Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Uitloopavond

Commissie Ruimte

dinsdag 8 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J.B. Knapp
Toelichting

Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Uitzending

Agendapunten

20.00 uur – 20.45 uur
De raadswerkgroep woningbouwlocaties heeft zijn onderzoek afgerond en bevindingen neergelegd in een rapport. Deze werkgroep heeft in opdracht van de raad eventuele alternatieve woningbouwlocaties onderzocht en tegelijkertijd de dynamisch woningbouwlijst bijlage 5 woonvisie herijkt.

20.45 uur – 21.30 uur
Deze Nota van Uitgangspunten is het startpunt van het bestemmingsplantraject voor het bestemmingsplan Correctie Zeewaardig fase 3. Deze bestemmingsplanherziening is tevens de laatste in de reeks bestemmingsherzieningen waartoe door de gemeenteraad is besloten op 21 september 2017.

De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan de raadsvergadering van 22 juni 2021.

Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

21.30 uur – 22.15 uur
De vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben een eigen ruimtelijke agenda opgesteld. De colleges van de Duin- en Bollenstreek hebben de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek als bouwsteen aangeboden aan Holland Rijnland voor de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland. De leden worden gevraagd tijdens deze commissievergadering hun mening over deze strategische agenda van de Duin- en Bollenstreek te geven.

De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan de raadsvergadering van 22 juni 2021.

Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

22.15 uur – 23.00 uur
In het voortraject is op 1 april 2021 is de Stedenbouwkundige visie ‘Bronsgeest’ gepresenteerd in de commissie. Inmiddels zijn de stukken van het ontwerpbestemmingsplan binnen samen met een versnellingsverzoek agendering. Het onderwerp staat voor de meningsvormende behandeling op de agenda.

De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan de raadsvergadering van 22 juni.

Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.