Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Uitloopavond

Extra commissievergadering van de commissie Welzijn

woensdag 9 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. Beugelsdijk
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering
 Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.
Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoord politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

Uitzending

Agendapunten

Dit betreft een extra vergadering van de commissie Welzijn over het onderwerp De Schelft.

Insprekers voor agendapunt 5 zijn welkom.

20.15 uur – 21.30 uur

Wethouder Van den Berg en Salman zijn voor de behandeling uitgenodigd.

De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan de raad van 22 juni. Het voorstel is in de commissie van 20 mei en 2 juni beeldvormend besproken. Op 2 juni was tevens de mogenlijkheid om in te spreken

01:24:40 - 01:24:47 - K.C. van Eeden-Smeltink
01:24:47 - 01:24:49 - T.C.W.M. Alkemade

21.30 uur - 23.00 uur
Wethouders Van den Berg en Salman zijn voor de behandeling uitgenodigd.

Op 14 november is door een brand De Schelft verloren gegaan. Na de brand in De Schelft is er door een externe partij onderzoek gedaan naar het huidige gebruik van De Schelft voor de brand en is onderzocht welke varianten voor herbouw er mogelijk zijn. In de extra informatieve luistersessie op 20 mei heeft de commissie een nadere toelichting ontvangen op het onderzoek en de stand van zaken.

Het doel van de bespreking is om op basis van deze informatie een richtinggevende uitspraak uit te brengen aan het college ten behoeve van de perspectiefnota.