Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Uitloopavond

Ruimte

dinsdag 14 december 2021

20:00 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. Beugelsdijk
Toelichting

Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Uitzending

Agendapunten

20:00 – 21.00 uur
In het kader van de actieve informatieplicht van het college aan de raad, heeft de raad de halfjaarrapportage 2021 van de Omgevingsdienst West-Holland ontvangen. In de halfjaarrapportage wordt teruggekeken op de eerste helft van het jaar en aangeven in hoeverre we op schema lopen met het uitvoeren van de in het werkplan 2021 afgesproken taken.

21:00 – 21:45 uur
Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad een raadsbesluit voor in het kader van de Omgevingswet. Het besluit betreft de onderwerpen adviesrecht gemeenteraad, verplichte participatie en uitgebreide procedures onder de Omgevingswet. De gemeenteraad moet - vóórdat de Omgevingswet van kracht wordt - een besluit nemen over de gevallen waarin hij advies wil geven. Door specifiek gevallen te benoemen waarbij de gemeenteraad adviesrecht heeft, wordt voorkomen dat elke kleine verandering ten opzichte van het Omgevingsplan langs de raad moet.

21:45 - 22:30 uur
Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad een raadsbesluit voor in het kader van de Omgevingswet. Het besluit betreft de onderwerpen adviesrecht gemeenteraad, verplichte participatie en uitgebreide procedures onder de Omgevingswet. Het delegatiebesluit bepaalt binnen welke grenzen en onder welke voorwaarden de bevoegdheid kan of moet worden uitgeoefend.