Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 18 januari 2024

20:00 - 20:30
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Koen Vermeulen
Toelichting

Meningsvormende commissies hebben een politiek karakter. Het gaat primair om meningen, om standpunten.
In een meningsvormende commissie gaat het om het met elkaar, met de fracties, bediscussiƫren van meningen, van standpunten. Dergelijke commissies hebben een duidelijk politiek karakter. Het uiteindelijke doel is dat het meningsvormende debat in de commissies zal plaatsvinden en besluitvorming in de raad.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor woensdag 20.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Interessepeiling voor in-company cursus voor raads- en commissieleden ivm invoering Omgevingswet/rol-taak raad.

  Besluit

  De interessepeiling wordt per mail uitgezet.

  00:00:45 - 00:01:00 - S. Duivenvoorde
  00:01:02 - 00:01:09 - S. Duivenvoorde
  00:01:57 - 00:02:09 - S. Duivenvoorde
  00:02:23 - 00:02:56 - K.A. Vermeulen
  00:03:00 - 00:03:09 - K.A. Vermeulen
  00:03:20 - 00:03:31 - K.A. Vermeulen
  00:03:42 - 00:03:47 - Van Dijk
  00:04:09 - 00:07:29 - K.A. Vermeulen
 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:05:50 - 00:07:29 - K.A. Vermeulen
 3. 3.a

  Ter vaststelling.

  Besluit

  De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

  00:06:03 - 00:07:29 - K.A. Vermeulen
 4. 3.b

  Ter vaststelling.

  Besluit

  De lijst van moties en toezeggingen is vastgesteld.

  00:06:20 - 00:07:29 - K.A. Vermeulen
 5. 4

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

  00:06:34 - 00:07:29 - K.A. Vermeulen
 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals ODWH.

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vwb gemeenschappelijke regelingen.

  00:06:43 - 00:07:29 - K.A. Vermeulen
 7. 6

  Besluit

  Het raadsvoorstel, de motie en het amendement van de PvdI zijn meningsvormend besproken. Deze kunnen ter stemming door naar de raad. Mogelijk komt PvdA/GL met twee moties (over regeling voor cruciale beroepen en koppeling duurzaamheids- en starterslening).

  00:07:08 - 00:07:29 - K.A. Vermeulen
  00:07:29 - 00:10:01 - I.B.P. Kruse
  00:10:02 - 00:10:13 - K.A. Vermeulen
  00:10:14 - 00:10:50 - W.J. Rodenburg
  00:10:52 - 00:10:58 - K.A. Vermeulen
  00:10:58 - 00:11:12 - W.J. Rodenburg
  00:11:12 - 00:11:15 - K.A. Vermeulen
  00:11:16 - 00:11:53 - B.H.C. Brekelmans
  00:11:54 - 00:11:57 - K.A. Vermeulen
  00:12:08 - 00:15:03 - D.C. Maan
  00:15:04 - 00:15:09 - K.A. Vermeulen
  00:15:09 - 00:15:27 - D.C. Maan
  00:15:27 - 00:15:41 - K.A. Vermeulen
  00:15:42 - 00:16:08 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:16:08 - 00:16:23 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:16:24 - 00:16:25 - K.A. Vermeulen
  00:16:25 - 00:17:05 - D.C. Maan
  00:17:06 - 00:17:09 - K.A. Vermeulen
  00:17:10 - 00:17:45 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:17:45 - 00:17:48 - K.A. Vermeulen
  00:17:48 - 00:18:06 - D.C. Maan
  00:18:07 - 00:18:14 - K.A. Vermeulen
  00:18:14 - 00:18:54 - J.C.P. de Moor
  00:18:54 - 00:19:03 - K.A. Vermeulen
  00:19:04 - 00:19:09 - D.C. Maan
  00:19:12 - 00:19:15 - K.A. Vermeulen
  00:19:16 - 00:19:17 - G.O.J. Meijer
  00:19:21 - 00:20:00 - G.O.J. Meijer
  00:20:01 - 00:20:20 - K.A. Vermeulen
  00:20:22 - 00:20:46 - W.J. Rodenburg
  00:20:47 - 00:20:49 - K.A. Vermeulen
  00:20:49 - 00:21:32 - D.C. Maan
  00:21:33 - 00:21:37 - K.A. Vermeulen
  00:21:37 - 00:22:17 - W.A.J. van Haaster
  00:22:17 - 00:22:52 - K.A. Vermeulen
  00:22:52 - 00:24:16 - J.C.P. de Moor
  00:24:17 - 00:24:38 - K.A. Vermeulen
  00:24:38 - 00:27:07 - M. Kortleven
  00:27:07 - 00:27:09 - B.H.C. Brekelmans
  00:27:09 - 00:27:10 - K.A. Vermeulen
  00:27:10 - 00:27:33 - B.H.C. Brekelmans
  00:27:33 - 00:28:05 - M. Kortleven
  00:28:05 - 00:28:09 - B.H.C. Brekelmans
  00:28:09 - 00:28:10 - K.A. Vermeulen
  00:28:10 - 00:28:47 - B.H.C. Brekelmans
  00:28:48 - 00:28:51 - K.A. Vermeulen
  00:28:52 - 00:29:34 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:29:35 - 00:29:36 - K.A. Vermeulen
  00:29:36 - 00:31:07 - M. Kortleven
  00:31:07 - 00:31:09 - K.A. Vermeulen
  00:31:10 - 00:31:26 - D.C. Maan
  00:31:26 - 00:32:11 - M. Kortleven
  00:32:12 - 00:32:40 - D.C. Maan
  00:32:40 - 00:32:51 - M. Kortleven
  00:32:51 - 00:33:13 - D.C. Maan
  00:33:13 - 00:33:51 - M. Kortleven
  00:33:51 - 00:33:52 - K.A. Vermeulen
  00:33:52 - 00:33:56 - M. Kortleven
  00:33:56 - 00:34:02 - K.A. Vermeulen
  00:34:02 - 00:34:18 - M. Kortleven
  00:34:20 - 00:34:22 - D.C. Maan
  00:34:22 - 00:34:31 - M. Kortleven
  00:34:35 - 00:34:38 - K.A. Vermeulen
  00:34:38 - 00:34:55 - M. Kortleven
  00:34:55 - 00:35:36 - W.A.J. van Haaster
  00:35:36 - 00:36:21 - M. Kortleven
  00:36:22 - 00:37:05 - M. Kortleven
  00:37:05 - 00:37:30 - W.A.J. van Haaster
  00:37:30 - 00:37:45 - K.A. Vermeulen
  00:37:45 - 00:39:10 - P. van Bockhove
  00:39:12 - 00:39:23 - K.A. Vermeulen
  00:39:23 - 00:39:48 - P. van Bockhove
  00:39:48 - 00:39:51 - K.A. Vermeulen
  00:39:52 - 00:40:24 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:40:24 - 00:40:38 - P. van Bockhove
  00:40:39 - 00:40:42 - P. van Bockhove
  00:40:42 - 00:40:43 - D.C. Maan
  00:40:43 - 00:41:02 - P. van Bockhove
  00:41:02 - 00:41:05 - K.A. Vermeulen
  00:41:05 - 00:41:10 - P. van Bockhove
  00:41:12 - 00:41:16 - K.A. Vermeulen
  00:41:16 - 00:41:44 - D.C. Maan
  00:41:44 - 00:41:52 - K.A. Vermeulen
  00:41:52 - 00:43:19 - M. Kortleven
  00:43:20 - 00:43:59 - K.A. Vermeulen
  00:43:59 - 00:44:51 - D.C. Maan
  00:44:54 - 00:45:03 - K.A. Vermeulen
  00:45:03 - 00:45:41 - D.J.C. Vissers
  00:45:41 - 00:45:45 - K.A. Vermeulen
  00:45:47 - 00:46:38 - K.L. van Herwaarden
  00:46:38 - 00:46:44 - K.A. Vermeulen
  00:46:44 - 00:46:55 - D.C. Maan
  00:46:55 - 00:47:00 - K.A. Vermeulen
  00:47:00 - 00:47:24 - D.C. Maan
  00:47:25 - 00:48:10 - D.C. Maan
  00:48:11 - 00:48:45 - K.A. Vermeulen
  00:48:45 - 00:49:04 - D.C. Maan
  00:49:05 - 00:50:06 - K.A. Vermeulen
  00:50:07 - 00:50:25 - D.C. Maan
  00:50:25 - 00:52:28 - K.A. Vermeulen
 8. 7

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

  Besluit

  Aangegeven is dat de wethouder komt met een stand van zaken vwb invoering nieuwe systeem parkeerbeleid. Aan de wethouder wordt verzocht de ingediende rondvraag per ommegaande te beantwoorden.

  00:51:21 - 00:52:28 - K.A. Vermeulen
  00:52:29 - 00:53:32 - P. van Bockhove
  00:53:33 - 00:54:31 - K.A. Vermeulen
 9. 8

  00:54:23 - 00:54:31 - K.A. Vermeulen
  00:54:31 - 00:54:33 - J.C.P. de Moor