Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Uitloopavond

Commissie Ruimte

dinsdag 21 september 2021

20:00 - 22:45

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J.B. Knapp
Toelichting

Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Uitzending

Agendapunten

 1. 20:00 uur - 21:15 uur
  De raad wordt geïnformeerd over een aantal keuzes die dit jaar moeten worden genomen ter voorbereiding op het omgevingsplan en over de voortgang van de omgevingsvisie. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de omgevingsvisie.
  Om volgens de Omgevingswet te werken, dient de raad een aantal richtinggevende keuzes te maken. Als achtergrond is een raadsinformatiebrief met bijlagen gestuurd waarin informatie over de te maken keuzes is opgenomen. Tijdens de bijeenkomst wordt een presentatie gehouden over de te maken keuzes en de voortgang van de omgevingsvisie waarna de raadsleden vragen ter verduidelijking kunnen stellen. Het inhoudelijke gesprek over de te maken keuzes vindt plaats tijdens de behandeling van de raadsvoorstellen waarin deze keuzes aan de orde komen. Deze voorstellen zullen naar verwachting in december aan de raad worden aangeboden.

  De wethouders Alkemade en Van den Berg zijn voor de behandeling uitgenodigd

 2. 21:15 uur - 22:00 uur
  De gemeenteraad wordt voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen voor de gronden binnen het bestemmingsplan Zeeburg waar geen bouwaanduiding is opgenomen. Met dit voorbereidingsluit kunnen aanvragen omgevingsvergunning die leiden tot een andere woontype, of waarbij het aantal wooneenheden wordt uitgebreid, worden aangehouden. Ook wordt de gemeenteraad voorgesteld een Paraplubestemmingsplan Bouwaanduiding voor te bereiden. Dit bestemmingsplan heeft als doel de bestaande regeling uit het bestemmingsplan Zeeburg, te herformuleren zodat duidelijk is welk woningtype waar is toegestaan.

  De commissie wordt na afloop gevraagd advies uit te brengen aan de raad van 28 september 2021.

  Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

 3. 22:00 uur - 22:45 uur
  Dit betreft de herontwikkeling van een parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat door
  het verplaatsen naar deze locatie van een supermarkt in combinatie met het realiseren van 42 appartementen. Er wordt o.a. aan de raad voorgesteld om de Nota van
  beantwoording zienswijzen ‘Vomar Maarten Kruytstraat’ vast te stellen en een verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van de omgevingsvergunning ‘Vomar Maarten Kruytstraat af te geven.

  De commissie wordt na afloop gevraagd advies uit te brengen aan de raad van 28 september 2021.

  Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

  Bijlagen