Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 11 april 2024

20:00 - 21:20
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Koen Vermeulen
Toelichting

Deze vergadering is een meningsvormende commissievergadering.


De gemeenteraad vergadert in 3 stappen
- Tijdens de beeldvormende commissievergadering halen de raadsleden eerst informatie op. Ze vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie.
- In de meningsvormende vergadering stellen de leden daarna vragen aan de verantwoordelijke wethouder, ze gaan met elkaar in debat en bepalen hun standpunt.
- Ten slotte neemt de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit over het onderwerp. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


Kijk live mee
De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Kom inspreken over een onderwerp op de agenda
U heeft het recht tijdens de commissievergaderingen in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.


Andere vragen aan de raad
U kunt ook bij de griffie terecht als u de gemeenteraad wilt bereiken over een onderwerp dat niet op de agenda van een commissie staat of voor andere vragen over de raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:28:11 - 00:29:37 - K.A. (Koen) Vermeulen
 2. 2

  Het punt Vestigen voorkeursrecht op de percelen Van Berckelweg 51 en 51a is door de agendacommissie van de agenda afgevoerd.

  Besluit

  Bij agendapunt 8 zullen de leden van het CDA niet deelnemen aan de vergadering.


  De Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

  00:29:37 - 00:29:37 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:29:42 - 00:29:58 - M. (Max) Uphoff
  00:29:59 - 00:31:02 - K.A. (Koen) Vermeulen
 3. 3.a

  Ter vaststelling

  Besluit

  De besluitenlijst is vastgesteld

  00:30:41 - 00:31:02 - K.A. (Koen) Vermeulen
 4. 3.b

  Besluit

  Vastgesteld met één vraag over een toezegging door de heer van Bockhove. Hij mist afdoening van een toezegging. De betreffende toezegging is van wethouder ter Hark. Wethouder Kortleven neemt het mee naar zijn collega maar de heer Van  Bockhove kan deze vraag natuurlijk ook schriftelijk via de griffie stellen.

  00:30:58 - 00:31:02 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:31:03 - 00:31:45 - P. (Peter) van Bockhove
  00:31:45 - 00:31:55 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:32:00 - 00:32:02 - M. Kortleven
  00:32:42 - 00:32:55 - P. (Peter) van Bockhove
  00:32:58 - 00:33:34 - K.A. (Koen) Vermeulen
 5. 4

  Besluit

  Er hebben zich geen insprekers gemeld

  00:33:27 - 00:33:34 - K.A. (Koen) Vermeulen
 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals ODWH.

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen

  00:33:33 - 00:33:34 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:33:34 - 00:33:38 - L. (Louis) Koppel
  00:34:07 - 00:34:08 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:34:47 - 00:34:48 - K.A. (Koen) Vermeulen
 7. 6

  In mei 2023 is, namens de eigenaar van Hotel Waikiki aan de Katenblankweg 2 in Noordwijk aan Zee, een verzoek ingediend om het bestemmingsplan Noordwijk aan Zee te wijzigen, omdat het in strijd zou zijn met de (Europese) Dienstenrichtlijn. Het verzoek is ingediend naar aanleiding van het handhavingstraject dat is gestart, omdat arbeidsmigranten niet in het hotel mogen worden gehuisvest.
  Adviesbureau BRO heeft een Dienstenrichtlijntoets uitgevoerd. Uit deze onderbouwing blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden uit de Dienstenrichtlijn en het bestemmingsplan daarom niet in strijd is met Dienstenrichtlijn.
  Omdat het vaststellen van bestemmingsplannen en wijzigen hiervan een bevoegdheid is van de gemeenteraad, moet dit verzoek worden voorgelegd aan de raad. 


  Naast dit verzoek is o.a. ook een principeverzoek ingediend, een omgevingsvergunning aangevraagd en loopt een handhavingsprocedure.

  Voorgesteld besluit

  1. Het verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan Noordwijk aan Zee te weigeren

  Besluit

  1. Het verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan Noordwijk aan Zee te weigeren


  Het raadsvoorstel gaat door naar de raadsvergadering om in stemming gebracht te worden met stemverklaring

  00:36:30 - 00:38:28 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  00:38:28 - 00:38:29 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:40:39 - 00:40:43 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:40:43 - 00:41:08 - M. (Max) Uphoff
  00:41:10 - 00:41:11 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:43:29 - 00:43:30 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:43:30 - 00:43:32 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:44:12 - 00:44:14 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:44:14 - 00:44:21 - L. (Louis) Koppel
  00:46:09 - 00:46:15 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:47:37 - 00:47:38 - M. (Max) Uphoff
  00:48:57 - 00:48:59 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:48:59 - 00:50:29 - L. (Louis) Koppel
  00:50:29 - 00:50:30 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:50:31 - 00:50:35 - M. (Max) Uphoff
  00:51:18 - 00:51:22 - L. (Louis) Koppel
  00:52:21 - 00:52:22 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:52:32 - 00:52:33 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:53:16 - 00:53:19 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:53:19 - 00:53:44 - L. (Louis) Koppel
  00:53:45 - 00:53:46 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:53:52 - 00:53:53 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:53:53 - 00:53:57 - L. (Louis) Koppel
  00:55:48 - 00:55:49 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:55:52 - 00:55:53 - M. (Max) Uphoff
  00:56:08 - 00:56:09 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:56:10 - 00:56:17 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:56:20 - 00:56:21 - L. (Louis) Koppel
  00:57:13 - 00:57:14 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:57:19 - 00:57:20 - F.J.M. (Frans) van Kouwen
  00:57:40 - 00:57:54 - K.A. (Koen) Vermeulen
  00:57:55 - 00:57:56 - R. (Rommie) van Dokkum
  01:00:51 - 01:00:56 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:00:59 - 01:01:27 - S. (Sem) Zonderwijk
  01:01:27 - 01:01:29 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:02:11 - 01:02:14 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:02:15 - 01:04:58 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  01:04:58 - 01:05:01 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:05:02 - 01:05:19 - W.J. (Wally) Rodenburg
  01:05:19 - 01:05:21 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:08:39 - 01:10:26 - M. (Max) Uphoff
  01:10:26 - 01:10:29 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:10:29 - 01:10:30 - L. (Louis) Koppel
  01:10:50 - 01:10:51 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:11:39 - 01:11:40 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:11:42 - 01:11:43 - L. (Louis) Koppel
  01:12:24 - 01:12:25 - M. (Max) Uphoff
  01:12:40 - 01:12:44 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:12:52 - 01:13:40 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  01:13:40 - 01:13:41 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:13:44 - 01:13:46 - M. (Max) Uphoff
  01:13:50 - 01:14:22 - R. (Rommie) van Dokkum
  01:14:49 - 01:15:07 - R. (Rommie) van Dokkum
  01:15:07 - 01:15:09 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:15:09 - 01:15:51 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  01:15:52 - 01:15:53 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:15:53 - 01:15:54 - M. (Max) Uphoff
  01:18:07 - 01:18:14 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:18:14 - 01:18:15 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  01:19:29 - 01:19:30 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:20:16 - 01:20:17 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:20:22 - 01:21:42 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  01:21:42 - 01:21:44 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:21:44 - 01:21:46 - M. (Max) Uphoff
  01:22:41 - 01:23:18 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  01:23:18 - 01:23:21 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:23:22 - 01:25:04 - P. (Peter) van Bockhove
  01:25:04 - 01:25:15 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  01:27:49 - 01:27:52 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:27:55 - 01:29:34 - R. (Rommie) van Dokkum
  01:29:35 - 01:29:38 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:29:38 - 01:29:42 - P. (Peter) van Bockhove
  01:31:15 - 01:31:20 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:32:35 - 01:32:36 - P. (Peter) van Bockhove
  01:33:17 - 01:33:20 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:33:41 - 01:33:43 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:33:53 - 01:34:59 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  01:35:00 - 01:35:01 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:35:46 - 01:35:51 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:36:27 - 01:37:49 - P. (Peter) van Bockhove
  01:38:17 - 01:40:11 - W.J. (Wally) Rodenburg
  01:40:11 - 01:40:15 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:40:25 - 01:40:26 - P. (Peter) van Bockhove
  01:40:26 - 01:40:27 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:40:37 - 01:40:40 - P. (Peter) van Bockhove
  01:40:43 - 01:40:44 - P. (Peter) van Bockhove
  01:41:06 - 01:41:39 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:41:39 - 01:41:40 - M. Kortleven
  01:46:16 - 01:46:19 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:46:19 - 01:46:22 - L. (Louis) Koppel
  01:46:27 - 01:46:58 - M. Kortleven
  01:46:58 - 01:46:59 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:47:04 - 01:47:16 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  01:47:17 - 01:47:18 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:47:19 - 01:49:32 - M. Kortleven
  01:49:33 - 01:49:39 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:49:39 - 01:49:54 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  01:49:55 - 01:49:56 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:49:57 - 01:50:17 - M. Kortleven
  01:50:18 - 01:50:22 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:50:23 - 01:50:28 - W.J. (Wally) Rodenburg
  01:50:35 - 01:50:36 - L. (Louis) Koppel
  01:50:46 - 01:50:48 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:50:48 - 01:51:34 - M. Kortleven
  01:51:35 - 01:51:42 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:51:43 - 01:52:32 - R. (Rommie) van Dokkum
  01:52:32 - 01:52:33 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:52:34 - 01:53:07 - M. Kortleven
  01:53:08 - 01:53:27 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:53:27 - 01:53:28 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  01:54:54 - 01:55:27 - M. (Max) Uphoff
  01:55:27 - 01:55:31 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:55:48 - 01:56:16 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  01:56:16 - 01:56:17 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  01:56:17 - 01:56:18 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:56:43 - 01:56:45 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  01:56:45 - 01:56:46 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:58:28 - 01:58:36 - K.A. (Koen) Vermeulen
  01:58:41 - 01:59:04 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:00:28 - 02:00:29 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:00:31 - 02:00:33 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:00:40 - 02:00:41 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:00:41 - 02:00:42 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  02:02:19 - 02:02:22 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:02:22 - 02:02:32 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:02:35 - 02:02:36 - L. (Louis) Koppel
  02:03:03 - 02:03:04 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
  02:03:05 - 02:03:20 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:03:20 - 02:03:21 - M. Kortleven
  02:03:54 - 02:04:10 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:04:10 - 02:04:11 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
 8. 7

  Voorliggend vast te stellen bestemmingsplan maakt het voor de eigenaren van Herenweg 300 te Noordwijkerhout mogelijk om de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning. Zij wensen de bedrijfsactiviteiten op het perceel te beëindigen en de bedrijfsbebouwing te verwijderen. Deze omzetting is strijdig met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’. Een gedeelte van de bestemming ‘Agrarisch-Bollenteelt- Bollenzone 1’ wordt omgezet naar de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Het overige gedeelte van het perceel behoudt de bestemming ‘Agrarisch-Bollenteelt- Bollenzone 1’ en zal worden verhuurd voor de bollenteelt. Dit gebruik is vastgelegd in een overeenkomst met de GOM. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Voorgesteld besluit

  I) het bestemmingsplan ‘Herenweg 300 Noordwijkerhout’ (NL.IMRO.0575.BPBGHerenweg300NWH-VA01) vast te stellen**;**
  II) het bestemmingsplan ‘Herenweg 300, Noordwijkerhout’ te publiceren en ter inzage te leggen**.**

  Besluit

  I) het bestemmingsplan ‘Herenweg 300 Noordwijkerhout’ (NL.IMRO.0575.BPBGHerenweg300NWH-VA01) vast te stellen**;**
  II) het bestemmingsplan ‘Herenweg 300, Noordwijkerhout’ te publiceren en ter inzage te leggen**.**


  Het raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering

  02:04:37 - 02:04:52 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  02:04:52 - 02:05:28 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:06:25 - 02:09:37 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  02:09:37 - 02:09:40 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:09:42 - 02:10:58 - D.C. (Cynthia) Maan
  02:10:58 - 02:11:08 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:11:49 - 02:11:52 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:11:54 - 02:11:57 - D.C. (Cynthia) Maan
  02:12:11 - 02:12:12 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:12:21 - 02:12:26 - D.C. (Cynthia) Maan
  02:12:27 - 02:12:29 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:12:31 - 02:13:02 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  02:13:02 - 02:13:03 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:13:11 - 02:13:13 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:14:29 - 02:14:35 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:14:36 - 02:14:57 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  02:14:57 - 02:14:58 - D.C. (Cynthia) Maan
  02:15:17 - 02:15:18 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:15:19 - 02:15:20 - D.C. (Cynthia) Maan
  02:15:38 - 02:15:40 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:15:40 - 02:15:42 - W.A.J. (Wim) van Haaster
  02:17:02 - 02:17:06 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:17:07 - 02:17:08 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  02:18:12 - 02:18:14 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:18:14 - 02:18:16 - W.A.J. (Wim) van Haaster
  02:18:35 - 02:18:36 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  02:19:03 - 02:19:06 - W.A.J. (Wim) van Haaster
  02:19:27 - 02:19:29 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  02:19:32 - 02:19:35 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:19:35 - 02:20:10 - R. (Rommie) van Dokkum
  02:20:10 - 02:20:15 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:20:15 - 02:22:01 - W.J. (Wally) Rodenburg
  02:22:04 - 02:22:15 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  02:22:35 - 02:22:41 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:22:42 - 02:22:52 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  02:22:52 - 02:22:55 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:23:00 - 02:23:02 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:23:25 - 02:23:34 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:25:24 - 02:25:28 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  02:25:28 - 02:25:31 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:26:47 - 02:26:48 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  02:26:53 - 02:26:54 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  02:27:33 - 02:27:34 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  02:27:45 - 02:27:47 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:28:01 - 02:28:02 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:28:02 - 02:28:03 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  02:28:04 - 02:28:05 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  02:29:38 - 02:29:47 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:29:49 - 02:29:58 - M. Kortleven
  02:29:59 - 02:30:45 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  02:30:47 - 02:30:59 - M. Kortleven
  02:30:59 - 02:31:00 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:31:03 - 02:32:26 - W.J. (Wally) Rodenburg
  02:32:35 - 02:32:37 - D.C. (Cynthia) Maan
  02:33:12 - 02:33:14 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:33:14 - 02:33:52 - M. Kortleven
  02:33:54 - 02:34:05 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:34:06 - 02:34:24 - R. (Rommie) van Dokkum
  02:34:27 - 02:34:28 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:34:28 - 02:34:30 - M. Kortleven
  02:34:36 - 02:35:50 - K.A. (Koen) Vermeulen
 9. 8

  Voorliggend vast te stellen bestemmingsplan maakt het voor de eigenaar van een teeltbedrijf voor sierplanten mogelijk om bedrijfsbebouwing aan de achterzijde uit te breiden ten behoeve van het droog stallen van o.a. kuubkisten. Het bedrijf is gevestigd op het perceel ’s-Gravendamseweg 65, te Noordwijkerhout. De uitbreiding van ca. 1.000 m2 sluit aan op een achtergelegen bedrijfsgebouw en omvat een overkapping die aan de achterzijde afgesloten is. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Voorgesteld besluit

  I) het bestemmingsplan ‘‘s-Gravendamseweg 65, Noordwijkerhout’ (NL.IMRO.0575.BPBGGravendam65-VA01) vast te stellen;
  II) het bestemmingsplan ‘‘s-Gravendamseweg 65, Noordwijkerhout’ te publiceren en ter inzage te leggen.

  Besluit

  I) het bestemmingsplan ‘‘s-Gravendamseweg 65, Noordwijkerhout’ (NL.IMRO.0575.BPBGGravendam65-VA01) vast te stellen;
  II) het bestemmingsplan ‘‘s-Gravendamseweg 65, Noordwijkerhout’ te publiceren en ter inzage te leggen.
  Het raadsvoorstel gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering

  02:35:00 - 02:35:50 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:35:50 - 02:36:12 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  02:36:15 - 02:37:24 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  02:37:25 - 02:37:31 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:37:35 - 02:37:42 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:37:42 - 02:37:43 - M. Kortleven
  02:38:45 - 02:39:17 - K.A. (Koen) Vermeulen
 10. 9

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

  Besluit

  De rondvraag wordt door de wethouder beantwoord

  02:39:11 - 02:39:17 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:39:18 - 02:40:22 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  02:40:23 - 02:40:26 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:40:26 - 02:40:27 - M. Kortleven
  02:41:17 - 02:41:18 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:41:19 - 02:41:39 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  02:41:40 - 02:42:41 - M. Kortleven
  02:42:42 - 02:43:04 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:43:04 - 02:43:06 - R. (Rommie) van Dokkum
  02:43:41 - 02:43:42 - K.A. (Koen) Vermeulen
  02:44:06 - 02:44:28 - K.A. (Koen) Vermeulen
 11. 10

  02:44:15 - 02:44:28 - K.A. (Koen) Vermeulen