Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Uitloopavond

DEZE VERGADERING STOND AANVANKELIJK GEPLAND OP DINSDAG 19 JANUARI 2021 - Verdere verdieping van het rondetafelgesprek d.d. 8 december 2020 over het raadsvoorstel Woonvisie 2020-2030

woensdag 20 januari 2021

20:00 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. Beugelsdijk
Toelichting

Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Inwoners kunnen digitaal inspreken over onderwerpen die de raad aangaan.
Aanmelden kan tot dinsdag 19 januari 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl. Aangemelde insprekers krijgen voor de vergadering uitleg over het digitaal inspreken.

De vergadering is digitaal te volgen via:  https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming

Uitzending

Agendapunten

Indicatieve tijd: 120 minuten.

Raadsvoorstel Woonvisie 2020-2030 (verdere verdieping)

Dit betreft een voortzetting van het rondetafelgesprek van 8 december 2020. De genodigden van de RTG van 8 december worden eveneens uitgenodigd.

De concept woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ is door de gemeenteraad op 30 juni 2020 vrijgegeven voor inspraak om de reacties vanuit de samenleving te peilen. Uit de 27 ontvangen reacties blijkt een grote betrokkenheid en de wens om snel aan de slag te gaan met de uitvoering. De reacties zijn voor zover mogelijk verwerkt in de woonvisie. In de woonvisie worden de belangrijkste dilemma’s en opgaven tot 2030 geschetst. De beantwoording van de inspraakreacties is verwerkt in de Nota van beantwoording inspraakreacties woonvisie 2020-2030.

Op 8 december 2020 heeft er een rondetafelgesprek plaatsgevonden. In tegenstelling tot de voorgaande rondetafelgesprekken is ook het aspect arbeidsmigranten behandeld. Dit heeft er mede toe geleid dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 15 december 2020 heeft besloten dat het voorstel nog niet ter besluitvorming kan worden voorgelegd.
Na deze vervolgcommissie zal het voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd in de gemeenteraad van 26 januari.

Deze uitloopcommissie staat in het een teken van een verdere verdieping van eerdere RTG bijeenkomsten over de Woonvisie 2020-2030.
Tijdens deze avond wordt ook invulling gegeven aan het verzoek vanuit de raad om in gesprek te gaan over koopwoningen voor starters.

Voor deze vervolgcommissie worden uitgenodigd:
- De woningstichting St. Antonius van Padua
- De stichting Huurdersbelangen Noordwijk
- De stichting huurdersbelangen Noordwijkerhout, De Zilk
- De Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten.
- Directeur woningstichting Stek.

Portefeuillehouder: Wethouder Alkemade / Wethouder Ter Hark / Wethouder Salman