Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Uitloopavond

Commissie Ruimte

dinsdag 6 april 2021

20:00 - 22:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. Beugelsdijk
Toelichting

Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Uitzending

Agendapunten

20.15 uur - 21.15 uur

Dit betreft het vervolg op de themabijeenkomst over het raadsvoorstel Omgevingsvisie op dinsdag 9 februari (beeldvormend). In deze vergadering wordt het raadsvoorstel meningsvormend behandeld.

Bij dit onderwerp kan ingesproken worden.

De commissie wordt gevraagd om een advies uit te brengen ten behoeve van de raad van 13 april.

Portefeuillehouders: College van B en W

21.15 uur -  22.15 uur

Voor de presentatie is 10 minuten ingepland en 50 minuten voor het stellen van vragen.

Met een informerende presentatie en uitleg over de vier varianten voor het Jan Kroonsplein en de voorkeursvariant worden de raads- en commissieleden meegenomen. Vervolgens kunnen de raads- en commissieleden verhelderende inhoudelijke vragen stellen.
De aanleiding is dat het raadsvoorstel Jan Kroonsplein dat in de commissie Ruimte van 4 februari en van 4 maart respectievelijk beeldvormend en meningsvormend is behandeld. De commissie Ruimte heeft geadviseerd om dit raadsvoorstel niet te agenderen voor de raadsvergadering tegen de achtergrond dat een richtinggevend advies nodig is voor verdere uitwerking. Naar aanleiding van die bespreking heeft het college een viertal varianten uitgewerkt met een voorkeursvariant. Na afloop kunnen leden indien gewenst een eerste gedachte uitspreken over de gewenste voorkeursvariant. Het vervolg (meningsvorming) staat geagendeerd in de commissie Ruimte van 22 april ten behoeve van een richtinggevend advies aan het college. Inspreken op het onderwerp is dan mogelijk.

Portefeuillehouder: wethouder Ter Hark