Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie beeldvormend

donderdag 20 juni 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Charlotte Meiland
Toelichting

Deze vergadering is een beeldvormende commissievergadering.


De gemeenteraad vergadert in 3 stappen
- Tijdens de beeldvormende commissievergadering halen de raadsleden eerst informatie op. Ze vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie.
- In de meningsvormende vergadering stellen de leden daarna vragen aan de verantwoordelijke wethouder, ze gaan met elkaar in debat en bepalen hun standpunt.
- Ten slotte neemt de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit over het onderwerp. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


Kijk live mee
De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Kom inspreken over een onderwerp op de agenda
U heeft het recht tijdens de commissievergaderingen in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.


Andere vragen aan de raad
U kunt ook bij de griffie terecht als u de gemeenteraad wilt bereiken over een onderwerp dat niet op de agenda van een commissie staat of voor andere vragen over de raad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:41 - 00:08:18 - W.J.M. Meiland
 2. 2

  Besluit

  Agenda akkoord

  00:08:50 - 00:09:57 - W.J.M. Meiland
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers

  00:09:04 - 00:09:57 - W.J.M. Meiland
 4. 4

  Het gebied Langevelderslag, Duindamseslag, Oosterduinse meer, gebied Tespellaan en het Nationaal Park Hollandse Duinen is een aantrekkelijk recreatiegebied. De aanwezigheid van dit gebied, de aanwezigheid van kust- en duingebied in de gemeente Noordwijk, biedt veel kansen en mogelijkheden en verdient daarmee meer aandacht. Het strand en de duinen zijn er voor iedereen. Om te genieten, te wandelen en te ontspannen. Het gebied is onderdeel van een landelijk wandel- en fietsnetwerk. In het licht van grote transities (klimaatverandering, energietransitie, woningbouwopgave) is het van belang om de natuur inclusief het duingebied in stand te houden. In het coalitie akkoord 2022-2026 wordt gestreefd dat Langevelderslag een aantrekkelijk recreatiegebied is/wordt op basis van kuuroord kwaliteiten met aandacht voor natuur en landschap De wensen voor het gebied Langevelderslag zijn uitgewerkt in concrete voorstellen met betrekking tot de herinrichting. Er is aandacht voor verkeersveiligheid van alle gebruikers. Deze wordt met het nieuwe ontwerp verbeterd. Na uitvoering van de verschillende werkzaamheden is de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd, waarmee Langevelderslag een uitstraling heeft welke past bij de kuuroordstatus van de gemeente Noordwijk.  Deze presentatie is informatief en gaat hierna niet door naar een volgende commissie.

  Besluit

  De raadsleden zijn voor dit moment voldoende geïnformeerd

  De voorzitter heeft toegelicht en door de ambtelijke ondersteuning is bevestigd dat ondanks de opmerking in het agenderingsvoorstel de investeringen niet zijn opgenomen in de perspectiefnota. Deze investering wordt integraal afgewogen en in de begroting worden de investeringen ter besluitvorming opgenomen.

  00:09:12 - 00:09:57 - W.J.M. Meiland
  00:09:59 - 00:19:33 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:19:33 - 00:23:14 - Ambtelijke ondersteuning
  00:23:14 - 00:23:15 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:28:13 - 00:30:23 - Gastspreker 1
  00:30:41 - 00:31:21 - W.J.M. Meiland
  00:31:21 - 00:31:29 - D.C. (Cynthia) Maan
  00:31:35 - 00:31:57 - M. (Max) Uphoff
  00:31:58 - 00:32:11 - W.J.M. Meiland
  00:32:14 - 00:32:20 - W.J.M. Meiland
  00:32:20 - 00:32:57 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:32:58 - 00:33:27 - Ambtelijke ondersteuning
  00:33:27 - 00:33:30 - W.J.M. Meiland
  00:33:30 - 00:34:10 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  00:34:15 - 00:34:17 - Ambtelijke ondersteuning
  00:34:46 - 00:34:52 - W.J.M. Meiland
  00:34:52 - 00:34:53 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  00:35:34 - 00:35:43 - W.J.M. Meiland
  00:35:43 - 00:35:45 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  00:36:00 - 00:36:33 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:36:33 - 00:36:35 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  00:36:59 - 00:37:12 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:37:13 - 00:37:14 - W.J.M. Meiland
  00:37:15 - 00:37:20 - W.J. (Wally) Rodenburg
  00:37:20 - 00:37:21 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  00:38:11 - 00:38:18 - Ambtelijke ondersteuning
  00:38:18 - 00:38:19 - W.J. (Wally) Rodenburg
  00:38:27 - 00:38:59 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:38:59 - 00:39:00 - W.J. (Wally) Rodenburg
  00:39:01 - 00:39:04 - W.J.M. Meiland
  00:39:26 - 00:39:30 - Ambtelijke ondersteuning
  00:39:40 - 00:39:41 - D.C. (Cynthia) Maan
  00:39:45 - 00:39:46 - Ambtelijke ondersteuning
  00:39:51 - 00:39:54 - Ambtelijke ondersteuning
  00:40:05 - 00:40:09 - D.C. (Cynthia) Maan
  00:40:09 - 00:40:16 - Ambtelijke ondersteuning
  00:40:28 - 00:40:29 - W.J.M. Meiland
  00:40:29 - 00:40:33 - Ambtelijke ondersteuning
  00:40:37 - 00:40:45 - D.C. (Cynthia) Maan
  00:40:55 - 00:40:58 - W.J.M. Meiland
  00:40:58 - 00:40:59 - R. (Rommie) van Dokkum
  00:41:45 - 00:42:01 - Ambtelijke ondersteuning
  00:42:30 - 00:42:35 - W.J.M. Meiland
  00:42:36 - 00:43:08 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  00:43:08 - 00:43:21 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:43:21 - 00:43:30 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  00:43:32 - 00:44:05 - W.J.M. Meiland
  00:44:08 - 00:44:39 - W.J.M. Meiland
 5. 5

  De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft naar aanleiding van ingesteld beroep inzake het bestemmingsplan “Middengebied-Landschapspark” de gemeenteraad van Noordwijk in de gelegenheid gesteld het bestreden besluit op 2 punten te herstellen c.q. nader te motiveren. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de aanpassingen in het bestemmingsplan en de nadere motivering en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. De gemeenteraad is bevoegd gezag voor goedkeuring van deze aanpassingen in het bestemmingsplan.


  De agendacommissie heeft besloten dit onderwerp ook beeldvormend te behandelen, omdat er veel verduidelijkingsvragen worden verwacht.
  Het onderwerp gaat hierna naar de meningsvormende vergadering van 4 juli.

  Besluit

  De raadsleden zijn voldoende geïnformeerd

  00:44:15 - 00:44:39 - W.J.M. Meiland
  00:45:27 - 00:45:42 - W.J.M. Meiland
  00:45:50 - 00:56:10 - Gastspreker 1
  00:56:11 - 00:56:55 - Ambtelijke ondersteuning
  00:57:02 - 00:57:36 - W.J.M. Meiland
  00:57:37 - 00:58:46 - R. (Rommie) van Dokkum
  00:58:46 - 00:58:49 - W.J.M. Meiland
  00:58:50 - 00:59:30 - Gastspreker 1
  01:01:53 - 01:01:56 - W.J.M. Meiland
  01:01:58 - 01:02:16 - D.C. (Cynthia) Maan
  01:02:16 - 01:02:29 - Gastspreker 1
  01:02:29 - 01:02:30 - D.C. (Cynthia) Maan
  01:03:02 - 01:03:22 - D.C. (Cynthia) Maan
  01:03:52 - 01:04:12 - D.C. (Cynthia) Maan
  01:04:36 - 01:04:54 - D.C. (Cynthia) Maan
  01:05:19 - 01:05:21 - W.J.M. Meiland
  01:05:22 - 01:07:35 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  01:07:36 - 01:09:00 - Gastspreker 1
  01:09:00 - 01:09:04 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  01:09:11 - 01:10:25 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  01:10:25 - 01:10:37 - W.J.M. Meiland
  01:10:37 - 01:10:38 - Gastspreker 1
  01:12:48 - 01:13:24 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  01:13:24 - 01:13:25 - W.J.M. Meiland
  01:13:34 - 01:13:35 - M. (Max) Uphoff
  01:14:04 - 01:15:10 - Gastspreker 1
  01:15:10 - 01:15:12 - W.J.M. Meiland
  01:15:30 - 01:15:31 - W.J.M. Meiland
  01:15:40 - 01:15:41 - M. (Max) Uphoff
  01:15:41 - 01:15:42 - W.J.M. Meiland
  01:15:44 - 01:16:00 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  01:16:01 - 01:16:04 - W.J.M. Meiland
  01:16:32 - 01:16:33 - W.J.M. Meiland
  01:16:33 - 01:16:51 - M. (Max) Uphoff
  01:16:52 - 01:17:02 - W.J.M. Meiland
  01:17:06 - 01:17:29 - W.J.M. Meiland
  01:18:17 - 01:18:39 - W.J.M. Meiland
  01:18:53 - 01:19:00 - W.J.M. Meiland
  01:19:01 - 01:23:20 - Ambtelijke ondersteuning
 6. 6

  De gemeente Noordwijk heeft door middel van een duurzaamheidssubsidie budget beschikbaar gesteld voor inwoners die maatregelen willen nemen op het gebied van energiebesparing en klimaat. Er is nog een budget voor de subsidie beschikbaar, echter is dit onvoldoende voor de komende 2 jaar en de subsidieverordening loopt af per 1 juli 2024. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de mogelijkheid dat gebruik gemaakt kan worden van duurzaamheidssubsidie te verlengen met 2 jaar en om hiervoor geld ter beschikking te stellen.


  De agendacommissie heeft besloten dit onderwerp ook beeldvormend te behandelen, omdat er veel verduidelijkingsvragen worden verwacht. 
  Het onderwerp gaat hierna naar de meningsvormende vergadering van 4 juli.

  Besluit

  De raads- en commissieleden zijn voldoende geïnformeerd

  01:23:07 - 01:23:20 - Ambtelijke ondersteuning
  01:23:20 - 01:23:21 - W.J.M. Meiland
  01:24:59 - 01:25:01 - W.J.M. Meiland
  01:25:01 - 01:25:45 - Ambtelijke ondersteuning
  01:25:45 - 01:25:46 - W.J.M. Meiland
  01:26:02 - 01:26:15 - Ambtelijke ondersteuning
  01:26:15 - 01:26:18 - W.J.M. Meiland
  01:26:23 - 01:27:01 - C.F. (Carel) Kemper
  01:27:01 - 01:27:02 - W.J.M. Meiland
  01:27:02 - 01:27:38 - Ambtelijke ondersteuning
  01:27:38 - 01:28:20 - W.J.M. Meiland
 7. 7

  De planlocatie is gelegen in de kern van Noordwijkerhout.


  De gemeenteraad heeft op 27 juni 2023 de ontwikkelingsvisie Herontwikkeling locatie Viaductweg vastgesteld als basis voor de herontwikkeling van deze locatie (zie bijlage 1 Ontwikkelingsvisie Viaductweg).
  Inmiddels is het plan nader uitgewerkt; is de RO-procedure voorbereid, zijn de nodige onderzoeken uitgevoerd, zijn het bouwplan en de maaiveldinrichting uitgewerkt en zijn kosten en opbrengsten definitief vastgesteld.


  Uit de onderzoeken blijkt dat het plan als geheel voldoet aan het criterium van goede ruimtelijke ordening.
  Er is sprake van een samenhangend plan waarin naast een schoolvoorziening ook 17 huurappartementen (te weten: 13 sociale huur- en 4 middeldure huurappartementen) worden voorzien. De maaiveldinrichting zal de verschillende plandelen verbinden: er zal samenhang ontstaan tussen het openbaar groen, het (openbare)speelplein van de school en de tuinen behorende bij de appartementen.
  Nu ook het plandeel wonen nader is uitgewerkt, wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met voorliggend plan en de bijbehorende grondexploitatie (kosten en opbrengsten), zodat het totaalplan definitief kan worden afgerond. De benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd respectievelijk verleend indien wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving, de bouw kan worden voorbereid en met de bouw kan worden gestart.


  Bijlage 6 - Toelichting grondexploitatie Viaductweg is geheim en ligt ter inzage bij de griffie.


  De agendacommissie heeft besloten dit onderwerp ook beeldvormend te behandelen, omdat er een aantal zienswijzen zijn ingediend. Het onderwerp gaat hierna naar de meningsvormende vergadering van 4 juli.

  Besluit

  De raad is voor dit moment voldoende geïnformeerd

  01:28:09 - 01:28:20 - W.J.M. Meiland
  01:28:53 - 01:29:07 - W.J.M. Meiland
  01:29:12 - 01:39:40 - Ambtelijke ondersteuning
  01:39:40 - 01:39:42 - W.J.M. Meiland
  01:40:23 - 01:40:49 - R. (Rommie) van Dokkum
  01:40:49 - 01:40:52 - Ambtelijke ondersteuning
  01:41:30 - 01:42:27 - Ambtelijke ondersteuning
  01:42:27 - 01:42:29 - W.J.M. Meiland
  01:42:29 - 01:42:56 - R. (Rommie) van Dokkum
  01:43:01 - 01:43:37 - C.F. (Carel) Kemper
  01:43:37 - 01:43:38 - W.J.M. Meiland
  01:45:18 - 01:45:19 - W.J.M. Meiland
  01:45:40 - 01:45:43 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  01:45:45 - 01:45:46 - W.J.M. Meiland
  01:45:54 - 01:46:08 - Ambtelijke ondersteuning
  01:46:17 - 01:46:19 - W.J.M. Meiland
  01:46:42 - 01:47:09 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:47:11 - 01:47:18 - W.J.M. Meiland
  01:47:19 - 01:48:30 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  01:48:34 - 01:48:37 - W.J.M. Meiland
  01:48:37 - 01:48:47 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  01:48:50 - 01:48:51 - W.J.M. Meiland
  01:53:34 - 01:53:35 - W.J.M. Meiland
  01:53:55 - 01:53:56 - W.J.M. Meiland
  01:53:56 - 01:53:57 - M. (Max) Uphoff
  01:54:00 - 01:54:02 - W.J.M. Meiland
  01:54:16 - 01:54:23 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  01:54:25 - 01:54:26 - M. (Max) Uphoff
  01:55:14 - 01:55:18 - W.J.M. Meiland
  01:55:24 - 01:55:34 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:55:34 - 01:55:36 - W.J.M. Meiland
  01:55:41 - 01:55:58 - W.J.M. Meiland
  01:55:58 - 01:55:59 - D.J.C. (Dorus) Vissers
  01:56:07 - 01:56:12 - Ambtelijke ondersteuning
  01:56:28 - 01:57:10 - W.J.M. Meiland
 8. 8

  01:56:49 - 01:57:10 - W.J.M. Meiland