Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

Extra commissie Ruimte

donderdag 25 april 2024

19:00 - 20:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Koen Vermeulen
Toelichting

Dit is een meningsvormende commissievergadering.


De gemeenteraad vergadert in 3 stappen
- Tijdens de beeldvormende commissievergadering halen de raadsleden eerst informatie op. Ze vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie.
- In de meningsvormende vergadering stellen de leden daarna vragen aan de verantwoordelijke wethouder, ze gaan met elkaar in debat en bepalen hun standpunt.
- Ten slotte neemt de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit over het onderwerp. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


Kijk live mee
De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Andere vragen aan de raad


U kunt bij de griffie terecht als u de gemeenteraad wilt bereiken over een onderwerp dat niet op de agenda van een commissie staat of voor andere vragen over de raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:24:01 - 00:24:56 - K.A. Vermeulen
  00:24:56 - 00:24:58 - J.C.F. mr (Hans) Knapp
 2. 2

  In de raadsvergadering van 14 maart 2024 heeft de raad het bestemmingsplan Van de Mortelstraat-Gooweg (Zilveren Kruis Achmea) van de agenda afgevoerd. Dit op voorstel van de fractie van de VVD zodat een second opinion kan plaatsvinden over de problematiek rond parkeren en verkeersveiligheid. De resultaten daarvan worden in deze commissie besproken. Het bestemmingsplan zelf is ter besluitvorming geagendeerd voor de op deze commissie volgende raadsvergadering van 25 april 2024.


  Update 22 april 2024: De 2nd opinion m.b.t. de haalbaarheid van een parkeergarage onder het plan is gepubliceerd bij de extra commissievergadering Ruimte van 25 april 2024


  Update 2 van 22 april 2024: De 2nd opinion m.b.t. de verkeersveiligheid van en bij de oversteek van de Gooweg is gepubliceerd bij de extra commissievergadering Ruimte van 25 april 2024


  Update 3 van 24 april 2024: De 2nd opinion m.b.t. de te verwachten parkeeroverlast in de omliggende straten is gepubliceerd bij de extra commissievergadering Ruimte van 25 april 2024


  Update 4 van 24 april 2024: Een reactie van Syntrus Achmea op de eerste twee adviezen is toegevoegd aan de stukken


  Update 5 van 25 april 2024: Een reactie van een inwoner is gepubliceerd bij de extra commissievergadering Ruimte van 25 april 2024
  De reactie is door de inwoner gewijzigd omdat er helaas  een foutje in de alinea “Praktijkproef” was geslopen.
  Er stond: De afstand tot het midden (gemiddeld!) van de parkeerplaats is een meter of 50 dat is niet significant en lijkt verwaarloosbaar als je de “zekerheid” van een parkeerplaats meeneemt. Daar staat tegenover dat je wel moet wachten voordat je kunt oversteken.
  Dat moest zijn: Het verschil tussen beide afstanden is een meter of 50, dat is niet significant en lijkt verwaarloosbaar als je de “zekerheid” van een parkeerplaats meeneemt. Daar staat tegenover dat je bij de verkeerslichten wel moet wachten voordat je kunt oversteken. Het is maar hoe je e.e.a. ervaart. Dit is gewijzigd.

  Besluit

  De commissie besluit om het agendapunt waar deze second opinion bij hoort als hamerstuk te behandelen in de Raadsvergadering na afloop van de commissievergadering waarbij een aantal moties worden ingediend

  00:27:18 - 00:27:19 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  00:27:43 - 00:34:03 - B.H.C. (Bas) Brekelmans
  00:34:03 - 00:34:04 - K.A. Vermeulen
  00:34:19 - 00:34:20 - M. Kortleven
  00:35:14 - 00:35:15 - K.A. Vermeulen
  00:35:45 - 00:35:47 - K.A. Vermeulen
  00:35:51 - 00:36:07 - K.A. Vermeulen
  00:36:12 - 00:38:12 - L. (Louis) Koppel
  00:38:13 - 00:38:15 - K.A. Vermeulen
  00:38:16 - 00:40:25 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  00:40:25 - 00:40:29 - K.A. Vermeulen
  00:40:29 - 00:41:05 - R. (Rommie) van Dokkum
  00:41:29 - 00:41:30 - K.A. Vermeulen
  00:41:42 - 00:41:45 - K.A. Vermeulen
  00:41:45 - 00:42:45 - G.J.W. (Gerard) van der Klugt
  00:42:45 - 00:42:46 - K.A. Vermeulen
  00:44:29 - 00:45:06 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  00:45:07 - 00:45:08 - A.N.T. (Toon) van Tol
  00:45:50 - 00:45:56 - K.A. Vermeulen
  00:45:56 - 00:45:57 - I.B.P. (Ivar) Krüse
  00:46:37 - 00:47:47 - K.L. (Karel) van Herwaarden
  00:47:48 - 00:47:51 - K.A. Vermeulen
  00:47:51 - 00:47:52 - M.J. (Ria) Vink-van den Berg
  00:48:01 - 00:50:34 - P. (Peter) van Bockhove
  00:50:35 - 00:50:59 - K.A. Vermeulen
  00:50:59 - 00:52:25 - M. Kortleven
  00:52:25 - 00:52:27 - L. (Louis) Koppel
  00:52:27 - 00:52:28 - K.A. Vermeulen
  00:52:28 - 00:52:31 - L. (Louis) Koppel
  00:52:58 - 00:53:01 - K.A. Vermeulen
 3. 3
  Sluiting