Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Uitloopavond

Commissie Ruimte

woensdag 7 juli 2021

20:00 - 22:15

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. Beugelsdijk
Toelichting

Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Uitzending

Agendapunten

 1. 20:00 uur – 20:45 uur

  Op 18 mei jl. is een raadswerkgroep opgericht om de keuze van de locatie voor een permanente raadzaal voor te bereiden. De wens van de raad is om voor de zomer een besluit hierover te nemen. Het raadsvoorstel bevat een voorstel voor de locatie van de nieuwe raadzaal aan de hand van een geactualiseerde Quickscan. De selectiethema’s die gebruikt zijn om tot het advies te komen, zijn eerder door de raad vastgesteld en waar nodig nader uitgewerkt door de werkgroep. De behandeling wordt voorafgegaan door een korte presentatie.

  De commissie wordt gevraagd om advies uit te brengen aan de raad van 13 juli 2021.

  Wethouder Van den Berg en Ter Hark zijn voor de behandeling uitgenodigd.

 2. 20:45 uur – 21:30 uur

  De raadswerkgroep woningbouwlocaties heeft zijn onderzoek afgerond en bevindingen neergelegd in een rapport. Deze werkgroep heeft in opdracht van de raad eventuele alternatieve woningbouwlocaties onderzocht en tegelijkertijd de dynamisch woningbouwlijst bijlage 5 woonvisie herijkt.

  De commissie wordt gevraagd om advies uit te brengen aan de raad van 13 juli 2021.