Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Uitloopavond

commissie Ruimte

donderdag 15 april 2021

21:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J.B. Knapp
Toelichting

Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Uitzending

Agendapunten

21.30 uur - 22.00 uur
Deze Nota van Uitgangspunten is het startpunt van het bestemmingsplantraject voor het
bestemmingsplan Correctie Zeewaardig fase 3. Deze bestemmingsplanherziening is tevens de laatste in de reeks bestemmingsherzieningen waartoe door de gemeenteraad is besloten op 21 september 2017. Er wordt een presentatie over dit onderwerp gegeven. Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel door kan naar de meningsvormende fase.
Portefeuillehouder dhr. Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

22.00 uur
De rondvraag is met ingang van februari 2021 verplaatst van de raadsvergadering naar de commissievergaderingen. Het voordeel is dat u uw vragen voor de rondvraag specifiek kunt indienen bij de commissie waarop het onderwerp van uw rondvraag betrekking heeft. De afspraak is dat u geen rondvraag indient over de onderwerpen die op de agenda staan van de commissievergadering. Leden kunnen de vragen voor de rondvraag tot woensdag 14 april 16.00 uur sturen naar griffie@noordwijk.nl.