Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Uitloopavond

Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft en Stedenbouwkundige visie op Greenportwoningen

donderdag 20 mei 2021

20:00 - 22:15

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. Beugelsdijk
Toelichting

Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Uitzending

Agendapunten

20.15 uur – 21.15 uur
Op 14 november is door een brand De Schelft verloren gegaan. Na de brand in De Schelft is er door een externe partij onderzoek gedaan naar het huidige gebruik van De Schelft voor de brand en is onderzocht welke varianten voor herbouw er mogelijk zijn. In deze informatieve sessie nemen wij u mee in de stand van zaken en geven wij een toelichting. Dit doen we aan de hand van het schetsen van verschillende varianten. Daarna zal een verdere uitwerking in een raadsvoorstel volgen en dan is er alle ruimte voor insprekers.

Het college is aanwezig.

21.15 uur - 22.15 uur
Presentatie waarin is uitgewerkt de visie op de positie en de inpassing van Greenportwoningen in het open (bollen)landschap (ISG/GOM).
Dit o.a. tegen de achtergrond, dat de gemeente regelmatig verzoeken ontvangt medewerking te verlenen aan de realisatie van Greenportwoningen. Tegelijkertijd is deze presentatie het toegezegde vervolg op de thema-avond over GOM/ISG/ODWH en gemeente.
van 9 maart jl. Bijkomend zijn er in de raad vragen gesteld over de ontwikkeling van Greenportwoningen in het buitengebied van Noordwijk. Daarna zal een verdere uitwerking in een raadsvoorstel volgen en dan is er alle ruimte voor insprekers.

De portefeuillehouder is aanwezig.