Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie beeldvormend

woensdag 14 februari 2024

20:00 - 21:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Charlotte Meiland
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:43 - 00:01:45 - van der klaauw
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 3
  Inventarisatie insprekers
 4. 4

  In de raadsvergadering van 19 december 2023 zijn de belastingverordeningen voor 2024 vastgesteld, waaronder de Legesverordening Noordwijk 2024.
  In de begroting is aangenomen dat de legesopbrengst bouwactiviteiten met 2,6% stijgt. Maar bij de behandeling van het voorstel tot vaststelling van de Legesverordening Noordwijk 2024 is geconstateerd dat de onderliggende legesstructuur wijzigt als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024. Over de wijziging van de legesstructuur zijn technische vragen gesteld. En er is verzocht om een nadere toelichting.


  Omdat in het raadsvoorstel bij de belastingverordeningen niet uitgebreid is ingegaan op de wijzigingen van de legesverordening voor wat betreft de leges omgevingsvergunningen, wordt hierover een presentatie gegeven.

  00:03:59 - 00:07:23 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:07:26 - 00:21:29 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:21:30 - 00:22:19 - F.J.M. van Kouwen
  00:22:31 - 00:23:21 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:23:24 - 00:24:18 - J.C.P. de Moor
  00:24:25 - 00:25:30 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:25:30 - 00:25:42 - J.C.P. de Moor
  00:25:42 - 00:26:23 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:26:27 - 00:27:00 - T.C.T. van Paridon
  00:27:09 - 00:28:32 - T.C.T. van Paridon
  00:28:32 - 00:28:33 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:28:36 - 00:28:41 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:28:41 - 00:28:45 - T.C.T. van Paridon
  00:28:48 - 00:30:35 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:30:36 - 00:30:49 - T.C.T. van Paridon
  00:30:50 - 00:31:49 - W.Y. Tao
  00:31:53 - 00:32:04 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:32:30 - 00:33:49 - L. Koppel
  00:33:54 - 00:35:06 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:35:09 - 00:35:36 - L. Koppel
  00:35:57 - 00:36:45 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:36:49 - 00:36:55 - L. Koppel
  00:36:55 - 00:37:26 - D.J.C. Vissers
  00:37:26 - 00:37:40 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:37:50 - 00:38:29 - J. Zwart
  00:38:42 - 00:38:55 - G.O.J. Meijer
  00:38:59 - 00:39:27 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:39:33 - 00:39:46 - L. Koppel
  00:40:20 - 00:41:03 - W.A.J. van Haaster
  00:41:05 - 00:41:22 - W. Hoek
  00:41:26 - 00:41:57 - Ambtelijke ondersteuning 2
 5. 5

  De presentatie van het ontwerpbestemmingsplan Correctie Zeewaardig fase 3 dat tot 23 januari 2024 ter visie heeft gelegen. Er wordt een toelichting gegeven op het voortraject en de uiteindelijke keuzes die zijn gemaakt bij het ontwerp van het gebouw.

  00:46:32 - 00:46:44 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:46:44 - 00:46:51 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:47:28 - 00:53:08 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:53:08 - 00:58:41 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:58:41 - 00:58:58 - R.T.P. Brouwer
  00:58:58 - 00:59:33 - J. Zwart
  00:59:46 - 01:00:10 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:00:10 - 01:00:21 - J. Zwart
  01:00:21 - 01:00:29 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:00:29 - 01:00:33 - J. Zwart
  01:00:40 - 01:00:55 - J. Zwart
  01:00:59 - 01:01:07 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:01:18 - 01:02:41 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:03:04 - 01:04:06 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:04:07 - 01:04:58 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:04:58 - 01:07:20 - L. Koppel
  01:07:34 - 01:07:52 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:07:56 - 01:08:31 - L. Koppel
  01:08:31 - 01:08:44 - P. van Bockhove
  01:08:45 - 01:09:04 - P. van Bockhove
  01:09:04 - 01:09:43 - L. Koppel
  01:09:47 - 01:10:47 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:10:48 - 01:11:51 - L. Koppel
  01:11:52 - 01:13:11 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:13:25 - 01:13:53 - R.T.P. Brouwer
  01:14:02 - 01:14:19 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:14:19 - 01:14:21 - R.T.P. Brouwer
  01:14:24 - 01:16:48 - B.H.C. Brekelmans
  01:16:48 - 01:17:46 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:17:46 - 01:17:57 - B.H.C. Brekelmans
  01:18:01 - 01:18:10 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:18:18 - 01:18:27 - B.H.C. Brekelmans
  01:19:07 - 01:20:00 - van der klaauw
  01:20:22 - 01:20:43 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:20:54 - 01:21:13 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:21:27 - 01:23:07 - J.C.P. de Moor
  01:23:12 - 01:24:29 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:24:29 - 01:25:47 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:25:47 - 01:26:24 - J.C.P. de Moor
  01:26:36 - 01:27:03 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:27:08 - 01:27:35 - W.A.J. van Haaster
  01:27:35 - 01:28:09 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:28:09 - 01:29:59 - P. van Bockhove
  01:29:59 - 01:30:04 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:30:09 - 01:31:58 - L. Koppel
  01:32:10 - 01:33:13 - P. van Bockhove
  01:33:15 - 01:33:20 - L. Koppel
  01:33:21 - 01:33:37 - L. Koppel
  01:33:51 - 01:35:28 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:35:30 - 01:38:28 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:38:40 - 01:38:48 - J.C.P. de Moor
  01:38:51 - 01:39:37 - J. Zwart
  01:39:40 - 01:40:39 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:40:43 - 01:41:34 - J.C.P. de Moor
  01:41:35 - 01:42:08 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:42:08 - 01:43:34 - L. Koppel
  01:43:38 - 01:44:23 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:44:27 - 01:45:20 - L. Koppel
  01:45:23 - 01:46:16 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:46:16 - 01:46:43 - L. Koppel
  01:46:45 - 01:46:55 - L. Koppel
 6. 6
  Sluiting