00:07:41 - 00:07:48 - G.J.W. van der Klugt
  00:07:59 - 00:08:18 - J.C.P. de Moor
  00:08:18 - 00:08:25 - G.J.W. van der Klugt
  00:08:26 - 00:08:36 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:08:37 - 00:08:41 - J.C.P. de Moor
  00:08:41 - 00:08:44 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:08:44 - 00:08:49 - J.C.P. de Moor
  00:08:55 - 00:09:14 - M. Uphoff
  00:09:14 - 00:09:31 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:09:31 - 00:09:34 - J.C.P. de Moor
  00:09:38 - 00:09:54 - F.J.M. van Kouwen
  00:09:54 - 00:10:00 - F.J.M. van Kouwen
  00:10:01 - 00:10:05 - R.T.P. Brouwer
  00:10:07 - 00:10:26 - R.T.P. Brouwer
  00:10:55 - 00:10:58 - R.T.P. Brouwer
  00:11:03 - 00:11:07 - R.T.P. Brouwer
 3. 3
  Inventarisatie insprekers
 4. 4

  Provalu helpt in opdracht van de gemeente Noordwijk inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. Door een veranderende samenleving en arbeidsmarkt, wil Provalu haar dienstverlening aanpassen aan de ondersteuningsbehoefte van werkzoekenden en werkgevers. Provalu heeft hiervoor een meerjarenvisie opgesteld en vraagt nu de gemeente Noordwijk om haar zienswijze op haar plannen te geven.

  Besluit

  De zienswijze is beeldvormend besproken en kan verder naar de meningsvormende commissie.

  00:05:58 - 00:06:04 - J.C.P. de Moor
  00:06:08 - 00:06:24 - J.C.P. de Moor
  00:06:37 - 00:06:46 - J.C.P. de Moor
  00:06:52 - 00:07:01 - J.C.P. de Moor
  00:07:01 - 00:07:13 - G.J.W. van der Klugt
  00:07:14 - 00:07:30 - G.J.W. van der Klugt
  00:07:41 - 00:07:48 - G.J.W. van der Klugt
  00:07:59 - 00:08:18 - J.C.P. de Moor
  00:08:18 - 00:08:25 - G.J.W. van der Klugt
  00:08:26 - 00:08:36 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:08:37 - 00:08:41 - J.C.P. de Moor
  00:08:41 - 00:08:44 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:08:44 - 00:08:49 - J.C.P. de Moor
  00:08:55 - 00:09:14 - M. Uphoff
  00:09:14 - 00:09:31 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:09:31 - 00:09:34 - J.C.P. de Moor
  00:09:38 - 00:09:54 - F.J.M. van Kouwen
  00:09:54 - 00:10:00 - F.J.M. van Kouwen
  00:10:01 - 00:10:05 - R.T.P. Brouwer
  00:10:07 - 00:10:26 - R.T.P. Brouwer
  00:10:55 - 00:10:58 - R.T.P. Brouwer
  00:11:03 - 00:11:07 - R.T.P. Brouwer
  00:23:05 - 00:23:56 - J.C.P. de Moor
  00:23:56 - 00:24:52 - M. Uphoff
  00:24:52 - 00:26:56 - G.O.J. Meijer
  00:26:56 - 00:27:36 - G.O.J. Meijer
  00:27:36 - 00:29:01 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:29:10 - 00:29:11 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:29:11 - 00:37:24 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:37:25 - 00:37:59 - M. Uphoff
  00:38:02 - 00:38:46 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:38:48 - 00:39:10 - I.B.P. Kruse
  00:39:11 - 00:40:22 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:40:27 - 00:40:39 - J.C.P. de Moor
  00:40:46 - 00:41:05 - C.T.M. van Maris
  00:41:06 - 00:41:22 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:41:22 - 00:41:24 - C.T.M. van Maris
  00:41:26 - 00:41:31 - C.T.M. van Maris
  00:41:31 - 00:41:55 - C.T.M. van Maris
  00:41:55 - 00:42:11 - C.T.M. van Maris
  00:42:37 - 00:43:33 - F.J.M. van Kouwen
  00:43:36 - 00:44:11 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:44:11 - 00:44:13 - F.J.M. van Kouwen
  00:44:13 - 00:44:21 - F.J.M. van Kouwen
  00:44:23 - 00:45:12 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:45:16 - 00:46:38 - R. van Dokkum
  00:46:38 - 00:46:41 - R. van Dokkum
  00:46:42 - 00:47:36 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:47:42 - 00:47:49 - R. van Dokkum
  00:47:52 - 00:48:03 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:48:10 - 00:48:24 - G.O.J. Meijer
  00:48:26 - 00:49:33 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:49:41 - 00:50:13 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:50:16 - 00:50:28 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:50:29 - 00:50:46 - C.F. Kemper
  00:50:48 - 00:51:22 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:51:28 - 00:53:05 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:53:05 - 00:53:12 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:53:23 - 00:54:07 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:54:13 - 00:55:28 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:55:41 - 00:56:02 - C.F. Drijver-van Empelen
  00:56:04 - 00:56:41 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:56:43 - 00:56:50 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:56:52 - 00:57:23 - C.F. Kemper
  00:57:23 - 00:57:46 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:57:55 - 00:58:17 - M. Uphoff
  00:58:27 - 00:58:53 - C.T.M. van Maris
  00:58:54 - 00:59:21 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:59:25 - 00:59:50 - F.J.M. van Kouwen
  00:59:53 - 01:00:28 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:00:32 - 01:01:15 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:01:17 - 01:01:45 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:02:57 - 01:14:08 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:14:09 - 01:14:42 - E.A. Vink
  01:14:43 - 01:15:28 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:15:30 - 01:15:46 - E.A. Vink
  01:15:46 - 01:17:17 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:17:21 - 01:17:47 - M.J. Vink-van den Berg
  01:17:49 - 01:19:56 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:19:56 - 01:21:08 - J.C.P. de Moor
  01:21:08 - 01:23:43 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:23:45 - 01:23:52 - R. van Dokkum
  01:23:52 - 01:23:53 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:23:53 - 01:25:29 - R. van Dokkum
  01:25:30 - 01:30:14 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:30:17 - 01:30:27 - D.J.C. Vissers
  01:30:27 - 01:31:15 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:31:21 - 01:32:06 - C.F. Drijver-van Empelen
  01:32:06 - 01:36:17 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:36:22 - 01:36:55 - E.A. Vink
  01:36:55 - 01:38:25 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:38:29 - 01:38:40 - G.O.J. Meijer
  01:38:42 - 01:40:09 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:40:09 - 01:40:22 - G.O.J. Meijer
  01:40:22 - 01:41:05 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:41:13 - 01:41:31 - R. van Dokkum
  01:41:33 - 01:43:20 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:45:06 - 01:52:43 - Ambtelijke ondersteuning 1
 5. 5

  I) Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028 conform bijgevoegd concept.

  Besluit

  De zienswijze is beeldvormend  besproken en wordt geagendeerd voor de meningsvormende commissie.

  01:46:28 - 01:52:43 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:52:43 - 01:52:45 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:52:45 - 01:53:06 - M.J. Vink-van den Berg
  01:53:06 - 01:54:35 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:54:35 - 01:55:00 - M.J. Vink-van den Berg
  01:55:01 - 01:55:47 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:55:47 - 01:56:22 - I.B.P. Kruse
  01:56:25 - 01:56:32 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:56:32 - 01:56:40 - I.B.P. Kruse
  01:56:40 - 01:58:16 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:58:16 - 01:59:37 - J.C.P. de Moor
  01:59:38 - 02:00:31 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:00:31 - 02:00:54 - J.C.P. de Moor
  02:00:54 - 02:01:03 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:01:05 - 02:01:21 - G.O.J. Meijer
  02:01:24 - 02:02:23 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:02:29 - 02:03:07 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:03:10 - 02:03:45 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:03:48 - 02:04:46 - E.A. Vink
  02:04:47 - 02:05:37 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:05:37 - 02:05:52 - E.A. Vink
  02:05:52 - 02:07:34 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:07:34 - 02:08:23 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:08:25 - 02:09:13 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:09:13 - 02:09:28 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:09:28 - 02:09:31 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:09:32 - 02:09:42 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:09:43 - 02:09:44 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:09:44 - 02:10:02 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:10:04 - 02:11:20 - C.F. Drijver-van Empelen
  02:11:22 - 02:12:18 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:12:18 - 02:12:28 - C.F. Drijver-van Empelen
  02:12:29 - 02:12:36 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:12:36 - 02:12:47 - C.F. Drijver-van Empelen
  02:12:47 - 02:12:48 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:12:48 - 02:13:41 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:13:41 - 02:13:45 - C.F. Drijver-van Empelen
  02:13:45 - 02:13:46 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:14:16 - 02:14:23 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:14:25 - 02:15:43 - Ambtelijke ondersteuning 1
 6. 6

  Om Noordwijkse starters op de woningmarkt te helpen om een woning te kopen verstrekt de gemeente Noordwijk via de SVn startersleningen. Een uitbreiding van het fonds is nodig om de starterslening te kunnen blijven aanbieden.

  Besluit

  Dit raadsvoorstel is beeldvormend besproken. Kan door naar de meningsvormende commissie.
  Nagezocht wordt wat mogelijke oorzaken zijn van niet terugbetalen, is een open einde regeling mogelijk. Wat is status van SVN lening. Kan duurzaamheidslening in combinatie met de starterslening.

  02:15:31 - 02:15:43 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:16:47 - 02:17:54 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:17:54 - 02:17:56 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:17:56 - 02:19:22 - I.B.P. Kruse
  02:19:22 - 02:21:27 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:21:27 - 02:21:29 - I.B.P. Kruse
  02:21:29 - 02:22:41 - I.B.P. Kruse
  02:22:41 - 02:23:19 - I.B.P. Kruse
  02:23:23 - 02:23:43 - I.B.P. Kruse
  02:23:46 - 02:24:42 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:24:42 - 02:25:22 - J.C.P. de Moor
  02:25:24 - 02:26:59 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:26:59 - 02:28:09 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:28:10 - 02:30:46 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:30:58 - 02:31:39 - C.F. Kemper
  02:31:40 - 02:32:07 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:32:10 - 02:32:44 - F.J.M. van Kouwen
  02:32:46 - 02:34:00 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:34:06 - 02:34:24 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:34:24 - 02:34:34 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:34:36 - 02:34:55 - M. Uphoff
  02:34:58 - 02:35:25 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:35:26 - 02:36:27 - R. van Dokkum
  02:36:37 - 02:37:39 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:37:52 - 02:37:58 - R. van Dokkum
  02:37:58 - 02:38:14 - J.C.P. de Moor
  02:38:19 - 02:38:37 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:38:37 - 02:38:39 - J.C.P. de Moor
  02:38:39 - 02:38:51 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:38:51 - 02:39:22 - I.B.P. Kruse
  02:40:16 - 02:40:36 - C.F. Drijver-van Empelen
  02:40:36 - 02:41:17 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:41:22 - 02:41:49 - C.F. Drijver-van Empelen
  02:41:49 - 02:42:46 - Ambtelijke ondersteuning 2
 7. 7

  De motie is vanuit de raadsvergadering van december 2023 doorgezet naar deze beeldvormende bijeenkomst. Dit omdat er tijdens en voorafgaand aan deze raadsvergadering veel verduidelijkingsvragen waren over de inhoud en reikwijdte. Nav de beeldvormende bespreking in de commissie kan de motie door de indieners worden aangepast.

  Besluit

  De motie is besproken. De griffie organiseert een overleg tussen indiener en de ambtelijke organisatie voor de verdere uitwerking van de motie.

  02:42:24 - 02:42:46 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:42:48 - 02:45:09 - W.J. Rodenburg
  02:45:15 - 02:45:39 - W.J. Rodenburg
  02:45:52 - 02:46:51 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:46:54 - 02:48:02 - W.J. Rodenburg
  02:48:05 - 02:48:34 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:48:38 - 02:49:14 - M. Uphoff
  02:49:15 - 02:51:43 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:51:46 - 02:52:46 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:52:46 - 02:53:37 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:53:45 - 02:53:52 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:53:52 - 02:55:22 - M. Uphoff
  02:55:56 - 02:56:59 - J.C.P. de Moor
  02:57:06 - 02:57:21 - I.B.P. Kruse
  02:57:29 - 02:58:16 - F.J.M. van Kouwen
  02:58:17 - 03:00:21 - W.J. Rodenburg
  03:00:21 - 03:00:25 - W.J. Rodenburg
  03:00:25 - 03:00:37 - J.C.P. de Moor
  03:00:39 - 03:01:41 - T.T.J.M. Steenvoorden
  03:01:41 - 03:02:15 - J.C.P. de Moor
  03:02:22 - 03:02:48 - W.J. Rodenburg
  03:02:48 - 03:02:59 - J.C.P. de Moor
  03:03:00 - 03:03:21 - E.A. Vink
  03:03:27 - 03:03:49 - D.J.C. Vissers
  03:03:58 - 03:04:50 - Van Dijk
  03:04:50 - 03:04:51 - E.A. Vink
  03:04:52 - 03:04:56 - C.F. Drijver-van Empelen
  03:04:56 - 03:05:39 - M. Uphoff
  03:06:06 - 03:07:00 - W.J. Rodenburg
 8. 8

  Update 9 jan 2024; er wordt een ambtelijke presentatie gegeven over de juridische stand van zaken vergunningenverlening voor activiteiten zoals die van de Albatros.

  Besluit

  De commissie heeft beeldvormend gesproken nav presentatie Albatros. 
  Uitgezocht wordt hoe het zit met de vergunning Kurt Karlsson. Dit wordt schriftelijke afgehandeld.

  00:06:01 - 00:06:04 - J.C.P. de Moor
  00:06:08 - 00:06:24 - J.C.P. de Moor
  00:06:37 - 00:06:46 - J.C.P. de Moor
  00:06:52 - 00:07:01 - J.C.P. de Moor
  00:07:01 - 00:07:13 - G.J.W. van der Klugt
  00:07:14 - 00:07:30 - G.J.W. van der Klugt
  00:07:41 - 00:07:48 - G.J.W. van der Klugt
  00:07:59 - 00:08:18 - J.C.P. de Moor
  00:08:18 - 00:08:25 - G.J.W. van der Klugt
  00:08:26 - 00:08:36 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:08:37 - 00:08:41 - J.C.P. de Moor
  00:08:41 - 00:08:44 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:08:44 - 00:08:49 - J.C.P. de Moor
  00:08:55 - 00:09:14 - M. Uphoff
  00:09:14 - 00:09:31 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:09:31 - 00:09:34 - J.C.P. de Moor
  00:09:38 - 00:09:54 - F.J.M. van Kouwen
  00:09:54 - 00:10:00 - F.J.M. van Kouwen
  00:10:01 - 00:10:05 - R.T.P. Brouwer
  00:10:07 - 00:10:26 - R.T.P. Brouwer
  00:10:55 - 00:10:58 - R.T.P. Brouwer
  00:11:03 - 00:11:07 - R.T.P. Brouwer
  00:23:05 - 00:23:56 - J.C.P. de Moor
  00:23:56 - 00:24:52 - M. Uphoff
  00:24:52 - 00:26:56 - G.O.J. Meijer
  00:26:56 - 00:27:36 - G.O.J. Meijer
  00:27:36 - 00:29:01 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:29:10 - 00:29:11 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:29:11 - 00:37:24 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:37:25 - 00:37:59 - M. Uphoff
  00:38:02 - 00:38:46 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:38:48 - 00:39:10 - I.B.P. Kruse
  00:39:11 - 00:40:22 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:40:27 - 00:40:39 - J.C.P. de Moor
  00:40:46 - 00:41:05 - C.T.M. van Maris
  00:41:06 - 00:41:22 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:41:22 - 00:41:24 - C.T.M. van Maris
  00:41:26 - 00:41:31 - C.T.M. van Maris
  00:41:31 - 00:41:55 - C.T.M. van Maris
  00:41:55 - 00:42:11 - C.T.M. van Maris
  00:42:37 - 00:43:33 - F.J.M. van Kouwen
  00:43:36 - 00:44:11 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:44:11 - 00:44:13 - F.J.M. van Kouwen
  00:44:13 - 00:44:21 - F.J.M. van Kouwen
  00:44:23 - 00:45:12 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:45:16 - 00:46:38 - R. van Dokkum
  00:46:38 - 00:46:41 - R. van Dokkum
  00:46:42 - 00:47:36 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:47:42 - 00:47:49 - R. van Dokkum
  00:47:52 - 00:48:03 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:48:10 - 00:48:24 - G.O.J. Meijer
  00:48:26 - 00:49:33 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:49:41 - 00:50:13 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:50:16 - 00:50:28 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:50:29 - 00:50:46 - C.F. Kemper
  00:50:48 - 00:51:22 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:51:28 - 00:53:05 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:53:05 - 00:53:12 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:53:23 - 00:54:07 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:54:13 - 00:55:28 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:55:41 - 00:56:02 - C.F. Drijver-van Empelen
  00:56:04 - 00:56:41 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:56:43 - 00:56:50 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:56:52 - 00:57:23 - C.F. Kemper
  00:57:23 - 00:57:46 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:57:55 - 00:58:17 - M. Uphoff
  00:58:27 - 00:58:53 - C.T.M. van Maris
  00:58:54 - 00:59:21 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:59:25 - 00:59:50 - F.J.M. van Kouwen
  00:59:53 - 01:00:28 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:00:32 - 01:01:15 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:01:17 - 01:01:45 - Ambtelijke ondersteuning 1
 9. 9
  Sluiting